၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၃
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.15461
1.15825
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519444825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.16055
1.15825
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519512788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.15825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၁၂
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.15755
1.15825
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519468327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၂၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
132.298
132.448
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519664491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၆
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
132.598
132.448
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519591770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၅
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23982
1.2384
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519636224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၃၉
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2368
1.2384
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519642244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၅
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.23708
1.23504
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519642171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၃၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.23357
1.23729
အမြတ်
-0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519589983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23729
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.23959
1.23729
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519636221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.23729
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.23659
1.23729
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519618568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.23729
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23767
1.23959
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519619671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74364
0.74223
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519588226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74223
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.74063
0.74223
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519622128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.74223
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.23991
1.23727
အမြတ်
-0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519511781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.23727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.23387
1.23727
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519589968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.23727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24601
1.23727
အမြတ်
-0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519446108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.2369
1.23727
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519544792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.23727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.24301
1.23727
အမြတ်
-0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519493189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.23727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၀၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
132.376
132.569
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519580704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.569
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၁၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.23585
1.23386
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519545674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23386
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၄၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74141
0.74341
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519519006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၃၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
132.141
132.341
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519570664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16239
1.16089
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519525831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16089
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၄၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15939
1.16089
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519544619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16089
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၁၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.913
132.113
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519563678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၀၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.677
131.878
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519502607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၃၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.23805
1.23607
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519525342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၁၉
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1602
1.16212
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519491826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24031
1.23831
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519509171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7392
0.7412
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519491868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.24254
1.24054
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519493258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24054
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.449
131.649
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519478330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၅၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.24481
1.24283
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519456543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.737
0.739
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519463766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.739
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၄၂
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15791
1.15989
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519468710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15989
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.221
131.42
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519467396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၁:၅၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15568
1.15768
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519414470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15768
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၃၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.028
131.188
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519466731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.188
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၀၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.329
131.188
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519435096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.188
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၈
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73482
0.73679
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519453696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73679
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၄၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.24362
1.24504
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519430639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၁၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.24664
1.24504
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519448774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.24504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73603
0.73454
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519429311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73304
0.73454
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519449483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.73493
0.73292
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1519380735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၂၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.24417
1.24577
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519427900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.24577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၀၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24736
1.24577
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519394382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.15338
1.15488
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519368188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15488
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၄၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.15638
1.15488
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519436636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15488
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD