၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၇
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
134.312
134.449
အမြတ်
2.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58803752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.55 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၈
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
134.311
134.447
အမြတ်
2.53 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58803754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.53 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၇
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
134.312
134.447
အမြတ်
2.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58803751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.51 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၁၇
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.69497
0.69323
အမြတ်
1.74 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#58795439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၁:၄၄
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.484
134.595
အမြတ်
1.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58786385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.595
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၆
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36164
1.36097
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#58778845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36097
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၁၀
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.36182
1.36106
အမြတ်
4.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#58788242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.36106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.47 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၀
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
121.636
121.712
အမြတ်
-0.71 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58751447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၅၅
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
121.31
121.708
အမြတ်
-3.71 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58741770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.71 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၆
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.08
121.806
121.711
အမြတ်
7.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58770786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
121.711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.08 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၂၂
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
121.861
121.713
အမြတ်
1.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58764731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.713
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၇
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.08
121.806
121.706
အမြတ်
7.45 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58770787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
121.706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.45 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၅
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35405
1.35899
အမြတ်
3.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#58752750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.64 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၁၂
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၉
ကူးယူခြင်း
7064.97%
7427.01%
အမြတ်
8.90 USD
EXPproject
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၁၂
အဝင်အမှတ်
7064.97%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၉
ပြင်ပ
7427.01%
အမြတ်
8.90 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၂၃
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.102
135.011
အမြတ်
-1.70 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58717399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.70 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၈
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.142
135.012
အမြတ်
-2.43 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58716991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.43 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၈
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.217
135.008
အမြတ်
-3.90 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58716022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၈
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.217
135.007
အမြတ်
-3.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58716019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.92 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၈
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.217
135.008
အမြတ်
-3.90 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58716021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၇
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.219
135.007
အမြတ်
-3.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58716015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.96 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၄
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.386
135.005
အမြတ်
-7.12 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58712689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.005
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.12 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၄၆
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.44
135.005
အမြတ်
-8.13 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58711821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.005
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.13 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၃၄
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.421
135.005
အမြတ်
-7.78 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58708047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.005
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.78 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၀၉
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.413
135.005
အမြတ်
-7.63 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58708025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.005
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.63 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၃၆
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၅
ကူးယူခြင်း
1280.48%
1228.98%
အမြတ်
-10.99 USD
DollarGain
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၃၆
အဝင်အမှတ်
1280.48%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၅၅
ပြင်ပ
1228.98%
အမြတ်
-10.99 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၄
ကူးယူခြင်း
15674.94%
21531.74%
အမြတ်
-9.09 USD
frankfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၀
အဝင်အမှတ်
15674.94%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၄
ပြင်ပ
21531.74%
အမြတ်
-9.09 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1773.3
1803.86
အမြတ်
61.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#58210760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1773.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1803.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.12 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၁၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1763.6
1803.86
အမြတ်
80.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#58219583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1763.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1803.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.52 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၂
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.04
1734.54
1804.86
အမြတ်
-281.28 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57707477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-281.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-281.28 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၀၃
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.05
1736.62
1804.86
အမြတ်
-341.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57713868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1736.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-341.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-341.20 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1751.11
1803.86
အမြတ်
52.75 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#58006581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1751.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1803.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.75 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1775.64
1803.86
အမြတ်
28.22 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#58207046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1775.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1803.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.22 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1766.78
1803.86
အမြတ်
74.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#58211461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1766.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1803.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
74.16 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.05
1734.97
1804.86
အမြတ်
-349.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57713564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-349.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-349.45 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၂၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.09
1741.54
1804.86
အမြတ်
-569.88 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57718553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1741.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-569.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-569.88 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၅၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1760.92
1803.86
အမြတ်
42.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57983189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1803.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.94 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၅၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1773.13
1803.86
အမြတ်
61.46 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#58210792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1773.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1803.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.46 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1734.37
1804.86
အမြတ်
-140.98 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57713406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-140.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-140.98 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.07
1739.41
1804.86
အမြတ်
-458.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57715618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1739.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-458.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-458.15 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.68585
1.70696
အမြတ်
-15.53 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#58206996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.68585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.53 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.04
1729.75
1804.86
အမြတ်
-300.44 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57685858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1729.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-300.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-300.44 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
120.453
121.351
အမြတ်
8.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57843512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.36 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၂
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1725.2
1804.86
အမြတ်
-159.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57677026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1725.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-159.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-159.32 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၃
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.04
1732.15
1804.86
အမြတ်
-290.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57704917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1732.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-290.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-290.84 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
133.513
135.075
အမြတ်
-14.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#58207027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.52 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1722.57
1804.86
အမြတ်
-164.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#57673223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1722.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-164.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1804.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-164.58 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.52148
1.53358
အမြတ်
17.81 USD
EURCAD
စာချုပ်
#58199402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.52148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.53358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.81 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
117.141
121.378
အမြတ်
-39.41 USD
EURJPY
စာချုပ်
#56326708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.378
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.41 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၃
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
119.519
121.378
အမြတ်
-17.29 USD
EURJPY
စာချုပ်
#56808160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.378
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.29 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.5085
1.53409
အမြတ်
-18.83 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56903981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.53409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.83 USD