၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၁၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.26568
1.25568
အမြတ်
-20.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101660621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-20.20 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၇:၁၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26868
1.25568
အမြတ်
-13.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101402164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-13.10 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၅၃
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.94
1.25068
1.25568
အမြတ်
460.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#102116465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
470.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.94
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-9.40 USD
အမြတ်
460.60 USD
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၇
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.28
1.25668
1.25568
အမြတ်
-30.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101987076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-30.80 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27168
1.25568
အမြတ်
-16.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101402149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-16.10 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၂၉
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.26268
1.25568
အမြတ်
-42.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101920379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-42.60 USD
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၄:၀၃
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.51
1.25368
1.25568
အမြတ်
96.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#102087132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
102.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-5.10 USD
အမြတ်
96.90 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၆
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.25968
1.25568
အမြတ်
-61.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101943303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-60.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-61.50 USD
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၀၁
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.25576
1.25076
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#102087897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25076
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.26101
1.25601
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101978382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25601
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၀၀
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2658
1.2608
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101920822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2608
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၀၃
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2705
1.2655
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101644961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2655
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၀၉
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2728
1.2708
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101316536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2708
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၀၁
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2698
1.2708
အမြတ်
-1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101316461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2708
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၁၄
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.2758
1.2708
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101452195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2708
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၂၈:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27243
1.27143
အမြတ်
-1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101231849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၁:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27143
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27543
1.27143
အမြတ်
-4.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101231844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27143
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.10 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၄၅
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.26643
1.27143
အမြတ်
29.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101316990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.27143
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
29.40 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၅:၂၃
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.26943
1.27143
အမြတ်
3.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101289349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27143
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.80 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၂၅
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.27189
1.26989
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101168897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26989
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.26889
1.26989
အမြတ်
-1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101168851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26989
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၇:၀၀
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.27489
1.26989
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101213735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26989
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၄
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27343
1.27543
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101124823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27543
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၁၃
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27043
1.27543
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101124845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27543
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၀၁
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.26785
1.26885
အမြတ်
-1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101059891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26885
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၅၇
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.27385
1.26885
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101106055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26885
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၀၆
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27085
1.26885
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#101059897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26885
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၄:၁၈
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26834
1.27334
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100893269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27334
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၈:၀၁
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27134
1.27334
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100893232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27334
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၂၃
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.31
1.2729
1.2679
အမြတ်
151.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100879289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
155.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.2679
ကော်မရှင်ခ
-3.10 USD
အမြတ်
151.90 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၄၈:၁၀
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.2639
1.2679
အမြတ်
-8.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100440588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၄၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2679
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.20 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၆
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.12
1.2699
1.2679
အမြတ်
22.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100832336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.2679
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
22.80 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၁
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.2609
1.2679
အမြတ်
-14.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100440455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2679
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-14.20 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၁၉
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.2669
1.2679
အမြတ်
-5.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100679779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2679
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-5.50 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2664
1.2714
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100829336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2714
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၂၄
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26146
1.26646
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100682966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26646
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26446
1.26646
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100682950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26646
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၁၃
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၅၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25937
1.26437
အမြတ်
4.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100596891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26437
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.90 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၅၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26237
1.26437
အမြတ်
1.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100596879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26437
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၄၅
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.2634
1.2624
အမြတ်
-6.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100139612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.2624
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-6.60 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၂၀
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2694
1.2624
အမြတ်
-7.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100016899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2624
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-7.10 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၀၁
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2724
1.2624
အမြတ်
-10.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100016848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2624
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-10.10 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၄၇
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.2604
1.2624
အမြတ်
28.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100269891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.2624
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
28.50 USD
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၄၇
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2664
1.2624
အမြတ်
-8.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100054985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2624
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.20 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၃၉
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.28
1.2574
1.2624
အမြတ်
137.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100444418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
140.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.2624
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
137.20 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၂၁
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.26567
1.26067
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100275800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26067
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၀၁
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.26267
1.26067
အမြတ်
3.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100275698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26067
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.80 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၀
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.26774
1.26274
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100055618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26274
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.80 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၄၆
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.27089
1.26889
အမြတ်
9.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#100005626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.26889
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.50 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၈
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.26789
1.26889
အမြတ်
-2.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99998398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26889
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.20 USD