၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၅၉
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.84883
1.86676
အမြတ်
-12.39 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116505651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.86676
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.39 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
14.96015
14.8361
အမြတ်
8.06 USD
USDZAR
စာချုပ်
#116552112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
14.96015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
14.8361
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
8.06 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၁
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
68.463
68.721
အမြတ်
2.18 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#116556705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
68.721
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.18 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၂၂
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09748
1.10494
အမြတ်
-7.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116263308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09748
လဲလှယ်ခြင်း
0.23 USD
စုစုပေါင်း
-7.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10494
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-7.33 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၅၅
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.97698
1.99454
အမြတ်
-11.34 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#116505639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.99454
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-11.34 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၃၁
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.25319
1.26135
အမြတ်
-8.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116560459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26135
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.26 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၀၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.254
1.26021
အမြတ်
-6.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116560543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26021
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.31 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၈
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
118.703
119.52
အမြတ်
-7.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#116357964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.703
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-7.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.52
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.76 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၁၈
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.24386
1.25891
အမြတ်
-15.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116505584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25891
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-15.15 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၀၇
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.88466
0.87752
အမြတ်
-18.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#116449941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88466
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-17.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.87752
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-18.44 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၇:၁၈
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
134.194
135.825
အမြတ်
-15.27 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116505605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.825
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-15.27 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၅၉
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
134.192
135.821
အမြတ်
-15.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116505598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.821
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-15.25 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၃၂
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
118.98
119.2
အမြတ်
-2.23 USD
EURJPY
စာချုပ်
#116546289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.2
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.23 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၀
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
118.378
119.198
အမြတ်
-7.80 USD
EURJPY
စာချုပ်
#116357894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.378
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-7.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.198
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.80 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၂:၁၇
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
72.528
73.476
အမြတ်
-9.06 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#116343105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
72.528
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
-8.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
73.476
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.06 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၀၆
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.23875
1.25162
အမြတ်
-13.09 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#116505617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25162
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.09 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၁၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.8869
0.87956
အမြတ်
-18.87 USD
EURGBP
စာချုပ်
#116464346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8869
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-18.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.87956
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-18.87 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၃၅
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
107.342
108.108
အမြတ်
-7.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116305739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.342
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
-7.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၅၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-7.32 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၁၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99341
0.99592
အမြတ်
2.62 USD
USDCHF
စာချုပ်
#116166877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99341
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99592
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.62 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၃၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.62698
1.64804
အမြတ်
-16.01 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#116167047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62698
လဲလှယ်ခြင်း
0.05 USD
စုစုပေါင်း
-15.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64804
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.01 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၅၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.81237
1.83037
အမြတ်
-12.33 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116182157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81237
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
-12.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83037
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.33 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၈:၂၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7471
0.75011
အမြတ်
2.82 USD
CADCHF
စာချုပ်
#116335928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75011
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.82 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၅၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.3308
1.32817
အမြတ်
1.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#115883933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3308
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32817
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.77 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၅၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3317
1.32817
အမြတ်
2.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#115462577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3317
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32817
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.36 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၀၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.89885
0.89223
အမြတ်
8.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#116263421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89885
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
8.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89223
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.05 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.9327
1.94761
အမြတ်
-9.62 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#116409382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.94761
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.62 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၃၇:၄၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
106.799
107.965
အမြတ်
-11.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115521671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၃၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.799
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 USD
စုစုပေါင်း
-10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.965
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-11.67 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၄၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33125
1.328
အမြတ်
-2.54 USD
USDCAD
စာချုပ်
#116194917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33125
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.328
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.54 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၄၁
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2155
1.21939
အမြတ်
3.71 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#116400925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21939
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.71 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၀၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2143
1.21986
အမြတ်
5.39 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#116380124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21986
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.39 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၅၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22314
1.22691
အမြတ်
3.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#116186449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22314
လဲလှယ်ခြင်း
-0.36 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22691
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.31 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၃၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.394
131.787
အမြတ်
3.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115884070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.394
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.787
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.39 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၁၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0934
1.0963
အမြတ်
2.71 USD
EURCHF
စာချုပ်
#116335795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0963
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.71 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၄၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66949
0.67171
အမြတ်
2.14 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#116166939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66949
လဲလှယ်ခြင်း
0.11 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67171
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.14 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၄၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.8102
1.8082
အမြတ်
1.15 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116397778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.8082
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၁:၄၄
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
118.103
118.367
အမြတ်
2.25 USD
EURJPY
စာချုပ်
#116229244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
118.103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.367
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.25 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၃၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
67.67
67.897
အမြတ်
2.04 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#115969803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
67.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
67.897
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.04 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၄၃:၃၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1512.26
1508.8
အမြတ်
3.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115524831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1512.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1508.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.38 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၁၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62803
0.63107
အမြတ်
2.94 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#115521694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.94 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၀၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
72.219
72.542
အမြတ်
2.90 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#116166971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.219
လဲလှယ်ခြင်း
0.09 USD
စုစုပေါင်း
3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.542
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.90 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၁၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67152
0.67452
အမြတ်
2.90 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115678863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.90 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၅၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
80.41
80.774
အမြတ်
3.18 USD
CADJPY
စာချုပ်
#116186286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.774
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.18 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၃:၀၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.74722
1.74223
အမြတ်
2.95 USD
EURNZD
စာချုပ်
#115863036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74223
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.95 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
67.81
68.01
အမြတ်
1.77 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#115985741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
67.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
68.01
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.77 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
79.673
80.899
အမြတ်
-13.85 USD
CADJPY
စာချုပ်
#112027986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.673
လဲလှယ်ခြင်း
-2.27 USD
စုစုပေါင်း
-11.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.899
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.85 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၃၄
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.01
108.21
အမြတ်
1.58 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#116203566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.01
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.21
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.58 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၃၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၅၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
107.533
107.17
အမြတ်
2.91 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115863193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.533
လဲလှယ်ခြင်း
-0.38 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.17
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.91 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၃၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
80.6
80.343
အမြတ်
2.02 USD
CADJPY
စာချုပ်
#116204716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.6
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.343
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.02 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.62908
1.63342
အမြတ်
-3.02 USD
EURAUD
စာချုပ်
#116204369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62908
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
-2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.63342
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.02 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.62873
1.63306
အမြတ်
-3.01 USD
EURAUD
စာချုပ်
#116203991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62873
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
-2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.63306
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.01 USD