၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.7155
0.70661
အမြတ်
8.89 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#68107306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.89 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၀၃
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1922
1.1764
အမြတ်
15.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#62482689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.80 USD
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၀၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.187
1.1764
အမြတ်
10.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#64786265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.60 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၇
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.774
0.77232
အမြတ်
1.68 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#68009108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77232
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.68 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၁၅
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2137
1.22335
အမြတ်
-9.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#68160888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.65 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.8752
0.87508
အမြတ်
0.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#55794251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87508
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၁၃
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.2315
1.20757
အမြတ်
47.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#67544986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20757
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
47.86 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၁၅
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.338
1.32677
အမြတ်
11.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#66500093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32677
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.23 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၁၈
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.215
1.2236
အမြတ်
-8.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#66551937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2236
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.60 USD
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၀၉
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.324
1.3141
အမြတ်
9.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#64946001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.90 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၅၇
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.3342
1.3138
အမြတ်
20.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#65960154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.40 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.055
1.05434
အမြတ်
0.46 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#55169093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.7374
1.73251
အမြတ်
3.35 USD
EURNZD
စာချုပ်
#58188370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.35 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၉
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.898
0.89766
အမြတ်
0.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61630835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89766
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၈
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.174
1.16303
အမြတ်
10.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#62810344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.97 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၄၉
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.29841
1.28614
အမြတ်
24.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#63717433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.28614
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.54 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.309
1.29322
အမြတ်
15.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62112907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.78 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၂
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.1838
1.167
အမြတ်
16.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#64022623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.80 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၅၃
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
122.37
121.97
အမြတ်
3.83 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58317945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.83 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၈
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.1859
1.167
အမြတ်
18.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#63995532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.90 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၃
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
124.15
122.508
အမြတ်
15.75 USD
EURJPY
စာချုပ်
#63181185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.508
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.75 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.0677
1.06582
အမြတ်
1.25 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#57470333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.072
1.07021
အမြတ်
1.19 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#55487055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0782
1.07107
အမြတ်
4.74 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#56846386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.74 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၅၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
124.459
123.591
အမြတ်
16.47 USD
EURJPY
စာချုပ်
#63214280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124.459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
123.591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.47 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
124
123.336
အမြတ်
6.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#62127281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
123.336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.31 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၃၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.086
1.07325
အမြတ်
8.49 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#61251472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.49 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.7786
1.7687
အမြတ်
6.58 USD
EURNZD
စာချုပ်
#62635235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.7687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.58 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၅
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2738
1.29014
အမြတ်
16.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#62635257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.34 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၂၉
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1795
1.16319
အမြတ်
16.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#62174432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.31 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.18381
1.16471
အမြတ်
19.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#60047782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16471
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.10 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
125.28
122.994
အမြတ်
21.93 USD
EURJPY
စာချုပ်
#61743411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.93 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၄၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
126.04
124.145
အမြတ်
18.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#61298221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.07 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.9289
0.91182
အမြတ်
22.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#61882937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.17 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.3055
1.28052
အမြတ်
24.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#60305551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28052
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.98 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.3243
1.2983
အမြတ်
26.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#61573479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.337
1.30604
အမြတ်
30.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#61246061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.96 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.891
0.88816
အမြတ်
3.79 USD
EURGBP
စာချုပ်
#56647500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88816
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.79 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.892
0.88818
အမြတ်
5.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#56389127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.10 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.895
0.89
အမြတ်
6.69 USD
EURGBP
စာချုပ်
#56335242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.69 USD