၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၃၆
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.03
0.62077
0.61838
အမြတ်
6.87 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#135718996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.61838
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
6.87 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၅၈
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
0.61859
0.61838
အမြတ်
0.33 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#135704087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.61838
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၅၆
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.61676
0.61838
အမြတ်
-5.16 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#135683772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.61838
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-5.16 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၁၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.06351
1.05866
အမြတ်
14.44 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134869145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05866
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
14.44 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၃၇
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.0618
1.05868
အမြတ်
9.08 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134871615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05868
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
9.08 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၄၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.05979
1.0587
အမြတ်
2.78 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134860551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.0587
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
2.78 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.05743
1.0586
အမြတ်
-4.23 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134853990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.0586
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-4.23 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.05706
1.05854
အမြတ်
-5.19 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134853731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05854
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-5.19 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၃၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.05859
1.05847
အမြတ်
-0.23 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134857501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05847
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၃
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.09127
1.09027
အမြတ်
2.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134851716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09027
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.70 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၀
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.0544
1.05452
အမြတ်
-0.97 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134827404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05452
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.97 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.05511
1.05452
အမြတ်
1.23 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134827526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05452
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.23 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၁
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.08881
1.08852
အမြတ်
0.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134817698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08852
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၆
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.0898
1.08861
အမြတ်
3.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134818205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08861
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.27 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၃
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.08641
1.08526
အမြတ်
3.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134823135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08526
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.15 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၁၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.08555
1.08529
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134817597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08529
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၄၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.05371
1.05356
အမြတ်
-0.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#134827139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05356
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၂၈
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.40016
1.40087
အမြတ်
1.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#134824616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.40087
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၂
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.2199
1.21921
အမြတ်
1.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#134821265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21921
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.77 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၂၂
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.08493
1.08444
အမြတ်
1.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134817466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08444
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.17 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၁၈
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.96695
0.96743
အမြတ်
1.19 USD
USDCHF
စာချုပ်
#134320618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.96743
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.19 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၅၈
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.08814
1.08737
အမြတ်
2.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134302266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08737
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.01 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၅၀
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.08592
1.08549
အမြတ်
0.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#134302164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08549
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.99 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၄၀
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
107.696
107.63
အမြတ်
1.54 USD
USDJPY
စာချုပ်
#134212465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.63
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.54 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၁၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.39704
1.39847
အမြတ်
2.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#133988533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.39847
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.77 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.97594
0.97561
အမြတ်
-1.31 USD
USDCHF
စာချုပ်
#133925073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.97561
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.31 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၃၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08025
1.07943
အမြတ်
-2.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133920110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.07943
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.76 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08017
1.0797
အမြတ်
-1.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133924185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.0797
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.71 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၃၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.07915
1.0808
အမြတ်
-5.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133918220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.0808
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-5.25 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၁၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.08239
1.08006
အမြတ်
6.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133810267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08006
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
6.69 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၅၂
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.97293
0.97517
အမြတ်
6.59 USD
USDCHF
စာချုပ်
#133813724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.97517
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
6.59 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၃:၂၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.09005
1.09022
အမြတ်
-0.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133703569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09022
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၅၁
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.09853
1.09957
အမြတ်
2.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133524424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09957
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.82 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၉
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.09773
1.09792
အမြတ်
-0.87 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133526983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09792
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.87 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၅၆
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25643
1.25681
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#133506195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25681
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.84 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၄
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25551
1.25629
အမြတ်
2.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#133503192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25629
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.04 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၁၅
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.09677
1.09765
အမြတ်
2.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133502239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09765
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.34 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၃၉
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.6547
0.65393
အမြတ်
-2.61 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#133408012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.65393
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.61 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၆
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.6537
0.65407
အမြတ်
-1.41 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#133410513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.65407
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.41 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၆
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.26101
1.26004
အမြတ်
2.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#133404458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26004
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.61 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၅၂
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08927
1.08977
အမြတ်
1.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133398783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08927
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08977
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.20 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၄၁
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25355
1.25391
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#133396667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25391
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.78 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၄
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25136
1.25215
အမြတ်
2.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#133393231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25136
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25215
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.07 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၀
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08575
1.08653
အမြတ်
2.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133390989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08653
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.04 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၂
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.65174
0.65187
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#133390846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.65187
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၁၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2445
1.24505
အမြတ်
1.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#133288067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.24505
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၃၀
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08642
1.08657
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133286607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08657
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၁၆
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08581
1.08618
အမြတ်
0.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133284392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08618
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၃၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08515
1.08554
အမြတ်
0.87 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133283970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08554
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.87 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၅၄:၅၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08452
1.08471
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#133238674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၅၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08471
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.27 USD