၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၁၂
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31793
1.3192
အမြတ်
0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1480425784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3192
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၂
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.74718
1.74918
အမြတ်
0.07 USD
EURNZD
စာချုပ်
#1480401305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.74918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၄၇
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18541
1.18482
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480363948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18541
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18482
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18368
1.18383
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480198532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၃၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18168
1.18197
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480200063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18197
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၄၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
134.783
134.983
အမြတ်
0.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1480300418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18005
1.18012
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480304804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၅၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17989
1.17989
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480286379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17989
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၄၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.17978
1.17977
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480286247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18031
1.17961
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480275551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၂၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18018
1.18029
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480225086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18029
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၂၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17867
1.1793
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480228561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၂၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17717
1.17756
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480239022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.17668
1.17669
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480259975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17567
1.17629
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480259151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17679
1.17618
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480257026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၅၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17564
1.17666
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480246446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၁၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၂၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.174
1.17481
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480248077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၄၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17632
1.17446
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480239810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17544
1.17445
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480246525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17544
1.17445
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480246515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၀၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.17457
1.17445
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477865461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.17467
1.17445
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1477865444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.1788
1.17658
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480236724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17728
1.17657
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480233017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17657
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၅၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17718
1.1776
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480232028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၂၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17786
1.17751
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480230398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၄၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17811
1.17811
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480229321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၂၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.17933
1.17836
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480204364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.18084
1.17938
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480215588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18018
1.18145
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480209381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၃၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.67309
0.67189
အမြတ်
0.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1480102111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၂:၅၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.67233
0.67194
အမြတ်
0.01 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1480100546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၁:၀၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18003
1.18005
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480207655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18005
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.18087
1.18006
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480205995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18006
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၂၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17994
1.18063
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480202595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.18031
1.1797
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1479608124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၂၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.1826
1.18115
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480199743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18115
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၂၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.1834
1.18291
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480198368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၅၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.7316
0.73019
အမြတ်
0.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1480103007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73019
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18411
1.18168
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480157624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18292
1.18168
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1479834538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18415
1.18168
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480156528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၀၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18306
1.18168
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1479756616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၉:၁၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.18774
1.18656
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480127112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.28934
1.28824
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480102153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.28897
1.28824
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480100804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.28824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၃၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.28939
1.28824
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480100528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၁၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18441
1.18397
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1479871235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18481
1.18488
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480049043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18488
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD