၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.0500
1.32437
1.32306
အမြတ်
4.95 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52757961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.32306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.95 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၄
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.1400
142.868
142.857
အမြတ်
1.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#53003909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1400
ပြင်ပ
142.857
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၃၃
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1400
142.958
142.854
အမြတ်
13.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#53004160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1400
ပြင်ပ
142.854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.25 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၄၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.1400
142.917
142.854
အမြတ်
8.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#53004223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1400
ပြင်ပ
142.854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.03 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၀၉
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.69096
1.69262
အမြတ်
1.07 USD
EURNZD
စာချုပ်
#52905827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.69096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.69262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၅
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.0100
0.62955
0.62897
အမြတ်
0.59 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#52905819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.62897
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၀၃
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.3600
143.04
142.914
အမြတ်
41.29 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52989598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3600
ပြင်ပ
142.914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.29 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၀၉
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.4400
143.001
142.914
အမြတ်
34.84 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52988986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4400
ပြင်ပ
142.914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.84 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၃၇
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.2200
143.3
143.044
အမြတ်
51.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52974268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2200
ပြင်ပ
143.044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
51.25 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၀၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.2200
143.162
143.037
အမြတ်
25.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52975674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2200
ပြင်ပ
143.037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.02 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၅
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.0700
143.267
143.041
အမြတ်
14.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52976504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0700
ပြင်ပ
143.041
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.39 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၅၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.0700
143.333
143.042
အမြတ်
18.54 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52974401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0700
ပြင်ပ
143.042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.54 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၃၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.0700
143.286
143.042
အမြတ်
15.54 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52974280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0700
ပြင်ပ
143.042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.54 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.2200
142.951
143.05
အမြတ်
19.85 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52965081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2200
ပြင်ပ
143.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.85 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.0700
142.826
143.067
အမြတ်
15.37 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52968678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0700
ပြင်ပ
143.067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.37 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၅၀
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.0700
142.815
143.067
အမြတ်
16.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52968671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0700
ပြင်ပ
143.067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.07 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၂၄
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.0700
142.835
143.066
အမြတ်
14.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52968656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0700
ပြင်ပ
143.066
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.73 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၀၂
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.0700
142.959
143.065
အမြတ်
6.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52966160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0700
ပြင်ပ
143.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.76 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၁၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.83128
0.83247
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#52950958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.83247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၅၈
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.0300
143.436
143.051
အမြတ်
10.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52951592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
143.051
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.52 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၃
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.0400
143.328
143.064
အမြတ်
9.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52959505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0400
ပြင်ပ
143.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.62 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၃၈
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.0200
0.83088
0.83103
အမြတ်
0.39 USD
EURGBP
စာချုပ်
#52952609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.83103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၅၂
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.0100
143.174
143.2
အမြတ်
-0.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52953530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
143.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၁၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.0300
143.365
143.255
အမြတ်
3.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52952641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
143.255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၂၇
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.0300
143.292
143.256
အမြတ်
0.99 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52951943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
143.256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၅၆
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.0300
143.233
143.256
အမြတ်
-0.63 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52953012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
143.256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၂၉
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.0100
0.64567
0.64442
အမြတ်
1.25 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52905784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.64442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၂၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.04236
1.04343
အမြတ်
0.69 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#52905832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.04343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၀၄
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.08696
1.08555
အမြတ်
-2.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52941896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.08555
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.82 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၃၄
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.09029
1.08554
အမြတ်
-4.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52922514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.75 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၀၇
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0300
1.0918
1.08554
အမြတ်
-18.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52906369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.08554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.78 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၂၁
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.0100
70.917
70.773
အမြတ်
1.31 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#52905808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
70.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
70.773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၃၇
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.08733
1.08792
အမြတ်
1.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52927751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.08792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၀၉
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
2.00719
2.01015
အမြတ်
1.91 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#52905770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2.00719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
2.01015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.91 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၅၆
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.0100
0.85741
0.85487
အမြတ်
1.92 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#52905823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.85487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.92 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၃
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.0500
1.33
1.32828
အမြတ်
6.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52780994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.32828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.47 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၇
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.0200
1.32969
1.32918
အမြတ်
0.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52857224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.32918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၈
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.0100
1.33213
1.32977
အမြတ်
1.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52875881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.32977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.77 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၄၅
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.0100
0.62691
0.62586
အမြတ်
1.08 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#52871380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.62586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၂၀
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.563
109.807
အမြတ်
2.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52853775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.807
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၁၄
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.0500
109.693
109.61
အမြတ်
3.79 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52802849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
109.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.79 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၄၄
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.0200
73.202
73.128
အမြတ်
1.35 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#52777193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
73.202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
73.128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.35 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၃၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.0500
1549.9
1551.73
အမြတ်
9.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#52802857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1549.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1551.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.15 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၅၅
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.0500
109.36
109.481
အမြတ်
5.53 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52517693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
109.481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.53 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၂၄
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.0500
1.32916
1.32802
အမြတ်
4.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52763415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.32802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.29 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၅၈
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.0500
1.3029
1.29948
အမြတ်
17.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52694969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.29948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.10 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၂၆
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.84073
0.84671
အမြတ်
7.82 USD
EURGBP
စာချုပ်
#52717723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.84671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.82 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၂၃
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.0500
0.84588
0.84675
အမြတ်
5.68 USD
EURGBP
စာချုပ်
#52694978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
0.84675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.68 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၄၃
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.0100
1.31174
1.3068
အမြတ်
4.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52717726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.3068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.94 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၀၈
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.0100
143.067
142.905
အမြတ်
1.50 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52717735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
142.905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.50 USD