၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၅
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.97166
1.96991
အမြတ်
9.10 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113586262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.96991
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
9.10 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၂၃:၃၅
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99776
0.99561
အမြတ်
-2.26 USD
USDCHF
စာချုပ်
#102396109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99561
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.26 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၅၃
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.96857
1.96455
အမြတ်
2.35 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113552782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.96857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.96455
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.35 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၂
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.68334
0.68377
အမြတ်
3.63 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113535447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.68377
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
3.63 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၅၃
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.96857
1.96514
အမြတ်
19.73 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113515022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.96857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.96514
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
19.73 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၀
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.9543
1.94722
အမြတ်
4.32 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113186388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.94722
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.32 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၃၇
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.11
1.94927
1.94751
အမြတ်
10.16 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113114412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94927
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.94751
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
10.16 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၀
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.9543
1.95026
အမြတ်
23.80 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113149000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.95026
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
23.80 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၀၆
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.11
1.95175
1.95015
အမြတ်
9.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113148285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.95015
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
9.04 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၅၄
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.11
1.95175
1.95015
အမြတ်
9.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113140651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.95015
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
9.04 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၇:၅၂
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60015
1.6103
အမြတ်
6.77 USD
EURAUD
စာချုပ်
#112921238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6103
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.77 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၇:၅၂
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.60015
1.60284
အမြတ်
16.51 USD
EURAUD
စာချုပ်
#112908843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.60284
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
16.51 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၂၃
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.60059
1.60139
အမြတ်
3.86 USD
EURAUD
စာချုပ်
#112888878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.60139
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
3.86 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၄၂
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.05891
1.05773
အမြတ်
0.55 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#110091141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05773
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၃၁
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.73305
1.73191
အမြတ်
0.53 USD
EURNZD
စာချုပ်
#110090958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73191
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၀၅:၀၄
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.11029
1.1096
အမြတ်
0.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109549908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1096
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၅၈
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32825
1.32975
အမြတ်
1.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#102460235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32975
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.03 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၂၈
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.80494
1.80869
အမြတ်
2.32 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#103839556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80869
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.32 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၁
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.079
107.971
အမြတ်
-1.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#105349328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၂
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.054
107.975
အမြတ်
-0.83 USD
USDJPY
စာချုပ်
#105357552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.975
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.83 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၆
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.026
107.975
အမြတ်
-0.57 USD
USDJPY
စာချုပ်
#105358159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.975
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၆
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.969
108.019
အမြတ်
0.36 USD
USDJPY
စာချုပ်
#105362880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.019
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၅
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2355
1.23741
အမြတ်
1.74 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#105312044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23741
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.74 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၆
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23586
1.23623
အမြတ်
0.18 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#105311222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23623
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၃
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23517
1.23636
အမြတ်
1.01 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#105330906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23636
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.01 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၄၀
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.375
108.411
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#105271313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၈
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.357
108.373
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#105272089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.373
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၃၂
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.34
108.377
အမြတ်
0.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#105274033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.377
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၁၈
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69969
0.70009
အမြတ်
0.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#105270311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70009
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၄၇
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12603
1.12697
အမြတ်
0.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#105215311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12697
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၂၄
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12654
1.1269
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#105214588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1269
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၅၂
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12635
1.12693
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#105213287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12693
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၅၈
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.89898
0.89862
အမြတ်
0.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#105226895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89862
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၃၃
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12568
1.12599
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#105216088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12599
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၃
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.79352
1.79443
အမြတ်
0.43 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#105227388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.79443
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၀၀
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12463
1.12544
အမြတ်
0.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#105225857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12544
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၁၇
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12662
1.1271
အမြတ်
0.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#105211931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1271
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၂၀
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12653
1.12709
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#105212758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12709
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၆
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.711
135.811
အမြတ်
0.72 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#104958797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.811
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၃၉:၃၆
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.339
135.487
အမြတ်
1.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#105064160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.487
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.17 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၅၇
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
121.805
121.776
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#104545318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.776
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၅၁
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.565
135.62
အမြတ်
0.31 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#104994648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.62
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၅၆
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.61
135.674
အမြတ်
0.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#104960302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.674
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၅၆
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.90043
0.89996
အမြတ်
0.39 USD
EURGBP
စာချုပ်
#104966956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89996
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၂
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90041
0.8997
အမြတ်
0.69 USD
EURGBP
စာချုပ်
#104959731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8997
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၂၅
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30778
1.31233
အမြတ်
3.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#104951016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31233
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.37 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၂၀
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30803
1.31332
အမြတ်
3.93 USD
USDCAD
စာချုပ်
#104949235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31332
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.93 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၅၆
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3082
1.31296
အမြတ်
3.53 USD
USDCAD
စာချုပ်
#104943194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31296
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.53 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၁၈
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89974
0.89917
အမြတ်
0.51 USD
EURGBP
စာချုပ်
#104940917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89917
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၂၇:၅၆
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24858
1.24882
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#104732466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24882
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD