၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၉:၁၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၅၅
ရောင်းချမှု
5
1498.28
1498.86
အမြတ်
-290.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110336669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1498.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-290.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1498.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-290.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၅၉
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၉:၀၆
ရောင်းချမှု
5
1499.09
1498.74
အမြတ်
175.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110336569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1499.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
175.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1498.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
175.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၀:၂၁
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
5
1499.8
1499.63
အမြတ်
85.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110336511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1499.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
85.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1499.63
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
85.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၁၀
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
5
1500.89
1501.09
အမြတ်
100.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110334948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1500.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
100.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1501.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
100.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၃၃
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.67656
0.67681
အမြတ်
-0.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#110335148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၂၇
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
5
1500.4
1501.82
အမြတ်
710.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110331191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1500.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
710.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1501.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
710.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
5
1499.2
1499.92
အမြတ်
360.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110334126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
360.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1499.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
360.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၄၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
1498.04
1499.11
အမြတ်
107.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110332859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
107.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1499.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
107.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၄၅
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၃၅
ရောင်းချမှု
5
1499.29
1497.94
အမြတ်
675.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110332027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1499.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
675.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1497.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
675.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၃
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.10852
1.10806
အမြတ်
-46.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110331436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.10806
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-46.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၃၆
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၄၆
ရောင်းချမှု
1
1.10876
1.10867
အမြတ်
9.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110330789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.10867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၅
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
ရောင်းချမှု
10
1.1095
1.10937
အမြတ်
130.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110330174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.10937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၃၀
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၅၇
ရောင်းချမှု
1
1.10966
1.10936
အမြတ်
30.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110329975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.10936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၇
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1503.38
1502.65
အမြတ်
0.73 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110329736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1503.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1502.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၀၉
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.10952
1.10982
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110329699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၆
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၁၄
ဝယ်ယူမှု
10
1499.67
1503.57
အမြတ်
3 900.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110287698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 900.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1503.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 900.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၀၇
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
5
1501.8
1503.51
အမြတ်
855.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110260043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1501.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
855.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1503.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
855.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၆
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
5
1500.42
1503.35
အမြတ်
1 465.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110328011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1500.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 465.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1503.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 465.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၂၇
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
1499.69
1500.04
အမြတ်
35.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110292864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1500.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၃၃
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
2
1499.49
1500.09
အမြတ်
120.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110293173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1500.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၁၃
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
4
1498.47
1500.05
အမြတ်
632.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110294467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
632.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1500.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
632.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၅
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
3
1498.95
1500.09
အမြတ်
342.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110293743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
342.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1500.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
342.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၃၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
5
1497.61
1500.12
အမြတ်
1 255.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110297719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1497.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 255.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1500.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 255.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၂၇
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
2
1496.31
1498.04
အမြတ်
346.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110302411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1496.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
346.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1498.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
346.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၅၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
1500.08
1499.86
အမြတ်
-22.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110269796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1500.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1499.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၅
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
2
1499.31
1499.94
အမြတ်
126.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110287202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
126.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1499.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
126.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၅၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
3
1498.84
1499.99
အမြတ်
345.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110288937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
345.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1499.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
345.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၄၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
2
1499.28
1499.47
အမြတ်
38.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110277996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1499.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၁၉
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
3
1499.08
1499.48
အမြတ်
120.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110278814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1499.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၁၅
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
4
1498.61
1499.47
အမြတ်
344.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110281710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
344.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1499.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
344.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၄၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
2
1499.2
1500.02
အမြတ်
164.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110271452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
164.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1500.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
164.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၉
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
3
1498.5
1500.05
အမြတ်
465.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110273826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
465.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1500.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
465.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၃၆
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၂၀
ရောင်းချမှု
1
128.758
128.976
အမြတ်
-204.86 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#110268907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-204.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
128.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-204.86 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၃၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
128.811
128.781
အမြတ်
0.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#110268497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၂၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.10797
1.10808
အမြတ်
11.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110264417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.10808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၄၁
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၁၁
ရောင်းချမှု
5
1505.58
1505.07
အမြတ်
255.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110183872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1505.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
255.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1505.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
255.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၉:၂၅
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၉
ရောင်းချမှု
5
1506.51
1506.33
အမြတ်
90.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110182424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1506.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1506.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
90.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၁၄
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
10
1504.83
1506.89
အမြတ်
2 060.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110180378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1504.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 060.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1506.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 060.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၁၂
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
10
1504.51
1504.62
အမြတ်
110.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110179927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1504.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
110.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1504.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
110.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၃
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
10
1503.96
1504.88
အမြတ်
920.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110177967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1503.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
920.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1504.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
920.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၀
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
10
1505.01
1505.5
အမြတ်
490.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110177510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1505.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
490.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1505.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
490.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၄၂
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
5
1505.52
1505.78
အမြတ်
130.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110157208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1505.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1505.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၃၄
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
10
1501.7
1502.05
အမြတ်
350.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110177592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1501.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
350.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1502.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
350.00 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၀
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
5
1504.58
1504.85
အမြတ်
135.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#109944975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1504.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
135.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1504.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
135.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၉:၀၇
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
10
1502.27
1503.49
အမြတ်
1 220.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110158732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1502.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 220.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1503.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 220.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၂၉
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
5
1503.22
1503.65
အမြတ်
215.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110145924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1503.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
215.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1503.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
215.00 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၂
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
10
1502.37
1503.08
အမြတ်
710.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#109732037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1502.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
710.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1503.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
710.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၁၈
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
10
1502.07
1503
အမြတ်
930.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110111675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1502.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
930.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
930.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၀၀
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
5
1501.35
1503.08
အမြတ်
865.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110138204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1501.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
865.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1503.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
865.00 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၃၈
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.67975
0.67963
အမြတ်
0.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#110139284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67963
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD