၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၄၆
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.29849
1.29804
အမြတ်
0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117668641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29804
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၄၆
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.29988
1.29856
အမြတ်
1.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117658246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29856
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၄၀
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.30056
1.29978
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117632773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၃
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.29932
1.30035
အမြတ်
-1.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117630547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.13 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၈
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10398
1.10366
အမြတ်
-0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117043651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10366
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၂၀
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10328
1.1037
အမြတ်
0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117042429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1037
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၂၆
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1486.26
1487.4
အမြတ်
-1.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116872361
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1486.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1487.4
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.34 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၁
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1496.6
1493.23
အမြတ်
3.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116831453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1496.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1493.23
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.17 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၅၃
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1494.41
1497.05
အမြတ်
-2.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116825785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1494.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1497.05
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.84 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၇
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1491.51
1490.71
အမြတ်
0.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116674724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1491.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1490.71
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၃၃
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1493.53
1493.04
အမြတ်
0.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116672348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1493.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1493.04
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၅၂:၄၂
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67852
0.67609
အမြတ်
-2.53 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#116652328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၅၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67609
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.53 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၁၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.10162
1.10202
အမြတ်
-0.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116413362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10202
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၂၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.09883
1.10056
အမြတ်
-1.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116340445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10056
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၅၄
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.0973
1.09757
အမြတ်
-0.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116276233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09757
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၇:၂၂
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09743
1.09756
အမြတ်
-0.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116271052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၁၄
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.09709
1.09745
အမြတ်
-0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116267776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09745
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၅၃
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09842
1.09801
အမြတ်
0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116205289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09801
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၁၃
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.09803
1.09889
အမြတ်
-0.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116200773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09889
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၀၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1499.48
1499.25
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116107675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1499.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1499.25
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၂၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1501.7
1501.16
အမြတ်
0.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116105336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1501.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1501.16
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၄:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1501.6
1501.97
အမြတ်
-0.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116104982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1501.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1501.97
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၁၇
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1501.46
1502.02
အမြတ်
-0.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116101946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1501.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1502.02
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.76 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၇
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1503.45
1502.94
အမြတ်
0.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116096782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1503.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1502.94
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၀၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1504.85
1504
အမြတ်
0.65 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116084199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1504.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1504
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၃၇
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1503.19
1504.14
အမြတ်
-3.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116089605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1503.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1504.14
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-3.45 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၅၅
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1504.36
1505.72
အမြတ်
-1.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116078842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1504.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1505.72
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.56 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၄၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.0984
1.09758
အမြတ်
0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116057751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09758
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၃၂
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1505.68
1507.1
အမြတ်
-1.62 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116062405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1505.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1507.1
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၄၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.371
107.387
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115945566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.387
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၃၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
117.741
117.835
အမြတ်
0.67 USD
EURJPY
စာချုပ်
#115923866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.835
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၂၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.313
107.339
အမြတ်
0.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115923865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.339
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၃၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
117.68
117.748
အမြတ်
0.44 USD
EURJPY
စာချုပ်
#115898376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.748
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.44 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၉:၄၂
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.256
107.362
အမြတ်
0.89 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115898173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.89 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၀၆
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1501.74
1500.6
အမြတ်
-1.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115428685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1501.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1500.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.34 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၅၄
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09512
1.09616
အမြတ်
0.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115408261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09616
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.94 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၁၃
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22923
1.23319
အမြတ်
3.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115408267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23319
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.86 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၀၈
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09519
1.09591
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115380082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09591
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၃၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1503.46
1503.58
အမြတ်
-0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115394165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1503.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1503.58
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၄၄
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23056
1.23095
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115380210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23095
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1498.6
1502.71
အမြတ်
3.91 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115380630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1502.71
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.91 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၁၆
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2233
1.22829
အမြတ်
4.89 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115261851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22829
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.89 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၂၅
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1480.43
1497.67
အမြတ်
17.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115259938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1480.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1497.67
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
17.04 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၅
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22761
1.22297
အမြတ်
-4.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#115258991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22297
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.74 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၃၄
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08912
1.0896
အမြတ်
0.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115119589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0896
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၄၆
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09348
1.09583
အမြတ်
2.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114524493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09583
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.25 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၅၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23197
1.23531
အမြတ်
3.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#114524507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23531
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.24 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၁၀
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23355
1.23099
အမြတ်
-2.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#114514938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23099
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.66 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၃၅
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.96711
1.96571
အမြတ်
-1.08 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#114470490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.96711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.96571
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.08 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၅၇
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.727
107.71
အမြတ်
-0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#114464182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.71
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.26 USD