၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၄၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1777.64
1769.75
အမြတ်
0.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517999493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1777.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1769.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၄
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1771.39
1770
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517882671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1770
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1772.34
1770
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517882727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1770
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၅၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.18
1.62153
1.61564
အမြတ်
0.77 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1517905156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.61564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၅၄
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.18
1.62028
1.61556
အမြတ်
0.62 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1517905923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.61556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၅၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.18
1.6196
1.61551
အမြတ်
0.53 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1517907742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.61551
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၀၄
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.18
1.61882
1.61551
အမြတ်
0.43 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1517910983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.61551
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1771.91
1772.28
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517882668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1772.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1772.21
1771.35
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517878557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1772.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1770.81
1771.27
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517878877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1770.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1772.31
1771.85
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517878696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1771.55
1771.85
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517878559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၀၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1773.4
1771.83
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517880560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1768.64
1772.26
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517876159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1768.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1772.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1767.57
1772.03
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517876069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1767.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1772.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1767.98
1771.35
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517876066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1767.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1773.26
1771.95
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517877482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1771.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1772.19
1771.96
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517877237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၅၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1770.88
1771.84
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517876865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1770.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၃၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1769.85
1771.81
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517876798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1769.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.03
1774.43
1771.79
အမြတ်
0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517878220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1774.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1771.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.06
1770
1768.02
အမြတ်
0.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517874541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1770
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1768.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.05
1768.05
1768.02
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517863033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1768.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1768.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၂၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.04
1767
1767.8
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517862222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1767.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.03
1765.99
1767.65
အမြတ်
-0.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517860581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1765.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1767.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၄၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1764.93
1767.71
အမြတ်
-0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517857665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1764.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1767.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၄၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1763.93
1767.5
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517857316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1763.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၃၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1762.95
1767.12
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517856964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1762.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၃၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1761.92
1767.23
အမြတ်
-0.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517856350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1761.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၂၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1760.85
1767.46
အမြတ်
-0.07 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517853677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1760.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1759.89
1767.53
အမြတ်
-0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517848414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1759.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1760.5
1767.15
အမြတ်
0.07 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517848413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၃၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.08
1771.28
1768.39
အမြတ်
0.23 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517874654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1768.39
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.07
1769.68
1768.29
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517874565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1769.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1768.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၄၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1762.09
1760.51
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517846466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1762.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1760.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1760.68
1759.94
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517845419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1759.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1761.08
1760.47
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517844433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1761.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1760.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1761.66
1759.86
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517844430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1761.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1759.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၂၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1758.47
1759.86
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517847898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1758.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1759.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1759.65
1759.87
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517847127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1759.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1759.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၄၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1762.52
1761.66
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517840537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1762.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1761.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1761.45
1761.65
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517838522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1761.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1761.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1762.01
1761.08
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517838514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1762.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1761.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1763.51
1761.66
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517843255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1763.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1761.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၁၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1765.07
1763.51
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517814475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1765.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1763.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1764.06
1763.5
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517812894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1764.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1763.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1763.12
1763.5
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517812610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1763.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1763.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1762.06
1763.53
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517810007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1762.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1763.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1761.06
1763.53
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517809272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1761.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1763.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1761.54
1762.94
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1517809270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1761.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1762.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD