၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၇
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.98948
0.9906
အမြတ်
-1.13 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49511111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.13 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.99199
0.9906
အမြတ်
2.81 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49518384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.81 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၂၆
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.10121
1.10031
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49520932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10031
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၅၁
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.98947
0.99256
အမြတ်
15.57 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49511230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.57 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၁၈
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.99514
0.99256
အမြတ်
-5.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49483822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.20 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၄၀
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.9921
0.99256
အမြတ်
1.39 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49484816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.99256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.39 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99819
0.99256
အမြတ်
-5.67 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49471719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.67 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.10239
1.10149
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49519820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၃
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.10353
1.10263
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49517291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၂၀
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09894
1.10373
အမြတ်
-4.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49430099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.79 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၁၈
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.10651
1.10373
အမြတ်
8.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49487354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.34 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၄၄
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.10346
1.10373
အမြတ်
-0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49438825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၄၂
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.99064
0.98974
အမြတ်
0.91 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49509529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98974
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၇
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.99175
0.99085
အမြတ်
0.91 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49498151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၁
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10745
1.10618
အမြတ်
-1.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49489883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.27 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၆
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1048
1.10618
အမြတ်
2.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49494296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.76 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၇
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.99089
0.99201
အမြတ်
-1.13 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49486479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.13 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၁
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
0.9934
0.99201
အမြတ်
2.80 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49494328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.80 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၃၇
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10643
1.10723
အမြတ်
0.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49484992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၈
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.9919
0.9911
အမြတ်
0.81 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49485085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9911
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၂၅
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.99556
0.99207
အမြတ်
10.55 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49437871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.99207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.55 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၇:၀၄
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.98659
0.99207
အမြတ်
-5.52 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49396371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.52 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၀၅
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.99106
0.99207
အမြတ်
-2.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49410056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.04 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၁
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10533
1.10613
အမြတ်
0.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49484726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၂၅
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10314
1.10514
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49468663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၁၄
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10765
1.10514
အမြတ်
-2.51 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49448919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၁၈
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99736
0.99796
အမြတ်
0.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49468632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၀၈
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99647
0.99707
အမြတ်
0.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49439166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99707
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၈
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10686
1.10746
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49445282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10686
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10605
1.10665
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49443698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10665
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10522
1.10582
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49442610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၇
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10148
1.105
အမြတ်
10.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49414586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.56 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၀၉
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.106
1.105
အမြတ်
-2.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49406428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၂၆
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11053
1.105
အမြတ်
-5.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49375116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.53 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၄၃
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9956
0.9962
အမြတ်
0.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49435524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၂
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99475
0.99535
အမြတ်
0.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49434284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99535
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၉
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99393
0.99453
အမြတ်
0.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49414610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၂၃
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.09973
1.09913
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49416651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၃
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.10073
1.10013
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49414842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၂
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.10151
1.10091
အမြတ်
1.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49414477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10091
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၂၃
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99312
0.99372
အမြတ်
0.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49414398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၁၆
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.10646
1.1018
အမြတ်
23.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49359859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.30 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၁၄
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.10194
1.1018
အမြတ်
0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49356437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၃၇
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.09726
1.1018
အမြတ်
-9.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49354778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.08 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၁၆
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.09267
1.1018
အမြတ်
-9.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#49353022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.13 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၄
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99232
0.99292
အမြတ်
0.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49413207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.99005
0.99204
အမြတ်
4.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49356673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.01 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၈
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99453
0.99204
အမြတ်
-2.51 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49348789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၂၈
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.98751
0.98691
အမြတ်
0.61 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49394064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98691
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၄၄
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.98589
0.98851
အမြတ်
-2.65 USD
USDCHF
စာချုပ်
#49381507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.65 USD