၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05682
1.05726
အမြတ်
0.91 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54878937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05675
1.05726
အမြတ်
-1.05 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54858274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.05 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၂၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05856
1.05726
အမြတ်
2.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54863952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.68 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05768
1.05726
အမြတ်
0.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54860262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၂၉
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.05805
1.05718
အမြတ်
1.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54853807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05718
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.05711
1.05718
အမြတ်
-0.14 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54850507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05718
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05684
1.05681
အမြတ်
-0.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54814451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05597
1.05681
အမြတ်
1.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54818098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၄၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.05607
1.05567
အမြတ်
0.82 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54832526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05567
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05553
1.05639
အမြတ်
1.76 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54810131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.76 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05645
1.05639
အမြတ်
-0.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54809782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05491
1.05587
အမြတ်
-1.97 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54778628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.97 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၅၈
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05763
1.05587
အမြတ်
3.60 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54799659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၀၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05672
1.05587
အမြတ်
1.74 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54788725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05584
1.05587
အမြတ်
-0.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54779414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၀
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05503
1.05587
အမြတ်
1.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54753166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၀၁
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05591
1.05587
အမြတ်
-0.08 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54747146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.0558
1.0554
အမြတ်
0.82 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54777429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.05561
1.05522
အမြတ်
0.80 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54773971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၇
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05724
1.05591
အမြတ်
2.73 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54738891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.73 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၄
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05633
1.05591
အမြတ်
0.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54738720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.05538
1.05591
အမြတ်
-1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54738694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၇
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05576
1.05661
အမြတ်
1.75 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54713971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.75 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05667
1.05661
အမြတ်
-0.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54707748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05752
1.05661
အမြတ်
-1.88 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54705889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.88 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၃၆
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05487
1.05661
အမြတ်
3.58 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54722294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.58 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၄
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.05839
1.05801
အမြတ်
0.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54687995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05801
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၃၉
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05673
1.05851
အမြတ်
3.69 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54663514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05764
1.05851
အမြတ်
1.80 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54659456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၃၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05857
1.05851
အမြတ်
-0.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54655875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05947
1.05851
အမြတ်
-1.99 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54651342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05851
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.99 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.05896
1.05856
အမြတ်
0.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54610886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05856
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05889
1.05929
အမြတ်
0.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54605870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05799
1.05836
အမြတ်
0.77 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54603198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.05818
1.05824
အမြတ်
-0.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54588902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၀၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.05911
1.05824
အမြတ်
1.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54589653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.81 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.0588
1.05875
အမြတ်
-0.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54583356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05789
1.05875
အမြတ်
1.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54586258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05792
1.0583
အမြတ်
0.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54582860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05693
1.05732
အမြတ်
0.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54575155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05778
1.05732
အမြတ်
-0.96 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54572419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05603
1.05732
အမြတ်
2.69 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54576537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.69 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05767
1.05808
အမြတ်
0.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54551075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.05931
1.05891
အမြတ်
0.42 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54536525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05891
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၂၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.05687
1.05887
အမြတ်
6.28 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54528463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.28 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၅၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05776
1.05887
အမြတ်
2.32 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54525296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.32 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05955
1.05887
အမြတ်
-0.71 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54518918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၄၆
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06042
1.05887
အမြတ်
-1.62 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54515285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06143
1.05887
အမြတ်
-2.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54514404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.68 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05866
1.05887
အမြတ်
0.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#54522634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD