၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၀၆
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
2
0.89779
0.89224
အမြတ်
-840.69 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116597922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-840.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.89224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-840.69 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၂၉
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
2
0.89799
0.89223
အမြတ်
-872.50 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116590692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-872.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.89223
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-872.50 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၅၂
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
2
0.89854
0.89221
အမြတ်
-958.85 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116589970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-958.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.89221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-958.85 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၅၂
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
2
0.89862
0.89222
အမြတ်
-969.44 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116589796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-969.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.89222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-969.44 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၈
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၄၁
ရောင်းချမှု
10
1486.18
1482.04
အမြတ်
4 140.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#109139803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1486.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 140.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1482.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 140.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
5
1.26347
1.26358
အမြတ်
55.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116778968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.26358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
55.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၅၂
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
2
1.26301
1.26358
အမြတ်
114.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116781617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
114.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.26358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
114.00 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၂၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၀၂
ရောင်းချမှု
2
0.9013
0.90344
အမြတ်
-321.99 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116554090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-321.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.90344
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-321.99 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၀၈
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၈
ရောင်းချမှု
2
0.90088
0.90345
အမြတ်
-386.70 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116552690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-386.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.90345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-386.70 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၈:၅၆
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၅
ရောင်းချမှု
2
0.90067
0.90347
အမြတ်
-421.28 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116550577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-421.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.90347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-421.28 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၄၆
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၂
ရောင်းချမှု
2
0.90044
0.90346
အမြတ်
-454.38 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116550196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-454.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.90346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-454.38 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၃၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၄၉
ရောင်းချမှု
2
0.90057
0.90346
အမြတ်
-434.82 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#116549824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-434.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.90346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-434.82 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၄၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
132.54
132.44
အမြတ်
0.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116418698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၃၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၇
ရောင်းချမှု
2
1.33055
1.33013
အမြတ်
63.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#116415296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.33013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
63.15 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၄၅
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
2
1.81223
1.81262
အမြတ်
52.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116211319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.81262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.59 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၁၂
ရောင်းချမှု
2
0.67518
0.67479
အမြတ်
78.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115990276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
78.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.67479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
78.00 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၅၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၀၉
ရောင်းချမှု
1
0.67478
0.67473
အမြတ်
5.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115988705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67473
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၃၈
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၃၇
ရောင်းချမှု
1
1.46249
1.46148
အမြတ်
75.91 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115822325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.46148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
75.91 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၀၂
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
1
1.4619
1.46152
အမြတ်
28.56 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115815532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.46152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.56 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၁၁
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၃၀
ရောင်းချမှု
1
1.4618
1.46153
အမြတ်
20.29 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115814626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.46153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.29 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၅၀
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.46168
1.46149
အမြတ်
14.28 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115814132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.46149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.28 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၄၉
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၂၂
ရောင်းချမှု
3
1.46152
1.46151
အမြတ်
2.25 USD
EURCAD
စာချုပ်
#115819021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.46151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.25 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၃၄
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1497.01
1497.78
အမြတ်
3.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114708351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1497.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1497.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.08 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၅၅
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1498.01
1497.78
အမြတ်
-0.46 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114704545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1497.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၃၃
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1499.02
1497.76
အမြတ်
-1.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114695842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1499.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1497.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.26 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၅၈
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22844
1.22874
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#114695167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၂၅
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.88865
0.88835
အမြတ်
0.37 USD
EURGBP
စာချုပ်
#114695056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88835
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၉
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
132.485
132.37
အမြတ်
-1.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#114694262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၁
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.88814
0.88877
အမြတ်
-0.78 USD
EURGBP
စာချုပ်
#114694120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၄၇
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1498.08
1498.38
အမြတ်
0.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114694393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1498.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1498.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၅၄
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.63126
0.6305
အမြတ်
0.76 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114548434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၄၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09337
1.09295
အမြတ်
-0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114533474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၅၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.994
0.99458
အမြတ်
-0.58 USD
USDCHF
စာချုပ်
#114533220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၀၇
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
117.647
117.677
အမြတ်
0.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114533419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.677
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၂၄
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.99403
0.99419
အမြတ်
-0.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#114529062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၈
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
2
1507.67
1508.5
အမြတ်
166.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114518689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1507.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
166.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1508.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
166.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၄၅
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.09421
1.09315
အမြတ်
-106.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114518347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-106.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.09315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-106.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၁၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
1508.67
1508.52
အမြတ်
-15.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114518249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1508.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1508.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၃၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.99308
0.99447
အမြတ်
-1.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#114508462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၉
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.99342
0.99447
အမြတ်
-2.11 USD
USDCHF
စာချုပ်
#114512846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.11 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၉:၅၇
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
0.99369
0.99447
အမြတ်
-2.35 USD
USDCHF
စာချုပ်
#114520464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.99447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.35 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၅၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
132.698
132.622
အမြတ်
-0.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#114519228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၂၂
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
1
1507.21
1507.53
အမြတ်
32.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114507237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1507.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1507.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၀၅
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
2
1505.8
1506.41
အမြတ်
122.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114501250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1505.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
122.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1506.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
122.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၀၂
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
1506.54
1506.45
အမြတ်
-9.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114501082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1506.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1506.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၉
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.67528
0.67527
အမြတ်
-1.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114489661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၇
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.09551
1.09531
အမြတ်
-20.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114489650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.09531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-20.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၄
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
1508.5
1509.38
အမြတ်
88.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114489636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1508.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
88.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1509.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
88.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၅၆
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
2
1508.49
1509.35
အမြတ်
172.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114489582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1508.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
172.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1509.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
172.00 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၃၃
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
2
1508.72
1509.37
အမြတ်
130.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114489075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1508.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1509.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.00 USD