၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၂၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.17642
1.17678
အမြတ်
-0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148677863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17678
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၂၅
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.32289
1.3257
အမြတ်
-2.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#145138746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3257
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.91 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၂၅
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.68316
0.68743
အမြတ်
-4.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137674602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68743
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.37 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၄၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.66655
0.67232
အမြတ်
-5.87 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#135954186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67232
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.87 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၁၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.23259
1.2344
အမြတ်
-1.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#135751978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2344
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.91 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၅၆
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39857
1.39761
အမြတ်
-0.79 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135468229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39761
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1685.64
1694.29
အမြတ်
-8.85 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#132432791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1685.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1694.29
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.85 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.22
134.155
အမြတ်
-0.81 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#132375174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၃၄
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
134.411
134.326
အမြတ်
0.59 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#132365593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.326
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၁၅
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24843
1.24943
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#132290642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24943
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၃၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25445
1.25541
အမြတ်
-1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#131934270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25541
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.06 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၃၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24445
1.2456
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#131909562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2456
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၀၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39443
1.39505
အမြတ်
-0.54 USD
USDCAD
စာချုပ်
#131864715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39505
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39052
1.39085
အမြတ်
-0.34 USD
USDCAD
စာချုပ်
#131851735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39085
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.24634
1.24878
အမြတ်
-2.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#131559940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24878
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.54 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၁၆
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.1862
1.18812
အမြတ်
-10.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129930084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18812
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-10.10 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၂၀
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.18572
1.18682
အမြတ်
-6.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129929546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18682
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-6.00 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၃၇
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.1876
1.18699
အမြတ်
2.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129929197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18699
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၄၁
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.18598
1.18962
အမြတ်
-3.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129928481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18962
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.74 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၁၃
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07737
1.07838
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129792399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07838
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.91 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၁
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07854
1.07874
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129790755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07874
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၄
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
111.27
111.244
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#129789138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
111.244
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၅
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98262
0.97872
အမြတ်
-4.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#129702979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.97872
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.08 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.0781
1.07577
အမြတ်
2.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129697206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.23 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၈
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10113
1.10008
အမြတ်
-1.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129277103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10008
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၅၅:၁၆
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.10286
1.10255
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129255357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10255
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၃၇
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.60368
0.60433
အမြတ်
0.55 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129067715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.60368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.60433
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၈
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.60003
0.60201
အမြတ်
1.88 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129040072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.60003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.60201
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.88 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၅:၀၉
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36108
1.36502
အမြတ်
-2.99 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128298161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36502
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.99 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၂၉:၄၈
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65993
0.65724
အမြတ်
-2.79 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128297900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၂၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65724
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.79 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၀၀
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62823
0.63592
အမြတ်
7.59 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#127975011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63592
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
7.59 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၈
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65842
0.65889
အမြတ်
0.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#127933392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65889
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၉
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2773
1.29292
အမြတ်
15.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127934666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29292
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
15.52 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၆
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၁၄
ကူးယူခြင်း
41.1%
-49.5%
အမြတ်
-9.29 USD
Fikalike
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၆
အဝင်အမှတ်
41.1%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၁၄
ပြင်ပ
-49.5%
အမြတ်
-9.29 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၃၈
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28623
1.28467
အမြတ်
-1.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127565662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28467
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.66 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၁၂
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09973
1.09773
အမြတ်
-2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127564415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09773
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၅၄
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.28929
1.28896
အမြတ်
0.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127531148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28896
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၃:၃၅
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.28861
1.28724
အမြတ်
1.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127525988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28724
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.27 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၅၅
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.0992
1.09846
အမြတ်
0.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127498263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09846
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၃၅
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62937
0.6282
အမြတ်
-1.27 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#127506837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6282
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.27 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၀၉
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.32913
1.33355
အမြတ်
-3.41 USD
USDCAD
စာချုပ်
#127263544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33355
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.41 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၃၉
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08164
1.08886
အမြတ်
7.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126957216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08886
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
7.12 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၄၄
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08741
1.08614
အမြတ်
-2.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127326180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08614
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.74 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၄
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.21
1.08732
1.08703
အမြတ်
3.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127267339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.08703
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
3.99 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၂၅
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.0845
1.0833
အမြတ်
-3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127140590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.0833
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၂၇
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07915
1.08561
အမြတ်
6.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126900977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08561
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.36 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၂၇
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07915
1.08146
အမြတ်
2.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126792235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08146
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.21 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၅၇
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.6392
0.64026
အမြတ်
1.92 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126577861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.64026
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.92 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၅၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.64459
0.64624
အမြတ်
1.55 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126265815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64624
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၀၁
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1570.73
1571.19
အမြတ်
0.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#125964113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1570.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1571.19
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD