၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10253
1.10369
အမြတ်
1.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116411704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10369
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.84014
1.84128
အမြတ်
0.58 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116467324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.84128
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.83211
1.83361
အမြတ်
0.81 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116453839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.83211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83361
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၃၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.82897
1.82944
အမြတ်
0.12 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116441798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.82944
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၄
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.8179
1.81994
အမြတ်
1.18 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116424961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81994
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.18 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81802
1.81935
အမြတ်
0.70 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116424687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81935
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၄၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.35
1508.03
1494.39
အမြတ်
470.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116275016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1508.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
477.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1494.39
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
470.40 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81239
1.81622
အမြတ်
2.39 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116336732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81622
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.39 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81817
1.81606
အမြတ်
-1.63 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116314975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81606
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.63 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၁၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.80924
1.80786
အမြတ်
0.73 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116408656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80786
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.81053
1.80915
အမြတ်
0.73 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116397157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80915
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.81065
1.80917
အမြတ်
0.80 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116397261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80917
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.81066
1.80925
အမြတ်
0.76 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116377133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80925
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.81063
1.80938
အမြတ်
0.64 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116377045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80938
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၁၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10173
1.10287
အမြတ်
1.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116377234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10287
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၁၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.81338
1.81198
အမြတ်
0.75 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116366827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81198
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၂၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.8132
1.81463
အမြတ်
0.76 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116354475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81463
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၅၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.33303
1.33128
အမြတ်
2.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#116276127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.33128
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.43 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.8131
1.81152
အမြတ်
0.87 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116354372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81152
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.87 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09865
1.09975
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116343514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09975
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၄
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.81287
1.81133
အမြတ်
0.84 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116330877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81133
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၁
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.81285
1.81136
အမြတ်
0.80 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116330863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81136
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၄၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09794
1.09911
အမြတ်
1.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116275095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09911
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.07 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၅၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09789
1.09911
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116275208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09911
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၄၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.8191
1.8151
အမြတ်
2.50 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116289061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.8151
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.50 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၁၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.81906
1.81463
အမြတ်
2.78 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116288964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81463
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.78 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.81425
1.81552
အမြတ်
-1.06 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116275415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81552
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.06 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.81423
1.81552
အမြတ်
-1.07 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116275402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81552
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၅၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.81962
1.81706
အမြတ်
1.52 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116289193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81706
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.52 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.81427
1.81702
အမြတ်
-2.05 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116275435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81702
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.05 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၆
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0989
1.09917
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115798443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09917
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.29
1.9444
1.93722
အမြတ်
125.87 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113082563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
131.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.93722
ကော်မရှင်ခ
-5.80 USD
အမြတ်
125.87 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.29
1.9487
1.93722
အမြတ်
204.73 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113093909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
210.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.93722
ကော်မရှင်ခ
-5.80 USD
အမြတ်
204.73 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.8
1.06786
1.06761
အမြတ်
-3.35 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112633896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
ပြင်ပ
1.06761
ကော်မရှင်ခ
-16.00 USD
အမြတ်
-3.35 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.22
1.93786
1.93716
အမြတ်
5.34 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113051561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.93716
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
5.34 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၅၈
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09899
1.09704
အမြတ်
1.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115798269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09704
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၂၃
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09887
1.09704
အမြတ်
1.73 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115798510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09704
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.73 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၅၁
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.35
1.3307
1.32942
အမြတ်
30.20 USD
USDCAD
စာချုပ်
#115580801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.32942
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
30.20 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၈
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0988
1.09864
အမြတ်
-0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115687606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09864
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.09792
1.09721
အမြတ်
0.61 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115678610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09721
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.51
1.07084
1.06968
အမြတ်
27.13 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112953149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.06968
ကော်မရှင်ခ
-10.20 USD
အမြတ်
27.13 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.36
1.07092
1.06965
အမြတ်
21.65 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112953834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.06965
ကော်မရှင်ခ
-7.20 USD
အမြတ်
21.65 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၁:၀၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၀၈
ကူးယူခြင်း
57.03%
57.03%
အမြတ်
0.00 USD
SQDfighterN9
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၁:၀၇
အဝင်အမှတ်
57.03%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၀၈
ပြင်ပ
57.03%
အမြတ်
0.00 USD
၂၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၅
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၈
ကူးယူခြင်း
631.85%
23.91%
အမြတ်
-49.00 USD
DBest
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၃၅
အဝင်အမှတ်
631.85%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၈
ပြင်ပ
23.91%
အမြတ်
-49.00 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၄၁
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.2
117.925
117.852
အမြတ်
9.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114958895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
117.852
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
9.53 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၉
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.2
117.925
117.852
အမြတ်
9.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114958866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
117.852
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
9.53 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၉
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.2
117.925
117.852
အမြတ်
9.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114958797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
117.852
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
9.53 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၇
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.1
117.925
117.852
အမြတ်
4.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114958766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
117.852
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
4.76 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၅
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
117.925
117.852
အမြတ်
4.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114958703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
117.852
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
4.76 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၄
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၅
ရောင်းချမှု
0.1
117.925
117.852
အမြတ်
4.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114958641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
117.852
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
4.76 USD