၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၅၃
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1472.03
1468.99
အမြတ်
2.88 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#122055124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1472.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1468.99
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.88 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၈:၄၆
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
121.387
121.65
အမြတ်
-2.60 USD
EURJPY
စာချုပ်
#122090660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.65
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.60 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၈
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31888
1.31869
အမြတ်
-0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#122048056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၇
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1477.04
1485.6
အမြတ်
-8.64 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#121979501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1477.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
-8.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1485.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.64 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၅:၄၆
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1476.82
1483.3
အမြတ်
-6.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#121979049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1476.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
-6.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1483.3
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.56 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၀၂
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.646
108.589
အမြတ်
-0.43 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121767332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.646
လဲလှယ်ခြင်း
0.19 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.589
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.43 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၅၈
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04393
1.04586
အမြတ်
1.01 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121908404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04393
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04586
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.01 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၂၅
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
82.09
82.41
အမြတ်
2.79 USD
CADJPY
စာချုပ်
#121767381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
82.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
82.41
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.79 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၂၆
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.32533
1.32175
အမြတ်
2.55 USD
USDCAD
စာချုပ်
#121747984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32533
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32175
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.55 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74704
0.7445
အမြတ်
-2.72 USD
CADCHF
စာချုပ်
#121680359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74704
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
-2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7445
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.72 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၃၈
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.10833
1.10762
အမြတ်
0.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121410046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10833
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10762
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၄၁
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.723
108.819
အမြတ်
0.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#121528993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.723
လဲလှယ်ခြင်း
0.15 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.819
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.93 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1470.57
1468.77
အမြတ်
1.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#121442333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1470.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1468.77
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၀၁
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1477.04
1468.77
အမြတ်
8.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#121450777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1477.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
8.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1468.77
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.27 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၀၂
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1477.7
1468.76
အမြတ်
8.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#121548498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1477.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.16 USD
စုစုပေါင်း
8.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1468.76
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.90 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၈
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
110.005
109.894
အမြတ်
0.82 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#121454446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.894
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၂၁
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05068
1.04223
အမြတ်
-5.85 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#121407775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05068
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
-5.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04223
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.85 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၆:၄၄
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.84849
0.84368
အမြတ်
-6.67 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121533323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84849
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
-6.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84368
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.67 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၂၀
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
81.821
82.298
အမြတ်
4.19 USD
CADJPY
စာချုပ်
#121538489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
81.821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
82.298
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.19 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၁၄
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.29396
1.2952
အမြတ်
-1.45 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#121544962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2952
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.45 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၆
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.282
1.29521
အမြတ်
-13.64 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#121464863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.282
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
-13.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29521
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.64 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၂၂
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.29877
1.3025
အမြတ်
-3.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121427166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29877
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-3.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3025
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.82 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၁၆
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.72727
1.73052
အမြတ်
-2.64 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#121427121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73052
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.64 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၇
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.99661
0.99327
အမြတ်
3.26 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121296632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99327
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.26 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၂၉
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.99515
1.98941
အမြတ်
3.53 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#121278021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.98941
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.53 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၁၈
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.90099
1.89797
အမြတ်
1.86 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#121277986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89797
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.86 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၇
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
