၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25797
1.25912
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128905596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25912
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.25652
1.25917
အမြတ်
-2.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128882904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25917
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.75 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06235
1.05636
အမြတ်
-6.54 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128382527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05636
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.54 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.05617
1.05642
အမြတ်
-0.46 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128760415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05875
1.05637
အမြတ်
-2.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128384752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05637
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.72 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၅၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.05511
1.05638
အမြတ်
1.14 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128797699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05638
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.14 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.94564
0.94415
အမြတ်
1.48 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128878410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94415
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.48 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95033
0.94406
အမြတ်
-6.74 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128852547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94406
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.74 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၃၅
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94665
0.94406
အမြတ်
-2.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128870242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94406
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.84 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၄၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94302
0.94407
အမြတ်
1.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128880559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94407
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.01 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၁၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39564
1.38293
အမြတ်
-9.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128882425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38293
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-9.29 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38524
1.38304
အမြတ်
1.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128907182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38304
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.49 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၂:၀၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39092
1.38288
အမြတ်
-5.91 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128897493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38288
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.91 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38618
1.38288
အမြတ်
-2.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128906579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38288
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.49 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၈:၃၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.02289
1.02643
အမြတ်
-2.38 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#128881939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.02643
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.38 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၇:၅၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.02558
1.02642
အမြတ်
-0.72 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#128883339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.02642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၂၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.02806
1.02642
အမြတ်
0.81 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#128883916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.02642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.02833
1.02629
အမြတ်
-1.45 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#128884074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.02629
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.45 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.02553
1.0263
အမြတ်
0.27 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#128884347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0263
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.60906
0.6143
အမြတ်
-5.34 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128882927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.60906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6143
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.34 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၀၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.61216
0.6143
အမြတ်
-2.24 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128883675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6143
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.24 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၅၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.6155
0.61393
အမြတ်
1.47 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128890360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.61393
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.61763
0.61381
အမြတ်
-3.92 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128874135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.61763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.61381
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.92 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.61142
0.61377
အမြတ်
2.25 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128881280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.61142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.61377
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.25 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.61453
0.61381
အမြတ်
-0.82 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128878311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.61453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.61381
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.82 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၅၅
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.62545
0.62987
အမြတ်
-4.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128881383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62987
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.52 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၁၃
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.6283
0.62987
အမြတ်
-1.67 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128883488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62987
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.67 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.63103
0.62987
အမြတ်
1.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128883984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62987
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၅၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63228
0.62981
အမြတ်
-2.57 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128898021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62981
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.57 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၄၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62954
0.62978
အမြတ်
0.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128901444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.11664
1.11893
အမြတ်
-2.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128889105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11893
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.39 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၃၈
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.12026
1.11897
အမြတ်
1.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128893663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11897
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.19 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.11857
1.11897
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128874140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11897
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၃၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37937
1.38537
အမြတ်
-4.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128872183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.43 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၄၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38409
1.38537
အမြတ်
-1.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128877487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.02 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၃၄
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.38883
1.38537
အမြတ်
4.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128880440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38537
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.80 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၅၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.39361
1.38537
အမြတ်
17.54 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128881451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38537
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
17.54 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37466
1.38537
အမြတ်
-7.83 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128865309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-7.83 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၅၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2586
1.2579
အမြတ်
-0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128877558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2579
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၄၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.255
1.2579
အမြတ်
2.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128882649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2579
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.80 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၃၁:၅၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25139
1.2579
အမြတ်
12.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128888322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2579
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
12.82 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26219
1.2579
အမြတ်
-4.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128874155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2579
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.39 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63053
0.63224
အမြတ်
1.61 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128891209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63224
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.61 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၂၅:၅၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62781
0.63224
အမြတ်
4.33 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#128895066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63224
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.33 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၄၃
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.12183
1.11552
အမြတ်
12.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128880577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12183
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11552
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
12.42 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၂၈
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.11102
1.11552
အမြတ်
-4.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128848230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11552
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.60 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၂၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.11824
1.11552
အမြတ်
2.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128867573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11552
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.62 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၂၈
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.11464
1.11552
အမြတ်
-0.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128864790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11552
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၁၇
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.02154
1.02664
အမြတ်
58.18 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#128882085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.02664
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
58.18 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၂၅
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03955
1.02664
အမြတ်
-8.07 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#128463527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.02664
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.07 USD