၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၉
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68353
0.68333
အမြတ်
-0.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113545182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၉
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
16
1516.54
1501.99
အမြတ်
-23 280.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112942468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1516.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23 280.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16
ပြင်ပ
1501.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23 280.00 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၂
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10508
1.1048
အမြတ်
-0.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113545191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၄၄
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68364
0.68347
အမြတ်
-0.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113539521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၅၉
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.99481
0.9958
အမြတ်
-0.99 USD
USDCHF
စာချုပ်
#113531863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.99 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၃၅
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68387
0.68349
အမြတ်
-0.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113529834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၈
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10603
1.10419
အမြတ်
-1.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113530193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.84 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၄၀
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
68.579
68.521
အမြတ်
-0.53 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#113530373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
68.521
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၁၁
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.63349
0.63319
အမြတ်
-0.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#113535687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၀၁
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10537
1.10428
အမြတ်
-2.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113533924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10428
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.18 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၀
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
119.656
119.502
အမြတ်
-1.42 USD
EURJPY
စာချုပ်
#113530158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.502
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.42 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၃၉
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
119.591
119.501
အမြတ်
-1.67 USD
EURJPY
စာချုပ်
#113533892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.67 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၂၆
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63382
0.63319
အမြတ်
-0.63 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#113530353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၅၅
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68359
0.68347
အမြတ်
-0.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113533838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၄၅
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.32594
1.32701
အမြတ်
-0.81 USD
USDCAD
စာချုပ်
#113530492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32701
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၂၇
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.6834
0.68356
အမြတ်
-0.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113534706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၄၇
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.32642
1.32701
အမြတ်
-0.89 USD
USDCAD
စာချုပ်
#113534506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32701
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.89 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၅၁
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
68.55
68.522
အမြတ်
-0.52 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#113535644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
68.522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.52 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၂
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.99503
0.99572
အမြတ်
-1.39 USD
USDCHF
စာချုပ်
#113536311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.39 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၃
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1502.15
1501.55
အမြတ်
-0.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113530567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1502.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1501.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၃၉
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1501.55
1501.55
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113533822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1501.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1501.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၅၂
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1501.02
1501.53
အမြတ်
1.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113535811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1501.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1501.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၂
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.874
134.728
အမြတ်
-1.35 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#113535497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.35 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07849
1.07879
အမြတ်
0.19 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#113534452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၄၅
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.938
134.968
အမြတ်
0.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#113530262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၄၀
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1
134.195
134.214
အမြတ်
17.56 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#113440852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
134.214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.56 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၂၅
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.13
1494.75
1496.07
အမြတ်
17.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113372260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1494.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1496.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.16 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၄:၄၈
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.08
1495.9
1496.05
အမြတ်
1.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1495.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1496.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၅၉
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1496.92
1496.07
အမြတ်
-4.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1496.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1496.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.25 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၀
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1497.5
1496.05
အမြတ်
-4.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1497.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1496.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.35 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၀၅
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1498.21
1496.04
အမြတ်
-4.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1496.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.34 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၀၉
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1498.85
1496.05
အမြတ်
-2.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1496.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.80 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၄
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68343
0.68317
အမြတ်
-0.26 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113372789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၂၉
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
134.329
134.317
အမြတ်
0.11 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#113359335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၁၈
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.88643
0.88694
အမြတ်
-0.63 USD
EURGBP
စာချုပ်
#113359324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88694
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၁၃
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
119.093
119.078
အမြတ်
0.14 USD
EURJPY
စာချုပ်
#113359320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.078
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၈:၁၃
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68408
0.68389
အမြတ်
-0.19 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113359596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၃၆
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63343
0.63356
အမြတ်
0.13 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#113359340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၂၉
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68376
0.68379
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113359260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၉:၄၅
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68354
0.68371
အမြတ်
0.34 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113359398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၁၆
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.10107
1.10084
အမြတ်
0.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113359305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၁:၀၈
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
1498.9
1498.88
အမြတ်
-2.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1498.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၁:၅၁
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
10
1498.57
1498.91
အမြတ်
340.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
340.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1498.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
340.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၂၅
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၂၄
ရောင်းချမှု
2
1497.61
1497.89
အမြတ်
-56.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113251710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1497.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1497.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-56.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1497.36
1496.57
အမြတ်
79.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113248061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1497.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1496.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
79.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၃
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.68579
0.68549
အမြတ်
-30.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113248111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.68549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၁
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.10132
1.10061
အမြတ်
-71.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113248106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-71.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.10061
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-71.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၅
ရောင်းချမှု
1
1501.66
1501.7
အမြတ်
-4.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113235664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1501.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1501.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၁၂
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
0.68629
0.68611
အမြတ်
-18.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113235736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.68611
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၁၉
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.1027
1.10227
အမြတ်
-43.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113235773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.10227
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-43.00 USD