၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83198
0.8334
အမြတ်
1.65 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126450247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.8334
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.65 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၄၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83168
0.83196
အမြတ်
0.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126407231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83196
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၂၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67245
0.67278
အမြတ်
0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126441835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67278
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83103
0.83162
အမြတ်
0.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126438008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83162
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၄၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83079
0.83166
အမြတ်
0.94 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126408308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83166
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၀၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67263
0.67305
အမြတ်
0.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126378161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67305
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၄၇
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83141
0.83165
အမြတ်
0.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126405068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83165
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၁၄
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83379
0.83395
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126301161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83395
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၉
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.0100
109.8
109.756
အမြတ်
0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126383917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၉
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83216
0.8332
အမြတ်
1.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126395159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.8332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၇
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83186
0.83215
အမြတ်
0.18 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126388855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83215
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၀၃
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.0100
109.825
109.8
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126378668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.8
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83241
0.83278
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126318358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83278
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၃၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67244
0.67266
အမြတ်
0.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126369184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၀
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83116
0.83147
အမြတ်
0.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126333241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83147
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၃၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67202
0.67274
အမြတ်
0.62 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126366989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67274
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၁၈
ရောင်းချမှု
0.0100
109.792
109.775
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126332309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.775
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၁၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64436
0.64419
အမြတ်
0.07 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126265165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64419
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၀
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83079
0.83117
အမြတ်
0.29 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126332423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83117
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83028
0.83065
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126331470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83065
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.82979
0.83028
အမြတ်
0.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126327774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83028
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64577
0.64543
အမြတ်
0.24 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126320444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64543
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64617
0.64581
အမြတ်
0.26 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126319347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64581
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၃၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.30508
1.3045
အမြတ်
-0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125708345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.3045
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၄၆
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67317
0.67342
အမြတ်
0.15 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126302969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67342
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၀၁
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83352
0.83381
အမြတ်
0.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126300959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83381
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၅၄
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67292
0.67317
အမြတ်
0.15 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126284326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67317
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၁
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64495
0.64476
အမြတ်
0.09 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126267111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64476
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၅
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.30157
1.30183
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125715564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.30183
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၁၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29727
1.29813
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126278746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29813
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၁၀
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29715
1.29734
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126274228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29734
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64604
0.64568
အမြတ်
0.26 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126273720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64568
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၁၉
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29674
1.29714
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#126216565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29714
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၈:၃၇
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.0100
109.778
109.762
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126129682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.762
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၀:၅၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.6725
0.67301
အမြတ်
0.41 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126247085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67301
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၂၁
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64452
0.6444
အမြတ်
0.02 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126258142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6444
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၅၆
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64483
0.6444
အမြတ်
0.33 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126260759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6444
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၁:၃၅
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64495
0.64456
အမြတ်
0.29 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126254544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64456
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၁
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.0100
109.932
109.879
အမြတ်
0.38 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126246231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.879
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၇:၄၆
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67229
0.6726
အမြတ်
0.21 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126246208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6726
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၄၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67215
0.67259
အမြတ်
0.34 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126234338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67259
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၁၀
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.0100
109.964
109.894
အမြတ်
0.54 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126182271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.894
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.54 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64594
0.6448
အမြတ်
1.04 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126158548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6448
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၄၀
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64725
0.64643
အမြတ်
0.72 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126195829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၁၅
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.0100
0.6478
0.6473
အမြတ်
0.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126187229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6473
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၄၆
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.0100
109.99
109.964
အမြတ်
0.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126178093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.964
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၁၆
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.29848
1.29868
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125816937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.29868
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၀၈
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.0100
110.072
109.995
အမြတ်
0.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126173342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.995
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၃၂
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67279
0.67405
အမြတ်
1.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126155231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67405
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.16 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၃၂
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64651
0.64582
အမြတ်
0.59 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126151429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64582
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.59 USD