၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၀၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.40971
1.40978
အမြတ်
-0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160344169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၅၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.41008
1.40978
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160344255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၄၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.41048
1.40978
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160344654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၂၂:၅၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.40987
1.40978
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160344174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.41028
1.40978
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160344358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.40993
1.4097
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160344038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4097
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.41007
1.4097
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160344040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4097
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၀၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85796
0.85799
အမြတ်
-0.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160336723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85799
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၁၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85753
0.85799
အမြတ်
0.45 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160338684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85799
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85719
0.85799
အမြတ်
0.93 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160339903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85799
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85816
0.85799
အမြတ်
-0.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160336719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85799
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85775
0.85799
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160337086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85799
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85732
0.85799
အမြတ်
0.74 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160339684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85799
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၀၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.41017
1.40987
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160343921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40987
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၄:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20969
1.2094
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160343169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၃၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20993
1.2094
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160343225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20949
1.2094
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160343168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2094
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၂၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.41055
1.41035
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160343140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.41035
1.41035
အမြတ်
-0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160343137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၁၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.41075
1.41035
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160343187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၂၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.41093
1.41035
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160343262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41035
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20963
1.20951
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20951
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21005
1.20951
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20951
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20934
1.20951
အမြတ်
-0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20951
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၀၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21022
1.20951
အမြတ်
0.61 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20951
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၁၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20983
1.20951
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20951
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.76919
0.76889
အမြတ်
0.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#160342964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76889
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၃၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.41094
1.41054
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160342972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41054
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.41074
1.41054
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160342967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41054
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.76932
0.76922
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#160341383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76922
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၉:၄၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.7699
0.76922
အမြတ်
0.58 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#160342566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76922
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.76913
0.76922
အမြတ်
-0.19 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#160341343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76922
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၂၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.76971
0.76922
အမြတ်
0.39 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#160342007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76922
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.76952
0.76922
အမြတ်
0.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#160341904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76922
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၂၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.41132
1.4108
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160341932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.41151
1.4108
အမြတ်
0.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160341963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၃၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.41089
1.4108
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160341652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.41109
1.4108
အမြတ်
0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160341910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.41069
1.4108
အမြတ်
-0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160341647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.40967
1.41074
အမြတ်
-1.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41074
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.17 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.41018
1.41072
အမြတ်
-0.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41072
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.64 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.40985
1.41072
အမြတ်
-0.97 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41072
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.97 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.41103
1.41072
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41072
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.41035
1.41072
အမြတ်
-0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41072
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.41084
1.41072
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41072
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၃၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.41115
1.41072
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41072
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.41142
1.41075
အမြတ်
0.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41075
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.41172
1.41059
အမြတ်
1.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160295850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၅၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.85761
0.85715
အမြတ်
0.45 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160339950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85715
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.85737
0.85715
အမြတ်
0.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#160339943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85715
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.11 USD