၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၇:၃၂
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၃၉
ရောင်းချမှု
100
0.63661
0.63618
အမြတ်
4 300.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119495519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 300.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
0.63618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 300.00 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၁၂:၅၀
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၃၅
ရောင်းချမှု
100
0.63587
0.63619
အမြတ်
-3 200.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119494670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
0.63619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 200.00 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၃၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၄၇
ရောင်းချမှု
10
1.09898
1.09921
အမြတ်
-231.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119416474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-231.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.09921
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-231.10 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၅၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၄၃
ရောင်းချမှု
10
1.09895
1.09925
အမြတ်
-301.42 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119416506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-301.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.09925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-301.42 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၃၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၃၄
ရောင်းချမှု
10
1.09895
1.09926
အမြတ်
-311.48 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119416552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-311.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.09926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-311.48 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၀၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
10
1.0992
1.09926
အမြတ်
-60.29 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119416616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-60.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.09926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-60.29 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၀၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
10
1.107
1.10451
အမြတ်
-2 490.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119396602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 490.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.10451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 490.00 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၁၇
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
10
1474.15
1469.24
အမြတ်
-4 910.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#119439125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1474.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 910.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 910.00 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၀၂
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
10
1491.77
1468.9
အမြတ်
-22 870.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#119201821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1491.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22 870.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1468.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22 870.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၂၃
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1
141.202
140.189
အမြတ်
-926.60 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#117627369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-926.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
140.189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-926.60 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၂:၃၃
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
10
1480.53
1468.95
အမြတ်
-11 580.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#119232041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1480.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11 580.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1468.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11 580.00 USD
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၇
ရောင်းချမှု
1
1390.52
1469.37
အမြတ်
-7 885.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#104857209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1390.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7 885.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1469.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7 885.00 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၇
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
10
1486.28
1469.14
အမြတ်
-17 140.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#119214632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1486.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17 140.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17 140.00 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
16
1502.25
1468.72
အမြတ်
-53 648.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113545951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1502.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53 648.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16
ပြင်ပ
1468.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-53 648.00 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၈
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
10
1497.7
1468.99
အမြတ်
-28 710.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#119197523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1497.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28 710.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1468.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28 710.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၂၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1
140.579
140.194
အမြတ်
-352.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#117752215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-352.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
140.194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-352.16 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၃၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
10
1.105
1.10445
အမြတ်
-550.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119396622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-550.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.10445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-550.00 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
2
1377.99
1469.16
အမြတ်
-18 234.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#102491925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1377.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18 234.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1469.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18 234.00 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၃၈
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
2
1540.63
1468.62
အမြတ်
-14 402.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112039375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1540.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14 402.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1468.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14 402.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၇
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
2
1544.5
1468.72
အမြတ်
-15 156.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112284703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1544.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15 156.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1468.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15 156.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၁၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
2
1544.48
1469.02
အမြတ်
-15 092.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112238040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1544.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15 092.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1469.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15 092.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၄
ရောင်းချမှု
10
1451.96
1469.25
အမြတ်
-17 290.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#107965092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1451.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17 290.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17 290.00 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၀
ရောင်းချမှု
4
1288.06
1469.27
အမြတ်
-72 484.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#110527791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1288.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-72 484.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1469.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-72 484.00 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
2
1541.86
1468.82
အမြတ်
-14 608.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112000512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1541.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14 608.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1468.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14 608.00 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၉
ရောင်းချမှု
10
1404.78
1469.28
အမြတ်
-64 500.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#107642844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1404.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-64 500.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-64 500.00 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
10
1518.26
1469.24
အမြတ်
-49 020.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112934909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1518.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49 020.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-49 020.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၅၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
2
1538.17
1469.73
အမြတ်
-13 688.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112295569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1538.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13 688.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1469.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13 688.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
8
1346.9
1469.8
အမြတ်
-98 320.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112318524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1346.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-98 320.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1469.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-98 320.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
2
1549.94
1469.38
အမြတ်
-16 112.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112228506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1549.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16 112.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1469.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16 112.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၉
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
2
1541.43
1469.52
အမြတ်
-14 382.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112268113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1541.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14 382.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1469.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14 382.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
2
1524.73
1469.54
အမြတ်
-11 038.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112303981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1524.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11 038.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1469.54
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11 038.00 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
10
1522.06
1469.78
အမြတ်
-52 280.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#112933872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1522.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-52 280.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-52 280.00 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၃
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
10
1506.31
1469.54
အမြတ်
-36 770.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114435247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1506.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36 770.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.54
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-36 770.00 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၂
ရောင်းချမှု
10
1480.75
1469.94
အမြတ်
10 810.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#117036460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1480.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10 810.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1469.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10 810.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၅၀
ရောင်းချမှု
9
1353.17
1470.01
အမြတ်
-105 156.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#111447620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1353.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-105 156.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
ပြင်ပ
1470.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-105 156.00 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၃၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
10
1.10804
1.109
အမြတ်
960.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119396565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
960.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
960.00 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၂၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
10
1.10814
1.109
အမြတ်
860.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119396187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
860.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
860.00 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၁၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
10
1.10812
1.109
အမြတ်
880.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119396179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
880.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
880.00 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
10
1.60935
1.6087
အမြတ်
446.94 USD
EURAUD
စာချုပ်
#119379542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
446.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.6087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
446.94 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၃၅
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
10
1.6097
1.6088
အမြတ်
618.84 USD
EURAUD
စာချုပ်
#119379815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
618.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.6088
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
618.84 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၅
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
10
1.60935
1.6088
အမြတ်
378.18 USD
EURAUD
စာချုပ်
#119379489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
378.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.6088
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
378.18 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၄၈
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
10
1.6094
1.6087
အမြတ်
481.32 USD
EURAUD
စာချုပ်
#119379662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
481.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.6087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
481.32 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၄၆
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
10
1.6095
1.6088
အမြတ်
481.32 USD
EURAUD
စာချုပ်
#119379580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
481.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.6088
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
481.32 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၃၆
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ရောင်းချမှု
10
0.68892
0.6884
အမြတ်
520.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119278266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
520.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
0.6884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
520.00 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၂၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ရောင်းချမှု
10
0.69044
0.6884
အမြတ်
2 040.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119284565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 040.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
0.6884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 040.00 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၆:၀၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ရောင်းချမှု
10
0.68905
0.6884
အမြတ်
650.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119278651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
650.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
0.6884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
650.00 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၂၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ရောင်းချမှု
10
0.68902
0.6884
အမြတ်
620.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119278389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
620.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
0.6884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
620.00 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၂၆
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၅
ရောင်းချမှု
10
0.63735
0.6369
အမြတ်
450.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119304445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
450.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
0.6369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
450.00 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၂၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၅
ရောင်းချမှု
10
0.63739
0.6369
အမြတ်
490.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119304437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
490.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
0.6369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
490.00 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၁
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၅
ရောင်းချမှု
10
0.63876
0.6369
အမြတ်
1 860.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119311801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 860.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
0.6369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 860.00 USD