၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3296
1.32231
အမြတ်
5.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52865313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32231
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.51 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.33376
1.32762
အမြတ်
4.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53395126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.62 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၉:၀၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.8885
0.87195
အမြတ်
24.94 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#58551769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.87195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.94 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.9045
0.89882
အမြတ်
7.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#57440209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89882
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.47 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0818
1.06136
အမြတ်
13.45 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#56644102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06136
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.45 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24551
1.25059
အမြတ်
5.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#58321969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.08 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၁၃
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23727
1.24959
အမြတ်
12.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57739106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.32 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၀၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24074
1.25
အမြတ်
9.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57770519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.26 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၅
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23637
1.25021
အမြတ်
13.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57733617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.84 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.1314
1.12809
အမြတ်
3.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57699508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12809
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.31 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၁၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
121.44
119.93
အမြတ်
14.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57383024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.12 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၅၄
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
122.118
119.925
အမြတ်
20.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57060631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.50 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၇
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.129
1.12137
အမြတ်
7.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#57075926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.63 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၅၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.2562
1.24257
အမြတ်
13.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57049438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.63 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2535
1.24257
အမြတ်
10.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57060733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.93 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၅၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.265
1.25497
အမြတ်
10.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57470281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
122.59
120.78
အမြတ်
16.87 USD
EURJPY
စာချုပ်
#56943408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.87 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2687
1.246
အမြတ်
22.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#57197287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.70 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.3508
1.34973
အမြတ်
1.59 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53426863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၁၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25664
1.25735
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#55694200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၆:၅၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7622
1.7432
အမြတ်
12.21 USD
EURNZD
စာချုပ်
#53432038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.21 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.76542
1.7432
အမြတ်
14.28 USD
EURNZD
စာချုပ်
#53772657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.76542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.28 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၅
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7827
1.7432
အမြတ်
25.38 USD
EURNZD
စာချုပ်
#55651043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.38 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၂၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၃၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.7743
1.7543
အမြတ်
12.73 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56644099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.73 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3714
1.36041
အမြတ်
8.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#53928014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36041
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.08 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2335
1.2465
အမြတ်
13.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56665802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2465
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.00 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.4042
1.36826
အမြတ်
26.27 USD
USDCAD
စာချုပ်
#55136038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.27 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၂၅
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07467
1.06913
အမြတ်
-5.76 USD
EURCHF
စာချုပ်
#52406919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.76 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.781
1.7632
အမြတ်
11.04 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56043360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.04 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၂၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.219
1.22908
အမြတ်
10.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56393428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.08 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၃၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.7759
1.76703
အမြတ်
5.52 USD
EURNZD
စာချုပ်
#53703402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.76703
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.52 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၅၉
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.7697
1.76712
အမြတ်
3.21 USD
EURNZD
စာချုပ်
#53641342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.76712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.21 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၃၉
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.79855
1.76803
အမြတ်
18.94 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56108157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.76803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.94 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၂၄
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.826
1.79835
အမြတ်
16.80 USD
EURNZD
စာချုပ်
#56263384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.79835
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.80 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၄၁
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2147
1.21233
အမြတ်
2.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#54493356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.37 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၅၈
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.22489
1.22379
အမြတ်
1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#54786561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၇
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.4118
1.40585
အမြတ်
4.23 USD
USDCAD
စာချုပ်
#54493594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.23 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.61171
0.60868
အမြတ်
3.03 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#55955706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.60868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၄၂:၄၅
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.7827
1.76902
အမြတ်
8.39 USD
EURNZD
စာချုပ်
#53805272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.76902
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.39 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၂
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.799
1.77225
အမြတ်
16.37 USD
EURNZD
စာချုပ်
#55696960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.77225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.37 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၉
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24121
1.25953
အမြတ်
18.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#55615290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.32 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၉
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.8176
1.77264
အမြတ်
27.55 USD
EURNZD
စာချုပ်
#55001169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.77264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.55 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၅၄
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.241
1.24113
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#55615209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၃
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.2454
1.23996
အမြတ်
5.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#55512809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.44 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၂၅
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2322
1.22617
အမြတ်
6.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#54840382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.03 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၃၆
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.2438
1.23431
အမြတ်
9.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#54960820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23431
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.49 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၄၅
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.26228
1.23433
အမြတ်
55.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#55107133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.23433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
55.90 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၄၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၁၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2615
1.26221
အမြတ်
1.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52835947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၀ ၀၁:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၄၁
၁၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.8325
1.79853
အမြတ်
20.69 USD
EURNZD
စာချုပ်
#54593878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.79853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.69 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၄၀
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.8704
1.8018
အမြတ်
41.64 USD
EURNZD
စာချုပ်
#54439121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.8018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.64 USD