၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၇
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.0100
111.692
111.591
အမြတ်
0.81 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126934623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.591
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၅၉
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.66163
0.6632
အမြတ်
1.47 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126934663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6632
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.47 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၁၄
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.66062
0.6611
အမြတ်
0.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126925063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6611
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၂၃
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.0100
111.842
111.637
အမြတ်
1.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126924938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.637
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၀၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.0100
0.98342
0.98394
အမြတ်
-0.63 USD
USDCHF
စာချုပ်
#126847623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.98394
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.0100
0.98282
0.98394
အမြတ်
-1.24 USD
USDCHF
စာချုပ်
#126843403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.98394
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.24 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၁၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.0100
0.98295
0.98271
အမြတ်
0.14 USD
USDCHF
စာချုပ်
#126843151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.98271
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.0100
0.9832
0.98298
အမြတ်
0.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#126842829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.98298
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၀၇
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.0100
0.98341
0.98312
အမြတ်
0.19 USD
USDCHF
စာချုပ်
#126842467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.98312
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.0100
111.864
111.828
အမြတ်
0.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126841034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.828
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08147
1.08092
အမြတ်
-0.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126587595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08092
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၁၇
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.0100
111.24
111.184
အမြတ်
0.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126743063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.184
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၀၇
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.0100
111.298
111.239
အမြတ်
0.43 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126740302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.239
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၄၉
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.0100
111.328
111.285
အမြတ်
0.29 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126739761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.285
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၅၁
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.0100
111.54
111.325
အမြတ်
1.83 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126735293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
111.325
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.83 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၀
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.0100
110.775
110.728
အမြတ်
0.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126691332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
110.728
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၁:၃၂
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.66989
0.67038
အမြတ်
0.39 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126623022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67038
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၂:၁၈
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.0100
110.041
110.015
အမြတ်
0.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126615234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
110.015
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၀၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.66969
0.6699
အမြတ်
0.11 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126485002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6699
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၃
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.0100
109.833
109.806
အမြတ်
0.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126584992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.806
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၁၇
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08181
1.08223
အမြတ်
0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126585568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08223
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၉
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.0100
109.875
109.832
အမြတ်
0.29 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126582853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.832
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၁၉
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.0100
109.9
109.877
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126582576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.877
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၄၆
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.0100
109.83
109.786
အမြတ်
0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126420699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.786
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83198
0.8334
အမြတ်
1.65 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126450247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.8334
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.65 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၄၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83168
0.83196
အမြတ်
0.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126407231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83196
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၂၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67245
0.67278
အမြတ်
0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126441835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67278
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83103
0.83162
အမြတ်
0.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126438008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83162
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၄၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83079
0.83166
အမြတ်
0.94 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126408308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83166
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၀၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67263
0.67305
အမြတ်
0.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126378161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67305
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၄၇
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83141
0.83165
အမြတ်
0.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126405068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83165
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၁၄
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83379
0.83395
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126301161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83395
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၉
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.0100
109.8
109.756
အမြတ်
0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126383917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၉
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83216
0.8332
အမြတ်
1.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126395159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.8332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၇
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83186
0.83215
အမြတ်
0.18 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126388855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83215
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၀၃
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.0100
109.825
109.8
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126378668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.8
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83241
0.83278
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126318358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83278
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၃၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67244
0.67266
အမြတ်
0.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126369184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၀
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83116
0.83147
အမြတ်
0.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126333241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83147
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၃၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67202
0.67274
အမြတ်
0.62 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126366989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67274
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၁၈
ရောင်းချမှု
0.0100
109.792
109.775
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126332309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.775
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၁၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64436
0.64419
အမြတ်
0.07 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126265165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64419
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၀
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83079
0.83117
အမြတ်
0.29 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126332423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83117
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83028
0.83065
အမြတ်
0.28 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126331470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83065
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.82979
0.83028
အမြတ်
0.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126327774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83028
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64577
0.64543
အမြတ်
0.24 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126320444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64543
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64617
0.64581
အမြတ်
0.26 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#126319347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64581
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၃၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.30508
1.3045
အမြတ်
-0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#125708345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.3045
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၄၆
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.67317
0.67342
အမြတ်
0.15 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126302969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.67342
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၀၁
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83352
0.83381
အမြတ်
0.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#126300959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83381
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD