၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၄:၀၄
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၄၆
ကူးယူခြင်း
-2.02%
-31.23%
အမြတ်
-19.92 USD
GeejayFighter
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၄:၀၄
အဝင်အမှတ်
-2.02%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၄၆
ပြင်ပ
-31.23%
အမြတ်
-19.92 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၆
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
0.00 USD
GeejayFighter
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၆
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၆
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၅
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
0.00 USD
GeejayFighter
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၆
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၅
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၀၄
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.84844
0.84889
အမြတ်
1.94 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121527113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.84889
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.94 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၅
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.04801
1.04852
အမြတ်
0.65 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121282590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.04852
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၃
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.0019
1.00055
အမြတ်
6.25 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121179609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00055
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၂၉
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.00095
1.00057
အမြတ်
1.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121179582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00057
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၂
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.00042
1.00055
အမြတ်
-1.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121180510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00055
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09828
1.09935
အမြတ်
4.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121188901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.85 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၁
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09876
1.09935
အမြတ်
2.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121187747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.45 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၁၆
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09952
1.09935
အမြတ်
-1.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121183338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.35 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၄၆
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.00046
1.00012
အမြတ်
1.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121178859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00012
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၅၅
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.1002
1.1005
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121075149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1005
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၇:၁၀
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.91305
1.9097
အမြတ်
10.34 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#121057858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.9097
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.34 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၅၈
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.91128
1.90963
အမြတ်
4.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#121053185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.90963
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.59 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၂၇
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၀၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
141.43
141.362
အမြတ်
2.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121029370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
141.362
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.10 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၅၂
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
141.354
141.265
အမြတ်
3.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121026768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
141.265
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၅၁
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.99979
0.99949
အမြတ်
1.00 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121014613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99949
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၄၅
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09965
1.09994
အမြတ်
0.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120993760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09994
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.95 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၂၆
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09925
1.09994
အမြတ်
2.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120996842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09994
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.95 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၄၂
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.854
0.85442
အမြတ်
1.70 USD
EURGBP
စာချုပ်
#120973708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.85442
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
140.399
140.073
အမြတ်
13.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120633001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.073
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.96 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၅၄
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
140.245
140.078
အမြတ်
6.67 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120631935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.078
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.67 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၅၀
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
140.152
140.074
အမြတ်
2.58 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120630788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.074
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၃၁
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.9976
0.99704
အမြတ်
2.31 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120572187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99704
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.31 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၀၆
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.9971
0.99703
အမြတ်
-0.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120572164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99703
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၄
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.99668
0.99665
အမြတ်
-0.35 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120570395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99665
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၄၇
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.99691
0.99665
အမြတ်
0.80 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120571004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99665
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၃၂
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.99586
0.99543
အမြတ်
1.66 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120559970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99543
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.66 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၇:၃၆
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.63149
1.63065
အမြတ်
1.85 USD
EURAUD
စာချုပ်
#120506417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.63065
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၆
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.1092
1.10923
အမြတ်
-0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119197206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10923
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၅
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.10845
1.10923
အမြတ်
3.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119197235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10923
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.40 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၁၇
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.10775
1.10925
အမြတ်
7.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119197280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10925
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
7.00 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၁၇
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
109.157
109.088
အမြတ်
2.66 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119405598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.088
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.66 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၂:၁၈
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
109.114
109.083
အမြတ်
0.92 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119405042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.083
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.92 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၂၃
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
109.347
109.303
အမြတ်
1.51 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119407421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.303
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.51 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၁၉
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
140.461
140.397
အမြတ်
1.93 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#119403764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.397
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.93 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
108.872
108.667
အမြတ်
8.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119087843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.667
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.93 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
108.714
108.667
အမြတ်
1.66 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119087709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.667
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.66 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၄၈
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
109.06
108.667
အမြတ်
17.58 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119087814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.667
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
17.58 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၄၈
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
108.783
108.667
အမြတ်
4.84 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119142831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.667
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.84 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၂၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
108.96
108.667
အမြတ်
12.98 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119087765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.667
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
12.98 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၃၈
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.10335
1.10285
အမြတ်
1.53 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119057454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10285
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.10296
1.10287
အမြတ်
-0.55 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119057456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10287
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၃၃
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.10298
1.10265
အမြတ်
0.67 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119057263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10265
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၂၇
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
108.013
108.032
အမြတ်
0.38 USD
USDJPY
စာချုပ်
#118892514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.032
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.38 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၅၉
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.31938
1.31877
အမြတ်
1.81 USD
USDCAD
စာချုပ်
#118769092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31877
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.81 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၅၈
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.31636
1.31592
အမြတ်
1.17 USD
USDCAD
စာချုပ်
#118744768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31592
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.17 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၀၈
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.99194
0.99225
အမြတ်
1.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118708404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99225
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.06 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၇
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.11212
1.11168
အမြတ်
1.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118700320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.11168
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.70 USD