၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07891
1.07991
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62861949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07991
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၁၃
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07768
1.07843
အမြတ်
0.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62860930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၂၃
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.90938
0.91077
အမြတ်
-1.79 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62765985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.79 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၀
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.91457
0.91077
အမြတ်
4.89 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62818213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.89 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၅
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.91197
0.91077
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62774154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07864
1.07964
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62720763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၅
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.90984
0.90975
အမြတ်
0.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62765470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၀၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.909
0.90862
အမြတ်
0.49 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62722500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၃:၃၉
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90666
0.90915
အမြတ်
3.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62687638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.20 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၂၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90926
0.90915
အမြတ်
-0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62677348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၅
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91181
0.90915
အမြတ်
-3.41 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62655954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.41 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၄၅
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90405
0.90915
အမြတ်
6.54 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62694737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.54 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၃
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08057
1.08151
အမြတ်
1.01 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62626154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၀၉
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91078
0.91125
အမြတ်
0.60 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62655019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91125
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၄၂
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91488
0.91523
အမြတ်
0.45 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62625606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၃
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9138
0.91445
အမြတ်
0.83 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62616736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၃၈
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.91483
0.91441
အမြတ်
0.54 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62592308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၅၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91551
0.91556
အမြတ်
0.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62578918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91479
0.91512
အမြတ်
0.42 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62577542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91192
0.91441
အမြတ်
3.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62566148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.17 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၁၄
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91448
0.91441
အမြတ်
-0.09 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62563900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91388
0.91409
အမြတ်
0.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62557070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.91332
0.9135
အမြတ်
-0.23 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62200761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၃၉
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.92122
0.9135
အမြတ်
9.84 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62387592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.84 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၉
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.91066
0.9135
အမြတ်
-3.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62195196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.62 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.91861
0.9135
အမြတ်
6.51 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62298205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.51 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.90843
0.9135
အမြတ်
-6.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62195080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.47 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၀
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.91598
0.9135
အမြတ်
3.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62257326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.16 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၄၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07596
1.07799
အမြတ်
2.20 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62522500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07799
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.20 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07801
1.07799
အမြတ်
-0.02 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62517171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07799
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91638
0.91664
အမြတ်
0.33 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62511071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91581
0.91599
အမြတ်
0.23 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62505968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၂၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91501
0.91545
အမြတ်
0.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62503406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91545
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07624
1.07725
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62450707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07725
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91846
0.91967
အမြတ်
1.54 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62445068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.54 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0753
1.0763
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62389274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0763
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0743
1.07633
အမြတ်
2.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62340417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07635
1.07633
အမြတ်
-0.02 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62325934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08033
1.07935
အမြတ်
-1.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#61722391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07438
1.07935
အမြတ်
5.46 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62105177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.46 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08232
1.07935
အမြတ်
-3.26 USD
EURCHF
စာချုပ်
#61708294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.26 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၀၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07633
1.07935
အမြတ်
3.32 USD
EURCHF
စာချုပ်
#61818430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.32 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07834
1.07935
အမြတ်
1.11 USD
EURCHF
စာချုပ်
#61792227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၇
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91292
0.91329
အမြတ်
0.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62243277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၃
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91228
0.91252
အမြတ်
0.31 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62241419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.90984
0.90965
အမြတ်
0.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62195020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.91364
0.91244
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62194885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91244
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.91423
0.91403
အမြတ်
0.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62190034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91403
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.91514
0.91461
အမြတ်
0.68 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62189478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၃၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.91566
0.9155
အမြတ်
0.21 USD
EURGBP
စာချုပ်
#62186865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9155
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD