၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၃၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
33561.03
32561.03
အမြတ်
0.10 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#1511001976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
33561.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
32561.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၁၁
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
152.349
152.549
အမြတ်
0.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1510661295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
152.549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၇
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1890.9
1887.42
အမြတ်
0.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509349778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1890.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1887.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
1898.28
1880.75
အမြတ်
-2.28 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508995710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1898.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.28 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.11
1898.89
1880.75
အမြတ်
-2.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508993363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1898.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1897.76
1880.75
အမြတ်
-2.55 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508996237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1897.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.55 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1902.62
1880.75
အမြတ်
-0.87 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508986154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1902.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.87 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.06
1901.21
1880.75
အမြတ်
-1.23 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508987967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1901.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.23 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.09
1899.51
1880.75
အမြတ်
-1.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508993191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1899.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.69 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1901.73
1880.75
အမြတ်
-1.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508987382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1901.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.05 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
1900.12
1880.75
အမြတ်
-1.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508992751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1900.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1907.57
1880.75
အမြတ်
-0.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508977532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1907.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1906.37
1880.75
အမြတ်
-0.51 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508978514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1906.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.51 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၁၅
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1904.83
1880.75
အမြတ်
-0.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508979908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1904.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1903.47
1880.75
အမြတ်
-0.91 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508984187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1903.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.91 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1908.48
1880.75
အမြတ်
-0.28 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508977218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1908.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1906.99
1880.75
အမြတ်
-0.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508977874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1906.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၈:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1905.51
1880.75
အမြတ်
-0.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508979297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1905.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၀၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1876.76
1881.38
အမြတ်
-0.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1507760296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1876.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1881.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၀၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1904.34
1880.75
အမြတ်
-0.71 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508982938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1904.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1880.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၉
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1873.41
1881.38
အမြတ်
-0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1507748091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1873.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1881.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1873.43
1881.38
အမြတ်
-0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1507748093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1873.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1881.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၉
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1873.43
1881.38
အမြတ်
-0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1507748092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1873.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1881.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1873.45
1881.38
အမြတ်
-0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1507748094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1873.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1881.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1893.57
1893.13
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509005027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1893.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1893.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1896.26
1896.07
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509004536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1896.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1895.78
1895.74
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509004332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1895.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1895.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1896.69
1896.6
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509003799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1896.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1897.53
1896.96
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509003258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1897.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1896.38
1896.88
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509002080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1896.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1897.11
1896.87
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1509002422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1897.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1895.91
1896.7
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508999518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1895.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1897.32
1896.7
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508999829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1897.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1896.63
1896.7
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508999649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1896.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၀၅
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1897.77
1896.7
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508999912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1897.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1896.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1896.54
1895.93
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508998951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1896.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1895.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1896.12
1895.91
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508998031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1896.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1895.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၁၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1897.39
1896.98
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508995791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1897.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1896.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1899.46
1898.67
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508994901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1899.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1898.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1898.28
1898.67
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508994868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1898.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1898.2
1898.4
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508993620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1898.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၀၅
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1899.32
1898.38
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508994651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1899.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1898.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1898.36
1898.43
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508993368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1898.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1899.55
1899.35
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508992754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1899.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1899.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1900.25
1900.16
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508992483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1900.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1900.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1901.3
1900.9
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508990613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1901.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1900.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1900.78
1900.9
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508989626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1900.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1900.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1901.82
1900.9
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508991923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1901.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1900.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1901.28
1901.05
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508987732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1901.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1901.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၀၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1902.03
1901.78
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1508986692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1902.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1901.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD