၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၁၀
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.79197
1.92063
အမြတ်
-735.80 USD
EURNZD
စာချုပ်
#128667457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-733.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.92063
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-735.80 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၃၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.9415
2.01551
အမြတ်
-428.92 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#126364349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-426.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2.01551
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-428.92 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.95009
2.01551
အမြတ်
-379.37 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#128080531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95009
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-377.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2.01551
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-379.37 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၀၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.92286
2.01551
အမြတ်
-536.44 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#126083364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.92286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-534.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2.01551
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-536.44 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၂၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.38322
1.44821
အမြတ်
-449.76 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128823353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-448.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.44821
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-449.76 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၅:၁၈
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.96354
2.01551
အမြတ်
-301.78 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#128167938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.96354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-299.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2.01551
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-301.78 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၀၉
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.2
1.98799
2.01551
အမြတ်
-321.48 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#128434824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.98799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-317.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
2.01551
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
-321.48 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၉:၅၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.81179
1.92063
အမြတ်
-622.76 USD
EURNZD
စာချုပ်
#128821662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-620.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.92063
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-622.76 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၁၃:၅၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.8368
1.92063
အမြတ်
-480.11 USD
EURNZD
စာချုပ်
#128990150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-478.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.92063
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-480.11 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၁၀
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.77452
1.92063
အမြတ်
-835.32 USD
EURNZD
စာချုပ်
#128083976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.77452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-833.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.92063
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-835.32 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၆:၃၇
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.85217
1.92063
အမြတ်
-392.45 USD
EURNZD
စာချုပ်
#129272186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-390.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.92063
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-392.45 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၁၅
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.1
2.00407
1.9879
အမြတ်
91.83 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#129124032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.00407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
93.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.9879
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
91.83 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၂၁
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.1
2.01837
2.00737
အမြတ်
63.18 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#129272032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.01837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2.00737
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
63.18 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၂၈
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.36498
1.42698
အမြတ်
-435.48 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128509394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-434.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.42698
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-435.48 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၅၃
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.34429
1.4267400000000001
အမြတ်
-578.96 USD
USDCAD
စာချုပ်
#127545267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-577.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4267400000000001
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-578.96 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၃
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.32906
1.4267400000000001
အမြတ်
-685.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#125977555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-684.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.4267400000000001
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-685.57 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၈
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.1
2.02108
2.00408
အမြတ်
100.31 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#129201570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.02108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
102.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2.00408
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
100.31 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၀၇
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.2
1.22222
1.20474
အမြတ်
347.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129122624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
349.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.20474
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
347.60 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၄
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
2.01416
2.0042
အမြတ်
58.10 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#129137290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.01416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2.0042
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
58.10 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၀၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
2.00707
1.99668
အမြတ်
63.54 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#128910697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.00707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.99668
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
63.54 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၄:၁၈
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.3
1.99393
1.96896
အမြတ်
493.14 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#128346039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
499.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.96896
ကော်မရှင်ခ
-6.00 USD
အမြတ်
493.14 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၅၁
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.3
2.01344
1.99587
အမြတ်
341.07 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#128354946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.01344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
347.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.99587
ကော်မရှင်ခ
-6.00 USD
အမြတ်
341.07 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၁၇
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.34324
1.34783
အမြတ်
33.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128083752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34783
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
33.05 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၂၉
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.48996
1.49984
အမြတ်
71.64 USD
EURCAD
စာချုပ်
#127950365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.48996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.49984
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
71.64 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၉:၃၅
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.95366
1.94156
အမြတ်
77.67 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#126890409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.94156
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
77.67 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၆:၂၇
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.97561
1.95871
အမြတ်
108.58 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#127527929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
110.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.95871
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
108.58 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၄၅
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
110.414
108.732
အမြတ်
153.69 USD
USDJPY
စာချုပ်
#127160952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
154.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
108.732
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
153.69 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၂၈
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.97332
1.95793
အမြတ်
99.19 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#127293846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.95793
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
99.19 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၄
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.97473
0.98169
အမြတ်
69.90 USD
USDCHF
စာချုပ်
#125813212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.98169
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
69.90 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၄၇
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.9428
1.97205
အမြတ်
-197.74 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#125350469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-195.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.97205
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-197.74 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၂
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.90781
1.97205
အမြတ်
-431.90 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#124749004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-429.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.97205
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-431.90 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၁၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
17.494
18.024
အမြတ်
263.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#125216741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
265.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
18.024
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
263.00 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၂၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.92641
1.97205
အမြတ်
-307.43 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#125041497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.92641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-305.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.97205
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-307.43 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၁၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.29998
1.31974
အမြတ်
-198.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#123972443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-197.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.31974
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-198.60 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၀
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.89507
1.97205
အမြတ်
-517.16 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#124474877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-515.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.97205
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-517.16 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
18.106
18.024
အမြတ်
-43.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#124656324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
18.106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
18.024
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-43.00 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၅၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
109.516
108.433
အမြတ်
98.88 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124839873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
99.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
108.433
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
98.88 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၁
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.88002
1.97205
အမြတ်
-617.88 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#123966306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-615.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.97205
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-617.88 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၅၇
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1566.42
1582.85
အမြတ်
162.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#124656318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1566.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
164.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1582.85
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
162.30 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၇
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.31403
1.30072
အမြတ်
132.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#124760590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
133.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30072
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
132.10 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၅၉
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
17.891
17.682
အမြတ်
102.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#124360299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
104.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
17.682
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
102.50 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၀၅
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
1543.32
1555.45
အမြတ်
-123.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#124141834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1543.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-121.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1555.45
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-123.30 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၄၀
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.11117
1.11007
အမြတ်
50.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123810491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.11007
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
50.00 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၀၉
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.67718
0.67445
အမြတ်
129.40 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#122235773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
139.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67445
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
129.40 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၄၉
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.54
0.68746
0.68717
အမြတ်
10.26 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#122227375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.54
ပြင်ပ
0.68717
ကော်မရှင်ခ
-5.40 USD
အမြတ်
10.26 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၃၃
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11393
1.11434
အမြတ်
1.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121994199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11434
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.24 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၉
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.67578
0.67622
အမြတ်
-32.38 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#122222857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67622
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-32.38 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၃၄
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.04
0.68224
0.68737
အမြတ်
-20.92 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121712887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.68737
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-20.92 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၅၄
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.68931
0.68743
အမြတ်
-7.92 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#122044751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.68743
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-7.92 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၀၅
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.5
0.67586
0.67587
အမြတ်
-10.51 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#122222722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67587
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-10.51 USD