၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၂
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16094
1.15994
အမြတ်
2.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#141741702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.15994
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.70 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၅၉
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.16149
1.15998
အမြတ်
4.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#141693404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.15998
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.23 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၂၆
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
0.66859
0.66752
အမြတ်
2.91 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#141526568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66752
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.91 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၂၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.6686
0.66747
အမြတ်
3.09 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#141506566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66747
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.09 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၅၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.66881
0.66796
အမြတ်
2.25 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#141362896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66796
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.25 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၅၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
0.66807
0.66791
အမြတ်
0.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#141361296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66791
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၈
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.15714
1.15674
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#141353236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.15674
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၃၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.6673
0.66558
အမြတ်
4.86 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#141323495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66558
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.86 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၄၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
0.66592
0.66558
အမြတ်
0.72 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#141323436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66558
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၆:၂၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.15463
1.15325
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#141298298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.15325
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.84 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၃၄
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.03
136.355
135.841
အမြတ်
13.80 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#141090999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
135.841
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
13.80 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
135.85
135.822
အမြတ်
0.31 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#141079736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.822
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၁၁
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.03
135.65
135.822
အမြတ်
-5.42 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#141078953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
135.822
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-5.42 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၇
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.26487
1.2643
အမြတ်
1.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141072211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2643
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.41 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၅၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.14658
1.1454
အမြတ်
3.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140971106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1454
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.24 USD
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.79435
1.79707
အမြတ်
5.10 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#140916273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.79707
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
5.10 USD
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၂၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.79632
1.79715
အမြတ်
1.13 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#140852432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.79715
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.13 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၅၄
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.35104
1.35253
အမြတ်
3.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#140631037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.35253
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၃
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.3521
1.35252
အမြတ်
0.63 USD
USDCAD
စာချုပ်
#140620109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.35252
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၁၅
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.144
1.14262
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140586422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.14262
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.84 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၁၀
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26098
1.26086
အမြတ်
-0.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140572311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26086
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၀၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26044
1.26086
အမြတ်
0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140572602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26086
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၅၆
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.63671
1.63599
အမြတ်
0.90 USD
EURAUD
စာချုပ်
#140415011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.63599
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၁၉
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
134.533
134.621
အမြတ်
1.86 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140383653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
134.621
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.86 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၂
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
134.569
134.621
အမြတ်
0.85 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140382325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
134.621
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.85 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၂
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.03
134.389
134.339
အမြတ်
0.80 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140386609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
134.339
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၈
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
134.383
134.35
အမြတ်
0.32 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140386607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
134.35
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၄
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
134.348
134.403
အမြတ်
0.94 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140385158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
134.403
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၃
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
121.779
121.696
အမြတ်
1.72 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140300701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
121.696
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.72 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၆
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.03
121.732
121.689
အမြတ်
0.60 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140300222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
121.689
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၂၈
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၅၁
ရောင်းချမှု
0.03
121.946
121.872
အမြတ်
1.46 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140311647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
121.872
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၁၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2599
1.26171
အမြတ်
5.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140144397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26171
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
5.13 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၁၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26201
1.26174
အမြတ်
-1.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140142371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26174
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.11 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၂
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26254
1.26175
အမြတ်
-2.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140141860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26175
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-2.67 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.25942
1.2588
အမြတ်
1.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140145119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25942
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2588
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.56 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.2594
1.2589
အမြတ်
1.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140145168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2589
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.20 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၄
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.25943
1.25885
အမြတ်
1.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140145079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25885
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၁
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.2641
1.2634
အမြတ်
1.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140021314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2634
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.26356
1.26338
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140021173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26338
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၅၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.13273
1.13282
အမြတ်
-0.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139897974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13282
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၀၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.1339
1.13282
အမြတ်
2.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139902296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13282
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.94 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၄၃
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.12938
1.12976
အမြတ်
0.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139892381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.12976
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.84 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၅၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.25257
1.25205
အမြတ်
1.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139866947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25205
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.26 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၀၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.25701
1.25649
အမြတ်
1.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139744093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25649
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.26 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၂၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25268
1.25329
အမြတ်
1.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139734768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25329
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.53 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၇
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.13363
1.13276
အမြတ်
2.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139554143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13276
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.31 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၁၇
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.13326
1.13279
အမြတ်
1.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#139548593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.13279
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.11 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၀၅
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.03
0.69788
0.69626
အမြတ်
4.56 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#139486253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69626
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
4.56 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၀၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.6973
0.69626
အမြတ်
2.82 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#139479671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69626
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.82 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.22536
1.22614
အမြတ်
2.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138911380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.22614
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.04 USD