၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၃၇
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
108.623
108.599
အမြတ်
0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122039609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.599
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၂
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.31474
1.31453
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121925358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31453
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၇
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.31711
1.31648
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122019642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31648
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၀၇
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.31714
1.31683
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#122019483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31683
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၃၂
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
108.722
108.698
အမြတ်
0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121912948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.698
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၂၅
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
108.749
108.726
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121883614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.726
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၁၅:၅၆
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.31194
1.31158
အမြတ်
0.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121880078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31158
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၄၀
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၈:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.31355
1.31281
အမြတ်
0.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121689010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၃၆
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.31582
1.31261
အမြတ်
3.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121827216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31261
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.11 USD
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၁၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
108.481
108.465
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120373361
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.465
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၄
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
108.58
108.556
အမြတ်
0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120557523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.556
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၀၈
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
108.745
108.652
အမြတ်
0.76 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120600963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.652
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၅၅
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
108.902
108.839
အမြတ်
0.48 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120835844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.839
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၀၁
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
109.125
109.093
အမြတ်
0.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121387066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.093
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၁
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
109.141
109.125
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121386568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.125
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၂၈
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
109.164
109.143
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121382644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.143
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၅၆
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
109.039
109.011
အမြတ်
0.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120909429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.011
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၀၀
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2925
1.29236
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121315865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29236
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၂၆
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.29295
1.29251
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121315041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29251
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၁၈
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.29308
1.29253
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121296932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29253
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၁:၁၆
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
109.552
109.533
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121280506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.533
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၅၀
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.555
109.53
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121280157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.53
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၅၁:၃၇
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.633
109.552
အမြတ်
0.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121236916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၅၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.552
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၂၀:၃၂
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၅၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
109.662
109.63
အမြတ်
0.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121230081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၂၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.63
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၃၄
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.29309
1.29147
အမြတ်
1.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121211573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29147
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.52 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၄၃
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.29335
1.29314
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121211182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29314
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၇:၁၆
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.29347
1.2932
အမြတ်
0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121211015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2932
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၅၃
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
109.478
109.431
အမြတ်
0.33 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121132751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.431
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၅၇
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
109.507
109.479
အမြတ်
0.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121119263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.479
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၄
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
109.519
109.503
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121095616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.503
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၄၇
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.29057
1.29035
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121084388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၁၇
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.28725
1.28698
အမြတ်
0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120976257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28698
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၂၃
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.28749
1.28725
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120976166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28725
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၂၁
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.28784
1.28741
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120975248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28741
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၁၃
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.28794
1.28769
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120974925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28769
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၇:၅၉
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.2848
1.28321
အမြတ်
1.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120947735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28321
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.49 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၄:၀၈
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.28536
1.28481
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120945544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28481
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၂၉:၂၄
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.28656
1.2854
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120925428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2854
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.06 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၂၃
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
109.07
109.04
အမြတ်
0.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120907259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.04
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၄၆
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.28445
1.28418
အမြတ်
0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120907028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28418
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၄:၁၃
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.28479
1.28449
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120605496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28449
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၁၈
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.28717
1.28576
အမြတ်
1.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120864835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28576
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.31 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၁၅
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.28738
1.28708
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120863538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28708
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၃
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.28769
1.28745
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120862847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28745
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၄၀
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.28705
1.28686
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120838224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28686
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၃၂
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2872
1.28703
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120836447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28703
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၀၂
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.28744
1.28723
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120835725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28723
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၄၁
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.2876
1.28746
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120835649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28746
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၃၃
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
108.92
108.894
အမြတ်
0.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120751440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.894
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၅:၂၂
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.28847
1.28756
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120827801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.81 USD