၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၁
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89049
0.88999
အမြတ်
-0.37 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58773851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၂၀
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88847
0.88999
အမြတ်
1.12 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58802357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06869
1.06817
အမြတ်
-0.56 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58772720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.56 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၁၉
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06665
1.06817
အမြတ်
1.61 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58800135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.61 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၄
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90635
0.90656
အမြတ်
0.53 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58158649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၁၀
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.91164
0.90656
အမြတ်
-12.71 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58135994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.71 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၃၆
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90371
0.90656
အမြတ်
7.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58193720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.13 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၁
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.91425
0.90656
အမြတ်
-19.23 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58089746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.23 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၁၃
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.8959
0.90656
အမြတ်
26.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58584563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.66 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၂၄
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90111
0.90656
အမြတ်
13.63 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58262402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.63 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၇
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.8985
0.90656
အမြတ်
20.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58465014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.16 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၃
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90895
0.90656
အမြတ်
-5.98 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58143571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.98 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၀
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89277
0.89228
အမြတ်
-0.36 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58699117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၂၀
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89077
0.89228
အမြတ်
1.12 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58720237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.89536
0.89476
အမြတ်
1.51 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58634170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.51 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.062
1.0625
အမြတ်
0.53 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58611512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.06276
1.06257
အမြတ်
0.21 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58532247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၅၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88823
0.88972
အမြတ်
1.10 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58543858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88972
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89021
0.88972
အမြတ်
-0.36 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58491812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88972
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06294
1.06343
အမြတ်
0.52 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58579805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.89873
0.89765
အမြတ်
2.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58524758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89765
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.73 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၄၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06344
1.06394
အမြတ်
0.53 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58473031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06394
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.89994
0.89912
အမြတ်
2.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58519029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.06 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.0626
1.0621
အမြတ်
0.53 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58488488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၁၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89021
0.89069
အမြတ်
0.35 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58481485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89069
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0628
1.06298
အမြတ်
0.19 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58471566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88841
0.88791
အမြတ်
-0.37 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58417345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88791
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၁၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88639
0.88791
အမြတ်
1.12 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58435670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88791
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.90268
0.90247
အမြတ်
0.52 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58340659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၄
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.90527
0.90247
အမြတ်
7.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58376982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0647
1.06489
အမြတ်
0.20 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58430398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06489
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06407
1.06424
အမြတ်
0.18 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58427651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၇
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.06622
1.06603
အမြတ်
0.20 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58406027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.06255
1.06672
အမြတ်
-4.43 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58334495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06672
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.43 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၇:၅၉
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.06455
1.06672
အမြတ်
-2.31 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58351558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06672
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06893
1.06623
အမြတ်
-2.87 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58109075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.87 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၀:၀၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0632
1.06623
အမြတ်
3.21 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58172130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.21 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06612
1.06623
အမြတ်
0.11 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58126268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၅၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0617
1.06623
အမြတ်
4.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58196917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.81 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၀၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06962
1.06623
အမြတ်
-3.61 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58100253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.61 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၃၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06682
1.06623
အမြတ်
-0.63 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58125667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၁၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06471
1.06623
အမြတ်
1.61 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58132178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.61 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06401
1.06623
အမြတ်
2.35 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58146338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၅၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06823
1.06623
အမြတ်
-2.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58110925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.13 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၀၁
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06752
1.06623
အမြတ်
-1.38 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58122548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.38 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0625
1.06623
အမြတ်
3.96 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58193374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.96 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၁၉
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06539
1.06623
အမြတ်
0.89 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58127770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88722
0.88775
အမြတ်
0.39 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58399379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၁၇
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88531
0.88571
အမြတ်
0.30 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58329978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၅၃
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88353
0.8848
အမြတ်
0.94 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58329888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD