၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၃၅
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.114
1.11229
အမြတ်
3.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122074600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11229
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.22 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၃၈
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.693
0.68983
အမြတ်
6.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#122018138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68983
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.14 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၁၉
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.1142
1.11168
အမြတ်
4.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121334569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11168
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.84 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၁၄
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၅၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11038
1.11328
အမြတ်
5.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121618214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11328
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.60 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၄၈
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၅၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10797
1.11327
အမြတ်
10.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121833318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11327
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.40 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၀
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.68243
0.68054
အမြတ်
3.58 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121615715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.58 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၄၈
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10674
1.10722
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121717303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10722
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၅၄
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.10711
1.10482
အမြတ်
4.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121526516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.38 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၀၁
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68335
0.68439
အမြတ်
1.88 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121618115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68439
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.88 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၅၂
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.68314
0.68263
အမြတ်
0.82 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121592279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68263
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၀
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.68399
0.68182
အမြတ်
4.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121438645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68182
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.14 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၅၁
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.10759
1.1075
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121324692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1075
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၁၂
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1076
1.1075
အမြတ်
-0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120141844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1075
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၇:၁၂
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10232
1.10745
အမြတ်
10.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120585533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10745
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.06 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၂၉
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.10059
1.1004
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120708288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1004
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၄၈
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.1055
1.104
အမြတ်
2.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120465968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.104
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.80 USD
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၀၆
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.10604
1.10591
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120463658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10591
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၇
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10642
1.10591
အမြတ်
0.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120314627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10591
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၀:၀၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10524
1.1051
အမြတ်
-0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119490641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1051
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၄၉
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1015
1.10505
အမြတ်
6.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120023923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10505
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.90 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၁၄:၂၇
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10156
1.1026
အမြတ်
1.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119742287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1026
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.88 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၁၄
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10027
1.09997
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116852019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09997
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၅၈
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10277
1.10335
အမြတ်
0.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119568809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10335
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၁၄
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.10248
1.10216
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116981471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10216
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.44 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၅၂
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10425
1.1022
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119445396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1022
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၃၇
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10724
1.10737
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119391119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10737
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.10741
1.10684
အမြတ်
0.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117101340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10684
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.94 USD
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၄
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11068
1.10685
အမြတ်
7.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118331337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10685
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.46 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၃၄
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.11587
1.10687
အမြတ်
17.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119057899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10687
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
17.80 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၂၁
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11673
1.11588
အမြတ်
-1.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118788411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.90 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၂၅
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11675
1.11595
အမြတ်
-1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118788482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11595
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.80 USD
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၃၅
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11157
1.1119
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118306292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1119
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၁၁
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.11127
1.11157
အမြတ်
-0.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117973763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11157
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၁၀
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.11415
1.11214
အမြတ်
3.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117753607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11214
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.82 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၄၇
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11745
1.11695
အမြတ်
0.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117535004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11695
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၄၆
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.1165
1.11618
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117512940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11618
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၂၅
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11179
1.11208
အမြတ်
0.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117207208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11208
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၈
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11171
1.11212
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117207095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11212
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၂
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11146
1.11213
အမြတ်
1.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117207001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11213
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.14 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၅၃
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10714
1.108
အမြတ်
1.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113737801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.108
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.52 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၅၄
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.10364
1.10198
အမြတ်
3.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116909040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10198
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.12 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၀၆
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10479
1.10554
အမြတ်
1.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116578431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10554
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.30 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၉
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10112
1.1036
အမြတ်
4.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116505180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1036
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.76 USD
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၄
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10145
1.10221
အမြတ်
1.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114295655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10221
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၀၂
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.09708
1.0983
အမြတ်
-2.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115910358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0983
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.64 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၀၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09711
1.09889
အမြတ်
3.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115384082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09889
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.36 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၂၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09587
1.09586
အမြတ်
-0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114759007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09586
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၂၆:၀၃
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.093
1.09585
အမြတ်
5.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114580422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09585
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.50 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09465
1.09586
အမြတ်
2.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114731086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09586
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.22 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၃
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.09141
1.0929
အမြတ်
-3.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115199880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0929
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.18 USD