၁၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၀၁
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၉
ကူးယူခြင်း
-72.06%
-52.29%
အမြတ်
13.02 USD
hhadi83
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၀၁
အဝင်အမှတ်
-72.06%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၉
ပြင်ပ
-52.29%
အမြတ်
13.02 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၁၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၁၅
ကူးယူခြင်း
-2.6%
-98.68%
အမြတ်
-9.77 USD
Fikalike
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၁၃
အဝင်အမှတ်
-2.6%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၁၅
ပြင်ပ
-98.68%
အမြတ်
-9.77 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၄၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
103.737
104.099
အမြတ်
6.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#152021412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
104.099
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.75 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၅
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.372
104.087
အမြတ်
-2.84 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151655799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.087
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.84 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၄
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18777
1.18903
အမြတ်
-1.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151667279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18903
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၂
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.24
104.087
အမြတ်
-1.57 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151661798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.087
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.57 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၁၁
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18757
1.18903
အမြတ်
-1.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151662188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18903
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.56 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၅၃
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.294
104.087
အမြတ်
-2.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151659032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.087
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.09 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၅
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18732
1.18903
အမြတ်
-1.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151661985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18903
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.81 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၁၉
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68829
0.68899
အမြတ်
0.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#151655048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68899
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၃၃
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68851
0.68899
အမြတ်
0.38 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#151653584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68899
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၁၇
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.752
104.475
အမြတ်
-2.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151607847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.475
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.75 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၄
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.628
104.475
အမြတ်
-1.56 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151608651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.475
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.56 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၁
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68941
0.68821
အမြတ်
-1.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#151650560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68821
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.30 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၀၈
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.761
104.475
အမြတ်
-2.84 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151607456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.475
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.84 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၅၁
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.745
104.475
အမြတ်
-2.68 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151607894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.475
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.68 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၃၆
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.731
104.475
အမြတ်
-2.55 USD
USDJPY
စာချုပ်
#151608191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.475
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.55 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၄၂
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68941
0.68821
အမြတ်
-1.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#151650520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68821
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.30 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၁၅
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68943
0.68821
အမြတ်
-1.32 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#151650460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68821
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၀၂
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68918
0.68821
အမြတ်
-1.07 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#151651262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68821
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၀၉
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08087
1.08119
အမြတ်
0.15 USD
EURCHF
စာချုပ်
#151607996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08119
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၄၇
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08107
1.08119
အမြတ်
-0.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#151606814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08119
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၃၁
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08097
1.08119
အမြတ်
0.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#151607857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08119
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၅၄
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08082
1.08119
အမြတ်
0.21 USD
EURCHF
စာချုပ်
#151608101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08119
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၆
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.31895
1.31907
အမြတ်
-0.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#151606371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31907
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၂၆
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.31908
1.3191
အမြတ်
-0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#151606551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3191
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၂၀
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.3193
1.31913
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#151606663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31913
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၉
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1818
1.1829
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151603415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1829
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၁
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18196
1.18294
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151603394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18294
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၄၀
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18214
1.18289
အမြတ်
0.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151603265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18289
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၂၇
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18217
1.1828
အမြတ်
0.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151603219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1828
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၉
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.182
1.18278
အမြတ်
0.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151602297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18278
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၂၁
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18222
1.18281
အမြတ်
0.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151601132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၄၃
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18239
1.18275
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151601060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18275
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၂
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18248
1.18275
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#151601039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18275
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၂၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.17642
1.17678
အမြတ်
-0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148677863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17678
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၂၅
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.32289
1.3257
အမြတ်
-2.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#145138746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3257
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.91 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၂၅
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.68316
0.68743
အမြတ်
-4.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137674602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68743
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.37 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၄၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.66655
0.67232
အမြတ်
-5.87 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#135954186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67232
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.87 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၁၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.23259
1.2344
အမြတ်
-1.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#135751978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2344
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.91 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၅၆
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39857
1.39761
အမြတ်
-0.79 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135468229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39761
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1685.64
1694.29
အမြတ်
-8.85 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#132432791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1685.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1694.29
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.85 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.22
134.155
အမြတ်
-0.81 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#132375174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၃၄
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
134.411
134.326
အမြတ်
0.59 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#132365593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.326
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၁၅
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24843
1.24943
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#132290642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24943
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၃၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25445
1.25541
အမြတ်
-1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#131934270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25541
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.06 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၃၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24445
1.2456
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#131909562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2456
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၀၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39443
1.39505
အမြတ်
-0.54 USD
USDCAD
စာချုပ်
#131864715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39505
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39052
1.39085
အမြတ်
-0.34 USD
USDCAD
စာချုပ်
#131851735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39085
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.24634
1.24878
အမြတ်
-2.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#131559940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24878
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.54 USD