၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၈:၁၅
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၄၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.2439
1.24335
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#105873932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.24335
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.90 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၃
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.30226
1.30936
အမြတ်
-36.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98301700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30936
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-36.00 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၅၉
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.30009
1.30945
အမြတ်
-47.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98279426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30009
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30945
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-47.30 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၅၀
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.29666
1.30942
အမြတ်
-64.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98272461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-63.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30942
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-64.30 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၄၁:၁၀
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.29286
1.30938
အမြတ်
-83.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98242605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-82.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30938
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-83.10 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၂၁
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.30473
1.30741
အမြတ်
-13.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98313036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30741
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-13.90 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၄၆
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.29352
1.29187
အမြတ်
7.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98196616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
7.75 USD
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၀၈
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.29148
1.29194
အမြတ်
-2.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98170176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29194
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-2.80 USD
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၄၃
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.29347
1.29219
အမြတ်
5.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98172862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29219
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
5.90 USD
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၀၃
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.2947
1.29362
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98004989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29362
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.90 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၁:၃၈:၁၉
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
125.682
126.509
အမြတ်
-75.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#97415338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၁:၃၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-73.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
126.509
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-75.88 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၃၄:၅၇
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
125.843
126.509
အမြတ်
-61.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#97416054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၃၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-59.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
126.509
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-61.50 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၄၃:၁၀
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.1
125.984
126.507
အမြတ်
-48.72 USD
EURJPY
စာချုပ်
#97425545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၄၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
126.507
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-48.72 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၄
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
126.317
126.483
အမြတ်
-16.83 USD
EURJPY
စာချုပ်
#97442470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
126.483
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-16.83 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၁၀
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
126.138
126.483
အမြတ်
-32.82 USD
EURJPY
စာချုပ်
#97427001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
126.483
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-32.82 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၂၅
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.12553
1.12567
အမြတ်
-2.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97323541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12567
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-2.40 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၅၂
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.12652
1.12567
အမြတ်
7.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97324507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12567
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၁၇
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.12758
1.12646
အမြတ်
10.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97330889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12646
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.20 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၂၄
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၂၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.12857
1.12746
အမြတ်
10.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97367960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12746
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.10 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၄၈
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.12456
1.12612
အမြတ်
-16.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97158370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12612
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-16.60 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၂၃
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.12588
1.12615
အမြတ်
-3.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97159369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12615
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-3.70 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၁၁
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.12684
1.12614
အမြတ်
6.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97178796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12614
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၆
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.12787
1.12593
အမြတ်
18.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97226427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12593
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
18.40 USD
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၂
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.12697
1.12587
အမြတ်
10.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97164360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12587
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.00 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၀၈
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31328
1.31086
အမြတ်
-12.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#97047665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31086
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-12.60 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၃၁
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31217
1.31091
အမြတ်
-6.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#97050322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31091
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-6.80 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၄၈
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31099
1.31093
အမြတ်
-0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#97051662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31093
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၆
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30857
1.31088
အမြတ်
11.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#97056088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31088
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.05 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၁၅:၂၁
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.30669
1.31078
အမြတ်
19.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#97062110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31078
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
19.95 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၁၀
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၂၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.3068
1.30849
အမြတ်
15.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#97058875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30849
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
15.90 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၂၂:၁၆
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.30356
1.30622
အမြတ်
-13.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96805080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30622
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-13.80 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၂၃
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.30619
1.30622
အမြတ်
-0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96805408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30622
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၅:၁၆
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.30456
1.30622
အမြတ်
-8.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96806631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30622
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-8.80 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၁၇
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.30717
1.30622
အမြတ်
4.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96811497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30622
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.25 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၁၆
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.30852
1.30622
အမြတ်
11.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96819140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30622
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.00 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၃၄
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.3098
1.30622
အမြတ်
17.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96824269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30622
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
17.40 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၄၈
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.3146
1.31214
အမြတ်
11.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96844173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31214
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.80 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၂၉
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.31282
1.31166
အမြတ်
10.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96843138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.31166
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.60 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၂၄
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.31214
1.30856
အမြတ်
17.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96828537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30856
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
17.40 USD
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၂၁
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.31145
1.30939
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96761478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30939
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.80 USD
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၅၇
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.30973
1.30941
အမြတ်
1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96761211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30941
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၁၅
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31712
1.31357
အမြတ်
-18.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96676368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31357
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-18.25 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၄၆:၁၀
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31607
1.31358
အမြတ်
-12.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96676602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၀၉:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31358
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-12.95 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၂၄
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31479
1.31322
အမြတ်
-8.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96678664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31322
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-8.35 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၃
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31311
1.31366
အမြတ်
2.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96688727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31366
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.25 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၅၁
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3112
1.31415
အမြတ်
14.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96689609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31415
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
14.25 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၁၃
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31346
1.31572
အမြတ်
10.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96685111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31572
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
10.80 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၅၉
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31346
1.31576
အမြတ်
11.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96679615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.31576
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.00 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၃၉
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.32381
1.32214
အမြတ်
7.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96644910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.32214
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
7.85 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၁၇
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.32221
1.3219
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#96614279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3219
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.05 USD