၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.26014
1.25854
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513554272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.25712
1.25854
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513457256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25808
1.2601
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513443155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.847
130.092
အမြတ်
0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513502993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.092
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၉
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.9
129.818
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513453558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၃၉
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
129.588
129.818
အမြတ်
0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513467490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.2
129.818
အမြတ်
-0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513443198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74021
0.73866
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513490243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၂၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73706
0.73866
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513490564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73769
0.73969
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513478204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73969
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၈
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73895
0.73745
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513429384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၁၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73595
0.73745
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513467160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.17828
1.17628
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513447806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
129.859
129.659
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513457245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.052
129.892
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513430000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
129.746
129.892
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513418734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.25631
1.25704
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513436637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25704
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.25327
1.25704
အမြတ်
-0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513434642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25704
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.25934
1.25704
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513449082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25704
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.18056
1.17856
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513445763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17856
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.1792
1.18075
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513414209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၃၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.18235
1.18075
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513431678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25575
1.25774
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513436201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25688
1.25546
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513423350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၅၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25386
1.25546
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513432545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၃
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.25551
1.25352
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513400184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.95
130.142
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513428055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၅၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73672
0.73872
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513376414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73872
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၃၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17934
1.18133
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513321966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.063
129.913
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513383290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.763
129.913
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513418803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25799
1.25658
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513359127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25498
1.25658
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513407058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၁၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
129.46
129.776
အမြတ်
-0.06 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513276318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၄၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.07
130.066
129.776
အမြတ်
0.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513321981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
129.776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
129.163
129.776
အမြတ်
-0.06 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513266789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.04
129.763
129.776
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513308291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.178
1.17941
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513391640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.18101
1.17941
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513412622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၃၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25426
1.25574
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513334255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25574
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၂၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.25724
1.25574
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513357136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25574
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.17674
1.17823
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513185480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၃
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.17973
1.17823
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513331078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၃:၀၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.18
130.037
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513345240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၅၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.877
130.037
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513360306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၂၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73447
0.73647
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513325418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.25689
1.25778
အမြတ်
0.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513328652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.25778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၄၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.26888
1.25778
အမြတ်
-0.18 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513281054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၆:၀၃
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.25388
1.25778
အမြတ်
1.27 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513334857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.25778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.27 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၄၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.26589
1.25778
အမြတ်
-0.26 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1513309774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.26 USD