၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.24539
1.24442
အမြတ်
0.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139167521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24442
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၄၄
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.24722
1.24577
အမြတ်
1.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139174431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.35 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၁၃
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.25249
1.24921
အမြတ်
3.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139290642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24921
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.18 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၄၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.2502
1.253
အမြတ်
-2.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139231655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.253
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.90 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၇
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25182
1.25043
အမြတ်
1.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139252386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25043
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.29 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.23871
1.23738
အမြတ်
1.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139041574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.23 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၄၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.23893
1.23658
အမြတ်
2.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139020384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23658
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.25 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၃၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2374
1.23659
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#139018290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23659
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22664
1.22887
အမြတ်
2.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138976618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22887
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.13 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22823
1.23105
အမြတ်
2.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138907870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23105
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.72 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23035
1.23105
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138888395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23105
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22682
1.23105
အမြတ်
4.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138910280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23105
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.13 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၅
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1201
1.12275
အမြတ်
2.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138630670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12275
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၅၈
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12088
1.12266
အမြတ်
1.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138626352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.68 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၃၃
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.25328
1.24988
အမြတ်
3.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138503326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24988
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.25266
1.25076
အမြတ်
1.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138425963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25076
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23573
1.2372
အမြတ်
1.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138120153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2372
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.37 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၀၀
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23641
1.23752
အမြတ်
1.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138113101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23752
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.01 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၀၂
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2388
1.24109
အမြတ်
2.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138091024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၂:၅၅
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23699
1.24093
အမြတ်
3.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138094295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24093
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.84 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၁၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2413
1.24231
အမြတ်
0.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138055463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24231
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၄၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24568
1.24435
အမြတ်
-1.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138023997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24435
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.43 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24309
1.24437
အမြတ်
1.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138030312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24437
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.18 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၂၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24097
1.24438
အမြတ်
3.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#138038011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24438
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.31 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၀၂
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2478
1.25015
အမြတ်
2.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137624607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25015
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.25 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၁:၀၉
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25949
1.25958
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137454904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25958
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၃၆
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2562
1.25736
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137474743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25736
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၃၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26595
1.26875
အမြတ်
2.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137374916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26875
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.70 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.27406
1.27276
အမြတ်
1.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#137146690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27276
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.20 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၁၂
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.27162
1.26807
အမြတ်
3.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136988937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26807
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.45 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26874
1.26814
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136979703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26814
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၁၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25045
1.25706
အမြတ်
6.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136621131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25706
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.51 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၅၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24679
1.25032
အမြတ်
-3.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136333761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25032
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.63 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၂၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2439
1.25035
အမြတ်
-6.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136330186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.55 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.24218
1.25032
အမြတ်
-8.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136287643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25032
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.24 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၃၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.25198
1.25018
အမြတ်
1.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136426268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25018
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.70 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.25494
1.25196
အမြတ်
2.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136439300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25196
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.88 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၁၅:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26012
1.2578900000000002
အမြတ်
2.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136594853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2578900000000002
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.13 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.24883
1.25764
အမြတ်
-8.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136360656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25764
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.91 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.25963
1.2578
အမြတ်
8.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136538040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2578
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.65 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.24972
1.24822
အမြတ်
1.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136378014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24822
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၁၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.25246
1.2482
အမြတ်
4.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136395134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2482
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.16 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.24132
1.23994
အမြတ်
1.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136284081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23994
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.28 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၁၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.96993
0.971
အမြတ်
-1.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135302747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၇
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.97341
0.971
အမြတ်
2.38 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135303223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.38 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၁၈:၃၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.97175
0.971
အမြတ်
0.67 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135352025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၁၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.67 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၀၁
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
117.909
117.721
အမြတ်
1.55 USD
EURJPY
စာချုပ်
#134959952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.721
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.55 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၄:၄၁
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
117.464
117.175
အမြတ်
2.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#133438405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.50 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၈
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
117.117
117.194
အမြတ်
-0.92 USD
EURJPY
စာချုပ်
#133413639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.194
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.1
12.24
11.65
အမြတ်
5.40 USD
USCrude
စာချုပ်
#133292418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
11.65
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
5.40 USD