၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၂
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.24
1.24572
1.24555
အမြတ်
1.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113224963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.24555
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
1.68 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၃၉
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.24
1.24581
1.24568
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113224951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.24568
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၃၈
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.24655
1.24663
အမြတ်
-0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113224593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.24663
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၇
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.24331
1.24325
အမြတ်
-3.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113077161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.24325
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
-3.84 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၃၅
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.23426
1.23436
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112956843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.23436
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၂၀
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.2342
1.23412
အမြတ်
-4.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112956694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.23412
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
-4.32 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၁၉
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.8
1.06968
1.07069
အမြတ်
35.88 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112924626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
ပြင်ပ
1.07069
ကော်မရှင်ခ
-16.00 USD
အမြတ်
35.88 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၉
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.24
1.23363
1.23326
အမြတ်
6.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112949440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.23326
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
6.48 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၃၆
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.36
1.0704
1.06925
အမြတ်
19.45 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112790639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.06925
ကော်မရှင်ခ
-7.20 USD
အမြတ်
19.45 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၂၉
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.22
133.255
133.213
အမြတ်
4.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112856427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
133.213
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
4.15 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၀:၅၇
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.29
133.291
133.035
အမြတ်
63.11 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112738585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
133.035
ကော်မရှင်ခ
-5.80 USD
အမြတ်
63.11 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၄၃
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.22
133.162
133.038
အမြတ်
20.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112737127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
133.038
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
20.92 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၂၂
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.22
132.736
132.636
အမြတ်
16.12 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112676007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
132.636
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
16.12 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၄၅
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.22
132.708
132.635
အမြတ်
10.57 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112672127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
132.635
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
10.57 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၁၆
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.15
132.618
132.645
အမြတ်
-6.78 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112669715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
132.645
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-6.78 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၁၆
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.24
1.23437
1.23426
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112663965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.23426
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၁၄
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.24
1.23447
1.23428
အမြတ်
2.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112663961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.23428
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
2.16 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၁၉
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.24
1.23126
1.23088
အမြတ်
6.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112637869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.23088
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
6.72 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၁၈
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.23624
1.23666
အမြတ်
7.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112622039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.23666
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
7.68 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၂၂
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.15
118.595
118.538
အမြတ်
4.97 USD
EURJPY
စာချုပ်
#112590896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
118.538
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
4.97 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၄:၁၂
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.22
118.603
118.534
အမြတ်
9.74 USD
EURJPY
စာချုပ်
#112590440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
118.534
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
9.74 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၇
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.29
118.574
118.534
အမြတ်
5.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#112593545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
118.534
ကော်မရှင်ခ
-5.80 USD
အမြတ်
5.01 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၂၆
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.29
118.638
118.534
အမြတ်
22.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#112605766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
118.534
ကော်မရှင်ခ
-5.80 USD
အမြတ်
22.30 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၃
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.23562
1.2355
အမြတ်
-5.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112522030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.2355
ကော်မရှင်ခ
-2.30 USD
အမြတ်
-5.06 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၅
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.23
1.23204
1.2319
အမြတ်
0.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112520274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.2319
ကော်မရှင်ခ
-2.30 USD
အမြတ်
0.92 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၀၆
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.14
132.458
132.358
အမြတ်
10.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112509336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
132.358
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
10.28 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၁၄
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.23764
1.23755
အမြတ်
-4.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112509013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.23755
ကော်မရှင်ခ
-2.30 USD
အမြတ်
-4.37 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၅၃
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.23691
1.23755
အမြတ်
12.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112508742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.23755
ကော်မရှင်ခ
-2.30 USD
အမြတ်
12.42 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၄၂
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.34
1.06866
1.06706
အမြတ်
28.23 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112491648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.06706
ကော်မရှင်ခ
-6.80 USD
အမြတ်
28.23 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၀၇
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.25
1.06797
1.06705
အမြတ်
9.80 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112490234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06705
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
9.80 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၁၆
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.23199
1.23188
အမြတ်
-5.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112502575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.23188
ကော်မရှင်ခ
-2.70 USD
အမြတ်
-5.67 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၂၃
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.23018
1.23067
အမြတ်
10.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112497983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.23067
ကော်မရှင်ခ
-2.70 USD
အမြတ်
10.53 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၅၀
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.27
1.22923
1.229
အမြတ်
3.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112498214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.229
ကော်မရှင်ခ
-2.70 USD
အမြတ်
3.51 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၇
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.33
130.692
130.955
အမြတ်
-87.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112260456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-81.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
130.955
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
-87.76 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၃၉
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.42
130.8
130.95
အမြတ်
-67.32 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112258677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-58.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
130.95
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
-67.32 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၂၇
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.42
130.93
130.952
အမြတ်
-17.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112265103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
130.952
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
-17.04 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၄၉
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.33
130.752
130.938
အမြတ်
-64.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112260982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-57.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
130.938
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
-64.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၃၄
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.42
131.912
130.939
အမြတ်
373.80 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112298136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
382.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
130.939
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
373.80 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၄၇
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.42
131.22
130.939
အမြတ်
101.98 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112268925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
110.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
130.939
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
101.98 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၀၃
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.42
131.025
130.939
အမြတ်
25.38 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112266010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
130.939
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
25.38 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၂၉:၂၁
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.17
1.45137
1.45213
အမြတ်
6.41 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112468706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.45137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.45213
ကော်မရှင်ခ
-3.40 USD
အမြတ်
6.41 USD
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၀၁
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.27
1.22839
1.22815
အမြတ်
3.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112457331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.22815
ကော်မရှင်ခ
-2.70 USD
အမြတ်
3.78 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၃၀
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.28
1.23159
1.23423
အမြတ်
-76.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112286370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-73.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.23423
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-76.72 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၀
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.33
130.668
131.952
အမြတ်
-402.91 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112256239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-396.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
131.952
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
-402.91 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၃၇
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.33
130.692
131.977
အမြတ်
-403.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#112255702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-396.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
131.977
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
-403.17 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၆
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.28
1.2321
1.23368
အမြတ်
-47.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112285410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.23368
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-47.04 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၄၄
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
1.45728
1.4583
အမြတ်
18.89 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112212314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.45728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
1.4583
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
18.89 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၄၁
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.42
1.45793
1.45837
အမြတ်
5.59 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112205738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.45793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
1.45837
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
5.59 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၃၆
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.42
1.45791
1.45833
အမြတ်
4.96 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112205570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.45791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
1.45833
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
4.96 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၂၈
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.58
1.45728
1.45811
အမြတ်
24.85 USD
EURCAD
စာချုပ်
#112212112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.45728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.45811
ကော်မရှင်ခ
-11.60 USD
အမြတ်
24.85 USD