၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၂
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17964
1.18085
အမြတ်
-1.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#144890580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18085
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.31 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၉
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30899
1.30616
အမြတ်
-5.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#143592961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30616
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.86 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၂၅
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34116
1.33456
အမြတ်
-10.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#141564876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.33456
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.09 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1805.1
1828.65
အမြတ်
-47.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#140123255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1828.65
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-47.50 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၁၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
121.809
120.393
အမြတ်
65.23 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139899537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
66.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.393
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
65.23 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၉:၀၅
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
121.911
120.391
အမြတ်
70.09 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139968783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
71.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.391
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
70.09 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၂
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.61832
1.62057
အမြတ်
6.80 USD
EURAUD
စာချုပ်
#139391301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.61832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.62057
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.80 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.9099
0.90969
အမြတ်
0.30 USD
EURGBP
စာချုပ်
#138811739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.90969
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
1760.5
1785.64
အမြတ်
-126.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138802384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1760.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-125.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1785.64
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-126.70 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၁
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1764.5
1762.25
အမြတ်
10.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138716397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1764.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1762.25
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.25 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၂၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.05
1763.06
1760.81
အမြတ်
10.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138671334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1763.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1760.81
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.25 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၇
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
0.90558
0.90231
အမြတ်
11.60 USD
EURGBP
စာချုပ်
#138095910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.90231
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
11.60 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၇
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.90734
0.9023
အမြတ်
18.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#138413275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.9023
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
18.20 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၀၂
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1768.16
1765.91
အမြတ်
2.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138603855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1768.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1765.91
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.05 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၃
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1767.43
1765.18
အမြတ်
2.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138555027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1767.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1765.18
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.05 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1773.02
1771.77
အမြတ်
1.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138452864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.77
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.79901
1.80026
အမြတ်
0.67 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#138377225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.79901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80026
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1755.59
1754.34
အမြတ်
1.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138364591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1755.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1754.34
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1758.68
1757.43
အမြတ်
1.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138319801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1758.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1757.43
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1758.28
1757.03
အမြတ်
1.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#138180659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1758.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1757.03
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81237
1.81362
အမြတ်
0.66 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#138032927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81362
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၂
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.932
0.93141
အမြတ်
0.24 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#138003269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93141
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
106.773
106.998
အမြတ်
-2.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137958096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.998
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.20 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၀၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12334
1.12264
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#137947101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12264
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35707
1.35754
အမြတ်
0.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137946668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35754
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35654
1.35726
အမြတ်
0.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137945943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35726
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3557
1.35633
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137945577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35633
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
107.2
107.108
အမြတ်
0.76 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137906587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
107.239
107.196
အမြတ်
0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137900455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.196
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.375
107.138
အမြတ်
-2.31 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137870456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.138
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.35363
1.35266
အမြတ်
0.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137863362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35266
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.3514
1.35367
အမြတ်
-1.78 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137853464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35367
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.78 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.35236
1.35177
အမြတ်
0.34 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137852101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35177
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.35265
1.35209
အမြတ်
0.31 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137851647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35209
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၅:၀၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95137
0.94912
အမြတ်
-2.47 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137836484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94912
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.47 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၀၆
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.35428
1.35653
အမြတ်
-1.76 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137835510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35653
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.76 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.35457
1.35383
အမြတ်
0.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137835098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35383
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.35446
1.35393
အမြတ်
0.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137834799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35393
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၀၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3554
1.35457
အမြတ်
0.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137833807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35457
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.6876
0.68675
အမြတ်
0.75 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137827775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68675
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.68835
0.68782
အမြတ်
0.43 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137825857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68782
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.68881
0.68827
အမြတ်
0.44 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137824164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68827
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.68962
0.68888
အမြတ်
0.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137822352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68888
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.68732
0.68962
အမြတ်
-2.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137817878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68962
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.40 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.68535
0.68753
အမြတ်
-2.28 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137815733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.28 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.68432
0.68376
အမြတ်
0.46 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137814856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68376
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.68574
0.6848
အမြတ်
0.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137813918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6848
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95154
0.95214
အမြတ်
0.53 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137812362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95214
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
107.613
107.385
အမြတ်
-2.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#137809163
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.385
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.22 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95036
0.9514
အမြတ်
0.99 USD
USDCHF
စာချုပ်
#137807955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9514
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.99 USD