၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၁၇
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.99117
0.99001
အမြတ်
1.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#113934557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99001
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၇:၃၆
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
72.811
72.714
အမြတ်
1.22 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#113866582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
72.811
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
72.714
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၃၄:၄၁
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.88526
0.88271
အမြတ်
8.91 USD
EURGBP
စာချုပ်
#113917371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.88271
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
8.91 USD
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၁၅:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.24802
1.24677
အမြတ်
-13.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113911443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24677
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-13.50 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၄
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
73.08
73.04
အမြတ်
0.07 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#113866105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
73.08
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
73.04
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၄
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
73.08
72.839
အမြတ်
2.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#113842556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
73.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.839
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.04 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၄၁
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.75929
1.7584
အမြတ်
1.07 USD
EURNZD
စာချုပ်
#113814732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.7584
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၂
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.25103
1.24836
အမြတ်
-27.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113812633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24836
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-27.70 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၀
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.25102
1.24836
အမြတ်
-27.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113812586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24836
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-27.60 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၈
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25101
1.24836
အမြတ်
-13.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113812690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24836
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-13.75 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၅၁:၃၆
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1503.62
1503.75
အမြတ်
-1.65 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113787548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၅၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1503.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1503.75
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-1.65 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၄၁
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
0.67958
0.6792
အမြတ်
1.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113767153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67958
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.6792
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.37 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၀:၅၈
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
135.221
135.535
အမြတ်
-15.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#113785364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.535
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-15.55 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၄:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1497.6
1499.66
အမြတ်
-11.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113780743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1497.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
-10.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1499.66
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-11.10 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၂:၄၆
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.05
1497.33
1499.65
အမြတ်
-12.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113780690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1497.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
-11.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1499.65
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-12.40 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၈
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
108.003
107.886
အမြတ်
4.92 USD
USDJPY
စာချုပ်
#113755825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.886
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.92 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၀၄:၄၈
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.65851
1.66292
အမြတ်
-17.64 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#113773863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.66292
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-17.64 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၄
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.83603
1.84377
အမြတ်
-27.34 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#113752741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.83603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.84377
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-27.34 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၃၁
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1500.24
1497.85
အမြတ်
6.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113762264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1500.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1497.85
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.57 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၄
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.3
59.41
59.04
အမြတ်
9.60 USD
USCrude
စာချုပ်
#113747663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
59.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
59.04
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.60 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၆:၁၇
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
134.512
134.316
အမြတ်
8.08 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#113647176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.316
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
8.08 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၀၅
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.88797
0.88738
အမြတ်
-5.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#113450662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88797
လဲလှယ်ခြင်း
-0.95 USD
စုစုပေါင်း
-3.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.88738
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-5.62 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၆
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.24705
1.24739
အမြတ်
2.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113647612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24739
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၉
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.24706
1.2474
အမြတ်
2.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113647659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2474
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၈
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.67672
0.67355
အမြတ်
6.00 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#113697858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.67355
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.00 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၈
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.03
0.67672
0.67416
အမြတ်
7.14 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#113645963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67416
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
7.14 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၃၃
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
0.68323
0.68176
အမြတ်
13.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113596691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.68176
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.70 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၅:၀၈
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1508.25
1501.84
အမြတ်
6.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113595566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1508.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1501.84
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.21 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၃
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1508.29
1501.65
အမြတ်
6.44 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113595505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1508.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1501.65
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.44 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၀၈
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1508.21
1501.89
အမြတ်
6.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113595467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1508.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1501.89
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.12 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၄၄
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1507.94
1502
အမြတ်
5.74 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113595375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1507.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1502
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.74 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၀၀
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.24615
1.24514
အမြတ်
-5.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113550644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24514
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-5.55 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၄၄
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.24647
1.24514
အမြတ်
-7.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113550264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.24514
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-7.15 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၃၁
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.24642
1.24512
အမြတ်
-14.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113550201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24512
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-14.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၀၇
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.25121
1.24498
အမြတ်
-25.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113515882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25121
လဲလှယ်ခြင်း
-0.48 USD
စုစုပေါင်း
-24.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.24498
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-25.80 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.80925
1.82067
အမြတ်
-39.99 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#113264952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80925
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
-39.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.82067
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-39.99 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၈
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.80751
1.81449
အမြတ်
-24.95 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#113194524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.81449
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-24.95 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၄၈
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၂၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.22532
1.23566
အမြတ်
52.16 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#112516536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22532
လဲလှယ်ခြင်း
0.97 USD
စုစုပေါင်း
52.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.23566
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
52.16 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၂၉
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.99116
0.98732
အမြတ်
-17.98 USD
USDCHF
စာချုပ်
#112516286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99116
လဲလှယ်ခြင်း
1.97 USD
စုစုပေါင်း
-19.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.98732
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-17.98 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၃၆
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.68064
0.67871
အမြတ်
-9.71 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#112516348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68064
လဲလှယ်ခြင်း
1.07 USD
စုစုပေါင်း
-9.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67871
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-9.71 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၄၃
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
107.985
109.357
အမြတ်
-64.59 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#112516472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.985
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
-63.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.357
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-64.59 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၅၃
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.63785
0.63149
အမြတ်
-32.13 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#112516599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63785
လဲလှယ်ခြင်း
1.07 USD
စုစုပေါင်း
-32.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.63149
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-32.13 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၃၉
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.75315
0.74701
အမြတ်
-31.24 USD
CADCHF
စာချုပ်
#112516409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75315
လဲလှယ်ခြင်း
0.84 USD
စုစုပေါင်း
-31.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.74701
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-31.24 USD
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၃၃
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.06798
1.06435
အမြတ်
5.80 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#111878860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06798
လဲလှယ်ခြင်း
-0.60 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06435
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
5.80 USD
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၁၈
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.84227
0.84723
အမြတ်
10.60 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#111909652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84227
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
11.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.84723
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
10.60 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၀၅:၂၇
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6331
0.63841
အမြတ်
5.08 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#111976249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6331
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
5.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63841
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.08 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၁၈
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
80.015
79.199
အမြတ်
-23.57 USD
CADJPY
စာချုပ်
#111378727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.015
လဲလှယ်ခြင်း
0.18 USD
စုစုပေါင်း
-23.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
79.199
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-23.57 USD
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၅၃
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.91546
1.90491
အမြတ်
19.37 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#111672971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91546
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
19.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.90491
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
19.37 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၈:၀၂
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10994
1.1035
အမြတ်
-20.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110822720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10994
လဲလှယ်ခြင်း
-1.13 USD
စုစုပေါင်း
-19.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1035
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-20.75 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၃၇
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.19789
1.19944
အမြတ်
-5.96 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#111170009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19789
လဲလှယ်ခြင်း
-0.64 USD
စုစုပေါင်း
-4.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19944
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-5.96 USD