၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၀၁
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10026
1.10426
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116352452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10426
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၀၂
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67412
0.67872
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115444672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67872
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၈:၂၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62788
0.63278
အမြတ်
4.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#115678055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၄၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63278
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.80 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၀၅:၀၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63088
0.63278
အမြတ်
1.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#115678001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63278
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၀၂
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09647
1.10047
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115346450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10047
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၄၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.09539
1.09439
အမြတ်
4.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115204104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09439
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.12
1.09839
1.09439
အမြတ်
46.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115327553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.09439
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
46.80 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.09239
1.09439
အမြတ်
-4.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114981032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09439
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.20 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၀၅
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.08939
1.09439
အမြတ်
-10.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114981020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09439
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.20 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၄၃
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.67712
0.67252
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115444627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67252
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.67402
0.67252
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115115774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67252
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.67092
0.67252
အမြတ်
-1.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115115733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67252
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.70 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၀၄
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62837
0.63327
အမြတ်
4.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#115383687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63327
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.80 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၀၄
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.24
0.66931
0.67401
အမြတ်
110.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115114257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
112.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
0.67401
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
110.40 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၄၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.67861
0.67401
အမြတ်
-14.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113599660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.67401
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-14.10 USD
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၄:၅၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68481
0.67401
အမြတ်
-10.90 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#112729731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67401
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-10.90 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၂
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.67551
0.67401
အမြတ်
-11.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113642284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.67401
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-11.20 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68791
0.67401
အမြတ်
-14.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#112729725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67401
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-14.00 USD
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၀၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68171
0.67401
အမြတ်
-7.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113353989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67401
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-7.80 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၈:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.67241
0.67401
အမြတ်
19.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114400511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.67401
ကော်မရှင်ခ
-1.30 USD
အမြတ်
19.50 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62606
0.62796
အမြတ်
1.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114398354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62796
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၂၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.62306
0.62796
အမြတ်
14.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114854570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.62796
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
14.40 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၄၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62906
0.62796
အမြတ်
-1.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114241594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62796
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၀၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63206
0.62796
အမြတ်
-4.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114241584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.62796
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.20 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09244
1.09644
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115204793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09644
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၁၈
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08845
1.09245
အမြတ်
7.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114969492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09245
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.80 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၀၁
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09445
1.09245
အမြတ်
-2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114730626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09245
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၅၀
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09145
1.09245
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114730687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09245
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၀၀
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.67557
0.67097
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114400522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67097
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၁၅
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.09426
1.09026
အမြတ်
7.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114609347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09026
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.80 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၀၁
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.09126
1.09026
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114609307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09026
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၂၆:၅၉
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.62999
0.62509
အမြတ်
9.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114433742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၂၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.62509
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.60 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၀:၀၂
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.62699
0.62509
အမြတ်
3.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114433700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.62509
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.60 USD
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၀၁
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10556
1.09456
အမြတ်
-11.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113691212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09456
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-11.10 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၅:၅၄
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.09356
1.09456
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114412453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.09456
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၄၇
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.09656
1.09456
အမြတ်
-12.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113920089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.09456
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-12.60 USD
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၄
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09956
1.09456
အမြတ်
-10.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113814167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09456
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.20 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၂၆
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10256
1.09456
အမြတ်
-8.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113691219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09456
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-8.10 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၄
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.28
1.09056
1.09456
အမြတ်
109.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114513479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
112.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.09456
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
109.20 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.09527
1.09127
အမြတ်
7.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114530456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09127
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.80 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၀၀
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.09227
1.09127
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114530437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09127
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၀၁
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.0966
1.0926
အမြတ်
7.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114412543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0926
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.80 USD
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၃
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
0.63205
0.62715
အမြတ်
14.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#114023133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.62715
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
14.40 USD
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၅၀
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.62905
0.62715
အမြတ်
3.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#113906448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.62715
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၃:၀၆
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.62605
0.62715
အမြတ်
-2.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#113906415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.62715
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.40 USD
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၅၁
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.10043
1.09643
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113920834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.90 USD
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၀၃
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.09743
1.09643
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113920784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၂
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.68019
0.67559
အမြတ်
4.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113847405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67559
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.50 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၀၁
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.67709
0.67559
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#113847328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67559
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၃
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.12
0.62723
0.63213
အမြတ်
57.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#113600135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.63213
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
57.60 USD