141.53
141.159
အမြတ်
3.20 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121276211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
141.159
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.20 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၄၄
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
2.00981
1.99791
အမြတ်
38.28 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#120686533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.00981
လဲလှယ်ခြင်း
0.83 USD
စုစုပေါင်း
38.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.99791
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
38.28 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၅၇
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.90403
1.90355
အမြတ်
1.32 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#120723200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90403
လဲလှယ်ခြင်း
0.69 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.90355
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.32 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၃
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.62429
1.62383
အမြတ်
0.72 USD
EURAUD
စာချုပ်
#121172593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62429
လဲလှယ်ခြင်း
0.16 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.62383
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၅၄
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.7129
1.71564
အမြတ်
-10.69 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#120664670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7129
လဲလှယ်ခြင်း
0.62 USD
စုစုပေါင်း
-10.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.71564
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-10.69 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၇:၀၀
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
73.682
74.368
အမြတ်
-38.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#120359303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
73.682
လဲလှယ်ခြင်း
-5.75 USD
စုစုပေါင်း
-31.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
74.368
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-38.03 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၇:၂၄
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.62546
1.62383
အမြတ်
5.82 USD
EURAUD
စာချုပ်
#120575693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62546
လဲလှယ်ခြင်း
1.29 USD
စုစုပေါင်း
5.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.62383
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.82 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၀၄
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.67438
0.6782
အမြတ်
-26.09 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#120314462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67438
လဲလှယ်ခြင်း
-5.99 USD
စုစုပေါင်း
-19.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.6782
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-26.09 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၄၈
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
119.935
120.755
အမြတ်
-39.09 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120314406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.935
လဲလှယ်ခြင်း
-0.70 USD
စုစုပေါင်း
-37.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.755
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-39.09 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၂:၀၂
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.89305
1.90347
အမြတ်
-35.06 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#120248430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89305
လဲလှယ်ခြင်း
1.28 USD
စုစုပေါင်း
-35.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.90347
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-35.06 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၅၅
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.85727
0.85305
အမြတ်
-31.45 USD
EURGBP
စာချုပ်
#120248394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85727
လဲလှယ်ခြင်း
-3.21 USD
စုစုပေါင်း
-27.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.85305
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-31.45 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၁၃
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.05649
1.05
အမြတ်
-22.48 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#120868112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05649
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-20.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.05
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-22.48 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၈:၄၉
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
82.253
82.359
အမြတ်
4.24 USD
CADJPY
စာချုပ်
#120973084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
82.253
လဲလှယ်ခြင်း
0.40 USD
စုစုပေါင်း
4.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
82.359
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.24 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၇
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.46225
1.46273
အမြတ်
0.40 USD
EURCAD
စာချုပ်
#121096885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.46225
လဲလှယ်ခြင်း
-0.41 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.46273
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၂:၂၇
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
74.045
74.094
အမြတ်
1.94 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#120916900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.045
လဲလှယ်ခြင်း
0.70 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
74.094
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.94 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၂၁
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
0.99664
1.0015
အမြတ်
-28.15 USD
USDCHF
စာချုပ်
#120782121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99664
လဲလှယ်ခြင်း
-3.39 USD
စုစုပေါင်း
-24.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0015
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-28.15 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၇:၃၁
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.90181
0.89849
အမြတ်
-13.67 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#120575727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90181
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-12.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89849
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-13.67 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၀၅
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
109.055
109.551
အမြတ်
-23.68 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#120677085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.055
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-22.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.551
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-23.68 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၉
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.75041
0.75351
အမြတ်
-17.15 USD
CADCHF
စာချုပ်
#120649467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75041
လဲလှယ်ခြင်း
-0.64 USD
စုစုပေါင်း
-15.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.75351
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-17.15 USD
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၂၇
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.68155
0.67728
အမြတ်
20.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#120113816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68155
လဲလှယ်ခြင်း
-0.21 USD
စုစုပေါင်း
21.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67728
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
20.64 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၆
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
120.273
119.783
အမြတ်
21.32 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120347769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.273
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
22.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
119.783
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
21.32 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၄၉
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.05
140.24
139.384
အမြတ်
36.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120248347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.24
လဲလှယ်ခြင်း
-1.79 USD
စုစုပေါင်း
39.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
139.384
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
36.61 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၅၃:၅၀
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.29122
1.28542
အမြတ်
28.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#120311502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29122
လဲလှယ်ခြင်း
0.15 USD
စုစုပေါင်း
29.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28542
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
28.65 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၁၇
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.62447
1.63015
အမြတ်
-20.28 USD
EURAUD
စာချုပ်
#120314352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.63015
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-20.28 USD