၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၀၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.061
24.082
အမြတ်
4.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149067412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.082
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.25 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.315
24.266
အမြတ်
-13.25 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149053734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.266
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-13.25 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၈
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.146
24.264
အမြတ်
28.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149058632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.264
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
28.50 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၂၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
24.151
24.273
အမြတ်
29.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#149054820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
24.273
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
29.50 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၄၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
25.122
25.278
အမြတ်
-40.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148892488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
25.278
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-40.00 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၁၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
24.868
25.283
အမြတ်
-104.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148885716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-103.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
25.283
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-104.75 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၄:၅၇
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
22.972
23.095
အမြတ်
29.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148636207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
23.095
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
29.75 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၀၄
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၅
ရောင်းချမှု
0.1
24.111
24.084
အမြတ်
11.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148259622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
24.084
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
11.50 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၀၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
23.997
23.981
အမြတ်
6.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#148246239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
23.997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
23.981
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
6.00 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2654
1.26705
အမြတ်
-1.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141079334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26705
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.75 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၅၈
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27117
1.26704
အမြတ်
4.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141225110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26704
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၄၃
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.26904
1.26703
အမြတ်
1.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141162657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26703
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.91 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၃၈
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.26776
1.26703
အမြတ်
0.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141117679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26703
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၄၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.27276
1.26703
အမြတ်
5.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141228244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26703
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.63 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၃၇
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.2749
1.27345
အမြတ်
1.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141233618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၄၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.27105
1.26785
အမြတ်
3.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#141145809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26785
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.10 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.26247
1.26192
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140575437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26192
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၀၉
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.26383
1.26188
အမြတ်
1.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#140587659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26188
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၉
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.24626
1.25569
အမြတ်
-9.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139410080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25569
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-9.53 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၂၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.24853
1.25569
အမြတ်
-7.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139442867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25569
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-7.26 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.254
1.25584
အမြတ်
-1.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139732748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25584
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.94 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၃၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.25218
1.2558
အမြတ်
-3.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139296259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2558
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.24238
1.25402
အမြတ်
-11.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139157129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25402
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-11.74 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24374
1.25404
အမြတ်
-10.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139165054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25404
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-10.40 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၅၆
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.25074
1.24858
အမြတ်
2.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139489565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24858
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.06 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.24539
1.24442
အမြတ်
0.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139167521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24442
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၄၄
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.24722
1.24577
အမြတ်
1.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139174431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.35 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၁၃
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.25249
1.24921
အမြတ်
3.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139290642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24921
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.18 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၄၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.2502
1.253
အမြတ်
-2.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139231655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.253
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.90 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၇
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25182
1.25043
အမြတ်
1.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139252386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25043
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.29 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.23871
1.23738
အမြတ်
1.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139041574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.23 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၄၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.23893
1.23658
အမြတ်
2.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139020384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23658
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.25 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၃၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2374
1.23659
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139018290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23659
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22664
1.22887
အမြတ်
2.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138976618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22887
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.13 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22823
1.23105
အမြတ်
2.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138907870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23105
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.72 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23035
1.23105
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138888395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23105
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22682
1.23105
အမြတ်
4.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138910280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23105
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.13 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၅
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1201
1.12275
အမြတ်
2.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138630670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12275
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၅၈
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12088
1.12266
အမြတ်
1.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138626352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.68 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၃၃
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.25328
1.24988
အမြတ်
3.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138503326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24988
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.25266
1.25076
အမြတ်
1.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138425963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25076
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23573
1.2372
အမြတ်
1.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138120153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2372
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.37 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၀၀
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23641
1.23752
အမြတ်
1.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138113101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23752
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.01 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၀၂
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2388
1.24109
အမြတ်
2.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138091024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၂:၅၅
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23699
1.24093
အမြတ်
3.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138094295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24093
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.84 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၁၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2413
1.24231
အမြတ်
0.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138055463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24231
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၄၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24568
1.24435
အမြတ်
-1.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138023997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24435
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.43 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24309
1.24437
အမြတ်
1.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138030312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24437
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.18 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၂၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24097
1.24438
အမြတ်
3.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138038011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24438
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.31 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၀၂
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2478
1.25015
အမြတ်
2.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137624607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25015
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.25 USD