၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၃၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1681.36
1831.51
အမြတ်
-750.75 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1263034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1681.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-750.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1831.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-750.75 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၃၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1679.95
1831.51
အမြတ်
-757.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1262802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1679.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-757.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1831.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-757.80 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.08
0.75913
0.78138
အမြတ်
-178.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1274204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-178.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
0.78138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-178.00 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၂၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1681.35
1831.51
အမြတ်
-750.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1263033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1681.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-750.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1831.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-750.80 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၂၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1681.33
1831.51
အမြတ်
-750.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1263032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1681.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-750.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1831.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-750.90 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.14
0.75913
0.78138
အမြတ်
-311.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1274205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-311.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
0.78138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-311.50 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.75915
0.78138
အမြတ်
-22.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1274200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.78138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.23 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.03
0.75916
0.78138
အမြတ်
-66.66 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1274202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-66.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.78138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-66.66 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.75916
0.78138
အမြတ်
-44.44 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1274201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.78138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-44.44 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.75913
0.78138
အမြတ်
-111.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1274203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-111.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.78138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-111.25 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1720.59
1813
အမြတ်
462.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1250548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1720.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
462.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1813
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
462.05 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၈
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1771.6
1772.82
အမြတ်
6.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1460911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1772.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.10 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၉
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1771.51
1772.78
အမြတ်
6.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1460913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1772.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.35 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1771.46
1772.76
အမြတ်
6.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1460915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1772.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.50 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1771.49
1772.67
အမြတ်
5.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1460918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1772.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.90 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1771.34
1772.48
အမြတ်
5.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1460917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1772.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.70 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.39
1779.65
အမြတ်
6.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1457435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.30 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၇
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.4
1779.65
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1457437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.39
1779.66
အမြတ်
6.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1457434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.35 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၃
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.39
1779.64
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1457436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၀၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.77
0.77169
အမြတ်
55.77 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1423436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.77169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
55.77 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၆
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.76882
0.77171
အမြတ်
14.45 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1453399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.45 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1776.38
1777.65
အမြတ်
6.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1454307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1776.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1777.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.35 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၄
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1776.19
1777.45
အမြတ်
6.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1454308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1776.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1777.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.30 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၆
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1776.18
1777.44
အမြတ်
6.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1454309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1776.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1777.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.30 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1777.99
1779.24
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1453387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1777.9
1779.19
အမြတ်
6.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1453389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.45 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၄
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1777.43
1778.98
အမြတ်
7.75 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1453392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1778.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.75 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၅
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1777.04
1778.49
အမြတ်
7.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1453395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1778.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.25 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၂၉
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1781.39
1782.64
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1425503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1781.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1782.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၃၁
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1781.38
1782.63
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1425506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1781.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1782.63
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၃၀
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1781.42
1782.64
အမြတ်
6.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1425505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1781.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1782.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.10 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၃၂
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1781.37
1782.62
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1425508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1781.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1782.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၀၇
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
0.77228
0.78018
အမြတ်
-39.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1344198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.78018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.50 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၇
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77374
0.77995
အမြတ်
31.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1389032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.05 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၈
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77374
0.77995
အမြတ်
31.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1389033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.05 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၀
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77373
0.77995
အမြတ်
31.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1389034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.10 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၂
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77373
0.77995
အမြတ်
31.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1389036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.10 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၆
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77373
0.77995
အမြတ်
31.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1389037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.10 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၅၀
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.09
1779.34
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1398941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၉
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.05
1779.3
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1398940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၅၁
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.05
1779.3
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1398942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၇
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1777.97
1779.22
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1398939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1779.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77374
0.77597
အမြတ်
11.15 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1389031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.15 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၄
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1782.78
1784.03
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1395211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1784.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၇
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1782.78
1784.03
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1395213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1784.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၆
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1782.76
1784.03
အမြတ်
6.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1395212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1784.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.35 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1782.78
1784.03
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1395214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1784.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1781.58
1782.85
အမြတ်
6.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1391807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1781.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1782.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.35 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၅၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1781.61
1782.86
အမြတ်
6.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1391805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1781.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1782.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.25 USD