၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၃
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
79.115
79.154
အမြတ်
0.00 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1477658101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၁
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18349
1.18209
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477664751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၅၂
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18288
1.18202
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477663906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18202
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၁
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18229
1.18202
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477663568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18202
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၀၀
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.18548
1.1852
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477646233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18727
1.1886
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477629559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၁၆
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.6423
1.64219
အမြတ်
0.01 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1477546448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.64219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၁၅
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1845
1.18632
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477602582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၅
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18501
1.18631
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477601992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၆
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18348
1.18631
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477604779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18552
1.18631
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477601841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၁၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18395
1.18631
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477604306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18613
1.18631
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477600880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18613
1.18631
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477600879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18613
1.18631
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477600878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၇
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၁၈
ကူးယူခြင်း
132.14%
169.56%
အမြတ်
-2.18 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၇
အဝင်အမှတ်
132.14%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၁၈
ပြင်ပ
169.56%
အမြတ်
-2.18 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၅၂
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.1865
1.18487
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477591082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၂
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.18599
1.18475
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477589380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18595
1.18475
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477589347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၄၇
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18602
1.19
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477567459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၁၈
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.1883
1.19
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477573379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၁၃:၂၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18663
1.19
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477575956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၄၇
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18602
1.19
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477567458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၃၂
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18783
1.19
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477573836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၀၈
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18657
1.19
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477567399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၅
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18757
1.19
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477571227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.82255
1.82289
အမြတ်
0.01 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1477573206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.82289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၁၂
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.82274
1.82289
အမြတ်
0.01 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1477573778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.82289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၄၃:၂၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.71952
0.72098
အမြတ်
0.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1477567259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.72098
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၃၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18909
1.19
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477557364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၀၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18688
1.18783
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477547807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၂၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1841
1.18485
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477540195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18485
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၀၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18552
1.18553
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477533320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18553
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၄:၅၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1818
1.1824
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477512041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၉:၁၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18129
1.18177
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477514552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18177
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၉:၁၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18129
1.18178
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477514553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18178
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18037
1.18178
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477515329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18037
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18178
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၂
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17562
1.17639
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477482234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၃၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.17973
1.17581
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477447223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17916
1.17576
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477446640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17576
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၃၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17865
1.17581
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477446138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17809
1.17584
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477445320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၃:၃၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.17756
1.17582
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477443884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၄၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.17699
1.17581
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477441850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၃၄:၀၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.17648
1.17596
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477440484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17596
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၁၁
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17742
1.17911
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477444949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17911
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၀၁
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1781
1.17912
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477444082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၁၁
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17742
1.17917
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477444951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၂၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.17806
1.17779
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477444431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17756
1.17807
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477444280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17807
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD