၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၃၂
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92506
0.92603
အမြတ်
0.95 USD
USDCHF
စာချုပ်
#158833895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92603
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၇
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
130.465
130.345
အမြတ်
0.90 USD
EURJPY
စာချုပ်
#158829104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.345
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.90 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၅
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92655
0.92737
အမြတ်
0.78 USD
USDCHF
စာချုပ်
#158823752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92737
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၁၉
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.18932
1.18788
အမြတ်
1.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158822425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18788
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.34 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၀၁
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.878
109.643
အမြတ်
-2.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158783859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.24 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၁၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.478
109.643
အမြတ်
1.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158792815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၃၁
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.26
109.643
အမြတ်
3.39 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158806302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.39 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၉:၅၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.678
109.643
အမြတ်
-0.42 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158787267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.081
109.262
အမြတ်
1.56 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158801184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.262
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92829
0.92958
အမြတ်
1.29 USD
USDCHF
စာချုပ်
#158771389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92958
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.29 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18846
1.187
အမြတ်
1.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158770996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.187
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.36 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18995
1.19077
အမြတ်
0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158774072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19077
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
109.766
109.684
အမြတ်
0.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158773759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.684
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37817
1.37739
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#158769358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37739
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD