၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၃
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89883
0.86485
အမြတ်
-25.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#97289291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86485
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-25.74 USD
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၃၈:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၇:၂၀
ကူးယူခြင်း
0%
-93.36%
အမြတ်
-9.37 USD
Fikalike
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၃၈:၁၁
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၇:၂၀
ပြင်ပ
-93.36%
အမြတ်
-9.37 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၃၆
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67305
0.6746
အမြတ်
1.45 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97137037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6746
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၇
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1402.98
1416.91
အမြတ်
-28.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105042620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1402.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1416.91
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-28.26 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၅၁
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1419.9
1402.98
အမြတ်
-34.24 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105042357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1419.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1402.98
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-34.24 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၀၆
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1397.06
1397.52
အမြတ်
-1.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104390569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1397.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1397.52
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၉
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1400.77
1397.4
အမြတ်
-7.14 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104390448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1400.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1397.4
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-7.14 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၂၃
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၄:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
1417.6
1415.38
အမြတ်
4.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104234936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1417.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1415.38
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.04 USD
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၆:၃၅
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
1419.58
1412
အမြတ်
14.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104159682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1419.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1412
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
14.76 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၃
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1398.45
1420.49
အမြတ်
43.68 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103702394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1398.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1420.49
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
43.68 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၄:၄၈
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1384.98
1398.49
အမြတ်
-27.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103702255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1384.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1398.49
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-27.42 USD
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၈
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1392.96
1391.56
အမြတ်
1.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103385696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1392.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1391.56
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၃၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1409.49
1392.96
အမြတ်
-16.73 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103385676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1409.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1392.96
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.73 USD
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၂၅
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1408.52
1402.8
အမြတ်
5.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103300061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1408.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1402.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.52 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1411.47
1405.37
အမြတ်
5.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103153733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1411.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1405.37
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.90 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၃၁
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1420.14
1411.47
အမြတ်
-8.87 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#103153709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1420.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1411.47
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.87 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၄၀
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1419.07
1422.57
အမြတ်
3.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#102923843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1419.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1422.57
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၄၂
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1405.48
1405.92
အမြတ်
0.24 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#102844979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1405.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1405.92
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၄၅:၁၇
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.94348
1.93203
အမြတ်
7.30 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#97527832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.93203
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.30 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၁၃
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၂၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
111.636
111.062
အမြတ်
5.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#96916487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
111.062
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.07 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၅
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.89841
0.891
အမြတ်
-28.76 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#97701501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.891
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-28.76 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၅၀
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.01174
1.01292
အမြတ်
-6.32 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97782978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.01292
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-6.32 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၄
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.33922
1.33122
အမြတ်
5.91 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97579917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33122
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.91 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၃၉
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.33775
1.33595
အမြတ်
1.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97555745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33595
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.25 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၁၂
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.33765
1.32985
အမြတ်
5.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97357000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32985
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.77 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၅၅
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.94306
1.93398
အမြတ်
5.96 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#97356810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.93398
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.96 USD
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၄
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.94306
1.93496
အမြတ်
5.29 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#96969358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.93496
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.29 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၃၅
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.93934
1.9356
အမြတ်
2.32 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#96559506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9356
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.32 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၁၉
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.93793
1.93563
အမြတ်
1.35 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#96535032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.93563
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၄
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.8617
1.83625
အမြတ်
17.90 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#96137703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83625
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
17.90 USD
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၀၉
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၂၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85489
0.85824
အမြတ်
4.18 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96408832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၂၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85824
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.18 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၁၂
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9108
0.91124
အမြတ်
0.13 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#96493076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91124
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၃၈
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85676
0.85759
အမြတ်
0.88 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96372154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85759
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၈
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1321.54
1316.08
အမြတ်
5.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#96149456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1321.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1316.08
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.26 USD
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၂
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12245
1.12332
အမြတ်
0.67 USD
EURCHF
စာချုပ်
#96400296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၂၁
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
81.928
82.418
အမြတ်
4.24 USD
CADJPY
စာချုပ်
#96349696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
81.928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
82.418
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.24 USD
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၁:၁၇:၂၃
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
81.98
81.748
အမြတ်
-2.32 USD
CADJPY
စာချုပ်
#96306770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၁:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
81.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
81.748
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.32 USD
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၅၄
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.13544
1.13336
အမြတ်
1.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95962525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13336
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.98 USD
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၂၈
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.13178
1.13336
အမြတ်
-1.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95951026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13336
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.68 USD
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၂၂
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1319.03
1318.87
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#96149344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1319.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1318.87
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၈
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၇:၃၅:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.51853
1.5184
အမြတ်
-0.10 USD
EURCAD
စာချုပ်
#96025747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၇:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.5184
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၁၄:၂၅
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.87453
1.8542
အမြတ်
14.23 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#95978514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၁၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.8542
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.23 USD
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၅၈:၃၉
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.85741
1.85554
အမြတ်
1.13 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#95771898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85554
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.13 USD
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၀၈
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၄၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03229
1.03722
အမြတ်
3.18 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#95785311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03722
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.18 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၀၄
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၂၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.00928
1.0004
အမြတ်
8.78 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95661975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0004
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
8.78 USD
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၁
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၄၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.86725
1.86295
အမြတ်
2.85 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#95771908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.86725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.86295
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.85 USD
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၃
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.8695
1.86773
အမြတ်
10.55 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#95938939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.86773
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
10.55 USD
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၃၄
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၁၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.86908
1.8696
အမြတ်
-5.69 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#95938431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.86908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.8696
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-5.69 USD
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၅၇:၂၉
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.87309
1.87237
အမြတ်
3.08 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#95929702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၅၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.87237
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
3.08 USD
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၂၃
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.87886
1.87918
အမြတ်
-4.26 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#95928977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.87918
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-4.26 USD