၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၁
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.87759
1.87618
အမြတ်
0.76 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#119741769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.87618
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၀၄
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.10099
1.10079
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119754133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10079
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.10154
1.10101
အမြတ်
0.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119734937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10101
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၀၁
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.10112
1.10101
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119706382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10101
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၄
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.10064
1.10101
အမြတ်
-0.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119705340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10101
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.074
109.094
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119741867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၁:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.038
109.074
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119740168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.074
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.07
109.074
အမြတ်
-0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119735572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.074
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၂၃
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.8791
1.87736
အမြတ်
0.99 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#119738408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.87736
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.99 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၉:၀၉
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.038
109.074
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119734765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.074
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၉:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.07
109.074
အမြတ်
-0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119733308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.074
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၃
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.51
1.0682
1.06759
အမြတ်
9.74 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112656308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.06759
ကော်မရှင်ခ
-10.20 USD
အမြတ်
9.74 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၄:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.043
109.063
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119732396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.063
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၃
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.022
109.042
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119732099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.042
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၂:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
109
109.02
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119731301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.02
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၉:၀၁
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.985
109.005
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119730907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.005
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.959
108.979
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119728415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.979
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၃၀:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32342
1.32417
အမြတ်
0.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#119706970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32417
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၆
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.51
1.06873
1.06791
အမြတ်
16.59 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112690190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.06791
ကော်မရှင်ခ
-10.20 USD
အမြတ်
16.59 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.954
108.958
အမြတ်
-0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119721775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.958
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၀၁
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.922
108.958
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119722749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.958
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၇
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၀၈
ရောင်းချမှု
2.01
1.07293
1.06942
အမြတ်
410.99 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#117513847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
451.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.06942
ကော်မရှင်ခ
-40.20 USD
အမြတ်
410.99 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၀၃
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.953
108.943
အမြတ်
-0.38 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119715408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.943
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၅:၁၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
108.879
108.943
အမြတ်
2.44 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119718555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.943
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.44 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၀၄
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.995
108.943
အမြတ်
-0.58 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119707976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.943
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၀:၀၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
108.917
108.943
အမြတ်
0.42 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119717981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
108.943
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၄:၁၀
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.026
108.943
အမြတ်
-0.86 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119707820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.943
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.86 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၄:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.999
109.019
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119707690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.019
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၃၁:၀၅
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.019
108.999
အမြတ်
-0.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119707044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.999
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၃:၁၀
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.954
108.999
အမြတ်
0.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119707592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၃၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.999
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၄၇:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.989
108.999
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119707260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.999
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၃၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.993
109.013
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119706697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.013
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၅၅:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.08
108.935
109
အမြတ်
3.97 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119706510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
109
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
3.97 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.04
109
အမြတ်
-0.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119705774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.93 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
108.971
109
အမြတ်
0.83 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119706134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၀၄
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.004
109
အမြတ်
-0.41 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119705885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၀၃
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.072
109
အမြတ်
-0.76 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119705508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.76 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.105
109
အမြတ်
-1.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119705298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.06 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.10087
1.10067
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119704843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10067
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၃:၀၀
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.13
109.04
109.107
အမြတ်
6.68 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119704544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
109.107
ကော်မရှင်ခ
-1.30 USD
အမြတ်
6.68 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.08
109.079
109.107
အမြတ်
1.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119701282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
109.107
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
1.25 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.137
109.107
အမြတ်
-1.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119699549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109.107
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-1.12 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.239
109.107
အမြတ်
-1.31 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119698203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.31 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.168
109.107
အမြတ်
-1.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119699354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.107
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
109.103
109.107
အမြတ်
-0.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119701037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.107
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.207
109.107
အမြတ်
-1.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#119699009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.02 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.10108
1.10088
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119704193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10088
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.10119
1.10108
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119699772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10119
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၀၂
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.10051
1.10108
အမြတ်
-0.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119698563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.67 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.1017
1.10108
အမြတ်
1.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119701102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10108
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.04 USD