၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
111.151
110.558
အမြတ်
26.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126709711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.558
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
26.32 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
110.783
110.549
အမြတ်
10.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126691698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.549
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
10.08 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၅၉
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
110.387
110.544
အမြတ်
-7.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126670445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.544
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-7.60 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
110.557
110.542
အမြတ်
0.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126661963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.542
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.05
110.345
110.546
အမြတ်
-9.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126661896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.546
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-9.59 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၇
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.0791
1.0796
အမြတ်
2.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126577745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0796
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.00 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၄၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.07969
1.08009
အမြတ်
1.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126576509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08009
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.50 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၀
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.06107
1.06144
အမြတ်
0.89 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126326112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06144
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၅
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30665
1.2926
အမြတ်
-70.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125500955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2926
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-70.75 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၄၃
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30806
1.29258
အမြတ်
-77.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125500395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-77.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29258
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-77.90 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၂
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.31932
1.31897
အမြတ်
1.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125436182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31897
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.25 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၄၈
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.96347
0.96374
အမြတ်
0.90 USD
USDCHF
စာချုပ်
#125433702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.96374
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.90 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၁
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.31945
1.31901
အမြတ်
1.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125433108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31901
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.70 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၀၉
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.10652
1.10593
အမြတ်
2.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125427483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10593
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.45 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၆
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.10607
1.10604
အမြတ်
-0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125426930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10604
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၅၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.6692
0.66997
အမြတ်
3.35 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#125401044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.66997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.35 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၅၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.66991
0.66996
အမြတ်
-0.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#125399047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.66996
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၀၈
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.67031
0.67054
အမြတ်
0.65 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#125366161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67054
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၅
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.65361
0.64905
အမြတ်
22.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121555867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64905
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
22.30 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၅၀
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
0.65107
0.64905
အမြတ်
9.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121324220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64905
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.60 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၉
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
0.64934
0.64903
အမြတ်
1.05 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121306391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64903
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၇
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
0.64803
0.64904
အမြတ်
-5.55 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121295497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64904
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-5.55 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၁၄
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.64746
0.64904
အမြတ်
-8.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121284530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64904
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-8.40 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၄:၀၄
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၄၆
ကူးယူခြင်း
-2.02%
-31.23%
အမြတ်
-19.92 USD
GeejayFighter
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၄:၀၄
အဝင်အမှတ်
-2.02%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၄၆
ပြင်ပ
-31.23%
အမြတ်
-19.92 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၆
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
0.00 USD
GeejayFighter
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၆
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၆
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၅
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
0.00 USD
GeejayFighter
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၆
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၅
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၀၄
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.84844
0.84889
အမြတ်
1.94 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121527113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.84889
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.94 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၅
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.04801
1.04852
အမြတ်
0.65 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121282590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.04852
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၃
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.0019
1.00055
အမြတ်
6.25 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121179609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00055
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၂၉
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.00095
1.00057
အမြတ်
1.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121179582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00057
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၂
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.00042
1.00055
အမြတ်
-1.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121180510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00055
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09828
1.09935
အမြတ်
4.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121188901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.85 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၁
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09876
1.09935
အမြတ်
2.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121187747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.45 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၁၆
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09952
1.09935
အမြတ်
-1.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121183338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.35 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၄၆
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.00046
1.00012
အမြတ်
1.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121178859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.00012
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၅၅
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.1002
1.1005
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121075149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1005
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၇:၁၀
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.91305
1.9097
အမြတ်
10.34 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#121057858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.9097
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.34 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၅၈
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.91128
1.90963
အမြတ်
4.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#121053185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.90963
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.59 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၂၇
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၀၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
141.43
141.362
အမြတ်
2.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121029370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
141.362
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.10 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၅၂
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
141.354
141.265
အမြတ်
3.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121026768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
141.265
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၅၁
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.99979
0.99949
အမြတ်
1.00 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121014613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99949
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၂၆
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09925
1.09994
အမြတ်
2.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120996842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09994
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.95 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၄၅
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09965
1.09994
အမြတ်
0.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120993760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09994
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.95 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၄၂
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.854
0.85442
အမြတ်
1.70 USD
EURGBP
စာချုပ်
#120973708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.85442
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
140.399
140.073
အမြတ်
13.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120633001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.073
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.96 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၅၄
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
140.245
140.078
အမြတ်
6.67 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120631935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.078
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.67 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၅၀
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
140.152
140.074
အမြတ်
2.58 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120630788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.074
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၃၁
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.9976
0.99704
အမြတ်
2.31 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120572187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99704
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.31 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၀၆
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.9971
0.99703
အမြတ်
-0.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120572164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99703
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၄
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.99668
0.99665
အမြတ်
-0.35 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120570395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99665
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.35 USD