၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၇
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.07
0.68973
0.68716
အမြတ်
17.99 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51660730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.68716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.99 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၃၁
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.6856
0.68716
အမြတ်
-7.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51622631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.80 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၄၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.08
0.69193
0.68716
အမြတ်
38.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51676722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
0.68716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.16 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၅၀
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.06
0.68761
0.68716
အမြတ်
2.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51629179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.68716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၄
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.04
0.6836
0.68716
အမြတ်
-14.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51613595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.68716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.24 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.03
0.68159
0.68716
အမြတ်
-16.71 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51602290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.71 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၂:၀၃
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.09
1.11785
1.11271
အမြတ်
46.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51678828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.11271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.26 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၃၇
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.06
1.11222
1.11271
အမြတ်
-2.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51630030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.11271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.94 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၀၀
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.10828
1.11271
အမြတ်
-17.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51578721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.72 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၀၂
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.10628
1.11271
အမြတ်
-19.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51546724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.29 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၅၀
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.08
1.11584
1.11271
အမြတ်
25.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51676628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.11271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.04 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၂၉
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.07
1.11419
1.11271
အမြတ်
10.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51631396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.11271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.36 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၁၉
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.11028
1.11271
အမြတ်
-12.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51627120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.11271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.15 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၉
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69111
0.69131
အမြတ်
0.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51711816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၀
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69157
0.69091
အမြတ်
-1.98 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51702178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69091
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.98 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၃၀
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.68935
0.69091
အမြတ်
6.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51709015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69091
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.24 USD
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၁၉
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11347
1.114
အမြတ်
2.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51676464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၉
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11305
1.114
အမြတ်
2.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51675083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.85 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၈:၀၇
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11199
1.11268
အမြတ်
2.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51673984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၈:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11113
1.11182
အမြတ်
2.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51671494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၁၄
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
143.322
143.448
အမြတ်
3.46 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51660647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
143.448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.46 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၉
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
143.091
143.259
အမြတ်
4.63 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51659737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
143.259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.63 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
143.186
143.047
အမြတ်
-3.84 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51654547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
143.047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.84 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၄၅
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
142.679
143.047
အမြတ်
13.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51656946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
143.047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.55 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၅၀
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11377
1.11448
အမြတ်
2.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51653703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.13 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၉
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11286
1.11357
အမြတ်
2.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51648743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.13 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၃၁
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.04
143.471
143.074
အမြတ်
14.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51638887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
143.074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.61 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.03
142.896
143.074
အမြတ်
-4.91 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51615735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
143.074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.91 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၁
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10874
1.10945
အမြတ်
2.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51602282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.13 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၀
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
142.895
143.047
အမြတ်
4.20 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51594596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
143.047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.20 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၃၅
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.68113
0.68259
အမြတ်
5.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51580541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.68259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.84 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၁
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.68312
0.68259
အမြတ်
-1.59 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51537614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.59 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.03
0.68133
0.68072
အမြတ်
1.83 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51589964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၃၉
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
143.019
142.734
အမြတ်
13.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51474814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
142.734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.10 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၀
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
141.878
142.734
အမြတ်
-23.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51441190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
142.734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.61 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၃:၂၈
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.06
143.572
142.734
အမြတ်
46.23 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51589616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
142.734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.23 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၄
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.04
142.441
142.734
အမြတ်
-10.78 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51449512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
142.734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.78 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၃၂
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
142.892
143.043
အမြတ်
4.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51557088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
143.043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.17 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.6772
0.68141
အမြတ်
-12.63 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51318101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.63 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၀၃
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.68119
0.68141
အမြတ်
-1.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51343800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68119
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၀၉
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.06
0.68322
0.68141
အမြတ်
10.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51363540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.68141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.86 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၁၆
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.04
0.6792
0.68141
အမြတ်
-8.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51339051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.68141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.84 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၂၁
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.07
0.68525
0.68141
အမြတ်
26.88 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51373672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.68141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.88 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
142.678
142.827
အမြတ်
4.12 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51555312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
142.827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.12 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၀၀
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.10436
1.10737
အမြတ်
18.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51525823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.10737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.06 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၂
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10946
1.10737
အမြတ်
-6.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51514619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.27 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၃
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.10637
1.10737
အမြတ်
5.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51523355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၇
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10839
1.10737
အမြတ်
-4.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51517087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.08 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၀၂
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
142.445
142.83
အမြတ်
14.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51510938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
142.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.14 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၄၁
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.11018
1.10862
အမြတ်
6.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#51488603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.24 USD