၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၁
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1800.35
1780
အမြတ်
2.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499674929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1800.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1780
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.04 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၄၄
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၄၅
ရောင်းချမှု
5.12
1.09771
1.10722
အမြတ်
-53.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1499899086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.12
ပြင်ပ
1.10722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-53.72 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၁၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.12
1791.76
1786
အမြတ်
0.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၉
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.12
1791.86
1786
အမြတ်
0.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၂၉
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.12
1792
1786
အမြတ်
0.72 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၂၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.12
1791.9
1786
အမြတ်
0.71 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၂၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.12
1792.25
1786
အမြတ်
0.75 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.12
1792.35
1786
အမြတ်
0.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၁၈
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.12
1792.28
1786
အမြတ်
0.75 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၃၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.12
1792.49
1786
အမြတ်
0.78 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၃၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.12
1792.41
1786
အမြတ်
0.77 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၂
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.12
1792.07
1786
အမြတ်
0.73 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၄၆
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1807.1
1805.88
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499973652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1807.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1805.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၀
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
105.313
105.263
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1499909335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၀၃
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
116.947
116.846
အမြတ်
0.03 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1491734851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
116.947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
116.846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၂
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
105.279
105.162
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1499814729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
105.162
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၄
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
105.078
105.162
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1499783121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.162
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၈
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
105.599
105.682
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1499567123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၀၉
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
105.799
105.682
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1499606076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
105.682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၂၃
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1792.65
1791.23
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1791.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၁၇
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1792.51
1791.25
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1791.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၁၆
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1792.52
1791.25
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1791.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၀၉
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1792.61
1791.35
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1791.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၂၄
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1792.65
1791.38
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1791.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၂၇
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1792.69
1791.39
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499589889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1791.39
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၅၁
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
1785.12
1783.93
အမြတ်
0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499494930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1785.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1783.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၅၉
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
1787.21
1786.04
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499573997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1786.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၂
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.12
1787.99
1785
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၅၈
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.12
1787.95
1785
အမြတ်
0.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၅၅
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.12
1787.85
1785
အမြတ်
0.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၅၁
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.12
1787.96
1785
အမြတ်
0.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၄၇
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.12
1788.09
1785
အမြတ်
0.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၄၂
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.12
1788.08
1785
အမြတ်
0.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၆
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.12
1788.11
1785
အမြတ်
0.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၃
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.12
1788.14
1785
အမြတ်
0.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၀
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.12
1788.11
1785
အမြတ်
0.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၂၆
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.12
1788.1
1785
အမြတ်
0.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1499556024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၀
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.17
118
117.653
အမြတ်
0.56 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1486743877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
117.653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၈
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.06
148.096
147.782
အမြတ်
0.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1499488970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
148.096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
147.782
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၈
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
105.612
105.562
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1499486212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၃၀
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.05
147.609
147.45
အမြတ်
0.08 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1499209970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
147.609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
147.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၈
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
105.839
105.789
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1499242657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၀
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.5552
1.55557
အမြတ်
0.02 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1498883518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.55557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၄၁
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.38997
1.39153
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1498505550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.39153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.5552
1.55471
အမြတ်
-0.02 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1498883524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.55471
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
147.114
146.884
အမြတ်
0.11 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1498421059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
147.114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
146.884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.55537
1.55707
အမြတ်
0.08 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1498661237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.55707
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
106.038
105.988
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1498628599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.988
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၅၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
106.038
105.873
အမြတ်
0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1498492491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
105.873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
105.636
105.873
အမြတ်
-0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1498323125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD