၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၁:၄၂
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.88073
0.88316
အမြတ်
9.09 USD
EURGBP
စာချုပ်
#49507851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.88316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.09 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
119.514
119.289
အမြတ်
6.26 USD
EURJPY
စာချုပ်
#49488049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
119.289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.26 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၀၉
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.99602
0.9923
အမြတ်
11.25 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49481291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.9923
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.25 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၄
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
108.211
107.88
အမြတ်
9.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#49458070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
107.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.20 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၂၉:၅၇
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.24901
1.2452
အမြတ်
7.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#49451602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.62 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၂၉
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.68155
0.68501
အမြတ်
10.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#49211617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.38 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၆:၃၄
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.67784
0.68192
အမြတ်
8.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48818510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68192
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.16 USD
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၁၃
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.66934
0.67304
အမြတ်
11.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#49155690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.10 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၃၆
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.67468
0.67649
အမြတ်
5.43 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48990532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.43 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၁:၁၇
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.66905
0.67857
အမြတ်
19.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48767348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67857
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.04 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၀၂
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.11536
1.11796
အမြတ်
13.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48590514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.11796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၅၅
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.12022
1.11796
အမြတ်
-4.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48577905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.52 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၃၄
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11706
1.11796
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48587349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၅
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11866
1.11796
အမြတ်
-2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48581386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၁၀
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.31365
1.31349
အမြတ်
0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48579873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၂၄
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.67295
0.67546
အမြတ်
-5.02 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48522267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.02 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၃:၅၃
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.67836
0.67546
အမြတ်
14.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48541537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.50 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.04
0.67649
0.67546
အမြတ်
4.12 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48539825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.67546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.12 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၃၉
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
0.67469
0.67546
အမြတ်
-2.31 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48537167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၄:၃၅
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.25102
1.25046
အမြတ်
1.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48540039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၉:၁၉
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.25399
1.25047
အမြတ်
10.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48540787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.56 USD
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၁၇
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2389
1.2429
အမြတ်
12.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48516346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2429
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.00 USD
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၀၇
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.24178
1.2429
အမြတ်
2.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48515480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2429
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၀၆
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
0.70159
0.7008
အမြတ်
2.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48470950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.7008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.37 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၂၄
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.69999
0.7008
အမြတ်
-1.62 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48461873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.7008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၈:၃၁
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
0.7032
0.7008
အမြတ်
9.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48484212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.7008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.60 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၄၃
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10779
1.10999
အမြတ်
6.70 USD
EURCHF
စာချုပ်
#48468762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.70 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၀၂
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10922
1.10999
အမြတ်
1.56 USD
EURCHF
စာချုပ်
#48466671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၀၅
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.126
108.409
အမြတ်
5.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48447454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.22 USD
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၀၂
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30557
1.30846
အမြတ်
4.42 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48447441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.42 USD
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၅၇
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.99391
0.99127
အမြတ်
5.33 USD
USDCHF
စာချုပ်
#48419391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99391
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99127
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.33 USD
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၃၁
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.24677
1.24789
အမြတ်
2.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48419379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.24789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၄
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.24469
1.24789
အမြတ်
9.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48422047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.24789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.60 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၁:၁၈
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.70346
0.69418
အမြတ်
18.56 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48371287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.56 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၄၉
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.69339
0.69418
အမြတ်
-2.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48258619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.37 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၂၆
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.69658
0.69418
အမြတ်
12.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48267520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.00 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၃၇
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.04
0.69496
0.69418
အမြတ်
3.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48259333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.12 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၅၆:၃၄
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.69194
0.69418
အမြတ်
-4.48 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48246190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.48 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၀:၃၂
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26796
1.26658
အမြတ်
5.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48225066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.52 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၄၆
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.26532
1.26658
အမြတ်
-3.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48220534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.78 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၂၈
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.06
1.27068
1.26658
အမြတ်
24.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48227306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.26658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.60 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၅
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.26262
1.26658
အမြတ်
-7.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48218710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.92 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၁၈
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.65373
0.65593
အမြတ်
11.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48163344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.65593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၅၃
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.65812
0.65593
အမြတ်
-4.38 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48141850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.38 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၀၄
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.65522
0.65593
အမြတ်
2.84 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48163038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.65593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.84 USD
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၂၉
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.65662
0.65593
အမြတ်
-2.07 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48158262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.65593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.07 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၀၈
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25405
1.25499
အမြတ်
1.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48199875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.88 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၅:၄၇
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25174
1.25499
အမြတ်
9.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48200567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.75 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၄
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၄၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.13219
1.1293
အမြတ်
5.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48141861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.78 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၉
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
122.858
122.568
အမြတ်
5.34 USD
EURJPY
စာချုပ်
#48141862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၄၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
122.568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.34 USD