၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၄၂
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
2.09499
2.09326
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470880598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
2.09326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၃
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
2.09464
2.09322
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470876054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
2.09322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၂၉
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
2.08715
2.08611
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470778769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.08715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.08611
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၄၄
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
2.10047
2.0898
အမြတ်
0.06 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470790603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.10047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.0898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၃၂
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.84959
0.84846
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1470414706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၃၉
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
2.09756
2.0937
အမြတ်
0.05 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470847925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၂
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
2.0956
2.0935
အမြတ်
0.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470847109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၁၀:၂၀
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
2.09691
2.09455
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470821337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.09455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၈
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.09661
2.09571
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470812472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.09571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၆
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.85824
0.85441
အမြတ်
0.03 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1470503913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၅၆
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
2.0986
2.09577
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470788552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.09577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၀၈
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
2.09329
2.0918
အမြတ်
0.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470780622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၁၈:၃၁
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
2.08992
2.083
အမြတ်
0.08 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470755142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၁၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.08992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.083
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၃
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.09502
2.09341
အမြတ်
0.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470748795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.09341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၅၁
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.09411
2.09264
အမြတ်
0.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470747377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.09264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၀၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
2.09307
2.09259
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470745727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.09259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
2.09938
2.08757
အမြတ်
0.14 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470728378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.08757
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၂၄
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
2.09324
2.08757
အမြတ်
0.10 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470712555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
2.08757
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၁၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.088
2.08726
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470711746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.08726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၄၃
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
2.07905
2.07899
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470660881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.07905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.07899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၃၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
2.09511
2.08379
အမြတ်
0.14 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470677695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.09511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.08379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
2.08405
2.08325
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470661540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.08405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.08325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၂၈
ကူးယူခြင်း
166.24%
166.24%
အမြတ်
0.00 USD
Rotero26
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၁
အဝင်အမှတ်
166.24%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၂၈
ပြင်ပ
166.24%
အမြတ်
0.00 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၉
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
2.07969
2.07685
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470657898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.07969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.07685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၃၄
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
2.07873
2.07615
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470649431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.07873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.07615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၄၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
2.05889
2.05582
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470638606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.05582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
2.06854
2.0676
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470593017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
23.51
23.89
အမြတ်
0.04 USD
UKBrent
စာချုပ်
#1470589539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
23.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
23.84
23.89
အမြတ်
0.01 USD
UKBrent
စာချုပ်
#1470584456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
23.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.06983
2.0666
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470588878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၁၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
2.0691
2.06179
အမြတ်
0.09 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470570926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၃၈
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
2.062
2.06168
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470569388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၄၉
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
2.06369
2.06291
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470569731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
2.0664
2.06458
အမြတ်
0.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470570808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.06458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၃၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
2.06101
2.0582
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470564096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
2.05999
2.0567
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470557734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.0567
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၀
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
24.18
24.23
အမြတ်
0.01 USD
UKBrent
စာချုပ်
#1470556329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
24.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.86578
0.86226
အမြတ်
0.03 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1470511611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၀၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
2.05999
2.06027
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470525240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06027
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၂၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
2.05849
2.05301
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470498169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၅၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
2.05451
2.05311
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470484653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.05451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05311
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.853
0.85454
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1470488790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၉
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
2.0575
2.05623
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470484882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
2.061
2.05964
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470488659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.05964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၁
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
2.07304
2.06181
အမြတ်
0.07 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470492248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.07304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06181
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
2.06997
2.06249
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470491567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၄၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
2.06469
2.06221
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1470489236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.06221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၂၂
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
120.267
120.496
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1470406326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.496
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၃
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.42506
1.42
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1470396256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.42506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၉
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17076
1.18036
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470360533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD