၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17565
1.17723
အမြတ်
7.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163392375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17723
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
7.40 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17635
1.17723
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163392360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17723
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.90 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17705
1.17723
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163392269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17723
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၄၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17763
1.17723
အမြတ်
-2.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163392246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17723
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-2.50 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၅၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.74296
0.74333
အမြတ်
1.35 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#161134532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.74333
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18502
1.18553
အမြတ်
2.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160575033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18553
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.05 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၁၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18524
1.18626
အမြတ်
4.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160550102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18626
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.60 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၃၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3806
1.38115
အမြတ်
2.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160549828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38115
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.25 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၅၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.6944
0.69484
အမြတ်
1.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#160545188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69484
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.70 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၆
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18622
1.18688
အမြတ်
2.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160544598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18688
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၂၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.19021
1.19107
အမြတ်
3.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160507468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19107
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၁၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
131.08
131.151
အမြတ်
2.22 USD
EURJPY
စာချုပ်
#160508243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.151
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၂၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.19308
1.1935
အမြတ်
1.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160488935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.60 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.16375
1.19945
အမြတ်
-107.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150581438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-107.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19945
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-107.40 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.16375
1.19944
အမြတ်
-107.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150581431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-107.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19944
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-107.37 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.16375
1.19942
အမြတ်
-107.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150581430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-107.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19942
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-107.31 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1959
1.19948
အမြတ်
10.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151170857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19948
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
10.44 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1959
1.19949
အမြတ်
10.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151170837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19949
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
10.47 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1959
1.1995
အမြတ်
10.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151170809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1995
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
10.50 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၆
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38923
1.38954
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159177279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38954
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၃၅
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18215
1.18931
အမြတ်
21.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150008694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18931
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
21.18 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၂၅
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1763
1.18929
အမြတ်
38.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150159242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18929
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
38.67 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၇
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18348
1.18929
အမြတ်
17.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150005230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18929
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
17.13 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၂
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16577
1.16526
အမြတ်
1.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150565395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16526
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.23 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၉
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.16578
1.1653499999999999
အမြတ်
0.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150565347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1653499999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.99 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၆
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16582
1.16534
အမြတ်
1.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150565301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16534
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.14 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၀
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.16787
1.16744
အမြတ်
0.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150463914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16744
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.99 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၄
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.16788
1.16747
အမြတ်
0.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150463958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16747
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.93 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၅၆
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.16783
1.16745
အမြတ်
0.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150463871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16745
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၄
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16926
1.16822
အမြတ်
2.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150375040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16822
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.82 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၇
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.1695
1.16822
အမြတ်
3.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150375204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16822
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.54 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.16907
1.16827
အမြတ်
2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150374892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16827
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.10 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၂၀
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.17788
1.1776
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150131725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1776
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၁၆
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17787
1.17761
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#150131692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17761
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၁၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90462
0.90747
အမြတ်
9.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149694298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90747
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
9.12 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.9067
0.90746
အမြတ်
2.21 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149626395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90746
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.21 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90585
0.90746
အမြတ်
5.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149626025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90746
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
5.02 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၄၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90779
0.90743
အမြတ်
-1.49 USD
USDCHF
စာချုပ်
#149625962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90743
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.49 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၂၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17701
1.17738
အမြတ်
0.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149536576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17738
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.17786
1.17661
အမြတ်
3.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149481187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17661
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.45 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17661
1.17661
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149480737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17661
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.30018
1.29935
အမြတ်
2.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149473138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29935
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.70781
0.70836
အမြတ်
1.35 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149243309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70836
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.35 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17686
1.17572
အမြတ်
-3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149156772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17572
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.17602
1.17518
အမြတ်
2.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149163346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17518
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.22 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17338
1.17372
အမြတ်
0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149068258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17372
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30377
1.3031
အမြတ်
-2.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149044444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3031
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30377
1.30309
အမြတ်
-2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149044477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30309
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.34 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၅၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30506
1.30318
အမြတ်
-5.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149031024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30318
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-5.94 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30606
1.30316
အမြတ်
-9.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149029177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30316
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.00 USD