၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၇:၂၄
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.66147
0.65992
အမြတ်
1.55 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#51684069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65992
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.11775
1.11742
အမြတ်
3.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51700628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၅၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.11776
1.11743
အမြတ်
3.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51700634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.11775
1.11746
အမြတ်
2.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51700654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.90 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၂၈
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.1183
1.11742
အမြတ်
8.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51701380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1183
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.80 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၀၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.2
1.11802
1.11742
အမြတ်
12.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51703976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.11742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.00 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၉:၅၀
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.83053
0.83313
အမြတ်
3.49 USD
EURGBP
စာချုပ်
#51684131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.83313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.49 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၉:၃၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
147.223
147.097
အမြတ်
1.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51684128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
147.223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
147.097
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၀၇
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.34478
1.34626
အမြတ်
-1.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51678432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34626
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.48 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၇
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.3172
1.34305
အမြတ်
258.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51654440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
258.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
258.50 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၄၈
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.3158
1.34374
အမြတ်
111.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51659318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
111.76 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၄၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.31583
1.34374
အမြတ်
111.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51659309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
111.64 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၃၇
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.31591
1.34374
အမြတ်
111.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51659302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
111.32 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၀၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.31321
1.34295
အမြတ်
118.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51657275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
118.96 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၈
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.3132
1.3432
အမြတ်
120.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51657265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.00 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၆
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.31321
1.34306
အမြတ်
119.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51657261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
119.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
119.40 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၁:၂၂
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.31122
1.31353
အမြတ်
-11.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51527327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31353
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.55 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၉
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.08
1.31053
1.31338
အမြတ်
-22.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51526936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.31338
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.80 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၂
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.08
1.31042
1.31329
အမြတ်
-22.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51526915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.31329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.96 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၉
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.08
1.31033
1.31331
အမြတ်
-23.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51526913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.31331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.84 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၀၁
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.31239
1.31365
အမြတ်
12.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51606019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.31365
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.60 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၆
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၄၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.31249
1.3131
အမြတ်
6.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51592960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၄၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.3131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.10 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၃၁
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.11
1.10786
1.10726
အမြတ်
6.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51519785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.10726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.60 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၄၂
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.11
1.10773
1.10726
အမြတ်
5.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51519883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.10726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.17 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၅၈
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.09
1.10906
1.10749
အမြတ်
14.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51514498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.10749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.13 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၀၂
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.09
1.10906
1.10748
အမြတ်
14.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51514507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.10748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.22 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၅၉
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.09
1.10906
1.10748
အမြတ်
14.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51514501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.10748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.22 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၀၈
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၂
ကူးယူခြင်း
86.19%
-100%
အမြတ်
742.93 USD
LCFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၀၈
အဝင်အမှတ်
86.19%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၂
ပြင်ပ
-100%
အမြတ်
742.93 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၁:၀၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၀၈
ကူးယူခြင်း
57.03%
57.03%
အမြတ်
0.00 USD
SQDfighterN9
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၁:၀၇
အဝင်အမှတ်
57.03%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၀၈
ပြင်ပ
57.03%
အမြတ်
0.00 USD
၂၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၅
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၈
ကူးယူခြင်း
631.85%
23.91%
အမြတ်
-49.00 USD
DBest
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၅
အဝင်အမှတ်
631.85%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၈
ပြင်ပ
23.91%
အမြတ်
-49.00 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၃၂
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၂
ကူးယူခြင်း
35151.54%
8789.47%
အမြတ်
104.47 USD
nabila96
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၃၂
အဝင်အမှတ်
35151.54%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၂
ပြင်ပ
8789.47%
အမြတ်
104.47 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၃၂
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၂
ကူးယူခြင်း
35151.54%
8789.47%
အမြတ်
104.47 USD
nabila96
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၃၂
အဝင်အမှတ်
35151.54%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၂
ပြင်ပ
8789.47%
အမြတ်
104.47 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၈ ၀၅:၂၈:၁၂
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၀၀
ကူးယူခြင်း
9.73%
-7.97%
အမြတ်
-76.04 USD
ScalpingKilat
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၈ ၀၅:၂၈:၁၂
အဝင်အမှတ်
9.73%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၀၀
ပြင်ပ
-7.97%
အမြတ်
-76.04 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၀
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၅:၂၀
ကူးယူခြင်း
303.58%
-42.97%
အမြတ်
-44.89 USD
BerjayaCT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၀
အဝင်အမှတ်
303.58%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၅၅:၂၀
ပြင်ပ
-42.97%
အမြတ်
-44.89 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၀၉
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၇
ကူးယူခြင်း
511.01%
511.01%
အမြတ်
0.00 USD
duyongtrade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၀၉
အဝင်အမှတ်
511.01%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၇
ပြင်ပ
511.01%
အမြတ်
0.00 USD
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၂၇
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၁၆:၄၀
ကူးယူခြင်း
723.48%
56.76%
အမြတ်
-45.19 USD
Triple M
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၂၇
အဝင်အမှတ်
723.48%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၁၆:၄၀
ပြင်ပ
56.76%
အမြတ်
-45.19 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၁:၁၈:၄၅
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၁၃
ကူးယူခြင်း
-30.23%
-34.43%
အမြတ်
-8.80 USD
fortunestrader
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၁:၁၈:၄၅
အဝင်အမှတ်
-30.23%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၁၃
ပြင်ပ
-34.43%
အမြတ်
-8.80 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၈:၂၄
၁၆.၀၂.၂၀၁၉ ၀၁:၂၄:၁၆
ကူးယူခြင်း
452.7%
105.36%
အမြတ်
3.17 USD
bkhe31
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၈:၂၄
အဝင်အမှတ်
452.7%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၁၉ ၀၁:၂၄:၁၆
ပြင်ပ
105.36%
အမြတ်
3.17 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉:၄၂:၀၄
၀၄.၀၂.၂၀၁၉ ၀၈:၄၈:၅၉
ကူးယူခြင်း
26.49%
6.45%
အမြတ်
145.97 USD
Rania
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉:၄၂:၀၄
အဝင်အမှတ်
26.49%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၁၉ ၀၈:၄၈:၅၉
ပြင်ပ
6.45%
အမြတ်
145.97 USD
၁၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၆
၂၆.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၁၆:၃၃
ကူးယူခြင်း
90.5%
-70.1%
အမြတ်
-17.83 USD
AnakMujahideen
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၆
အဝင်အမှတ်
90.5%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၁၆:၃၃
ပြင်ပ
-70.1%
အမြတ်
-17.83 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၃:၅၅:၄၈
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၈:၂၁
ကူးယူခြင်း
308.31%
322.74%
အမြတ်
-3.24 USD
YP
DrPresh
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၃:၅၅:၄၈
အဝင်အမှတ်
308.31%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၈:၂၁
ပြင်ပ
322.74%
အမြတ်
-3.24 USD
၂၁.၁၁.၂၀၁၈ ၀၉:၁၀:၅၂
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၀၀
ကူးယူခြင်း
333.92%
-46.04%
အမြတ်
-70.25 USD
stratofortress
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၈ ၀၉:၁၀:၅၂
အဝင်အမှတ်
333.92%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၀၀
ပြင်ပ
-46.04%
အမြတ်
-70.25 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၃:၅၇:၃၈
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၃၄
ကူးယူခြင်း
159.59%
216.27%
အမြတ်
-8.78 USD
Kjenthaocafe
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၃:၅၇:၃၈
အဝင်အမှတ်
159.59%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၃၄
ပြင်ပ
216.27%
အမြတ်
-8.78 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ၁၈:၅၂:၂၈
၁၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၁:၁၃:၅၄
ကူးယူခြင်း
51.82%
-82.73%
အမြတ်
-436.32 USD
RozieFx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ၁၈:၅၂:၂၈
အဝင်အမှတ်
51.82%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၁:၁၃:၅၄
ပြင်ပ
-82.73%
အမြတ်
-436.32 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၉:၄၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၄၁:၃၈
ကူးယူခြင်း
229.59%
89.63%
အမြတ်
-8.25 USD
Hongthuy
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၉:၄၁
အဝင်အမှတ်
229.59%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၄၁:၃၈
ပြင်ပ
89.63%
အမြတ်
-8.25 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၅:၄၀
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၉:၄၄
ကူးယူခြင်း
1437.66%
-79.06%
အမြတ်
-8.89 USD
rocher
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၅:၄၀
အဝင်အမှတ်
1437.66%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၉:၄၄
ပြင်ပ
-79.06%
အမြတ်
-8.89 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၆:၃၉
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၉:၂၅
ကူးယူခြင်း
290.4%
324.83%
အမြတ်
-8.99 USD
Ify12
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၃၆:၃၉
အဝင်အမှတ်
290.4%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၉:၂၅
ပြင်ပ
324.83%
အမြတ်
-8.99 USD
၀၂.၁၁.၂၀၁၈ ၀၂:၃၃:၀၇
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၅၈:၅၂
ကူးယူခြင်း
797.33%
1050.64%
အမြတ်
-7.31 USD
SoLoMoN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၁၈ ၀၂:၃၃:၀၇
အဝင်အမှတ်
797.33%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၅၈:၅၂
ပြင်ပ
1050.64%
အမြတ်
-7.31 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၈ ၀၃:၂၁:၀၀
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၅၈:၃၂
ကူးယူခြင်း
1158.43%
-99.86%
အမြတ်
81.35 USD
SAFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၈ ၀၃:၂၁:၀၀
အဝင်အမှတ်
1158.43%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၅၈:၃၂
ပြင်ပ
-99.86%
အမြတ်
81.35 USD
၂၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၈:၁၇:၂၈
၂၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၈:၁၇:၄၄
ကူးယူခြင်း
7.89%
7.89%
အမြတ်
0.00 USD
ScalpingKilat
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၈:၁၇:၂၈
အဝင်အမှတ်
7.89%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၈:၁၇:၄၄
ပြင်ပ
7.89%
အမြတ်
0.00 USD