၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10304
1.1037
အမြတ်
1.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50708799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၁
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
140.137
139.973
အမြတ်
-4.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50691863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
139.973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.51 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၀၆
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
139.587
139.973
အမြတ်
14.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50718421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
139.973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.18 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၅
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.68598
0.68539
အမြတ်
1.77 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50743306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.77 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၀
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.03
139.852
139.702
အမြတ်
4.12 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50663754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
139.702
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.12 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၀၁
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10458
1.10529
အမြတ်
2.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50682894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.13 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.68944
0.68884
အမြတ်
1.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50663757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.6903
0.68971
အမြတ်
1.77 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50659857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68971
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.77 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၁၇
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
140.202
140.054
အမြတ်
4.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50663518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
140.054
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.07 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.10873
1.10803
အမြတ်
2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50661779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.10 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.03
140.418
140.267
အမြတ်
4.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50661783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
140.267
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.15 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11005
1.10841
အမြတ်
-4.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50591841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.92 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၄၇
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.10603
1.10841
အမြတ်
11.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50642328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.90 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10803
1.10841
အမြတ်
1.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50594670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.52 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
140.489
140.325
အမြတ်
-4.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50611742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
140.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.51 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၅:၂၅
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
139.939
140.325
အမြတ်
14.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50632391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
140.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.16 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၅၉
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.6885
0.68797
အမြတ်
-1.59 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50634058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.59 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၂၉
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.68651
0.68797
အမြတ်
5.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50643278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.68797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.84 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.68769
0.68828
အမြတ်
1.77 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50632209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.77 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၄၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.10811
1.10742
အမြတ်
2.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50621149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၁
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.10906
1.10834
အမြတ်
2.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50618608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10834
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၃၂:၃၇
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
140.643
140.308
အမြတ်
6.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50602969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
140.308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.14 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
140.09
140.308
အမြတ်
-2.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50568435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.00 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၀၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.68949
0.68889
အမြတ်
1.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50612506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၀၃
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.6892
0.68979
အမြတ်
1.77 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50601697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.68979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.77 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၀
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.69011
0.69085
အမြတ်
-0.74 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50572429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၁၃
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.69212
0.69085
အမြတ်
2.54 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50578669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.54 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11605
1.11391
အမြတ်
-2.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50551231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.14 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၃:၁၃
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.11172
1.11391
အမြတ်
6.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50569215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.11391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.57 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၁၅
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.114
1.11391
အမြတ်
-0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50559841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၄
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
140.147
140.296
အမြတ်
1.37 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50564190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.296
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၉:၃၇
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68936
0.69063
အမြတ်
2.54 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50560054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.54 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69135
0.69063
အမြတ်
-0.72 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50549866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၁
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.923
140.067
အမြတ်
1.33 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50561214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၈
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.11608
1.11538
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50525454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
139.976
139.827
အမြတ်
1.38 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50502562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၈
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11519
1.11587
အမြတ်
0.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50517050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၁၅
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11424
1.11494
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50516676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11329
1.11399
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50515903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၃
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.69068
0.69009
အမြတ်
0.59 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50502587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၁
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11597
1.11661
အမြတ်
0.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50491697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.11647
1.11577
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50500881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၄
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
139.687
140.021
အမြတ်
6.19 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50494587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
140.021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.19 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၀
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
140.237
140.021
အမြတ်
-2.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50484358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.00 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၅၅
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69127
0.69053
အမြတ်
-0.74 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50483993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၄၉
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.68925
0.69053
အမြတ်
2.56 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50488387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.56 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၉
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11501
1.1157
အမြတ်
0.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50491094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1157
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၃၀
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1134
1.11477
အမြတ်
2.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50487942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.74 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11539
1.11477
အမြတ်
-0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#50484359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၁၂
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69041
0.69101
အမြတ်
0.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#50482746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69101
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD