၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၅၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.08958
1.08722
အမြတ်
2.25 USD
EURCHF
စာချုပ်
#28696969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08958
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08722
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.25 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04289
1.04364
အမြတ်
0.07 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#27157978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04289
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04364
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၂၃
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.044
1.0444
အမြတ်
0.08 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#26852180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0444
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၉
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04579
1.05323
အမြတ်
4.91 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#26552769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05323
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.91 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၁
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05012
1.05143
အမြတ်
0.43 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#24927169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05012
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05143
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၅၂
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04785
1.05223
အမြတ်
2.71 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#25832844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04785
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05223
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.71 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၄၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04706
1.04817
အမြတ်
0.51 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#25073886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04706
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04817
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.904
0.90445
အမြတ်
0.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#24868866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90445
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၁၅
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.39287
1.39264
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24307494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39287
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39264
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၉
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85127
0.85193
အမြတ်
0.72 USD
EURGBP
စာချုပ်
#24174811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85193
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၅၁
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38313
1.388
အမြတ်
-5.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24077522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38313
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.388
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.01 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၄၉
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05837
1.05792
အမြတ်
-0.55 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#23673500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05837
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05792
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၄၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.057
1.05876
အမြတ်
0.95 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#23426384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.057
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05876
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.95 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၀၃
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73248
0.73303
အမြတ်
0.45 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#23300773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73303
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၅၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73235
0.73266
အမြတ်
0.21 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#23265164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၅၉
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73442
0.73536
အမြတ်
0.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#23209122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73536
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၃
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73353
0.73385
အမြတ်
0.22 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#23168384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73385
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၀၅
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7327
0.73389
အမြတ်
1.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#23195236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73389
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.09 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၄၃:၄၈
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0561
1.0583
အမြတ်
1.32 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#23022016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၄၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0583
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.32 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၈
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8559
0.85636
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#22285020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8559
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85636
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၃
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85267
0.85343
အမြတ်
0.79 USD
EURGBP
စာချုပ်
#22517178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85267
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85343
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၃၆
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.38984
1.38855
အမြတ်
1.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#22223726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38855
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.19 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၀၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74127
0.74175
အမြတ်
0.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#22094336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74175
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၅၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74237
0.74381
အမြတ်
1.34 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#22046256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74381
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.34 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.25795
1.25528
အမြတ်
2.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#22026041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25528
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.03 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၁:၁၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85651
0.8595
အမြတ်
3.71 USD
EURGBP
စာချုပ်
#21685285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85651
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
4.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8595
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.71 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၂
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85474
0.85741
အမြတ်
3.48 USD
EURGBP
စာချုပ်
#21577274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85741
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.48 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၉
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
110.475
110.975
အမြတ်
-5.37 USD
USDJPY
စာချုပ်
#19479055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.475
လဲလှယ်ခြင်း
-0.76 USD
စုစုပေါင်း
-4.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.975
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.37 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၁၀
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7503
0.75063
အမြတ်
0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#19334336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75063
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၀၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.75316
0.75373
အမြတ်
0.47 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#19210573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75373
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၂၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
90.166
90.047
အမြတ်
0.78 USD
CADJPY
စာချုပ်
#18231757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
90.166
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
90.047
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၀၇:၁၃
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20764
1.20941
အမြတ်
1.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#17103466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၀၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20941
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.36 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
155.411
155.342
အမြတ်
0.38 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#16880443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.411
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.342
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၀၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20348
1.21021
အမြတ်
5.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#16553948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20348
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
5.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21021
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.37 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၃၇
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၄
ကူးယူခြင်း
231.24%
212.48%
အမြတ်
-16.00 USD
SUCCESSTRADE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၃၇
အဝင်အမှတ်
231.24%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၄
ပြင်ပ
212.48%
အမြတ်
-16.00 USD
၃၀.၀၁.၂၀၁၈ ၁၂:၁၃:၂၉
၃၀.၀၁.၂၀၁၈ ၁၅:၅၅:၄၀
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
0.00 USD
QWERTY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၈ ၁၂:၁၃:၂၉
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၈ ၁၅:၅၅:၄၀
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
0.00 USD