၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88444
0.88413
အမြတ်
-0.23 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58286502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၁၃:၃၄
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88299
0.88413
အမြတ်
0.84 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58290529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၁၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၁:၅၉
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88374
0.88413
အမြတ်
0.29 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58290359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.90185
0.90114
အမြတ်
1.77 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58296174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.77 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၄၉
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.06547
1.06436
အမြတ်
1.17 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58244378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.17 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၂၉:၀၅
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.06476
1.06436
အမြတ်
0.42 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58234390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၂၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၀၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.06406
1.06436
အမြတ်
-0.32 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58231217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.06334
1.06399
အမြတ်
-0.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58206199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၃၂
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.06545
1.06399
အမြတ်
1.55 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58215955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၅၁
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.06404
1.06399
အမြတ်
0.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58209331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၉
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.06474
1.06399
အမြတ်
0.80 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58212731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.8774
0.87839
အမြတ်
-0.73 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58206192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.73 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.8788
0.87838
အမြတ်
0.31 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58211818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၁၄
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.8781
0.87838
အမြတ်
-0.20 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58209171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၇
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.87955
0.87838
အမြတ်
0.86 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58213902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.87612
0.87634
အမြတ်
-0.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58188953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.87683
0.87632
အမြတ်
0.37 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58195973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၃၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8771
0.87681
အမြတ်
-0.22 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58158595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၀၂:၂၇
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87572
0.87681
အမြတ်
0.80 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58162370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၅၄
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8764
0.87681
အမြတ်
0.30 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58158657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၃
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.90615
0.90544
အမြတ်
1.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58181595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.76 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.06374
1.06335
အမြတ်
0.41 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58180444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.90716
0.90652
အမြတ်
1.58 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58176202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90652
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.58 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၀၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.87626
0.87583
အမြတ်
0.32 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58165544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87633
0.87659
အမြတ်
0.20 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58158478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၃၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.91517
0.90696
အမြတ်
20.35 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58058150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.35 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၄၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.90735
0.90696
အမြတ်
0.97 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58004746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.91257
0.90696
အမြတ်
13.90 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58051317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.90 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၀၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.90475
0.90696
အမြတ်
-5.48 USD
EURGBP
စာချုပ်
#57992641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.48 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၉
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.90998
0.90696
အမြတ်
7.49 USD
EURGBP
စာချုပ်
#58041522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.49 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၄၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87763
0.8779
အမြတ်
0.20 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58157527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87693
0.87712
အမြတ်
0.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58157070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.87624
0.87675
အမြတ်
-0.37 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58139365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.87694
0.8768
အမြတ်
0.11 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58141520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8768
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.87761
0.87689
အမြတ်
0.52 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58145772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87689
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၃၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.8765
0.87671
အမြတ်
-0.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58133843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.87583
0.87672
အမြတ်
-0.65 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58128783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87672
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၀၉
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.87712
0.87672
အမြတ်
0.30 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58135017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87672
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၀၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.87782
0.87674
အမြတ်
0.79 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58135624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၂၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87678
0.87754
အမြတ်
0.56 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58086026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၃၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87749
0.87754
အမြတ်
0.04 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58083673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87537
0.87754
အမြတ်
1.59 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58121473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87819
0.87754
အမြတ်
-0.47 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58068575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၅၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87608
0.87754
အမြတ်
1.07 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58112380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87891
0.87754
အမြတ်
-1.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58061218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.00 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.06833
1.06582
အမြတ်
2.64 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58079051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.64 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၂၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.06903
1.06582
အမြတ်
3.37 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58084951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.37 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၄၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.06623
1.06582
အမြတ်
0.43 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58062395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.06344
1.06582
အမြတ်
-2.51 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58017285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၂၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.06553
1.06582
အမြတ်
-0.31 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58037444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD