၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၀
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
0.89723
0.83775
အမြတ်
-13.44 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1465976137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.83775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.44 USD
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၁၇:၂၆
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.66238
0.63102
အမြတ်
-3.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1466002508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.63102
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.14 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၀၂
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
0.89793
0.83775
အမြတ်
-13.60 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1465975679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.83775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.60 USD
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၂၉
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.89124
0.83775
အမြတ်
-4.03 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1466002181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.83775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.03 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၄၀
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၁၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.84911
1.82356
အမြတ်
0.88 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1465925910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.82356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၂၁:၃၂
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
111.561
111.977
အမြတ်
-0.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1465925916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
111.977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၄၅
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
111.875
111.977
အမြတ်
-0.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1465956804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
111.977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၄၂
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.67094
0.67303
အမြတ်
0.42 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1465973132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.67303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၀၈
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.67347
0.67301
အမြတ်
-0.01 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1465928836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၁၀
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.67355
0.67298
အမြတ်
-0.02 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1465927202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၀၉
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.89631
0.89777
အမြတ်
0.22 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1465973124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.89777
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၃
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.89989
0.89778
အမြတ်
-0.05 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1465943980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.89778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၄
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89977
0.89779
အမြတ်
-0.03 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1465944001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၅
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.2
1.33984
1.33606
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1465967889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.33606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၄၅
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.94135
1.93263
အမြတ်
0.18 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1465943706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.93263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၀၂
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.03
111.47
110.942
အမြတ်
0.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1465928124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
110.942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၀၅:၅၀
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.93929
1.93538
အမြတ်
0.13 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1465925899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.93538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၆
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.944
1.93906
အမြတ်
0.17 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1465861706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.93906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၂၁
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.87013
1.83661
အမြတ်
0.72 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1465839244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.83661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၄၂
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.85337
0.85953
အမြတ်
0.40 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1465861722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.85953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၉
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.8617
1.83629
အမြတ်
0.54 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1465817922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.83629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၉
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.8617
1.83625
အမြတ်
0.54 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1465817909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.83625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၂
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1320.56
1310.27
အမြတ်
0.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1465822331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1320.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1310.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၄၃
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.63155
1.65479
အမြတ်
0.79 USD
EURNZD
စာချုပ်
#1465848352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.63155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.65479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၈:၀၅
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.63702
1.65477
အမြတ်
0.36 USD
EURNZD
စာချုပ်
#1465848330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.63702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.65477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၂၇
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.03
126.437
126.634
အမြတ်
-0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1465805447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
126.634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၁၁
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.1339
1.13572
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1465794991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၄၄
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.13522
1.13575
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1465796257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၄၀:၀၅
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.877
1.8542
အမြတ်
0.49 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1465808344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.8542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၃၈
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.07
1.87136
1.85397
အမြတ်
0.86 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1465805823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87136
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.85397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၉
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.76079
1.75321
အမြတ်
0.17 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1465805542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.76079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.75321
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၂
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.76447
1.7532
အမြတ်
0.25 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#1465806270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.76447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.7532
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၃၇:၄၃
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
148.16
146.662
အမြတ်
0.67 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1465794936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၃၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
148.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
146.662
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၅၇
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
111.433
111.486
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1465805376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
111.486
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၅၉
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
111.264
111.486
အမြတ်
-0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1465803000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
111.486
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၆:၅၁
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.07
111.609
111.479
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1465805347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
111.479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၃၅
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.32675
1.33374
အမြတ်
0.52 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1465804972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.33374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၂၀
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
148.166
147.676
အမြတ်
0.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1465794948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
148.166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
147.676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၄၀
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.3
1.13307
1.13548
အမြတ်
-0.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1465753141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.13548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၅
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.21
1.13408
1.13548
အမြတ်
-0.29 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1465753751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.13548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၇:၃၅
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.01118
1.00287
အမြတ်
0.83 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1465758125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၃၈:၁၈
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.2
1.01085
1.00287
အမြတ်
1.59 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1465743880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.00287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၂၂
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.31
1.13601
1.13588
အမြတ်
0.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1465790041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.13588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၅
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.22
1.13494
1.13491
အမြတ်
0.01 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1465756769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.13491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၁၇:၃၆
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.90954
1.93564
အမြတ်
0.18 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1465752429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.90954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.93564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၀၇
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.22
1.34035
1.34059
အမြတ်
-0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1465756756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.34059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၄
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၃၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.3
0.70455
0.70515
အမြတ်
-0.18 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1465749627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.70515
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၀၉
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၁:၅၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.11
1285.46
1285.78
အမြတ်
0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1465737875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1285.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၁:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1285.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၄၀
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.21
1.13601
1.13315
အမြတ်
0.59 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1465734842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.13315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၁
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.21
1.13621
1.13315
အမြတ်
0.64 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1465734821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.13315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD