၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၂၁:၄၁
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.98987
0.99119
အမြတ်
9.13 USD
USDCHF
စာချုပ်
#111641489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98987
လဲလှယ်ခြင်း
2.97 USD
စုစုပေါင်း
6.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99119
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.13 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၁၀
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1545.63
1536.04
အမြတ်
19.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#111976818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1545.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.24 USD
စုစုပေါင်း
19.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1536.04
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.02 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၉
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98288
0.98879
အမြတ်
5.95 USD
USDCHF
စာချုပ်
#111372985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98288
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
5.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98879
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.95 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၄၂
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08494
1.08888
အမြတ်
3.95 USD
EURCHF
စာချုပ်
#109358615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08494
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08888
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.95 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၁၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22203
1.22511
အမြတ်
-0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#107227749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22203
လဲလှယ်ခြင်း
-3.12 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22511
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၀၈
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1506.05
1492.97
အမြတ်
26.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#108480806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1506.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.24 USD
စုစုပေါင်း
26.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1492.97
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
26.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၂၇
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08932
1.09439
အမြတ်
5.00 USD
EURCHF
စာချုပ်
#107963735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08932
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
5.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09439
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.00 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၄၇
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1420.92
1406.88
အမြတ်
14.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#107118082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1420.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
14.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1406.88
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.04 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၃၆
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10082
1.10469
အမြတ်
3.76 USD
EURCHF
စာချုပ်
#106143636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10082
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10469
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.76 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၄
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1445.69
1434.93
အမြတ်
10.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105972752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1445.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
10.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1434.93
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.60 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၀:၄၇
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1426.88
1417.56
အမြတ်
9.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105885904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1426.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1417.56
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.12 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၁၈:၀၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.97677
0.98197
အမြတ်
28.63 USD
USDCHF
စာချုပ်
#102835062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97677
လဲလှယ်ခြင်း
2.65 USD
စုစုပေါင်း
26.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.98197
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
28.63 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၅၃
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10726
1.11051
အမြတ်
3.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#102673069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10726
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11051
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.12 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၅၇:၄၁
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1221
1.12701
အမြတ်
4.67 USD
EURCHF
စာချုပ်
#99952276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12701
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.67 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၄၉:၁၃
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13657
1.13968
အမြတ်
2.85 USD
EURCHF
စာချုပ်
#98613215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13968
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.85 USD
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၄၁:၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
14.632
14.927
အမြတ်
14.47 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#98521710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
14.632
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
14.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
14.927
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.47 USD
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၄၃
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1388
1.14368
အမြတ်
4.59 USD
EURCHF
စာချုပ်
#98052700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1388
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
4.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.14368
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.59 USD
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၁၈
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.01917
1.01972
အမြတ်
8.79 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97943178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.01917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.01972
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
8.79 USD
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၆
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၅၉
ရောင်းချမှု
1
26510
26500.5
အမြတ်
0.40 USD
YM
စာချုပ်
#97901618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26510
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
26500.5
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၂၇
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13256
1.13479
အမြတ်
2.18 USD
EURCHF
စာချုပ်
#96134055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13256
လဲလှယ်ခြင်း
0.16 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13479
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.18 USD
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၄၆:၅၃
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၃၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12278
1.12607
အမြတ်
3.21 USD
EURCHF
စာချုပ်
#96305796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12278
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
3.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12607
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.21 USD
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၃၁:၅၆
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၁၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12834
1.1298
အမြတ်
1.27 USD
EURCHF
စာချုပ်
#96192696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၃၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၈:၁၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1298
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.27 USD
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၃၁:၅၇
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၀၃
ရောင်းချမှု
1
25855
25678.5
အမြတ်
17.14 USD
YM
စာချုပ်
#96068339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25855
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
17.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
25678.5
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
17.14 USD
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၅၄
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၄၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1314
1.13757
အမြတ်
5.91 USD
EURCHF
စာချုပ်
#95629452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၀:၄၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13757
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.91 USD
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၄
၀၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1310.94
1286.91
အမြတ်
25.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#94114840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1310.94
လဲလှယ်ခြင်း
1.32 USD
စုစုပေါင်း
24.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1286.91
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
25.15 USD
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၂၀
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.28835
1.281
အမြတ်
7.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#93087986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28835
လဲလှယ်ခြင်း
0.57 USD
စုစုပေါင်း
7.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
7.82 USD
၂၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၅၄
၀၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.30702
1.30082
အမြတ်
6.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#93606718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30702
လဲလှယ်ခြင်း
0.27 USD
စုစုပေါင်း
6.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30082
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.37 USD
၂၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၃၄
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12645
1.13156
အမြတ်
4.95 USD
EURCHF
စာချုပ်
#93712705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12645
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
5.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13156
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.95 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၅၁:၂၂
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
11199.5
11234.6
အမြတ်
2.99 USD
FDAX
စာချုပ်
#89969493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11199.5
လဲလှယ်ခြင်း
-0.50 USD
စုစုပေါင်း
3.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11234.6
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.99 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၃၂:၂၀
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
11033
11143.4
အမြတ်
11.57 USD
FDAX
စာချုပ်
#89990959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11033
လဲလှယ်ခြင်း
-0.49 USD
စုစုပေါင်း
12.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11143.4
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.57 USD
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၀:၁၂
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.29899
1.29
အမြတ်
8.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#93178755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29899
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
8.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
8.91 USD
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၂၂:၄၃:၅၉
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
1288.22
1284.82
အမြတ်
18.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#92444680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၂၂:၄၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1288.22
လဲလှယ်ခြင်း
2.60 USD
စုစုပေါင်း
17.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1284.82
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
18.60 USD
၁၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၈:၁၁
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
47.41
47.9
အမြတ်
3.48 USD
USCrude
စာချုပ်
#91252654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
47.41
လဲလှယ်ခြင်း
-0.92 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
47.9
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.48 USD
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၂:၄၉
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12059
1.12671
အမြတ်
5.99 USD
EURCHF
စာချုပ်
#92238077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12671
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.99 USD
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၃၉:၁၄
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၅၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12281
1.12496
အမြတ်
9.92 USD
EURCHF
စာချုပ်
#91992938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12496
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.92 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၃၉:၄၁
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၃၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
10342.9
10422
အမြတ်
8.55 USD
FDAX
စာချုပ်
#91929515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10342.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10422
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.55 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၂၄:၂၉
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၃၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12758
1.1299
အမြတ်
2.15 USD
EURCHF
စာချုပ်
#91916829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1299
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.15 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၂၄:၅၇
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၈:၃၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
10327.3
10399.3
အမြတ်
7.72 USD
FDAX
စာချုပ်
#91916858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10327.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၈:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10399.3
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
7.72 USD
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၄:၅၆
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
43.48
45.37
အမြတ်
18.30 USD
USCrude
စာချုပ်
#91763758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
43.48
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
18.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
45.37
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
18.30 USD
၂၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၃၈:၀၁
၂၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
45.29
45.42
အမြတ်
8.00 USD
USCrude
စာချုပ်
#91646917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
45.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
45.42
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
8.00 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၀၆:၀၇
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၃:၁၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
10516.5
10600.3
အမြတ်
9.10 USD
FDAX
စာချုပ်
#91597457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10516.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၃:၁၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10600.3
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.10 USD
၀၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၁၄:၁၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ၁၈:၃၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
1
10776.3
10923.2
အမြတ်
16.10 USD
FDAX
စာချုပ်
#90158534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၁၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10776.3
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
16.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ၁၈:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10923.2
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
16.10 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၄၁:၄၉
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၁၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.98743
0.99
အမြတ်
12.48 USD
USDCHF
စာချုပ်
#90318752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
12.48 USD
၂၃.၁၁.၂၀၁၈ ၀၀:၅၅:၁၂
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၅၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.14064
1.13435
အမြတ်
-36.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#88715101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၁၈ ၀၀:၅၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.14064
လဲလှယ်ခြင်း
-4.80 USD
စုစုပေါင်း
-31.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.13435
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-36.75 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၇:၃၃
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၅၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1239.01
1237.47
အမြတ်
1.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#89966637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၀:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1239.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၂၂:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1237.47
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၈ ၁၉:၄၀:၅၇
၀၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
5.17956
5.4007
အမြတ်
39.96 USD
USDTRY
စာချုပ်
#89499135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၈ ၁၉:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
5.17956
လဲလှယ်ခြင်း
-0.69 USD
စုစုပေါင်း
40.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
5.4007
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
39.96 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၈ ၁၈:၀၅:၂၅
၂၉.၁၁.၂၀၁၈ ၁၉:၁၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12824
1.13433
အမြတ်
29.65 USD
EURCHF
စာချုပ်
#89052482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၈ ၁၈:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12824
လဲလှယ်ခြင်း
0.11 USD
စုစုပေါင်း
30.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၈ ၁၉:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.13433
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
29.65 USD
၂၃.၁၁.၂၀၁၈ ၂၀:၀၅:၁၆
၂၆.၁၁.၂၀၁၈ ၁၆:၁၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.13083
1.13393
အမြတ်
29.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#88848925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၁၈ ၂၀:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13083
လဲလှယ်ခြင်း
0.05 USD
စုစုပေါင်း
31.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၈ ၁၆:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.13393
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
29.12 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၈ ၂၁:၄၉:၁၁
၂၃.၁၁.၂၀၁၈ ၀၀:၄၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
5.30223
5.30145
အမြတ်
8.71 USD
USDTRY
စာချုပ်
#88701855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၈ ၂၁:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
5.30223
လဲလှယ်ခြင်း
10.24 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၁၈ ၀၀:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
5.30145
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.71 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၈ ၀၄:၁၅:၂၅
၂၂.၁၁.၂၀၁၈ ၂၁:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.14087
1.13398
အမြတ်
-35.52 USD
EURCHF
စာချုပ်
#88355810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၈ ၀၄:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.14087
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
-34.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၈ ၂၁:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.13398
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-35.52 USD