၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၅
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.06
73.331
73.21
အမြတ်
0.07 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1485649304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
73.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
73.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
104.389
104.342
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485731164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၉
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
0.66755
0.66609
အမြတ်
0.05 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#1485652495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66609
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၁၃
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
0.66601
0.66609
အမြတ်
0.00 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#1485605633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66609
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၀၂
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.08199
1.08283
အမြတ်
-0.01 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1485632030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၀၈
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.08399
1.08283
အမြတ်
0.03 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1485661243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၁၇
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.11
124.735
124.747
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1485613294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124.735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
124.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၃၁
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.1
124.444
124.752
အမြတ်
-0.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1485606407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124.444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
124.752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၅၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.12
125.049
124.752
အမြတ်
0.34 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1485678918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
124.752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၃၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.29544
1.29595
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1485654245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29595
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၃၄
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.11
139.095
138.949
အမြတ်
0.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485664716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
138.949
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၁
ရောင်းချမှု
0.1
138.796
138.949
အမြတ်
-0.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485606428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
138.796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
138.949
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၂၄
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.12
139.396
138.94
အမြတ်
0.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485679912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
138.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၄၃
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.06
0.89848
0.89865
အမြတ်
-0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1485652764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.89865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.06
0.89926
0.89785
အမြတ်
0.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1485626200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.89785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
103.957
104.046
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485602414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၉
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
104.16
104.046
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485611945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
104.046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၁:၅၇
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.96004
0.95893
အမြတ်
0.09 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1485572807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.95893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၂၂
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.1
124.378
124.467
အမြတ်
-0.09 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1485547257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124.378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
124.467
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၀၇
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.70256
0.70222
အမြတ်
0.03 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1485547377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.70222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၃:၅၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.69654
0.69509
အမြတ်
0.05 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1485570375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၂၆
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.69586
0.69509
အမြတ်
0.03 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1485568967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၂၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.0822
1.08103
အမြတ်
0.03 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1485501649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.0802
1.08103
အမြတ်
-0.01 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1485474054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၇
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
77.045
76.778
အမြတ်
0.26 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1485572872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
77.045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
76.778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၂၄
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.73909
0.73943
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1485568964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.73943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၀၂
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
104.081
104.031
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485560390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.031
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၅၇
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၀၄
ကူးယူခြင်း
115.58%
133.43%
အမြတ်
-4.76 USD
ALQASSAM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၅၇
အဝင်အမှတ်
115.58%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၀၄
ပြင်ပ
133.43%
အမြတ်
-4.76 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၂၇
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.11
1.19526
1.19555
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1485537690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.19555
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၂
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.19228
1.1955
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1485474228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၇:၄၄
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.11
138.212
138.436
အမြတ်
-0.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484934916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
138.212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
138.436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၁၅
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
137.916
138.425
အမြတ်
-0.49 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484900751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
138.425
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.49 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၄၉
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.12
138.522
138.446
အမြတ်
0.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484955149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
138.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
138.446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၁၃
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.13
138.822
138.417
အမြတ်
0.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484987435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
138.822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
138.417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၂
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
104.102
104.053
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485498140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၅၃
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
0.7369
0.73692
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1485458972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.73692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၅
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
0.73833
0.73692
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1485479884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.73692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၅
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.20402
1.20927
အမြတ်
-0.29 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484725713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20927
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၅၇
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၃၉
ရောင်းချမှု
0.06
1.2091
1.20914
အမြတ်
0.00 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484861455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.20914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၁၃
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.33645
1.33222
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1485474248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.33222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၄၆
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.14
139.116
138.843
အမြတ်
0.37 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485053995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
138.843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၃
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
104.069
104.019
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485475528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.019
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၀၉
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
124.055
123.957
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1485413567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124.055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
123.957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၅၈
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.69735
0.69631
အမြတ်
0.03 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1485361875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၂၅
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.73697
0.7369
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1485356537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.7369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၀၈
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.73542
0.7369
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1485449142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.7369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၂
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
104.301
104.252
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485420297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၄၂
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.15
139.416
139.16
အမြတ်
0.37 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485277478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
139.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၂
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.08163
1.08112
အမြတ်
0.02 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1484599193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.08112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၀၈
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.08
1.08363
1.08112
အမြတ်
0.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1485119749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.08112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD