၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၄၃
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
111.07
112.78
အမြတ်
15.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#81314431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
111.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
112.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.16 USD
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.169
1.15568
အမြတ်
13.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#64483255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.32 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၁၇
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3719
1.34637
အမြတ်
25.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#79176015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34637
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.53 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.177
1.1647
အမြတ်
12.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#64417908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.30 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38
1.35
အမြတ်
30.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77355347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.00 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
152.51
149.322
အမြတ်
29.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#71686843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
149.322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.07 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၀
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.3918
1.36244
အမြတ်
29.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#78139634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36244
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.36 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၁
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
129.37
128.22
အမြတ်
10.48 USD
EURJPY
စာချုပ်
#71555119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.48 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၁၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
132.227
128.683
အမြတ်
32.44 USD
EURJPY
စာချုပ်
#76146368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.44 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၄:၅၂
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2095
1.1776
အမြတ်
31.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#72569421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.90 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၉
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.3595
1.359
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#67545006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၀၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.3762
1.36012
အမြတ်
16.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69053846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.08 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၅၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.3912
1.36012
အမြတ်
31.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70937649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.08 USD