၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၅၁
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3126
1.2988
အမြတ်
13.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52204569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2988
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.80 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၇
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.31676
1.30528
အမြတ်
11.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52161367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.48 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၈:၂၇
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.31561
1.30529
အမြတ်
10.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#52162590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.32 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၃
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
121.58
120.774
အမြတ်
14.91 USD
EURJPY
စာချုပ်
#51966397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.91 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၈
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.9516
1.95172
အမြတ်
-0.08 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49904603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.95172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၃
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.8497
0.85696
အမြတ်
18.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#51248794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.76 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.9878
1.96516
အမြတ်
15.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49759473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.96516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.00 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၅၁
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.31574
1.31313
အမြတ်
2.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#51501679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.61 USD
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၅၉:၁၈
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.07
1.05602
အမြတ်
8.98 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#50301145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.98 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၁၇
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2952
1.28368
အမြတ်
11.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50971564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.52 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၂၅
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.7133
1.71319
အမြတ်
0.07 USD
EURNZD
စာချုပ်
#49333797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.71319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၀၁
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.06591
1.0549
အမြတ်
7.08 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#49269225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.08 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၃၅
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၁၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.0771
1.0604
အမြတ်
10.71 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#49269301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.71 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၄၄
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.7188
1.71878
အမြတ်
0.01 USD
EURNZD
စာချုပ်
#49260211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.71878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၃
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.7349
1.71848
အမြတ်
10.52 USD
EURNZD
စာချုပ်
#49638144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.71848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.52 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၁၉
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.7269
1.716
အမြတ်
6.98 USD
EURNZD
စာချုပ်
#49238972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.98 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၄
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.7484
1.72227
အမြတ်
16.76 USD
EURNZD
စာချုပ်
#49607132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.72227
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.76 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၃၆
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.299
1.28927
အမြတ်
9.73 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50198763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28927
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.73 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၂၅
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
2.0303
2.01779
အမြတ်
7.98 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#50089552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.0303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.01779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.98 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၅၄
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2737
1.27793
အမြတ်
4.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48653436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.23 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၈
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3255
1.32239
အမြတ်
2.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#49687235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32239
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၅၆
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.8732
0.8732
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48199801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၀၅
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.8974
0.88105
အမြတ်
20.46 USD
EURGBP
စာချုပ်
#49804143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.46 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၂၆:၂၆
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.969
1.94689
အမြတ်
13.99 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49691936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၂၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.94689
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.99 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၀၇
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2447
1.2287
အမြတ်
16.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#49424098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၃
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.983
1.96591
အမြတ်
10.84 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49547507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.96591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.84 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၉:၃၃
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.7545
1.73412
အမြတ်
12.94 USD
EURNZD
စာချုပ်
#49508715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.94 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၉:၃၃
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.995
1.97892
အမြတ်
20.21 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49508743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.97892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.21 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၁၄
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
74.16
73.449
အမြတ်
6.59 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#49368370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
73.449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.59 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၁၉
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
136.507
135.603
အမြတ်
-16.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#48348275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.76 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၅:၂၀
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.627
1.62463
အမြတ်
1.61 USD
EURAUD
စာချုပ်
#49138564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62463
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.61 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၁၆
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.883
0.87951
အမြတ်
13.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48007436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.87951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.17 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၁၃
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.03
0.888
0.88577
အမြတ်
8.32 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48078612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.88577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.32 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၃၂
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.61599
1.60241
အမြတ်
9.33 USD
EURAUD
စာချုပ်
#49269222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.33 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.6148
1.60438
အမြတ်
7.14 USD
EURAUD
စာချုပ်
#49380303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60438
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.14 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၅၅
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2545
1.2493
အမြတ်
-10.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48385167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2493
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.40 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၁၈:၅၁
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.8975
0.89159
အမြတ်
7.36 USD
EURGBP
စာချုပ်
#49257037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၁၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89159
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.36 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၅၃
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.8988
0.89157
အမြတ်
18.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48629356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89157
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.02 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၁၈
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
119.08
117.96
အမြတ်
10.40 USD
EURJPY
စာချုပ်
#49312484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.40 USD
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၀၅
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.7333
1.70279
အမြတ်
19.64 USD
EURNZD
စာချုပ်
#49229165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70279
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.64 USD
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၄:၂၀
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.909
0.8911
အမြတ်
22.17 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48979697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8911
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.17 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၁၅
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.90691
0.89659
အမြတ်
12.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#49038016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.73 USD
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၂၈
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.908
0.89659
အမြတ်
28.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48974247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.15 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၀
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2165
1.2296
အမြတ်
13.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#49011211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2296
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.10 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၁
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.90595
0.90503
အမြတ်
2.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48653035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.25 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၃
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.9081
0.90485
အမြတ်
7.96 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48649279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90485
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.96 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၀
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.915
0.90601
အမြတ်
11.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#48921901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.00 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၇
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
0.878
0.92833
အမြတ်
-182.29 USD
EURGBP
စာချုပ်
#47963348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-182.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-182.29 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၃၆
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.701
1.71536
အမြတ်
-9.41 USD
EURNZD
စာချုပ်
#48717421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.71536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.41 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၂
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28433
1.2269
အမြတ်
-57.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48199780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-57.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2269
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-57.43 USD