၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
74.627
74.451
အမြတ်
-4.87 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#52189903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
74.451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.87 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၂၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
74.945
74.451
အမြတ်
-9.12 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#52129321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
74.451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.12 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၂၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
73.981
74.451
အမြတ်
21.70 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#52209536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
74.451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.70 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
74.306
74.451
အမြတ်
5.35 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#52207570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
74.451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.35 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၃
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.382
120.852
အမြတ်
8.70 USD
EURJPY
စာချုပ်
#52125523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.70 USD
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၆
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.67154
0.67062
အမြတ်
1.84 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52040659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67062
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.84 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၂
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
0.67475
0.67069
အမြတ်
12.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52078452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67069
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.18 USD
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၄:၁၄
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.69972
0.69975
အမြတ်
-0.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52042890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၅၉
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.70293
0.69975
အမြတ်
9.54 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52082798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.54 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၆
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.84539
0.84981
အမြတ်
-11.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#51778098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.84981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.55 USD
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၃၁
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
0.85451
0.84981
အမြတ်
30.68 USD
EURGBP
စာချုပ်
#51873442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.84981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.68 USD
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၅၇
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.04
0.85124
0.84981
အမြတ်
7.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#51859617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.84981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.47 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၃၆
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.84862
0.84981
အမြတ်
-4.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#51786790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.84981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.66 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၆
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
121.489
121.955
အမြတ်
-8.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#51668583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
121.955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.53 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၁၅
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
122.425
121.955
အမြတ်
21.49 USD
EURJPY
စာချုပ်
#51678725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.49 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၅၆
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
121.832
121.955
အမြတ်
-3.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#51676596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
121.955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.37 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၅၃
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.04
122.129
121.955
အမြတ်
6.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#51676743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
121.955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.37 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၄၀
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
75.297
75.46
အမြတ်
-2.98 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#51665286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
75.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.98 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၅၆
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
75.639
75.46
အမြတ်
4.91 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#51676746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
75.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.91 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၂၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.33997
1.34146
အမြတ်
-4.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51676707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.34146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.47 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၃၃
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.34335
1.34146
အမြတ်
7.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51676784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.56 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၁၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.33571
1.34146
အမြတ်
-11.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51676624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.50 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၇:၀၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.34616
1.34146
အမြတ်
23.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51676888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.34146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.50 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၅၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၂၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.04
75.93
75.786
အမြတ်
5.27 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#51678470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၂၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
75.786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.27 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၅၉
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.30412
1.30956
အမြတ်
-10.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51427502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.88 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၂၄
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.31426
1.30956
အမြတ်
23.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51475280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.50 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၅၁
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.311
1.30956
အမြတ်
5.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51449549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.76 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၅၆
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.30759
1.30956
အမြတ်
-5.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51442554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.30956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.91 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၉
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.3176
1.31253
အမြတ်
15.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51577791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.21 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၃:၅၂
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.98596
0.99066
အမြတ်
9.49 USD
USDCHF
စာချုပ်
#51402643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99066
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.49 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၂၃
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.32533
1.32063
အမြတ်
10.68 USD
USDCAD
စာချုပ်
#50784475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.32063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.68 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၅၀
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.32208
1.32063
အမြတ်
2.20 USD
USDCAD
စာချုပ်
#50713578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.20 USD
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၁:၂၆
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08748
1.09218
အမြတ်
9.50 USD
EURCHF
စာချုပ်
#50867751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.50 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၃၈
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
119.842
120.042
အမြတ်
-5.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#50076485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
120.042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.50 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၄၄
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
120.512
120.042
အမြတ်
21.54 USD
EURJPY
စာချုပ်
#50122520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.54 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၄၅:၂၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
119.517
120.042
အမြတ်
-9.63 USD
EURJPY
စာချုပ်
#50016144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.63 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၉
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.04
120.17
120.042
အမြတ်
4.70 USD
EURJPY
စာချုပ်
#50077554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
120.042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.70 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၃
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.28025
1.28004
အမြတ်
-0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50668271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.28004
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၁:၄၁
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.27702
1.28007
အမြတ်
9.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50720203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.28007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.15 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၃၇
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
120.771
120.4
အမြတ်
10.19 USD
EURJPY
စာချုပ်
#50650359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
120.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.19 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၁၄:၃၅
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.68986
0.68676
အမြတ်
6.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50459320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.20 USD
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၄၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
120.841
120.233
အမြတ်
11.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#50389158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.18 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၀၇
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၂၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.64064
0.63808
အမြတ်
5.12 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#50198402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.12 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၄၃:၁၉
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.308
1.30748
အမြတ်
-0.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#50219496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၇
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.27885
1.27416
အမြတ်
9.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50077111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27416
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.38 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၃၈:၄၄
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10351
1.10392
အမြတ်
0.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50016049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၁၅
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.09997
1.10382
အမြတ်
11.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50068835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.55 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၃၄:၅၇
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.26134
1.25664
အမြတ်
9.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50015989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၃၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.40 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၃၁
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68775
0.67873
အမြတ်
-18.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48671540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.04 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၀၆
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69497
0.67872
အမြတ်
-32.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48629416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67872
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.50 USD