၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၆
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
2.93
1808.62
1807.84
အမြတ်
-2.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1520053096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1808.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.93
ပြင်ပ
1807.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.29 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၁
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၁
ရောင်းချမှု
1
1.1632
1.15951
အမြတ်
3.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519730925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.15951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၄၃
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1800
1801.18
အမြတ်
0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1520025090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1800
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1801.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၅
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.38258
1.37742
အမြတ်
0.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519768063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၂၉
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1787.27
1803.22
အမြတ်
0.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519965882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1787.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1803.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1805.62
1787.6
အမြတ်
0.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519951114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1787.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၅၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1786.15
1787.19
အမြတ်
0.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519964995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1786.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1787.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၂၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1789.53
1784.81
အမြတ်
0.24 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519931755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1789.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1784.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၃၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
2.87
1811.66
1810.23
အမြတ်
-4.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519958996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.87
ပြင်ပ
1810.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.10 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၁၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.43
1789.7
အမြတ်
0.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519894831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1789.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၉
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.05
1783.91
1778.46
အမြတ်
0.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519837275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1778.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1778.85
1784.04
အမြတ်
0.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519616875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1784.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၄၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1771.65
1770.54
အမြတ်
0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519730706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1770.54
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1765.63
1771.64
အမြတ်
0.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519622209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1765.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1771.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
1796.98
1778.73
အမြတ်
0.91 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519528028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1796.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1778.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
1792.5
1778.85
အမြတ်
0.68 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519509084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1778.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၀၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
1789.25
1778.73
အမြတ်
0.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519498175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1789.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1778.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
1785.73
1778.72
အမြတ်
0.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519462074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1785.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1778.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1775.76
1761.48
အမြတ်
0.71 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519442707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1775.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1761.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၁၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.05
1766.98
1761.97
အမြတ်
0.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519431076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1766.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1761.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.05
1762.71
1759.61
အမြတ်
0.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1519411991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1762.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1759.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၈
ရောင်းချမှု
6.8
154.047
154.716
အမြတ်
-40.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.8
ပြင်ပ
154.716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40.10 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၈
ရောင်းချမှု
6.7
154.284
154.718
အမြတ်
-25.63 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519350007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.7
ပြင်ပ
154.718
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-25.63 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.27
153.663
154.717
အမြတ်
-2.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.27
153.663
154.717
အမြတ်
-2.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၁၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.27
152.203
154.717
အမြတ်
-5.98 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.98 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.27
153.929
154.72
အမြတ်
-1.88 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.88 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.27
153.916
154.72
အမြတ်
-1.91 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.91 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.27
152.734
154.723
အမြတ်
-4.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.73 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.27
152.435
154.722
အမြတ်
-5.44 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.44 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.68
152.59
154.706
အမြတ်
-12.68 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
154.706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.68 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၂
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.27
153.661
154.706
အမြတ်
-2.49 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.49 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.27
153.663
154.706
အမြတ်
-2.48 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519327793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
154.706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.48 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
152.734
154.065
အမြတ်
-0.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
152.435
154.065
အမြတ်
-0.58 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323163
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.04
153.916
154.064
အမြတ်
-0.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၁၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.04
152.203
154.065
အမြတ်
-0.66 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.04
153.663
154.064
အမြတ်
-0.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.04
153.929
154.064
အမြတ်
-0.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
153.663
154.065
အမြတ်
-0.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၂
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
153.661
154.065
အမြတ်
-0.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
153.663
154.064
အမြတ်
-0.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
154.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၇
ရောင်းချမှု
1
154.047
154.065
အမြတ်
-0.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
154.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
152.59
154.065
အမြတ်
-1.30 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519323131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
154.065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.30 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.38
152.435
154.142
အမြတ်
-5.72 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519308350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
154.142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.72 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.38
152.734
154.143
အမြတ်
-4.72 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519308355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
154.143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.72 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.38
153.916
154.138
အမြတ်
-0.74 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519308335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
154.138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၁၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.38
152.203
154.141
အမြတ်
-6.50 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519308342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
154.141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.50 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.38
153.663
154.141
အမြတ်
-1.60 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519308321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
154.141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.60 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.38
153.929
154.135
အမြတ်
-0.69 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1519308326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
154.135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.69 USD