၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.046
133.249
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509956460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.21117
1.21432
အမြတ်
-0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509811820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.21422
1.21432
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509840088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2082
1.21432
အမြတ်
-0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509758643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၅၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.07
1.21722
1.21432
အမြတ်
0.17 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509864815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၄၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
132.791
133.021
အမြတ်
0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509857065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
133.021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
133.091
133.021
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509792273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.391
133.021
အမြတ်
-0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509758691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.391
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
132.946
132.747
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509798471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21447
1.21648
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509840111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၄၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.77132
0.76932
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509831293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76932
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21226
1.21426
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509828534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.2135
1.21151
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509803409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.77353
0.77153
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509808681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21001
1.21202
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509786116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21202
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.04
0.7711
0.77373
အမြတ်
-0.11 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509189866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.77373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၀၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.13
0.77713
0.77373
အမြတ်
0.44 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509767329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.77373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၄၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.07
0.7741
0.77373
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509217408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.77373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.76812
0.77373
အမြတ်
-0.11 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509175074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.77373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၁၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.76452
0.77373
အမြတ်
-0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509107405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၃၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21557
1.21362
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509785984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21362
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
133.175
132.976
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509717748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21131
1.20981
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509717769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၄၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20831
1.20981
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509758802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.21447
1.21588
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509682664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.21748
1.21588
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509690859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77486
0.77683
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1509658811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၃၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.51
133.365
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509691845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.365
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
133.205
133.365
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509717687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.365
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20699
1.20843
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509702349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၄၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.21003
1.20843
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509707544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20902
1.21107
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509705200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
133.403
133.202
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509680835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.202
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21043
1.20896
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509680311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20896
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20736
1.20896
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509701102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20896
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20918
1.20718
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509694962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20718
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၅
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.634
133.484
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509663859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
133.334
133.484
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509682204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၂၅
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.20822
1.20963
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509669081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20963
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.21123
1.20963
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509682273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20963
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၉
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21525
1.21755
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509681453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၁၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22126
1.21755
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509539663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၄၆
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21825
1.21755
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509559992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၀၉
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.21737
1.21537
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509675737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21537
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
133.347
133.427
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509652029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၂၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
133.117
133.427
အမြတ်
-0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509617497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၁၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
133.647
133.427
အမြတ်
0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1509666162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
133.427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21166
1.21022
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509568717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21022
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20872
1.21022
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509667002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21022
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.21924
1.21764
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509669155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD