၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၂၆
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.1093
1.10685
အမြတ်
2.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48917830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.45 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၀၃
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
106.56
106.272
အမြတ်
5.42 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48911059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.42 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၁၃
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
105.86
106.27
အမြတ်
-3.86 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48876961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.86 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၄၀
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.359
106.598
အမြတ်
2.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48895304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၀၆
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.745
106.336
အမြတ်
-3.85 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48874257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.85 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၃၅
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
106.047
106.337
အမြတ်
5.45 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48876677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.337
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.45 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၂
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
106.128
105.889
အမြတ်
2.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48875223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.26 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၇
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
105.724
106.152
အမြတ်
-4.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48865784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.03 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၅
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
106.446
106.152
အမြတ်
5.54 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48874187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.54 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၅
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.508
106.71
အမြတ်
1.89 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48874186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.89 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၁၅
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.794
106.439
အမြတ်
-3.34 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48847286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.34 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၈
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
106.091
106.425
အမြတ်
6.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48861128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.425
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.28 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၂
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
105.985
105.745
အမြတ်
2.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48861186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.27 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၂၁
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
105.845
106.013
အမြတ်
-3.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48845027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.17 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၃၈
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
105.118
106.013
အမြတ်
-8.44 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48826062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.44 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၀၃
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.03
106.547
106.014
အမြတ်
15.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48846224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
106.014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.08 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၅၁
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.536
106.775
အမြတ်
2.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48846192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၈
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.286
106.518
အမြတ်
2.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48845509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.18 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၄
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.026
106.259
အမြတ်
2.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48845093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၄၅
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
106.162
105.971
အမြတ်
-3.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48763970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
105.971
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.60 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၄၄
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.864
105.995
အမြတ်
-8.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48750423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.20 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၄၆
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
105.455
105.981
အမြတ်
14.89 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48812187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
105.981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.89 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၁
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
105.387
105.14
အမြတ်
2.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48812235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၄၀
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.32361
1.32235
အမြတ်
2.86 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48736195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.32235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.86 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၄၉
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
105.663
105.412
အမြတ်
2.38 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48776359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၁၄:၂၇
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
105.935
105.692
အမြတ်
2.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48767126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၇:၃၅
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၁၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
106.211
105.957
အမြတ်
2.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48763900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၉
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
106.477
106.235
အမြတ်
2.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48752305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.28 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
106.281
106.501
အမြတ်
-4.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48748087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.13 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၂၉
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
105.583
106.501
အမြတ်
-8.62 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48744829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.62 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၇:၀၁
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
107.061
106.5
အမြတ်
15.80 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48750455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
106.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.80 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၂၁
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
106.597
106.835
အမြတ်
2.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48750099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.835
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.23 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၅
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.226
106.543
အမြတ်
-25.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48692395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-25.18 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၀၁
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.677
106.547
အမြတ်
-39.98 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48700721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
106.547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.98 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၅၅
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
107.58
106.535
အမြတ်
-49.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48706207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.535
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-49.04 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၂၂
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
108.126
106.541
အမြတ်
-44.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48705183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
106.541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-44.63 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၅:၂၄
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.13
106.329
106.53
အမြတ်
24.53 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48727075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
106.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.53 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၂:၁၈
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.08
107.03
106.531
အမြတ်
-37.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48711388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
106.531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.47 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၀၄
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.21
105.632
106.536
အမြတ်
178.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48744807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
178.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
106.536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
178.19 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၆:၁၈
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
105.848
105.61
အမြတ်
2.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48728514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.25 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၃၆
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
106.106
105.87
အမြတ်
2.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48727973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.23 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၃၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
106.364
106.128
အမြတ်
2.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48726928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
106.629
106.388
အမြတ်
2.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48719088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.388
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.27 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၁၉
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
106.916
106.675
အမြတ်
2.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48711659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.26 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၃၄
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
107.435
106.935
အမြတ်
4.68 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48706812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.68 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၄၇
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
107.958
107.458
အမြတ်
4.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48705662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.65 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၂၆
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
108.489
107.987
အမြတ်
4.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48701436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.65 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၅၅
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.012
108.511
အမြတ်
4.62 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48697449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.511
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.62 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၀၂:၀၆
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
108.754
109.032
အမြတ်
-2.55 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48688591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.032
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.55 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၄၆:၃၁
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
109.254
109.032
အမြတ်
4.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48692568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.032
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.07 USD