၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.08274
1.08451
အမြတ်
-1.33 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119408250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08451
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.33 USD
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၅၁
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
120.865
121.078
အမြတ်
-2.16 USD
EURJPY
စာချုပ်
#118041177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.078
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.16 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၈
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.22158
1.22016
အမြတ်
2.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#112112886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22016
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.64 USD
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၄၈
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20965
1.20526
အမြတ်
-8.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111670862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20526
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.98 USD
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၀၄
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20685
1.2053
အမြတ်
-3.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111706863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2053
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.30 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၃၂
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10658
1.10188
အမြတ်
-9.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111452716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10188
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.60 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၃၂
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10564
1.10193
အမြတ်
-7.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111460204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10193
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.62 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၅၅:၅၂
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10449
1.10201
အမြတ်
-5.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111567593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10201
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.16 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၄၄
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21817
1.21898
အမြတ်
1.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111355704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21898
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.42 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၂
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1076
1.1084
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111387915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1084
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၄
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10679
1.10853
အမြတ်
3.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111394485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10853
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.28 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၁၆
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22663
1.216
အမြတ်
-21.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111108783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.216
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-21.46 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၂:၄၅
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22798
1.21594
အမြတ်
-24.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111024963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21594
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-24.28 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၂၉
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22202
1.21603
အမြတ်
-12.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111119997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21603
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.18 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၀၇
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2254
1.21596
အမြတ်
-19.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111030054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21596
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-19.08 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၁၆
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22309
1.21587
အမြတ်
-14.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111112492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21587
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-14.64 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၆
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22115
1.21652
အမြတ်
-9.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111113501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21652
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.46 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၀၂
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21882
1.21662
အမြတ်
-4.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#111125011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21662
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.60 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၁၇
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.2297
1.22913
အမြတ်
0.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110977619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22913
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.94 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၀၅
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.227
1.22573
အမြတ်
2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110924606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22573
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.34 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၅၂
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.22898
1.22767
အမြတ်
2.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110931926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22767
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.42 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၃
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.22684
1.22587
အမြတ်
1.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110918498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22587
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၃၁
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22452
1.22621
အမြတ်
3.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110657444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22621
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.18 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၅၀
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22294
1.2245
အမြတ်
2.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110751676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.92 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၄၅:၂၆
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2215
1.22275
အမြတ်
2.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110812957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22275
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.30 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၀၇
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22148
1.22293
အမြတ်
2.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110762579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22293
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.70 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၅:၀၁
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.22718
1.22636
အမြတ်
1.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110561674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22636
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.44 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၅၉
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.22866
1.22831
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110567125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22831
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၃၆
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.22013
1.22145
အမြတ်
2.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110391903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22145
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.44 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၂၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.22563
1.22538
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110336795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.22538
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၁၁
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10854
1.10866
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110293696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10866
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၅၉
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10784
1.10854
အမြတ်
1.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110294364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10854
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၄၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10681
1.10822
အမြတ်
2.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110294765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10822
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.62 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၄၄
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21181
1.21299
အမြတ်
2.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110257774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21299
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.16 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၀၀
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21307
1.21371
အမြတ်
1.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110144935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21371
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.08 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၄၉
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21212
1.21339
အမြတ်
2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110131591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21339
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.34 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၄၁
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21321
1.21427
အမြတ်
1.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110095229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21427
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.92 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၄၂
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21247
1.2143
အမြတ်
3.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110089284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2143
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.46 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၄၃
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21397
1.21499
အမြတ်
1.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#110082915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21499
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.84 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၉
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20873
1.21305
အမြတ်
8.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109967351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21305
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.44 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၄၀
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2103
1.21228
အမြတ်
3.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109892519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21228
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.76 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၄
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21119
1.21234
အမြတ်
2.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109891253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21119
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21234
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.10 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၂၅
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20866
1.20972
အမြတ်
1.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109922621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20972
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.92 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၅၁
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20684
1.20834
အမြတ်
2.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109926818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20834
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.80 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၀၅
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20769
1.20834
အမြတ်
1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109923613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20834
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၇
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20933
1.20996
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#109893662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20996
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၉:၃၀
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
106.447
106.51
အမြတ်
0.98 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109887364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.51
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၂:၃၂
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
106.672
106.589
အမြတ်
0.68 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109833449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.589
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၃၅
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
106.654
106.577
အမြတ်
0.62 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109707191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.577
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၄၁
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.11049
1.10971
အမြတ်
0.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109666468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD