၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၃၅
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09491
1.09392
အမြတ်
-1.20 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119699607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09392
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၇
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09854
1.09392
အမြတ်
-4.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119215504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09392
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.86 USD
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08761
1.09392
အမြတ်
18.51 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119939435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09392
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
18.51 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၁၉
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09128
1.09392
အမြတ်
4.94 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119746233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09392
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.94 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10214
1.09392
အမြတ်
-8.50 USD
EURCHF
စာချုပ်
#118773891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09392
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.50 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၃:၁၄
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06921
1.06662
အမြတ်
-3.70 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119721406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06662
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-3.70 USD
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၃၂
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.06141
1.06662
အမြတ်
24.91 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119961663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.06662
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
24.91 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၄၈
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.06661
1.06662
အမြတ်
-0.58 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119820233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06662
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၆
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07183
1.06662
အမြတ်
-3.51 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119720393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07183
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06662
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.51 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၈
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08186
1.06662
အမြတ်
-9.89 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119651488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06662
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.89 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၁၆:၄၅
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07926
1.06662
အမြတ်
-8.24 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119716241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06662
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.24 USD
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၁၂
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.06416
1.06662
အမြတ်
6.82 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119888484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06662
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.82 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၄
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.99434
0.98802
အမြတ်
6.30 USD
USDCHF
စာချုပ်
#119434388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98802
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.30 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၄၈
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.99073
0.98802
အမြတ်
2.64 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118751775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98802
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.64 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၁
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.68592
0.6815
အမြတ်
4.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119518627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6815
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.32 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၅
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.07057
1.06492
အမြတ်
3.42 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119720606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06492
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.42 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၂၉
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.09547
1.08917
အမြတ်
6.16 USD
EURCHF
စာချုပ်
#119696869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08917
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.16 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၄၉
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63939
0.63927
အမြတ်
-0.22 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119112934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63927
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၇:၀၃
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.63315
0.63927
အမြတ်
18.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119511390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.63927
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
18.06 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၂၈
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.64251
0.63927
အမြတ်
-3.34 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119080864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63927
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.34 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၂၂
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.63631
0.63927
အမြတ်
5.72 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119275926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.63927
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.72 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၂၉
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.64559
0.63927
အမြတ်
-6.42 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#118983412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63927
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.42 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၁၇
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.08084
1.07563
အမြတ်
3.13 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119639355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07563
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.13 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07827
1.07563
အမြတ်
1.49 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119574566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07563
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.49 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၀၃
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10182
1.09552
အမြတ်
6.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#118751982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09552
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.13 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၂၈
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07923
1.08184
အမြတ်
1.45 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119571824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08184
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08455
1.08184
အမြတ်
-1.92 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119441730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08184
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.92 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၂၇
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.07663
1.08184
အမြတ်
6.20 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119595904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08184
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.20 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၈:၄၁
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08187
1.08184
အမြတ်
-0.22 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119475275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08184
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၂၈
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.08413
1.07892
အမြတ်
15.56 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119436623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07892
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
15.56 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၁၆
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.08154
1.07892
အမြတ်
4.39 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119237790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.07892
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
4.39 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၀၂
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.07889
1.07892
အမြတ်
-0.44 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119207130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07892
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၈
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0737
1.07892
အမြတ်
-3.51 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119060960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07892
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.51 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၅၃:၄၃
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0763
1.07892
အမြတ်
-1.86 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119113850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07892
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.86 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၃၆
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07113
1.07892
အမြတ်
-5.15 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119044278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07892
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.15 USD
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၄
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.68761
0.68591
အမြတ်
1.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119332160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68591
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.60 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၃၆
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.69033
0.68591
အမြတ်
4.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119396219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68591
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.32 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၀
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31244
1.32058
အမြတ်
6.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#119168731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32058
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.06 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၇
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31724
1.32058
အမြတ်
2.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#118751528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32058
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.43 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၄၀
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.10976
1.10349
အမြတ်
6.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#119198199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10349
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.17 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၁၀
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07792
1.08315
အမြတ်
3.14 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#119167254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08315
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.14 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၃၉
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69157
0.69059
အမြတ်
-1.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#118785196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.08 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၂၄
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68618
0.69059
အမြတ်
4.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#119362817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.31 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၂၁
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68888
0.69059
အမြတ်
1.61 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#118840889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.61 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၅
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.63905
0.63603
အမြတ်
2.92 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119113123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63603
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.92 USD
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၁၀
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.64215
0.63603
အမြတ်
6.02 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#119158471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63603
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.02 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၃၄
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.68932
0.68763
အမြတ်
1.59 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#118775544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68763
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.59 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၆:၃၅
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.69204
0.68763
အမြတ်
4.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#118789521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68763
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.31 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၅
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.68663
0.68763
အမြတ်
-1.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#118750037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68763
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၁
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99058
0.99329
အမြတ်
2.63 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118773827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99329
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.63 USD