၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
73.567
73.727
အမြတ်
1.33 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#152419449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
73.727
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.33 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၀၀
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33769
1.34247
အမြတ်
4.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#152419337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34247
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.68 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၁၄
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.8994
1.90047
အမြတ်
0.55 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#152418117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.90047
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.24
140.113
အမြတ်
8.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#152419270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.113
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.16 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၃၈
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.80865
1.82274
အမြတ်
10.17 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#152419095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.82274
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.17 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၂၅
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20137
1.20452
အမြတ်
3.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#152419005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.05 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၅၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.9
125.726
အမြတ်
7.72 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152418900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
125.726
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.72 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၆
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.62414
1.63561
အမြတ်
8.25 USD
EURAUD
စာချုပ်
#152418750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.62414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.63561
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.25 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၄၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
115.469
115.889
အမြတ်
3.83 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#152418681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
115.469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
115.889
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.83 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၂
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
80.496
80.571
အမြတ်
0.52 USD
CADJPY
စာချုပ်
#152418664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.571
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.52 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.04443
1.04263
အမြတ်
1.07 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#152418431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04263
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.07 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၀
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.95442
0.95405
အမြတ်
0.08 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#152418298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95405
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၀၂
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.66214
0.66338
အမြတ်
-1.58 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#152418326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66338
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.58 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.54909
1.56026
အမြတ်
-8.83 USD
EURCAD
စာချုပ်
#152418793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.54909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.56026
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.83 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.70527
1.70494
အမြတ်
-0.43 USD
EURNZD
စာချုပ်
#152418965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70494
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.43 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၁၄
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.1915
1.20438
အမြတ်
-12.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#152335283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20438
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-12.98 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၄၀
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.72714
1.74013
အမြတ်
-10.23 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#152419131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74013
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.23 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၂၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21029
1.20996
အမြတ်
-0.57 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#152419182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20996
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၁၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.29439
1.29546
အမြတ်
-0.93 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152419511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29546
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.93 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.546
104.393
အမြတ်
-1.57 USD
USDJPY
စာချုပ်
#152419593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.393
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.57 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.8932
0.8932
အမြတ်
-0.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#152361483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8932
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၇
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3342
1.33
အမြတ်
4.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#152390031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.10 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၄၄
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.3022
1.30205
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152319790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30205
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၀၇
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.698
0.69835
အမြတ်
0.19 USD
CADCHF
စာချုပ်
#152287067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69835
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၂၃
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
76.8
76.731
အမြတ်
0.46 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#152287505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
76.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
76.731
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၅၇
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.9575
0.95681
အမြတ်
0.33 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#152287261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95681
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၃၉
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0515
1.05137
အမြတ်
-0.29 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#152286975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05137
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၁၂
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9115
0.91035
အမြတ်
-1.36 USD
USDCHF
စာချုပ်
#152226020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၄
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3
1.30239
အမြတ်
1.74 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152203217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30239
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၂၃
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.735
0.73283
အမြတ်
2.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#152211436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73283
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.07 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၃
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.67
0.66721
အမြတ်
2.86 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#152203500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66721
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.86 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၃၅
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
114.241
114.642
အမြတ်
-4.04 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#152147369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.04 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၂၄:၃၀
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.55
139.594
အမြတ်
0.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#152191989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.594
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၁၇
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.3032
1.30266
အမြတ်
0.31 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152131837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.31 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၁၅
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
104.45
104.306
အမြတ်
1.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#152117627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.306
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.28 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3331
1.333
အမြတ်
-0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#152072650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.333
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၉:၂၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81422
1.82458
အမြတ်
7.39 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#151550569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.82458
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.39 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.73512
1.74587
အမြတ်
8.03 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#151694529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74587
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.03 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၁၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20715
1.21387
အမြတ်
7.20 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#151550804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21387
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.20 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၉
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
138.413
138.667
အမြတ်
2.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#151550840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
138.413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
138.667
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.25 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.688
0.69596
အမြတ်
-8.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#151695678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69596
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.06 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၀၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.555
1.5542
အမြတ်
-0.82 USD
EURCAD
စာချုပ်
#151694177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.5542
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.82 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.62809
1.62423
အမြတ်
-3.02 USD
EURAUD
စာချုပ်
#151694006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.62809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62423
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.02 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
80.171
79.427
အမြတ်
-7.38 USD
CADJPY
စာချုပ်
#151549900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.427
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.38 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၄၂:၄၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.72887
0.7329
အမြတ်
-4.13 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#151693763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7329
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.13 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
75.96
76.006
အမြတ်
-0.65 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#151692997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
76.006
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၉:၃၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.66365
0.66527
အမြတ်
-1.98 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#151692642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66527
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.98 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၅၃
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32168
1.3306
အမြတ်
8.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#151551005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3306
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
8.82 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၀၄
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
76.584
75.96
အမြတ်
-6.21 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#151549413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
76.584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.96
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.21 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၀၅
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
72.098
71.606
အမြတ်
-4.92 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#151551150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.606
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.92 USD