၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.24883
1.25764
အမြတ်
-8.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136360656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25764
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.91 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.25963
1.2578
အမြတ်
8.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136538040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2578
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.65 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.24972
1.24822
အမြတ်
1.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136378014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24822
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၁၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.25246
1.2482
အမြတ်
4.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136395134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2482
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.16 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.24132
1.23994
အမြတ်
1.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#136284081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23994
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.28 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၁၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.96993
0.971
အမြတ်
-1.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135302747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၇
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.97341
0.971
အမြတ်
2.38 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135303223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.38 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၁၈:၃၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.97175
0.971
အမြတ်
0.67 USD
USDCHF
စာချုပ်
#135352025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၁၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.971
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.67 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၀၁
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
117.909
117.721
အမြတ်
1.55 USD
EURJPY
စာချုပ်
#134959952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.721
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.55 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၄:၄၁
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
117.464
117.175
အမြတ်
2.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#133438405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.175
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.50 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၈
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
117.117
117.194
အမြတ်
-0.92 USD
EURJPY
စာချုပ်
#133413639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.194
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၅
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.1
12.24
11.65
အမြတ်
5.40 USD
USCrude
စာချုပ်
#133292418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
11.65
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
5.40 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၀
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.312
116.233
အမြတ်
-0.93 USD
EURJPY
စာချုပ်
#132753224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.233
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.93 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၂၉:၀၄
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.556
116.232
အမြတ်
-3.21 USD
EURJPY
စာချုပ်
#132753183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.232
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.21 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၃၅:၁၉
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
117.029
116.757
အမြတ်
2.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#132625778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.757
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.33 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၅၅
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.486
116.732
အမြတ်
2.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#132519175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.732
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.08 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၃၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
117.817
117.605
အမြတ်
1.77 USD
EURJPY
စာချုပ်
#131728527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.605
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.77 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၁၂
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22183
1.22638
အမြတ်
4.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129073334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22183
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22638
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.45 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၂၀
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.31323
1.3164
အမြတ်
-3.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128350528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3164
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.27 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၁၆
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.31147
1.3162
အမြတ်
-4.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128349662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3162
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.83 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၂၇
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.30278
1.31597
အမြတ်
-13.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128259583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31597
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-13.29 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၈:၅၂
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.29646
1.31597
အမြတ်
-19.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128178521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31597
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-19.61 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၅
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၄၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.30958
1.30496
အမြတ်
4.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128295561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30496
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.52 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၁
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.30129
1.29919
အမြတ်
2.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128182596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29919
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.00 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၂၉
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.30383
1.30069
အမြတ်
3.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128251979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30069
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.04 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၁
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28734
1.28682
အမြတ်
-0.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127549768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28682
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၄၉
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28573
1.28664
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127490802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28664
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.81 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၂
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28147
1.28512
အမြတ်
3.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127656527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28512
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.55 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၂၇
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27778
1.28297
အမြတ်
5.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127964620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28297
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.09 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၂၀
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.275
1.28081
အမြတ်
5.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127745978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28081
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.71 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၈
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27579
1.28105
အမြတ်
5.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127596337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28105
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.16 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၃၅
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27695
1.27957
အမြတ်
2.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127664342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27957
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.52 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၃
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၂၇:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28247
1.28475
အမြတ်
2.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127577197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၂၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28475
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.18 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၉:၅၇
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27539
1.27944
အမြတ်
3.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127593552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27944
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.95 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၇
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27761
1.27945
အမြတ်
1.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127582898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27945
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၄၉
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28731
1.28909
အမြတ်
1.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127499520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28909
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.68 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၃၂
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28713
1.28908
အမြတ်
1.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#127490139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28908
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.85 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၃၃
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06526
1.0658
အမြတ်
0.36 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126143673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0658
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၁
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06487
1.06576
အမြတ်
0.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126144531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06576
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၉
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06395
1.06508
အမြတ်
0.97 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126463741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06508
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.97 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၁
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06336
1.06498
အမြတ်
1.47 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126465281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06498
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၄၁
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06271
1.06394
အမြတ်
1.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126474329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၅၁
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06083
1.06231
အမြတ်
1.31 USD
EURCHF
စာချုပ်
#127298824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06231
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.31 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၃၅
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၁၃
ကူးယူခြင်း
22.8%
41.52%
အမြတ်
427.06 USD
AMS_Turbo
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၃၅
အဝင်အမှတ်
22.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၁၃
ပြင်ပ
41.52%
အမြတ်
427.06 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၅
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06063
1.06201
အမြတ်
1.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#127093044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06201
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၅၄
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05972
1.06131
အမြတ်
1.43 USD
EURCHF
စာချုပ်
#127177108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06131
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.43 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06145
1.06228
အမြတ်
0.65 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126835855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06228
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06055
1.06239
အမြတ်
1.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126835928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06239
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.68 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05931
1.06054
အမြတ်
1.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#127045306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
120.13
120.143
အမြတ်
-0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#127045225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.143
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.08 USD