၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.072
1.07021
အမြတ်
1.19 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#55487055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0782
1.07107
အမြတ်
4.74 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#56846386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.74 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၅၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
124.459
123.591
အမြတ်
16.47 USD
EURJPY
စာချုပ်
#63214280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124.459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
123.591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.47 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
124
123.336
အမြတ်
6.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#62127281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
123.336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.31 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၃၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.086
1.07325
အမြတ်
8.49 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#61251472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.49 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.7786
1.7687
အမြတ်
6.58 USD
EURNZD
စာချုပ်
#62635235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.58 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၅
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2738
1.29014
အမြတ်
16.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62635257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.34 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၂၉
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1795
1.16319
အမြတ်
16.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#62174432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.31 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.18381
1.16471
အမြတ်
19.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60047782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16471
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.10 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
125.28
122.994
အမြတ်
21.93 USD
EURJPY
စာချုပ်
#61743411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.93 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၄၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
126.04
124.145
အမြတ်
18.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#61298221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.07 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.9289
0.91182
အမြတ်
22.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61882937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.17 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.3055
1.28052
အမြတ်
24.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#60305551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28052
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.98 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.3243
1.2983
အမြတ်
26.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#61573479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.337
1.30604
အမြတ်
30.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#61246061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.96 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.891
0.88816
အမြတ်
3.79 USD
EURGBP
စာချုပ်
#56647500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88816
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.79 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.892
0.88818
အမြတ်
5.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#56389127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.10 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.895
0.89
အမြတ်
6.69 USD
EURGBP
စာချုပ်
#56335242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.69 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၀၂
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.8095
1.78033
အမြတ်
19.37 USD
EURNZD
စာချုပ်
#60696824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.78033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.37 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.3245
1.32284
အမြတ်
1.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53029497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၅၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.3268
1.32561
အမြတ်
1.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52986867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3296
1.32231
အမြတ်
5.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52865313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32231
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.51 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.33376
1.32762
အမြတ်
4.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53395126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.62 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၉:၀၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.8885
0.87195
အမြတ်
24.94 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58551769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.87195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.94 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.9045
0.89882
အမြတ်
7.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#57440209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89882
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.47 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0818
1.06136
အမြတ်
13.45 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#56644102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06136
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.45 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24551
1.25059
အမြတ်
5.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#58321969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.08 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၁၃
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23727
1.24959
အမြတ်
12.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57739106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.32 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၀၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24074
1.25
အမြတ်
9.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57770519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.26 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၅
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23637
1.25021
အမြတ်
13.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57733617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.84 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.1314
1.12809
အမြတ်
3.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57699508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12809
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.31 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၁၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
121.44
119.93
အမြတ်
14.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57383024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.12 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၅၄
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
122.118
119.925
အမြတ်
20.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57060631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.50 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၇
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.129
1.12137
အမြတ်
7.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57075926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.63 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၅၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.2562
1.24257
အမြတ်
13.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57049438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.63 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2535
1.24257
အမြတ်
10.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57060733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.93 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၅၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.265
1.25497
အမြတ်
10.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57470281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
122.59
120.78
အမြတ်
16.87 USD
EURJPY
စာချုပ်
#56943408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.87 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2687
1.246
အမြတ်
22.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57197287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.70 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.3508
1.34973
အမြတ်
1.59 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53426863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၁၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25664
1.25735
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#55694200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.76542
1.7432
အမြတ်
14.28 USD
EURNZD
စာချုပ်
#53772657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.76542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.28 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၆:၅၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7622
1.7432
အမြတ်
12.21 USD
EURNZD
စာချုပ်
#53432038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.21 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၅
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7827
1.7432
အမြတ်
25.38 USD
EURNZD
စာချုပ်
#55651043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.38 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၂၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၃၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.7743
1.7543
အမြတ်
12.73 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56644099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.73 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3714
1.36041
အမြတ်
8.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53928014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36041
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.08 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2335
1.2465
အမြတ်
13.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56665802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2465
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.00 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.4042
1.36826
အမြတ်
26.27 USD
USDCAD
စာချုပ်
#55136038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.27 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၂၅
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07467
1.06913
အမြတ်
-5.76 USD
EURCHF
စာချုပ်
#52406919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.76 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.781
1.7632
အမြတ်
11.04 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56043360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.04 USD