၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၃၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.61084
0.61061
အမြတ်
0.13 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#130086294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.61061
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၂၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.61134
0.61089
အမြတ်
0.35 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#130086233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.61089
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၈
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.43945
1.44038
အမြတ်
-0.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129744568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.44038
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၃:၂၁
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07981
1.08235
အမြတ်
2.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129735131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08235
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.44 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၃:၀၈
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07813
1.07999
အမြတ်
1.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129733678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07999
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.76 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၁၈
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.98041
0.97951
အမြတ်
0.82 USD
USDCHF
စာချုပ်
#129545505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.97951
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၂၉
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95675
0.92699
အမြတ်
-32.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128055989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92699
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-32.20 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၄၉
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93119
0.92699
အမြတ်
-4.63 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128310613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93119
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92699
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.63 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၄
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.92704
0.92701
အမြတ်
-0.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128316718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92701
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၁၉
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.92691
0.93041
အမြတ်
-3.86 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128316765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93041
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.86 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၄၈
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92972
0.92657
အမြတ်
3.30 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128327192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92657
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.30 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၂၉
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95958
0.92647
အမြတ်
-35.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127764526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-35.84 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၀၉
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.96262
0.92647
အမြတ်
-39.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127678124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-39.12 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၃၉
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92974
0.92736
အမြတ်
2.47 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128327184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92736
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.47 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၂၅
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92703
0.931
အမြတ်
-4.36 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128316271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.931
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၁၈
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.9269
0.93107
အမြတ်
-4.58 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128316215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.58 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၁
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.96518
0.92759
အမြတ်
-40.62 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127669634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92759
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-40.62 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၄၅
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.93614
0.93122
အမြတ်
5.18 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128227738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93122
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.18 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၃
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.93633
0.93125
အမြတ်
5.36 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128227764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93125
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.36 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၀၁
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.93594
0.93125
အမြတ်
4.94 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128232632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၄၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93125
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.94 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၀၄
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95368
0.92746
အမြတ်
-28.37 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128075012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92746
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-28.37 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၆
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.93717
0.93643
အမြတ်
0.69 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128208776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.69 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၀၈
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.93709
0.93646
အမြတ်
0.57 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128208811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93646
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၂
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.93718
0.93645
အမြတ်
0.68 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128208756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93645
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၄
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.93708
0.93575
အမြတ်
1.32 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128208680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93575
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.32 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၂၂
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66817
0.66477
အမြတ်
-3.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126760805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66477
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.50 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၃၃
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67278
0.66471
အမြတ်
-8.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126449864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66471
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.17 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၀
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67745
0.66477
အမြတ်
-12.78 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#125056397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66477
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-12.78 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၁၈
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.9359
0.9359
အမြတ်
-0.10 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128216243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9359
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၃၁
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9454
0.93502
အမြတ်
-11.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128177981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93502
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-11.20 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၀
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.93646
0.93759
အမြတ်
-1.31 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128209835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93759
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.31 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၁၁
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.29374
1.29435
အမြတ်
-0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128108040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29435
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၁
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.29063
1.29432
အမြတ်
-3.79 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128095850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29432
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.79 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၄
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.291
1.29065
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128095691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29065
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၃၆
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95651
0.95672
အမြတ်
0.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127990041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95672
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၇
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95634
0.95658
အမြတ်
0.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127982978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95658
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၅၆
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.11176
1.11148
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127854235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11148
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၁၅
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95648
0.95673
အမြတ်
0.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127968010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95673
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၆
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.11434
1.11393
အမြတ်
0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127885598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11393
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၅၁
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95574
0.95645
အမြတ်
0.64 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127965549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95645
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၁၃
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95551
0.95572
အမြတ်
0.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127965173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95572
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၁၃
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95385
0.95548
အမြတ်
1.61 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127962067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95548
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.61 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၆
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.11503
1.11469
အမြတ်
0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127885289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11469
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၆
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.11738
1.11483
အမြတ်
2.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127866320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11483
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.45 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၁
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95333
0.95691
အမြတ်
3.64 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127872906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95691
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.64 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၅၈
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95307
0.95315
အမြတ်
-0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127869204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95315
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၀
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95268
0.95297
အမြတ်
0.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127868927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95297
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၅၈
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65884
0.66227
အမြတ်
3.33 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#127481812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66227
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.33 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၆
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.11205
1.11173
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127852654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11173
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၀၉:၄၉
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95815
0.95942
အမြတ်
1.22 USD
USDCHF
စာချုပ်
#127752891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95942
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.22 USD