၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၈
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
108.68
108.646
အမြတ်
0.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#118163001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.646
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၄၅
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
108.214
108.646
အမြတ်
-5.54 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116661245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.214
လဲလှယ်ခြင်း
-1.46 USD
စုစုပေါင်း
-3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.646
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.54 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၂၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
74.24
74.071
အမြတ်
1.36 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#118151216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.071
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.36 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၅၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
83.08
83.111
အမြတ်
-0.49 USD
CADJPY
စာချုပ်
#118170256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.111
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.49 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.98069
0.99238
အမြတ်
-20.33 USD
USDCHF
စာချုပ်
#110811000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98069
လဲလှယ်ခြင်း
-8.45 USD
စုစုပေါင်း
-11.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99238
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-20.33 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.98122
0.99238
အမြတ်
-18.55 USD
USDCHF
စာချုပ်
#112142075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98122
လဲလှယ်ခြင်း
-7.20 USD
စုစုပေါင်း
-11.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99238
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-18.55 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၀၃
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.6335
0.6332
အမြတ်
0.10 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#118141316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၁၁
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
69.428
69.324
အမြတ်
0.76 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#118152522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
69.428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
69.324
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၁
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30885
1.30719
အမြတ်
-1.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#117750724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30885
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30719
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၃
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.63898
0.63814
အမြတ်
0.74 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118169810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63814
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၀၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.6425
0.63814
အမြတ်
4.27 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#117747958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6425
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63814
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.27 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၁၂
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
109.516
109.483
အမြတ်
0.11 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#117157023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.483
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၄:၁၁
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.29431
1.28489
အမြတ်
9.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117513938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29431
လဲလှယ်ခြင်း
0.05 USD
စုစုပေါင်း
9.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28489
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
9.37 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၀၄
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
140.128
139.595
အမြတ်
4.36 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#117544572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.128
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
4.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.595
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.36 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၀၇
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.692
1.67957
အမြတ်
9.38 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#117774206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.692
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
9.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.67957
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.38 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၀:၄၇
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
139.117
139.598
အမြတ်
-5.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116943144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.117
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 USD
စုစုပေါင်း
-4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.598
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.39 USD
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၁:၃၃
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.2868
1.28488
အမြတ်
1.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117883993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2868
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28488
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.84 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၀၈
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.67919
1.67949
အမြတ်
-0.25 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#117005245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67919
လဲလှယ်ခြင်း
0.18 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.67949
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၅၈
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.88957
1.88445
အမြတ်
-4.38 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#117512310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.88957
လဲလှယ်ခြင်း
-0.68 USD
စုစုပေါင်း
-3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88445
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.38 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.69835
1.67958
အမြတ်
14.27 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#117513894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69835
လဲလှယ်ခြင်း
0.11 USD
စုစုပေါင်း
14.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.67958
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.27 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၀၁
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.88526
1.88464
အမြတ်
0.43 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#117005309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88526
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88464
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၇:၄၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.87809
1.88463
အမြတ်
-4.60 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#117883105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87809
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
-4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88463
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.60 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၇
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.11109
1.11027
အမြတ်
1.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116601542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11109
လဲလှယ်ခြင်း
0.41 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11027
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.13 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၂၇
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.6293
1.62861
အမြတ်
0.27 USD
EURAUD
စာချုပ်
#118170891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62861
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၃၂
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86471
0.86408
အမြတ်
-1.51 USD
EURGBP
စာချုပ်
#116999134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86471
လဲလှယ်ခြင်း
-0.50 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86408
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.51 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၄၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
120.97
120.635
အမြတ်
2.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#118163139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.635
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.88 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၈:၅၅
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
120.958
120.636
အမြတ်
2.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#118171301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.636
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.76 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၁၈
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
121
120.635
အမြတ်
3.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#117750886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.635
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.12 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၇
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
120.95
120.635
အမြတ်
2.66 USD
EURJPY
စာချုပ်
#117742902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.95
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.635
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.66 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၇
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8611
0.86411
အမြတ်
3.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#117761201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8611
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86411
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.47 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၄
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
120.934
120.636
အမြတ်
2.47 USD
EURJPY
စာချုပ်
#117126757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.934
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.636
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.47 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၂၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8605
0.86408
အမြတ်
4.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#117750519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8605
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86408
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.20 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၄:၃၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.6288
1.62863
အမြတ်
-0.09 USD
EURAUD
စာချုပ်
#118175477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62863
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8604
0.86408
အမြတ်
4.33 USD
EURGBP
စာချုပ်
#117750350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8604
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86408
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.33 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၅၂
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
74.25
74.071
အမြတ်
1.45 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#118152315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.071
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.45 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၂၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.68815
0.68173
အမြတ်
6.29 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#117554237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68815
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68173
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.29 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၃၄
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
82.43
83.119
အမြတ်
-7.18 USD
CADJPY
စာချုပ်
#116948909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
82.43
လဲလှယ်ခြင်း
-0.64 USD
စုစုပေါင်း
-6.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.119
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.18 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၁၁
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.757
0.75925
အမြတ်
-2.47 USD
CADCHF
စာချုပ်
#118141769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75925
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.47 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၂၂
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
83
83.119
အမြတ်
-1.52 USD
CADJPY
စာချုပ်
#117726042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.119
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.52 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၀၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.7568
0.75925
အမြတ်
-2.67 USD
CADCHF
စာချုပ်
#118141488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75925
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.67 USD
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၂
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
83.05
83.118
အမြတ်
-0.99 USD
CADJPY
စာချုပ်
#117725638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.05
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.118
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.99 USD
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၀:၂၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
74.182
74.065
အမြတ်
0.59 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#117883727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.182
လဲလှယ်ခြင်း
-0.29 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.065
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၇
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.6775
0.67657
အမြတ်
0.74 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#118141204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67657
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၅၃
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.894
0.89113
အမြတ်
-2.39 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#118175682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89113
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.39 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၁၈
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.6925
1.6775
အမြတ်
11.34 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#117759302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6925
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
11.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6775
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
11.34 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၁၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
69.438
69.24
အမြတ်
1.62 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#118169940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
69.438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
69.24
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.62 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၅:၄၄
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.72
109.52
အမြတ်
1.64 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#118169646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.52
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.64 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၀
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
120.959
120.76
အမြတ်
1.63 USD
EURJPY
စာချုပ်
#118163979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.76
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.63 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၃၆
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.7408
1.7428
အမြတ်
1.08 USD
EURNZD
စာချုပ်
#118170100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7428
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.08 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၃၃
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
2.0155
2.0251
အမြတ်
-6.36 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#117747071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.0251
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.36 USD