၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11089
1.11033
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52404819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.11145
1.11093
အမြတ်
1.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52402657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11093
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30524
1.30549
အမြတ်
0.38 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52391161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.11293
1.11203
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52390417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11402
1.11371
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52387021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
110.163
110.144
အမြတ်
-0.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52327873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11525
1.11527
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52385597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၂၁
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69008
0.69298
အမြတ်
14.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52184899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.50 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၀၁
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69807
0.69298
အမြတ်
-15.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52109747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.27 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.7021
0.69298
အမြတ်
-18.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52086459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.24 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၄
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.68607
0.69298
အမြတ်
41.46 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52201598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.46 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၃
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.69407
0.69298
အမြတ်
-4.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52128913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1166
1.11667
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52384260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11667
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11609
1.11699
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52369887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11699
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1153
1.11554
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52367731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11487
1.11577
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52362821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11465
1.11466
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52196138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၇:၁၃
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11065
1.11466
အမြတ်
16.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52247856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.04 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၈
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11863
1.11466
အမြတ်
-7.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52186405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.94 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
110.023
110.113
အမြတ်
1.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52326951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.63 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၂
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.95
110.008
အမြတ်
1.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52325438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.903
109.914
အမြတ်
0.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52315757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.858
109.897
အမြတ်
0.71 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52314174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.897
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.704
109.794
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52310901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.794
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.574
109.664
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52294078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.462
109.552
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52264590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၀
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.363
109.453
အမြတ်
1.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52258929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.234
109.324
အမြတ်
1.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52247399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၁၅
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.152
109.215
အမြတ်
1.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52247015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.215
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.046
109.111
အမြတ်
1.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52245397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.733
108.823
အမြတ်
1.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52233604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.685
108.717
အမြတ်
0.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52232277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.464
108.554
အမြတ်
1.66 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52229036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.66 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.406
108.45
အမြတ်
0.81 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52220455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.11548
1.11458
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52218350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.018
108.409
အမြတ်
7.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52211278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.21 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.619
108.409
အမြတ်
-3.87 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52199694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.87 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၂၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.68665
0.68575
အမြတ်
1.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52205281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
108.464
108.554
အမြတ်
4.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52174095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.15 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၀
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11756
1.11843
အမြတ်
1.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52184993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၅
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.11602
1.1175
အမြတ်
-2.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52140425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.96 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၅၀
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.11999
1.1175
အမြတ်
7.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52162827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.47 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၅
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
108.381
108.451
အမြတ်
3.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52171717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.23 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၂
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
108.331
108.401
အမြတ်
3.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52170506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.401
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.23 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၄
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
107.784
108.333
အမြတ်
-25.34 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52143988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-25.34 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၂၄
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.09
0.70203
0.69305
အမြတ်
80.82 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52077863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
0.69305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.82 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၂၀:၁၉
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.07
0.69403
0.69305
အမြတ်
6.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52005295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.69305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.86 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၄၂
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.08
0.69803
0.69305
အမြတ်
39.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52032619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
0.69305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
39.84 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၄:၀၈
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.06
0.69051
0.69305
အမြတ်
-15.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51909365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.69305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.24 USD
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၅
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.04
0.68642
0.69305
အမြတ်
-26.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#51841500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-26.52 USD