၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၅၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.04
104.392
104.404
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485024963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
104.404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၃၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
104.19
104.404
အမြတ်
-0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485014120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
104.404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
103.989
104.404
အမြတ်
-0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484999599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၂၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.08
104.609
104.404
အမြတ်
0.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485032035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
104.404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
104.58
104.51
အမြတ်
-0.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484479093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
104.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၂၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.06
104.284
104.513
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484492209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
104.513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၀၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.2
1.18767
1.18131
အမြတ်
1.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1484593778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.18131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.27 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.13
1.33858
1.32975
အမြတ်
1.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1484987380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.32975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၂၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.12
1.33552
1.32975
အမြတ်
0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1484956292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.32975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၄၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.11
1.33253
1.32975
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1484935279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.32975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၅၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.32957
1.32975
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1484925791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.32975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၅၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
79.62
79.705
အမြတ်
0.03 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1484528847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
79.705
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
79.753
79.693
အမြတ်
-0.02 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1484489647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
79.693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၃၉
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
79.417
79.693
အမြတ်
0.13 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1484531660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
79.693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၀၉:၃၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
79.272
79.695
အမြတ်
0.20 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1484707412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
79.695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၉
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
79.954
79.689
အမြတ်
-0.08 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1484426055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
79.689
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၅၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
80.218
79.678
အမြတ်
-0.16 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1484397066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
79.678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၃၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.69574
0.69785
အမြတ်
0.09 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1484982979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၅
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69727
0.69785
အမြတ်
0.02 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1484893943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၄၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69891
0.69785
အမြတ်
-0.03 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1484869084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၀၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
103.981
104.171
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484756970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
104.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၆:၃၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.19
0.69486
0.693
အမြတ်
0.35 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1484944667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
0.693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၁၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.13
138.815
138.711
အမြတ်
0.13 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484963141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
138.815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
138.711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
103.801
103.751
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484946850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၁၉
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.32755
1.32598
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1484873272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.32598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၃၃
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
137.791
137.73
အမြတ်
0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484873280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
137.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၃၅
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.82215
1.81968
အမြတ်
0.09 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1484867285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.82215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.81968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၈
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.20908
1.2068
အမြတ်
0.15 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484848657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.2068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၀၆
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
103.831
103.781
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484819692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၀၉
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.72967
0.72817
အမြတ်
-0.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1484686901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.72817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၃၇
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.72561
0.72823
အမြတ်
0.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1484742726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.72823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၀၉
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.72794
0.72823
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1484726344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.72823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၇
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
104.064
103.948
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484739087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
103.948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၀:၀၆
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
103.861
103.948
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484715786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၀၆
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.06
1.20898
1.20783
အမြတ်
0.08 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484748607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.20783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၀၀
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.07
103.982
104.146
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484589092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
104.146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၅၅
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.2
0.7281
0.726
အမြတ်
0.42 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1484357956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၁၅
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.20715
1.20463
အမြတ်
0.14 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484574235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20463
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၅:၀၄
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
103.904
103.856
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484687771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.856
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၅၅
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
103.7
103.811
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484650616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
103.811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၂၃
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
103.864
103.815
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484674497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၂
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.21209
1.20957
အမြတ်
0.17 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484650351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.20957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၂၀
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.69515
0.69726
အမြတ်
0.09 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1484530098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၄၁
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69825
0.69726
အမြတ်
-0.03 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1484397014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၀၄
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69675
0.69726
အမြတ်
0.02 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1484489631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၀၂
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
104.045
103.997
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484626641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
103.997
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၂၉
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
123.823
123.435
အမြတ်
0.19 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1484513004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
123.435
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၃၁
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.19
76.36
76.2
အမြတ်
0.29 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1484516688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
76.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
76.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၂၃
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.91884
1.92259
အမြတ်
0.13 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1484414628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.91884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.92259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၀၇
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.08157
1.0811
အမြတ်
0.02 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1484454649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.0811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD