၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၁
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.68354
0.68284
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52453930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3086
1.30846
အမြတ်
-0.21 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52453916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30758
1.30828
အမြတ်
1.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52409035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၂၇
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.68434
0.68364
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52451330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.68505
0.68461
အမြတ်
0.88 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52438626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.68595
0.68475
အမြတ်
2.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52431610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၂
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.68655
0.68624
အမြတ်
0.62 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52426754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68624
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၃
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.68605
0.68603
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52425127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၈
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10882
1.10792
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52421937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၄
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.68708
0.68618
အမြတ်
1.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52413621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.10911
1.10878
အမြတ်
0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52409053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.68774
0.68737
အမြတ်
0.74 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52409646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၉
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.68957
0.6877
အမြတ်
5.61 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52292955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.6877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.61 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၅
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.68552
0.6877
အမြတ်
-4.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52208588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10929
1.10929
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52408469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10996
1.10906
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52406186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11089
1.11033
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52404819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.11145
1.11093
အမြတ်
1.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52402657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11093
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30524
1.30549
အမြတ်
0.38 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52391161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.11293
1.11203
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52390417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11402
1.11371
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52387021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
110.163
110.144
အမြတ်
-0.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52327873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11525
1.11527
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52385597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၂၁
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69008
0.69298
အမြတ်
14.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52184899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.50 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၀၁
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69807
0.69298
အမြတ်
-15.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52109747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.27 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.7021
0.69298
အမြတ်
-18.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52086459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.24 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၄
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.68607
0.69298
အမြတ်
41.46 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52201598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.46 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၃
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.69407
0.69298
အမြတ်
-4.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52128913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1166
1.11667
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52384260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11667
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11609
1.11699
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52369887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11699
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1153
1.11554
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52367731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11487
1.11577
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52362821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11465
1.11466
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52196138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၇:၁၃
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11065
1.11466
အမြတ်
16.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52247856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.04 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၈
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11863
1.11466
အမြတ်
-7.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52186405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.94 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
110.023
110.113
အမြတ်
1.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52326951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.63 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၂
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.95
110.008
အမြတ်
1.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52325438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.903
109.914
အမြတ်
0.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52315757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.858
109.897
အမြတ်
0.71 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52314174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.897
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.704
109.794
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52310901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.794
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.574
109.664
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52294078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.462
109.552
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52264590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၀
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.363
109.453
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52258929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.234
109.324
အမြတ်
1.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52247399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၁၅
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.152
109.215
အမြတ်
1.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52247015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.215
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.046
109.111
အမြတ်
1.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52245397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.733
108.823
အမြတ်
1.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52233604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.685
108.717
အမြတ်
0.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52232277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.464
108.554
အမြတ်
1.66 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52229036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.66 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.406
108.45
အမြတ်
0.81 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52220455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD