၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.17786
1.17661
အမြတ်
3.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149481187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17661
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.45 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17661
1.17661
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149480737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17661
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.30018
1.29935
အမြတ်
2.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149473138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29935
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.70781
0.70836
အမြတ်
1.35 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149243309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70836
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.35 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17686
1.17572
အမြတ်
-3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149156772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17572
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.17602
1.17518
အမြတ်
2.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149163346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17518
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.22 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17338
1.17372
အမြတ်
0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149068258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17372
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30377
1.3031
အမြတ်
-2.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149044444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3031
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30377
1.30309
အမြတ်
-2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149044477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30309
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.34 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၅၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30506
1.30318
အမြတ်
-5.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149031024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30318
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-5.94 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30606
1.30316
အမြတ်
-9.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149029177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30316
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.30242
1.30342
အမြတ်
-3.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149043343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30342
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.30245
1.3034
အမြတ်
-3.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149043305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3034
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.15 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.30394
1.3065
အမြတ်
7.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148954442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3065
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
7.38 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၂၄
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.3033
1.30289
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148886936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30289
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.93 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၂၆
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.30269
1.30208
အမြတ်
1.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148886036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30208
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.53 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၁
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31171
1.31218
အမြတ်
0.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148884334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31218
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၁၄
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.30132
1.30091
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148883851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30091
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.93 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၅၅
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31426
1.31556
အမြတ်
2.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148874871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31556
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.66 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၁၂
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31532
1.31561
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148874559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31561
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.36 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၆
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31715
1.3176
အမြတ်
0.72 USD
USDCAD
စာချုပ်
#148841327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3176
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၅၄
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17725
1.1777
အမြတ်
1.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148749119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1777
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၁၅
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17758
1.1777
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148746836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1777
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၉
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.17587
1.17442
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148752065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17442
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၅
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17587
1.17442
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148752035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17442
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၅
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.17689
1.17653
အမြတ်
0.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148750396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၀၈
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.17686
1.17656
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148750354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17656
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၁၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29056
1.29073
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148709244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29073
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၀၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.28996
1.29075
အမြတ်
2.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148709416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29075
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.07 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
105.598
105.731
အမြတ်
3.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#148582920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
105.731
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.47 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၂၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
105.654
105.732
အမြတ်
1.91 USD
USDJPY
စာချုပ်
#148576654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
105.732
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.91 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၀၈
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
105.688
105.732
အမြတ်
0.95 USD
USDJPY
စာချုပ်
#148574547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
105.732
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၃၉
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.17915
1.17868
အမြတ်
1.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148492934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17868
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.11 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၄၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29475
1.29567
အမြတ်
2.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148188891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29567
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.46 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၅၄
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.28668
1.28496
အမြတ်
4.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148203075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.28496
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.86 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၀၆
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29285
1.2943
အမြတ်
4.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148194124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2943
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.05 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၀၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.29195
1.29192
အမြတ်
-0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148107301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29192
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၀၉
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.29309
1.29187
အမြတ်
3.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#148107667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29187
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.36 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၄
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.16983
1.17017
အမြတ်
0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148080823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17017
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.72 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၈
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17223
1.17273
အမြတ်
1.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148060499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17273
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၄၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.28999
1.28958
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#147821762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.28958
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.93 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၄၉
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.2929
1.29104
အမြတ်
5.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#147821856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29104
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
5.28 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၅၉
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.90714
0.9075
အမြတ်
0.78 USD
EURGBP
စာချုပ်
#147813925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.9075
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
104.999
105.175
အမြတ်
4.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147500147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
105.175
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.72 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၄၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
105.127
105.175
အမြတ်
1.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147493557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
105.175
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.167
1.17306
အမြတ်
-18.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#141799565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17306
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-18.48 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၄၇
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.16352
1.1729
အမြတ်
-28.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#141797727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1729
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-28.44 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၄၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17698
1.17287
အမြတ်
-12.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147352342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17287
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-12.63 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၄၃
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17698
1.17285
အမြတ်
-12.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147352380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17285
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-12.69 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၄၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17698
1.1729
အမြတ်
-12.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147352417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1729
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-12.54 USD