၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၄၉
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.10857
1.1094
အမြတ်
-0.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121553550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.93 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၄၅
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
81.806
81.88
အမြတ်
-0.88 USD
CADJPY
စာချုပ်
#121536458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
81.806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
81.88
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၀၆
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10776
1.10819
အမြတ်
-0.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121548363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10819
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၂၈
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.10689
1.10788
အမြတ်
-1.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121535682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10788
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၀၃
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.10821
1.10891
အမြတ်
-0.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121454660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10891
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၈
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.47429
1.47495
အမြတ်
-0.70 USD
EURCAD
စာချုပ်
#121440483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47495
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၀၂
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.29976
1.29955
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121441520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29955
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၂၄
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.29918
1.30067
အမြတ်
-1.59 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121438225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30067
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.59 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၄
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.29364
1.29344
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121331192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29344
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၃၆
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.7182
1.7212
အမြတ်
-2.45 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#121303462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7212
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.45 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၂
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.29325
1.29424
အမြတ်
-1.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121301317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29424
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၅၈
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.29113
1.29091
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121082200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29091
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၅၄
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.28782
1.28821
အမြတ်
-0.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121019732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28821
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.49 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၄၆
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
140.812
140.881
အမြတ်
-0.83 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121008757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.881
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.83 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၃၁
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
140.587
140.847
အမြတ်
-2.58 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120985058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.847
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.58 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၁၀
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1461.43
1460.67
အမြတ်
-0.96 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#120909455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1461.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1460.67
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.068
109.078
အမြတ်
-0.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120889715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.078
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၉
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1454.38
1459.11
အမြတ်
4.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#120890520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1454.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1459.11
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.53 USD
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၃၁
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.1084
1.10553
အမြတ်
2.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120431310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1084
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10553
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.83 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၁၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.10771
1.10589
အမြတ်
1.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120215790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10771
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10589
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.78 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၇
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27998
1.28115
အမြတ်
-1.38 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#120340948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28115
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.38 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၀၀
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32063
1.32665
အမြတ်
4.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#120215464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32665
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.44 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၅၉
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
82.332
81.797
အမြတ်
4.73 USD
CADJPY
စာချုပ်
#120213263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
82.332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
81.797
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.73 USD
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၀၈
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.62582
1.62512
အမြတ်
0.27 USD
EURAUD
စာချုပ်
#120143691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62512
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၃၀
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1466.69
1469.76
အမြတ်
2.87 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#120135108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1466.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1469.76
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.87 USD
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၃၉
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1461.71
1465.52
အမြတ်
3.61 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#120130999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1461.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1465.52
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.61 USD
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၉:၀၂
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.1057
1.10578
အမြတ်
-0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120094466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10578
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၀၀
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1467.61
1465.83
အမြတ်
-1.98 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#120068982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1467.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1465.83
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.98 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၂၃:၅၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.28825
1.28763
အမြတ်
0.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120021091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28763
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.52 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၂၄:၁၉
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10236
1.1022
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120021116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၂၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1022
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၅:၀၉
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2836
1.28421
အမြတ်
0.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#119920909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28421
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၂
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28358
1.28355
အမြတ်
-0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#119835144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28358
လဲလှယ်ခြင်း
-0.33 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28355
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၅၈
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10151
1.09965
အမြတ်
-1.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119834954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09965
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.96 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၅၆
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28569
1.28504
အမြတ်
-0.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#119783554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28504
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၅:၅၇
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၁၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.87884
1.87953
အမြတ်
-0.65 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#119703294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87884
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.87953
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၃၆
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10204
1.10159
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119687322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10159
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၄၉
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.32281
1.32481
အမြတ်
-1.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#119591331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32281
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32481
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.64 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၂
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.10723
1.10723
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119329898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10723
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၃၄
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10869
1.10724
အမြတ်
1.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119306351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10724
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.35 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၁၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.46016
1.45968
အမြတ်
0.17 USD
EURCAD
စာချုပ်
#119308615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.45968
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၀၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.99256
0.99263
အမြတ်
-0.17 USD
USDCHF
စာချုပ်
#119307295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99263
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၁၄
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.29086
1.28873
အမြတ်
2.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#119186707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28873
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.03 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၇
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.69657
1.69753
အမြတ်
-0.93 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#119095510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69753
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.93 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၀၅
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.69707
1.69756
အမြတ်
-0.57 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#119086865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69756
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၃၆
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11491
1.11637
အမြတ်
1.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118889917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11491
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11637
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.20 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၄၅
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11161
1.11017
အမြတ်
-1.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118769886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11017
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.54 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၃၄
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11165
1.11086
အမြတ်
-0.89 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118768091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11086
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.89 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၃
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11179
1.11175
အမြတ်
-0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118747765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11175
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၀၃
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11122
1.11143
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118741434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11143
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၁၂
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11163
1.11065
အမြတ်
-1.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#118737208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11065
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.08 USD