၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၅၇
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.93069
0.9292
အမြတ်
1.50 USD
USDCHF
စာချုပ်
#10500781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9292
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.50 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၆
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39392
1.39233
အမြတ်
-1.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#10280541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39233
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.69 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၄၄
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
109.166
109.198
အမြတ်
-0.39 USD
USDJPY
စာချုပ်
#10127960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.198
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.39 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၁
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38972
1.39048
အမြတ်
-0.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#10021220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39048
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.86 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၁
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38926
1.3877
အမြတ်
1.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#10003637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3877
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၈
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87965
0.8783
အမြတ်
-1.64 USD
USDCHF
စာချုပ်
#4064990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8783
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.64 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၂
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8792
0.8783
အမြတ်
-1.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#4065010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8783
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.12 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၂
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87943
0.8783
အမြတ်
-1.39 USD
USDCHF
စာချုပ်
#4065001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8783
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.39 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၄၀
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87945
0.87866
အမြတ်
-1.00 USD
USDCHF
စာချုပ်
#4019481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87866
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.00 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၄၆
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87922
0.87866
အမြတ်
-0.74 USD
USDCHF
စာချုပ်
#4019546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87866
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၅၉
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.112
103.246
အမြတ်
1.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3940235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.246
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၄
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.389
103.436
အမြတ်
0.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3661741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.436
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၀၇
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.08406
1.08619
အမြတ်
-2.59 USD
EURCHF
စာချုပ်
#3685229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08619
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.59 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၁၇
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.08499
1.08619
အမြတ်
-1.55 USD
EURCHF
စာချုပ်
#3685235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08619
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.55 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၉
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.08447
1.08619
အမြတ်
-2.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#3685233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08619
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.13 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၃၂
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.08364
1.08619
အမြတ်
-3.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#3685250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08619
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.06 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၂
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.426
103.581
အမြတ်
1.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3661586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.581
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၁၂
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.425
103.581
အမြတ်
1.41 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3661537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.581
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.41 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၄၃
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.409
103.581
အမြတ်
1.56 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3661661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.581
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.56 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၃:၅၅
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.70397
0.70719
အမြတ်
3.12 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#3620623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70719
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.12 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၂၁
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.284
103.39
အမြတ်
0.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3510638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.39
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.93 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၁၅
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.338
103.39
အမြတ်
0.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3510614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.39
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၂၄
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
103.382
103.393
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#3510597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.393
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၂၀
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89588
0.88449
အမြတ်
-12.98 USD
USDCHF
စာချုပ်
#2701171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-12.98 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၂၀
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.33914
1.33452
အမြတ်
4.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2593021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.52 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၅၇
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.73824
0.73713
အမြတ်
1.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2466461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73713
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.01 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၀၆
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9064
0.90722
အမြတ်
0.80 USD
USDCHF
စာချုပ်
#2450466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90722
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၄၇
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29993
1.30195
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#2395645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30195
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.45 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၂၇
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.0868
1.08439
အမြတ်
2.44 USD
EURCHF
စာချုပ်
#2373549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08439
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.44 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၆
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.08614
1.08438
အမြတ်
1.73 USD
EURCHF
စာချုပ်
#2373474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08438
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.73 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၁၄
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
139.411
139.36
အမြတ်
0.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2309751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.36
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၄၅
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
104.7
104.58
အမြတ်
1.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#2334773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.58
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၅၇
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.67
104.67
အမြတ်
-0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#2334715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.67
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၃၆
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30438
1.30589
အမြတ်
1.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#2309395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30589
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၁၂:၀၁
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၂၉
ကူးယူခြင်း
-72.06%
-52.29%
အမြတ်
13.02 USD
hhadi83
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၁၂:၀၁
အဝင်အမှတ်
-72.06%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၂၉
ပြင်ပ
-52.29%
အမြတ်
13.02 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၁၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၁၅
ကူးယူခြင်း
-2.6%
-98.68%
အမြတ်
-9.77 USD
Fikalike
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၁၃
အဝင်အမှတ်
-2.6%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၁၅
ပြင်ပ
-98.68%
အမြတ်
-9.77 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၅၆
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၁၄
ကူးယူခြင်း
41.1%
-49.5%
အမြတ်
-9.29 USD
Fikalike
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၅၆
အဝင်အမှတ်
41.1%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၁၄
ပြင်ပ
-49.5%
အမြတ်
-9.29 USD
၂၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၁၁
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၇:၂၀
ကူးယူခြင်း
0%
-93.36%
အမြတ်
-9.37 USD
Fikalike
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၁၁
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၇:၂၀
ပြင်ပ
-93.36%
အမြတ်
-9.37 USD