၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၁
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39693
1.40193
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159539200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40193
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.78043
0.78503
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159531203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.78043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.78503
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39493
1.39693
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159531641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39693
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39193
1.39693
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159531658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39693
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21331
1.21431
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159531637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21431
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21031
1.21431
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159531651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21431
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၂
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72146
0.72636
အမြတ်
4.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159477828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72636
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.80 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20869
1.21269
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159524496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21269
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၁၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38979
1.39479
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159524389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39479
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39279
1.39479
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159524379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39479
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77498
0.77958
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159491237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77958
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20466
1.20866
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159496310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20866
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39065
1.39265
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159499650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39265
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39365
1.39265
အမြတ်
-1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159499644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39265
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38765
1.39265
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159502064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39265
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၅၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.39148
1.38648
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159498991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38648
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38848
1.38648
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159498987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38648
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၃၃
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38817
1.39317
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159454845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39317
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39117
1.39317
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159454844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39317
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၁၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.39149
1.38649
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159394541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38649
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38849
1.38649
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159376627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38649
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38549
1.38649
အမြတ်
-1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159376621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38649
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၄၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86542
0.86722
အမြတ်
2.30 USD
EURGBP
စာချုပ်
#159097445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86722
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.30 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86842
0.86722
အမြတ်
-1.86 USD
EURGBP
စာချုပ်
#159097443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86722
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.86 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၆:၄၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86242
0.86722
အမြတ်
6.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#159399076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86722
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.47 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၄၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20673
1.20473
အမြတ်
-10.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159265522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20473
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-10.50 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20973
1.20473
အမြတ်
-10.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159221482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20473
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.20 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၄၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.20373
1.20473
အမြတ်
10.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159276382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.20473
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
10.80 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21273
1.20473
အမြတ်
-16.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159221480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20473
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.20 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.31
1.20073
1.20473
အမြတ်
120.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159279144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
124.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.20473
ကော်မရှင်ခ
-3.10 USD
အမြတ်
120.90 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၆
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7704
0.775
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159453923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.775
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7735
0.775
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159453921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.775
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.77189
0.77039
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159379416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77039
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၅၇
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.77499
0.77039
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159379423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77039
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၀၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71649
0.72139
အမြတ်
4.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159449493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72139
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.80 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20279
1.19879
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159371138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19879
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၀၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39209
1.39109
အမြတ်
-1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159341669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၁၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38609
1.39109
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159351901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39109
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၀၄
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38909
1.39109
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159341675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77498
0.77338
အမြတ်
-1.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159341604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77338
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.70 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၅
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.76878
0.77338
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159379385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77338
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၅၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77188
0.77338
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159341606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77338
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၃
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71466
0.71656
အမြတ်
1.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159355806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71656
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၉
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.71166
0.71656
အမြတ်
14.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159380396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.71656
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
14.40 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၀
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72066
0.71656
အမြတ်
-4.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159347501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71656
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.20 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၃၃
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71766
0.71656
အမြတ်
-1.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159347504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71656
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၅၉
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.7766
0.772
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159277152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.772
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၀
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.7735
0.772
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159277149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.772
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၀၅
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.7173200000000001
0.71542
အမြတ်
1.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159300711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7173200000000001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71542
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၉
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.72032
0.71542
အမြတ်
4.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#159300717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71542
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.80 USD