၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၈
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.5962
1.59689
အမြတ်
0.30 USD
EURAUD
စာချုပ်
#164069640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59689
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.59592
1.59512
အမြတ်
0.39 USD
EURAUD
စာချုပ်
#164070162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59512
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.39 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၂
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.92772
0.92702
အမြတ်
0.66 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163827323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92702
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.66 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၇
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.93272
0.92702
အမြတ်
6.05 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163944351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92702
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.05 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၄
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.92521
0.92702
အမြတ်
-2.05 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163787721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92702
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.05 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၄၄
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.93022
0.92702
အမြတ်
3.35 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163922332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92702
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.35 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.9227
0.92702
အမြတ်
-4.76 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163777576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92702
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.76 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၀၀
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.7287
0.7279
အမြတ်
0.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163770264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7279
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၄၉
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9273
0.92548
အမြတ်
-2.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163703657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92548
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.07 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92223
0.92548
အမြတ်
3.41 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163743510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92548
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.41 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၃၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9248
0.92548
အမြတ်
0.63 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163717315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92548
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၃:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7245400000000001
0.726
အမြတ်
1.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163699387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7245400000000001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.726
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.36 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၂၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.69931
0.69851
အမြတ်
0.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#163700750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69851
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၁၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.17407
1.17212
အမြတ်
1.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163669275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17212
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.85 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.17157
1.17212
အမြတ်
-0.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163621956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17212
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၃၇
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72404
0.725
အမြတ်
0.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163615280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.725
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.72456
0.72371
အမြတ်
0.75 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163608809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72371
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၃၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.72521
0.72452
အမြတ်
0.59 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163549548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.72271
0.72452
အမြတ်
-1.91 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163531552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.91 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၂၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.72774
0.72452
အမြတ်
3.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163589728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.12 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72733
0.72807
အမြတ်
0.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163474779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72807
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၀၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17104
1.17024
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163505765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17024
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၃၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.7030799999999999
0.70239
အမြတ်
0.59 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#163488028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7030799999999999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70239
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.61373
1.61451
အမြတ်
0.37 USD
EURAUD
စာချုပ်
#163470321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.61373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61451
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37649
1.37704
အမြတ်
-0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163417386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37704
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၄၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37899
1.37704
အမြတ်
1.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163419290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37704
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.85 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၄၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.67
109.748
အမြတ်
0.61 USD
USDJPY
စာချုပ်
#163405885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.748
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.71066
0.70987
အမြတ်
0.69 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#163405115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70987
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.61029
1.60953
အမြတ်
0.35 USD
EURAUD
စာချုပ်
#163389439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60953
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38369
1.38286
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163381609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38286
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၃၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
109.323
109.243
အမြတ်
0.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#163375942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.243
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.61109
1.61029
အမြတ်
0.39 USD
EURAUD
စာချုပ်
#163373592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61029
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92089
0.92034
အမြတ်
-0.70 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163325791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92034
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၁၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9184
0.92034
အမြတ်
2.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163345482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92034
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.781
109.701
အမြတ်
0.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#163310404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.701
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38968
1.39043
အမြတ်
0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163303142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39043
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73757
0.73573
အမြတ်
-1.94 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163264270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73573
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.94 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၀၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73245
0.73573
အမြတ်
3.18 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163299645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73573
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.18 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၅၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73506
0.73573
အမြတ်
0.57 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163280789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73573
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18057
1.18136
အမြတ်
0.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163262861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18136
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၃
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73632
0.73712
အမြတ်
0.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163254791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73712
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.60092
1.60013
အမြတ်
0.38 USD
EURAUD
စာချုပ်
#163245793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60013
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၁၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73524
0.736
အမြတ်
0.66 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163250792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.736
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91979
0.9205
အမြတ်
0.67 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163146464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9205
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91728
0.9205
အမြတ်
3.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163159165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9205
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.40 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၀၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92233
0.9205
အမြတ်
-2.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#163137733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9205
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.09 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၉:၀၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60478
1.60543
အမြတ်
0.28 USD
EURAUD
စာချုပ်
#163134433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60543
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7107
0.71017
အမြတ်
-0.63 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#163106509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71017
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.70823
0.71017
အမြတ်
1.84 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#163119236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71017
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.84 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၂၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73611
0.73736
အမြတ်
2.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#163101830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73736
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.30 USD