၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၂
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.88884
1.88912
အမြတ်
-0.20 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#52375924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၃၀
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.11376
1.11224
အမြတ်
1.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52333203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.52 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၆:၂၇
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၃၇
ကူးယူခြင်း
123.53%
-99.85%
အမြတ်
-45.75 USD
FIBOSNRSCALPER
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၆:၂၇
အဝင်အမှတ်
123.53%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၃၇
ပြင်ပ
-99.85%
အမြတ်
-45.75 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၃၇
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၁၉
ကူးယူခြင်း
3519.14%
-3.64%
အမြတ်
-18.13 USD
haizie
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၃၇
အဝင်အမှတ်
3519.14%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၁၉
ပြင်ပ
-3.64%
အမြတ်
-18.13 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၃
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
142.984
142.591
အမြတ်
3.58 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52272319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
142.591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.58 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၃၉
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
143.253
143.155
အမြတ်
0.90 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52257806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
143.155
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၂
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1118
1.11112
အမြတ်
0.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52234993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၂၅
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
120.86
120.761
အမြတ်
4.56 USD
EURJPY
စာချုပ်
#52225592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.761
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.56 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၅၄
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.11378
1.11377
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52129721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၃၈
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
108.387
108.315
အမြတ်
3.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52220379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.32 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၂၂
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
142.361
142.191
အမြတ်
7.85 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52220373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
142.191
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.85 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၅၆
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
120.966
120.773
အမြတ်
8.91 USD
EURJPY
စာချုပ်
#52220388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.91 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၄၅
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
74.554
74.449
အမြတ်
4.85 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#52220415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
74.449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.85 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၀၇
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.255
120.616
အမြတ်
16.70 USD
EURJPY
စာချုပ်
#52215390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.70 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၁၈
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
141.263
141.891
အမြတ်
29.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52215373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
141.891
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.05 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၄၂
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
107.701
107.749
အမြတ်
2.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52215380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
107.749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.23 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၀၃
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.96908
0.96695
အမြတ်
11.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#52187706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.96695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.01 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၁
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31302
1.31133
အမြတ်
-3.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52195168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.38 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၀၈
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31265
1.31127
အမြတ်
-2.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52195264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31127
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.76 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၂၃
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31083
1.31085
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52195946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၄၆
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.31127
1.31299
အမြတ်
-3.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52192385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.44 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၀
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.31124
1.31297
အမြတ်
-3.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52193706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.46 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၂၂
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.31184
1.31178
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52193809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31178
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၂၁
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.31218
1.31169
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52192556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၄၇
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.31181
1.31168
အမြတ်
0.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52192329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၂၈
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.31428
1.31168
အမြတ်
13.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52191831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.00 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၂၀
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.11778
1.11728
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52183501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၃
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.1198
1.11728
အမြတ်
2.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52164213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၈
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29608
1.29955
အမြတ်
2.67 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52186847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၃၉
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29805
1.29955
အမြတ်
1.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52151611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၈
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31612
1.31209
အမြတ်
-8.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52190629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.06 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၄၉
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31908
1.31208
အမြတ်
-7.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52187659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31208
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.00 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၃၁
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32015
1.31209
အမြတ်
-8.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52186725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.06 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၃၁
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.31318
1.31308
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52192081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၄
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32065
1.31295
အမြတ်
-7.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52186691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.70 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၁၀
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32087
1.31332
အမြတ်
-7.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52186631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.55 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၄၈
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.31473
1.31617
အမြတ်
-2.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52190370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.88 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၇
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.31524
1.3163
အမြတ်
-2.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52190588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.12 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၁၄
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.31543
1.3149
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52190292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.06 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၃၂
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.31621
1.31536
အမြတ်
1.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52189685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.70 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၆
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.31586
1.31537
အမြတ်
1.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52189588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31537
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.47 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၀၀
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31952
1.31645
အမြတ်
-3.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52187473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.07 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၅
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.31621
1.31629
အမြတ်
-0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52189479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.31629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၈
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.31699
1.31687
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52189344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၄၄
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.418
108.44
အမြတ်
0.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52185905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၀၄
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32004
1.32103
အမြတ်
0.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52186341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၀၆
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32029
1.32103
အမြတ်
0.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52186295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၇
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31855
1.32
အမြတ်
1.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52186025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၇:၂၂
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3159
1.31885
အမြတ်
2.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52182097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.95 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၁၂
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31639
1.3189
အမြတ်
2.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52181505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.51 USD