၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၅၃
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.31
1.88986
1.88952
အမြတ်
0.58 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109563558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.88952
ကော်မရှင်ခ
-6.20 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၀၂
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.18
1.89017
1.88952
အမြတ်
3.93 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109563731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.88952
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
3.93 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၄၁
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.37
1.89201
1.88959
အမြတ်
50.21 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109567993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
1.88959
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
50.21 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၁၂
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.37
1.89083
1.88957
အမြတ်
22.60 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109567250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
1.88957
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
22.60 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၅၅
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.18
117.753
117.978
အမြတ်
34.45 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109558753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
117.978
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
34.45 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၂၃
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.31
1.63566
1.6343
အမြတ်
22.40 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109554578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.6343
ကော်မရှင်ခ
-6.20 USD
အမြတ်
22.40 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၃
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.63464
1.6343
အမြတ်
0.77 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109553278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.6343
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၀
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.31
1.6347
1.6343
အမြတ်
2.21 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109553672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.6343
ကော်မရှင်ခ
-6.20 USD
အမြတ်
2.21 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၃၇
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.63465
1.6343
အမြတ်
0.94 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109553423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.6343
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၂၈
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.11021
1.1098
အမြတ်
7.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109552726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.1098
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
7.75 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၄
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.11019
1.1098
အမြတ်
7.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109552925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.1098
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
7.25 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၁
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.11019
1.1098
အမြတ်
7.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109552894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.1098
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
7.25 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၃၁
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.3
117.856
117.9
အမြတ်
6.44 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109454054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
117.9
ကော်မရှင်ခ
-6.00 USD
အမြတ်
6.44 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၅၁
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.24
117.876
117.9
အမြတ်
0.63 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109452498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
117.9
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၃၁
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.37
117.915
118.049
အမြတ်
39.45 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109403270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
118.049
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
39.45 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၀
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.37
117.968
118.05
အမြတ်
21.27 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109403670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
118.05
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
21.27 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၁၁
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.65
0.97284
0.97271
အမြတ်
2.19 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-6.50 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၆
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.65
0.97277
0.97271
အမြတ်
-2.49 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-6.50 USD
အမြတ်
-2.49 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၃
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.3
0.97318
0.97271
အမြတ်
11.50 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.50 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၀၅
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.65
0.97312
0.97271
အမြတ်
20.90 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-6.50 USD
အမြတ်
20.90 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၅၉
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.3
0.97402
0.97272
အမြတ်
37.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109359077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.97272
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
37.09 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၂၂
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.3
0.97356
0.97271
အမြတ်
23.22 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109357376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
23.22 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၈
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.36
0.97477
0.97275
အမြတ်
71.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109396133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
0.97275
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
71.16 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၇
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.18
117.978
118.012
အမြတ်
2.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109354112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
118.012
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
2.18 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၅
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.18
117.971
118.013
အမြတ်
3.54 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109354272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
118.013
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
3.54 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၂၂
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.24
117.945
118.021
အမြတ်
12.42 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109353876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
118.021
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
12.42 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၀
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.41
117.841
118.022
အမြတ်
61.84 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109356040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
118.022
ကော်မရှင်ခ
-8.20 USD
အမြတ်
61.84 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၈
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.65
71.469
71.661
အမြတ်
104.64 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#109343926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
117.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
71.661
ကော်မရှင်ခ
-13.00 USD
အမြတ်
104.64 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၁၉
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.41
71.722
71.655
အမြတ်
-34.10 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#109339122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
71.655
ကော်မရှင်ခ
-8.20 USD
အမြတ်
-34.10 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၅၇
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.41
71.401
71.643
အမြတ်
85.34 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#109350014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
93.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
71.643
ကော်မရှင်ခ
-8.20 USD
အမြတ်
85.34 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၅၇
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.43
0.67481
0.67372
အမြတ်
42.57 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108456158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.67372
ကော်မရှင်ခ
-4.30 USD
အမြတ်
42.57 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၉
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.47
0.6741
0.67571
အမြတ်
-80.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108443520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-75.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67571
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
-80.37 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၈
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.25
0.67897
0.67615
အမြတ်
68.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109162203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.67615
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
68.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၂၀
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.1678
1.17144
အမြတ်
142.10 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#109126611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
150.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.17144
ကော်မရှင်ခ
-8.00 USD
အမြတ်
142.10 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၃၈
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.16875
1.1714
အမြတ်
101.27 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#109110766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.1714
ကော်မရှင်ခ
-8.00 USD
အမြတ်
101.27 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၃၀
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.59803
1.60515
အမြတ်
-139.03 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#109018973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-134.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.60515
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-139.03 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၀
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.51
117.814
117.933
အမြတ်
47.54 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109072711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
117.933
ကော်မရှင်ခ
-10.20 USD
အမြတ်
47.54 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၂၄
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.35
117.878
117.927
အမြတ်
9.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109065602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
117.927
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
9.31 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၁
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.53
0.67864
0.67521
အမြတ်
176.49 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108607977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
181.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.53
ပြင်ပ
0.67521
ကော်မရှင်ခ
-5.30 USD
အမြတ်
176.49 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၄၃
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.47
0.67759
0.67521
အမြတ်
107.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108536713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67521
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
107.16 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၀
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.96
0.67909
0.67519
အမြတ်
-384.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108602045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-374.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.96
ပြင်ပ
0.67519
ကော်မရှင်ခ
-9.60 USD
အမြတ်
-384.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.47
0.67686
0.6752
အမြတ်
73.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108510057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
78.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.6752
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
73.32 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၂၀
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.39
0.73533
0.73644
အမြတ်
36.61 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108968494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
0.73644
ကော်မရှင်ခ
-7.80 USD
အမြတ်
36.61 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၃၈
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.47
0.67335
0.67897
အမြတ်
-268.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108439685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-264.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67897
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
-268.84 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၈
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.47
0.67332
0.67897
အမြတ်
-270.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108439455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-265.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67897
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
-270.25 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၃၁
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.43
0.73671
0.73462
အမြတ်
83.41 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108396727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
92.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.73462
ကော်မရှင်ခ
-8.60 USD
အမြတ်
83.41 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၃၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.43
0.73676
0.73461
အမြတ်
86.05 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108380419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.73461
ကော်မရှင်ခ
-8.60 USD
အမြတ်
86.05 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၀၀
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.48
0.73588
0.73463
အမြတ်
51.83 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108356286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
0.73463
ကော်မရှင်ခ
-9.60 USD
အမြတ်
51.83 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၄၁
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.43
0.73486
0.73463
အမြတ်
1.52 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108353764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.73463
ကော်မရှင်ခ
-8.60 USD
အမြတ်
1.52 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၅၅
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.48
106.217
106.085
အမြတ်
54.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108316525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
106.085
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
54.93 USD