၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၁၆
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.1715
1.16145
အမြတ်
-1 052.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147459469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1715
လဲလှယ်ခြင်း
-37.14 USD
စုစုပေါင်း
-1 005.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.16145
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-1 052.14 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၂:၃၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၀၂
ရောင်းချမှု
4
1.17654
1.17149
အမြတ်
1 980.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147343142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 020.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.17149
ကော်မရှင်ခ
-40.00 USD
အမြတ်
1 980.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
2
1.18036
1.18349
အမြတ်
-640.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147123406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18036
လဲလှယ်ခြင်း
5.16 USD
စုစုပေါင်း
-626.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18349
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-640.84 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.18476
1.18034
အမြတ်
-481.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146975647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18476
လဲလှယ်ခြင်း
-29.71 USD
စုစုပေါင်း
-442.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18034
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-481.71 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1.18718
1.18476
အမြတ်
233.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146822257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18718
လဲလှယ်ခြင်း
1.29 USD
စုစုပေါင်း
242.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18476
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
233.29 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
2
1.18549
1.18753
အမြတ်
373.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146698886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18549
လဲလှယ်ခြင်း
-14.86 USD
စုစုပေါင်း
408.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18753
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
373.14 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၁၉
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၂
ရောင်းချမှု
1
1.18117
1.18545
အမြတ်
-436.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146656445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18117
လဲလှယ်ခြင်း
1.29 USD
စုစုပေါင်း
-428.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18545
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-436.71 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၈
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
2
1.17969
1.18117
အမြတ်
216.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146301370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17969
လဲလှယ်ခြင်း
-59.43 USD
စုစုပေါင်း
296.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18117
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
216.57 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.18223
1.17969
အမြတ်
-271.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146165746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18223
လဲလှယ်ခြင်း
-7.43 USD
စုစုပေါင်း
-254.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17969
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-271.43 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၃၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.17903
1.1823
အမြတ်
309.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146059971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17903
လဲလှယ်ခြင်း
-7.43 USD
စုစုပေါင်း
327.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.1823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
309.57 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၂၃
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၁၃
ရောင်းချမှု
4
1.18479
1.17917
အမြတ်
2 208.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146042800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 248.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.17917
ကော်မရှင်ခ
-40.00 USD
အမြတ်
2 208.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၉
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၁၁
ရောင်းချမှု
2
1.18282
1.18474
အမြတ်
-401.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#145919945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18282
လဲလှယ်ခြင်း
2.58 USD
စုစုပေါင်း
-384.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18474
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-401.42 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၀
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၁၃
ရောင်းချမှု
1
1.18429
1.19102
အမြတ်
-671.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#144629790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18429
လဲလှယ်ခြင်း
11.60 USD
စုစုပေါင်း
-673.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19102
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-671.40 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၃
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.09935
1.18412
အမြတ်
317.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135756828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09935
လဲလှယ်ခြင်း
-21.34 USD
စုစုပေါင်း
339.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18412
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
317.34 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၀
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.10383
1.1379
အမြတ်
-273.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136017749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10383
လဲလှယ်ခြင်း
-0.32 USD
စုစုပေါင်း
-272.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-273.68 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၆
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13346
1.13788
အမြတ်
17.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136716472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13346
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
17.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13788
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
17.09 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.0938
1.1379
အမြတ်
-177.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#135823449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0938
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 USD
စုစုပေါင်း
-176.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-177.02 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၉
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.32
1.12377
1.1379
အမြတ်
-455.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136599127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12377
လဲလှယ်ခြင်း
-0.61 USD
စုစုပေါင်း
-452.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
-455.97 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၂
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.16
1.11372
1.1379
အမြတ်
-389.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136177320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11372
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-386.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.1379
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
-389.03 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13308
1.13407
အမြတ်
3.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136711715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13407
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.56 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13193
1.1329
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136709569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1329
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.48 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13145
1.13218
အမြတ်
2.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136708449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13218
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.52 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13003
1.13124
အမြတ်
4.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136707606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.13124
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.44 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12898
1.12996
အမြတ်
3.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136705700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12996
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.52 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12793
1.12893
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136702752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12893
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12687
1.12787
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136680524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12787
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12579
1.1268
အမြတ်
3.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136608091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12579
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1268
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.07 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၅၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12449
1.12578
အမြတ်
4.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136599611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12578
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.76 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12356
1.12447
အမြတ်
3.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136590322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12447
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.24 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12241
1.12348
အမြတ်
3.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136540286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12348
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.88 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12158
1.12255
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136538517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12255
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.48 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၂၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12056
1.12155
အမြတ်
3.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136535353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12155
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.56 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.12032
1.12132
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136528095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12132
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11918
1.12017
အမြတ်
3.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136478379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11918
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12017
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.37 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11815
1.11916
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136440786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11916
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11706
1.11815
အမြတ်
3.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136436908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11815
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.96 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၃၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11599
1.117
အမြတ်
3.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136435704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.117
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.64 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၁၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11488
1.11588
အမြတ်
3.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136273894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11488
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11588
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.41 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၈
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11387
1.11487
အမြတ်
3.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136180621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11387
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11487
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.41 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11281
1.11381
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136176469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11381
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11167
1.11279
အမြတ်
4.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136175390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11279
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.08 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.11058
1.11164
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136146756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11164
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.84 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၂၁
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10951
1.11057
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136137188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.11057
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.84 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၁
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.10942
1.10944
အမြတ်
-0.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136136981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10942
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.10944
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.64 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၂
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10846
1.10945
အမြတ်
3.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136062611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10846
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10945
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.37 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၁၅
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.10855
1.10856
အမြတ်
-0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136062567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.10856
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၂၁
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10795
1.10897
အမြတ်
3.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136053692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10897
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.68 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၆
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10688
1.10788
အမြတ်
3.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136049240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10788
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.60 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၀
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10583
1.10686
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136035188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10686
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.10478
1.10581
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#136027559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.10581
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD