၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၅၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.64459
0.64624
အမြတ်
1.55 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126265815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64624
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၀၁
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1570.73
1571.19
အမြတ်
0.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#125964113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1570.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1571.19
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၅၂
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1563.97
1564.83
အမြတ်
0.66 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#125866125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1563.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1564.83
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၂
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1578.09
1569.86
အမြတ်
-8.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#125481397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1578.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1569.86
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.43 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၀:၅၆
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1574.88
1571.71
အမြတ်
-3.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#125381930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1574.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1571.71
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.37 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၃၆
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.65291
0.65238
အမြတ်
-0.63 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125224892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.65238
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.6534
0.65238
အမြတ်
-1.12 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#125223251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.65238
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.12 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၀၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.10025
1.09966
အမြတ်
-0.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125221892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.09966
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၂၈
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.0100
1567.38
1569.96
အမြတ်
-2.78 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#125211175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1567.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1569.96
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.78 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၇:၃၇
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1569.48
1565.75
အမြတ်
3.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#125192777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1569.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1565.75
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.53 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၉:၄၅
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.10206
1.10085
အမြတ်
1.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#125111455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.10085
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.11 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၅၈
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.0100
1558.5
1556.28
အမြတ်
2.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#124750799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1558.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1556.28
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.02 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၃
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.0100
1549.13
1552.04
အမြတ်
-3.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#124193424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1549.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1552.04
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.11 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၇
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.0100
1552.53
1548.37
အမြတ်
3.96 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#124023361
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1552.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1548.37
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.96 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၃:၄၇
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.0100
1552.68
1551.89
အမြတ်
0.59 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#123878038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1552.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1551.89
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၀
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.0100
1556.61
1556.28
အမြတ်
0.13 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#123754206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1556.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1556.28
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၀၁
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.10943
1.10959
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123913153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.10959
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1583.43
1572.13
အမြတ်
-11.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#123675308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1583.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1572.13
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-11.50 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၁၉
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1559.45
1583.87
အမြတ်
24.22 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#123575112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1559.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1583.87
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
24.22 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၅၇
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1564.43
1558.23
အမြတ်
-6.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#123559132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1564.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1558.23
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.40 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၃
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.89883
0.86485
အမြတ်
-25.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#97289291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.86485
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-25.74 USD
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၃၈:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၇:၂၀
ကူးယူခြင်း
0%
-93.36%
အမြတ်
-9.37 USD
Fikalike
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၃၈:၁၁
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၇:၂၀
ပြင်ပ
-93.36%
အမြတ်
-9.37 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၃၆
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67305
0.6746
အမြတ်
1.45 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97137037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6746
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၇
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.0200
1402.98
1416.91
အမြတ်
-28.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105042620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1402.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1416.91
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-28.26 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၅၁
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1419.9
1402.98
အမြတ်
-34.24 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105042357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1419.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1402.98
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-34.24 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၀၆
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.0200
1397.06
1397.52
အမြတ်
-1.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104390569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1397.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1397.52
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၉
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1400.77
1397.4
အမြတ်
-7.14 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104390448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1400.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1397.4
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-7.14 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၂၃
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၄:၄၈
ရောင်းချမှု
0.0200
1417.6
1415.38
အမြတ်
4.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104234936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1417.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1415.38
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.04 USD
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၆:၃၅
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.0200
1419.58
1412
အမြတ်
14.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104159682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1419.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1412
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
14.76 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၃
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1398.45
1420.49
အမြတ်
43.68 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103702394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1398.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1420.49
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
43.68 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၄:၄၈
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.0200
1384.98
1398.49
အမြတ်
-27.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103702255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1384.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1398.49
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-27.42 USD
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၈
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.0100
1392.96
1391.56
အမြတ်
1.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103385696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1392.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1391.56
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၃၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1409.49
1392.96
အမြတ်
-16.73 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103385676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1409.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1392.96
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.73 USD
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၂၅
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.0100
1408.52
1402.8
အမြတ်
5.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103300061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1408.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1402.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.52 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.0100
1411.47
1405.37
အမြတ်
5.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103153733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1411.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1405.37
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.90 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၃၁
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1420.14
1411.47
အမြတ်
-8.87 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103153709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1420.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1411.47
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.87 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၄၀
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1419.07
1422.57
အမြတ်
3.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#102923843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1419.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1422.57
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၄၂
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1405.48
1405.92
အမြတ်
0.24 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#102844979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1405.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1405.92
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၄၅:၁၇
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.0100
1.94348
1.93203
အမြတ်
7.30 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#97527832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.93203
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.30 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၁၃
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၂၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.0100
111.636
111.062
အမြတ်
5.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#96916487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.062
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.07 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၅
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.0500
0.89841
0.891
အမြတ်
-28.76 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#97701501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
0.891
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-28.76 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၅၀
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.0500
1.01174
1.01292
အမြတ်
-6.32 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97782978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.01292
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-6.32 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၄
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.0100
1.33922
1.33122
အမြတ်
5.91 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97579917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.33122
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.91 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၃၉
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.0100
1.33775
1.33595
အမြတ်
1.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97555745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.33595
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.25 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၁၂
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.0100
1.33765
1.32985
အမြတ်
5.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97357000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.32985
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.77 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၅၅
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.0100
1.94306
1.93398
အမြတ်
5.96 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#97356810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.93398
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.96 USD
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၄
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.0100
1.94306
1.93496
အမြတ်
5.29 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#96969358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.93496
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.29 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၃၅
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.0100
1.93934
1.9356
အမြတ်
2.32 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#96559506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.9356
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.32 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၁၉
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.0100
1.93793
1.93563
အမြတ်
1.35 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#96535032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.93563
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၄
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.0100
1.8617
1.83625
အမြတ်
17.90 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#96137703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.83625
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
17.90 USD