၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၄၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.4474
1.40724
အမြတ်
28.54 USD
USDCAD
စာချုပ်
#54354808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.54 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၄၉
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1724
1.21483
အမြတ်
42.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#54265370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.43 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၃၉
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.0612
1.05483
အမြတ်
-13.26 USD
EURCHF
စာချုပ်
#53778105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.05483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.26 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၅၂
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
112.81
111.998
အမြတ်
15.61 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#53749871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
111.998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.61 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၃
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
112.3
111.985
အမြတ်
2.94 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#52874008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
111.985
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.94 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၄၃
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.0602
1.06838
အမြတ်
16.97 USD
EURCHF
စာချုပ်
#52634132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.97 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၂၇
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.3462
1.33307
အမြတ်
9.85 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53426836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.85 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၁၇
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8598
0.85994
အမြတ်
0.18 USD
EURGBP
စာချုပ်
#50264239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၁
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
112.86
111.563
အမြတ်
12.02 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#53037984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
111.563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.02 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၁၆
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.27404
1.2775
အမြတ်
-3.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50078772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.46 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၂
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.2847
1.28316
အမြတ်
1.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51126574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.54 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၃၀
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.286
1.28316
အမြတ်
2.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51116376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.84 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၆:၃၉
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
139.53
139.213
အမြတ်
2.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#50159078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.92 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၆
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
113.5
112.403
အမြတ်
20.21 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#52608770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
112.403
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.21 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၄၂:၃၂
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
140.5
140.458
အမြတ်
0.38 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#51158985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၈
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.2976
1.28685
အမြတ်
10.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#53338167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.75 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၀၁
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
143.45
142.749
အမြတ်
6.34 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#53321994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
142.749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.34 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
144.13
143.105
အမြတ်
9.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#53064907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
144.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
143.105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.25 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၉
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
112.04
110.765
အမြတ်
23.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#53073101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.765
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.02 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၃၃
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.29262
1.28926
အမြတ်
3.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52872253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.36 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၄၇
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.293
1.29323
အမြတ်
-0.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51318833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.2966
1.29321
အမြတ်
3.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52908725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29321
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.39 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၁
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2988
1.29305
အမြတ်
5.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52872324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.75 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၀၇
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.3307
1.3231
အမြတ်
11.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52859895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3231
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.49 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၁၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
112.8
111.945
အမြတ်
15.56 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#52804156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
111.945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.56 USD
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၄၇
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.2958
1.29044
အမြတ်
10.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51951732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.29044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.72 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၄:၅၈
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2916
1.29041
အမြတ်
1.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50297308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29041
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၄၃
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.3018
1.295
အမြတ်
6.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52784601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.80 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၇
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30076
1.3045
အမြတ်
7.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52779685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3045
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.48 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၀၆
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.30157
1.29907
အမြတ်
2.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52359666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၅
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3018
1.29911
အမြတ်
2.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52685332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29911
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.69 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၆:၀၅
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.304
1.29972
အမြတ်
4.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52302583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29972
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.28 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၄၈
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.305
1.29973
အမြတ်
10.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51888066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.29973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.54 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၂၆
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.3109
1.30565
အမြတ်
10.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52616144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.50 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၅၁
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8446
0.84692
အမြတ်
3.03 USD
EURGBP
စာချုပ်
#52677255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၉:၅၆
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
142.8
142.47
အမြတ်
3.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52325931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
142.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၁၄
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.31309
1.30307
အမြတ်
10.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52465566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.02 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၁၇
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
113.74
112.348
အမြတ်
25.56 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#52424659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
112.348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.56 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၀၅
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
121.88
120.953
အမြတ်
8.47 USD
EURJPY
စာချုပ်
#52269988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.47 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၅၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
122.35
120.957
အမြတ်
12.73 USD
EURJPY
စာချုပ်
#52345323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.73 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၅၁
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3126
1.2988
အမြတ်
13.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52204569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2988
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.80 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၇
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.31676
1.30528
အမြတ်
11.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52161367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.48 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၈:၂၇
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.31561
1.30529
အမြတ်
10.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52162590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.32 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၃
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
121.58
120.774
အမြတ်
14.91 USD
EURJPY
စာချုပ်
#51966397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.91 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၈
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.9516
1.95172
အမြတ်
-0.08 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49904603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.95172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၃
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.8497
0.85696
အမြတ်
18.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#51248794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.76 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.9878
1.96516
အမြတ်
15.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49759473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.96516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.00 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၅၁
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.31574
1.31313
အမြတ်
2.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51501679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.61 USD
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၅၉:၁၈
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.07
1.05602
အမြတ်
8.98 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#50301145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.98 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၁၇
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2952
1.28368
အမြတ်
11.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50971564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.52 USD