၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၄
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1710.74
1709.91
အမြတ်
0.83 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56711900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1710.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1709.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၀၂
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1710.95
1711.85
အမြတ်
0.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56711219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1710.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1711.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၉:၀၀
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1709.71
1709.97
အမြတ်
0.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56709315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1709.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1709.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၅၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1713.53
1711.13
အမြတ်
4.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56706931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1713.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1711.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.80 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1711.26
1711.13
အမြတ်
0.13 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56705949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1711.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1711.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၉:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1708.75
1711.13
အမြတ်
-2.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56705821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1708.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1711.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.38 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1708.99
1709.15
အမြတ်
0.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56665646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1708.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1709.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1706.94
1709.15
အမြတ်
2.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56669658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1706.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1709.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.21 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.69215
1.68748
အမြတ်
3.38 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56673131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.68748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.38 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၅၆
ကူးယူခြင်း
360.6%
116.64%
အမြတ်
-3.94 USD
AutomatedRobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၀:၅၉
အဝင်အမှတ်
360.6%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၅၆
ပြင်ပ
116.64%
အမြတ်
-3.94 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၀၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၃၈
ကူးယူခြင်း
459.64%
459.64%
အမြတ်
0.00 USD
ali_valizade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၀၇
အဝင်အမှတ်
459.64%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၃၈
ပြင်ပ
459.64%
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37822
1.37464
အမြတ်
2.60 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56640384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.60 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1707.92
1709.18
အမြတ်
1.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56655667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1707.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1709.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.69984
1.69773
အမြတ်
1.53 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56639962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.69773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1711.36
1712.52
အမြတ်
1.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56652377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1711.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1712.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.16 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၃၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၁၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1712.91
1711.42
အမြတ်
1.49 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56648392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1712.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1711.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.49 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1712.26
1711.42
အမြတ်
0.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56643576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1712.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1711.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၁၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.51579
1.5131
အမြတ်
1.95 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56638864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.5131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.95 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1713.19
1711.64
အမြတ်
1.55 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56641658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1713.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1711.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1712.16
1713.69
အမြတ်
1.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56640196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1712.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1713.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.70373
1.70039
အမြတ်
2.43 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56596767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70039
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၃၈
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.71039
1.70038
အမြတ်
7.26 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#56615556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.71039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.26 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1713.45
1712.35
အမြတ်
1.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56637757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1713.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1712.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၁၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1711.85
1713.4
အမြတ်
1.55 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56636349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1711.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1713.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.85775
1.85547
အမြတ်
-1.52 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#56628264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.52 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၀၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.85785
1.85547
အမြတ်
-1.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#56628338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.59 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၄
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.3843
1.38278
အမြတ်
1.10 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56624326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.99284
1.98939
အမြတ်
2.14 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#56624359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.98939
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.14 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1731.19
1728.8
အမြတ်
-2.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56600901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1731.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1728.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.39 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၁၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1723.46
1728.8
အမြတ်
10.68 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56617446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1723.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1728.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.68 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1734.19
1728.8
အမြတ်
-5.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56598202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1734.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1728.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.39 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1724.29
1728.8
အမြတ်
9.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56616994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1724.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1728.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.02 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၄၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1730.48
1728.8
အမြတ်
-3.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#56606117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1730.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1728.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.36 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၆:၀၉
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.6549
1.65287
အမြတ်
-1.34 USD
EURAUD
စာချုပ်
#56620342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.34 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၅၈
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.65483
1.65284
အမြတ်
-1.32 USD
EURAUD
စာချုပ်
#56620333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.65483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
2.00259
1.99151
အမြတ်
6.85 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#56535437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.00259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.99151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.85 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.99719
1.99172
အမြတ်
3.38 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#56464987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.99172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.38 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၁၈:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.9918
1.99172
အမြတ်
0.05 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#56440644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.99172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21951
1.23031
အမြတ်
-10.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56583326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23031
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.80 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၃၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.22786
1.23031
အမြတ်
-2.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56609262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23031
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.45 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၃၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.52399
1.52295
အမြတ်
0.75 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56550395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.52399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.78596
1.78137
အမြတ်
2.81 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56527663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.78596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.78137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.81 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၇
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.79102
1.78137
အမြတ်
5.91 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56533116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.78137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.91 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၃၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21823
1.221
အမြတ်
-2.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56565445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.77 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21852
1.221
အမြတ်
-2.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56566409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.48 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၅၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21821
1.221
အမြတ်
-2.79 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56565461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.79 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၅၁
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.51656
1.52645
အမြတ်
-7.07 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56051120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.07 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၅၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.51656
1.52645
အမြတ်
-7.07 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56051119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.51656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.07 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၂
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.53095
1.52447
အမြတ်
4.63 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56474056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.53095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.63 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၈
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.5275
1.52452
အမြတ်
2.13 USD
EURCAD
စာချုပ်
#56455595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.52452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.13 USD