၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၁၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.26647
1.26447
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518252773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၅၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.604
129.804
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518178862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၂၈
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.72673
0.72604
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518212828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၀၈
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.72374
0.72604
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518234659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.72604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72973
0.72604
အမြတ်
-0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518132055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.26871
1.2667
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518238157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2667
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၄၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26519
1.26892
အမြတ်
-0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518159550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.26821
1.26892
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518200400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.27122
1.26892
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518227467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2704
1.2724
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518224896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26814
1.27014
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518200189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၃၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.1704
1.17182
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518022473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.17342
1.17182
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518140722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၅
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.72718
0.72519
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518205227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.72372
0.72741
အမြတ်
-0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518028647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72741
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၂၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.7267
0.72741
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518094603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72741
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.04
0.72971
0.72741
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518139677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.72741
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၄၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.27025
1.26789
အမြတ်
-0.13 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518085340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.26789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.27629
1.26789
အမြတ်
-0.13 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518061495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.27328
1.26789
အမြတ်
-0.17 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518075119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၅၈
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2793
1.26789
အမြတ်
-0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518049732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၅
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.26419
1.26789
အမြတ်
0.67 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518140538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.26789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.26725
1.26789
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518092699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.26789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.374
129.574
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518147130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.574
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.26394
1.26544
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518140556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.26694
1.26544
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518156070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.147
129.347
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518131458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1724
1.1744
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518078615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26618
1.26418
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518095007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7275
0.72951
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518097992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
128.918
129.118
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518123930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.039
128.89
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518102065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
128.74
128.89
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518108330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
128.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
128.811
129.011
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518078264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72527
0.72729
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518074657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72729
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.26836
1.26645
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518086438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27063
1.2687
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518079185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၃၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.27291
1.27094
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518075323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17368
1.17219
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517957665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၁၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17069
1.17219
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518022119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
128.584
128.784
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518061101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.784
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၀၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.27518
1.27317
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518064679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၁၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72878
0.72506
အမြတ်
-0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518008585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72506
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၂၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.72276
0.72506
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518058830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.72506
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.72576
0.72506
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518019285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72506
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.27732
1.27542
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518054975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၁၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
128.404
128.554
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518030530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
128.554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
128.703
128.554
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517987974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၃၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.27912
1.27762
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518050530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27614
1.27762
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518038261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD