၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၂၇
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၅:၃၆
ရောင်းချမှု
1
1.31198
1.31064
အမြတ်
128.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121582617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31198
လဲလှယ်ခြင်း
4.90 USD
စုစုပေါင်း
134.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31064
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
128.90 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၄၂
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၃၈
ရောင်းချမှု
1
1.31598
1.31413
အမြတ်
179.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121610673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31598
လဲလှယ်ခြင်း
4.90 USD
စုစုပေါင်း
185.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31413
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
179.90 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၀၈
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၃၇
ရောင်းချမှု
1
1.31798
1.31467
အမြတ်
323.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121952861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31798
လဲလှယ်ခြင်း
2.10 USD
စုစုပေါင်း
331.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.31467
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
323.10 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.64367
0.648
အမြတ်
38.35 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#109543474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64367
လဲလှယ်ခြင်း
-384.65 USD
စုစုပေါင်း
433.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.648
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
38.35 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.64247
0.648
အမြတ်
158.35 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#109543427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64247
လဲလှယ်ခြင်း
-384.65 USD
စုစုပေါင်း
553.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.648
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
158.35 USD
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၃၉
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၁၈
ရောင်းချမှု
1
1.29263
1.28233
အမြတ်
1 020.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#118075516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 030.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.28233
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
1 020.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၃၇
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၁
ရောင်းချမှု
1
1.29472
1.29263
အမြတ်
199.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#117559063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29472
လဲလှယ်ခြင်း
0.67 USD
စုစုပေါင်း
209.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.29263
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
199.67 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၅၁
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
1
0.89196
0.88729
အမြတ်
826.85 USD
EURGBP
စာချုပ်
#100864287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89196
လဲလှယ်ခြင်း
264.09 USD
စုစုပေါင်း
582.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.88729
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
826.85 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၄
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၂
ရောင်းချမှု
1
0.92414
0.91663
အမြတ်
906.72 USD
EURGBP
စာချုပ်
#108761516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92414
လဲလှယ်ခြင်း
15.91 USD
စုစုပေါင်း
910.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.91663
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
906.72 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၇:၄၁
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.67519
0.67823
အမြတ်
307.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97538855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67519
လဲလှယ်ခြင်း
13.30 USD
စုစုပေါင်း
304.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
307.30 USD
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၈
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.67554
0.67823
အမြတ်
272.44 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97514024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67554
လဲလှယ်ခြင်း
13.44 USD
စုစုပေါင်း
269.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
272.44 USD
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၁၄
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.6766
0.67823
အမြတ်
166.44 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97513366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6766
လဲလှယ်ခြင်း
13.44 USD
စုစုပေါင်း
163.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
166.44 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၉
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.65947
0.66291
အမြတ်
338.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#98699219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65947
လဲလှယ်ခြင်း
4.06 USD
စုစုပေါင်း
344.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၂၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.66291
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
338.06 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၁၁
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၂
ရောင်းချမှု
1
112.137
110.955
အမြတ်
825.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#97535234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.137
လဲလှယ်ခြင်း
-229.56 USD
စုစုပေါင်း
1 065.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
110.955
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
825.74 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၂
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၁:၃၄
ရောင်းချမှု
1
1.34007
1.33422
အမြတ်
425.76 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97540480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34007
လဲလှယ်ခြင်း
-2.70 USD
စုစုပေါင်း
438.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.33422
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
425.76 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၈
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ရောင်းချမှု
1
0.67748
0.67634
အမြတ်
104.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97464999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
114.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67634
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
104.00 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၃
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ရောင်းချမှု
1
0.67711
0.67634
အမြတ်
67.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97464320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67634
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
67.00 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၂၉
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.6734
0.67565
အမြတ်
215.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97139245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6734
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
225.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67565
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
215.14 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၄၆
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
0.67306
0.6752
အမြတ်
204.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97403810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67306
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
214.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.6752
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
204.14 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၁၅
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.67291
0.6749
အမြတ်
189.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97319235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67291
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
199.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.6749
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
189.14 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၄၅
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.67252
0.67447
အမြတ်
185.14 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97404826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67252
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
195.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67447
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
185.14 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၄၄
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ရောင်းချမှု
1
0.67638
0.67477
အမြတ်
135.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97327265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67638
လဲလှယ်ခြင်း
-15.30 USD
စုစုပေါင်း
161.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67477
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
135.70 USD
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၂၄
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ရောင်းချမှု
1
0.67647
0.67477
အမြတ်
144.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#97327209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67647
လဲလှယ်ခြင်း
-15.30 USD
စုစုပေါင်း
170.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.67477
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
144.70 USD
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၀၁
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၄:၁၆
ရောင်းချမှု
1
0.86462
0.8618
အမြတ်
351.34 USD
EURGBP
စာချုပ်
#97240897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86462
လဲလှယ်ခြင်း
2.87 USD
စုစုပေါင်း
368.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.8618
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
351.34 USD
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၀
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.858
0.86129
အမြတ်
383.71 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96912725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.858
လဲလှယ်ခြင်း
-24.96 USD
စုစုပေါင်း
428.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.86129
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
383.71 USD
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၄၉
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.85661
0.85842
အမြတ်
196.59 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96916320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85661
လဲလှယ်ခြင်း
-19.99 USD
စုစုပေါင်း
236.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.85842
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
196.59 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၀၈
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85642
0.8604
အမြတ်
246.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96827530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85642
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
259.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8604
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
246.62 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၇:၄၈
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85888
0.8604
အမြတ်
86.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96822965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85888
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
98.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8604
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
86.47 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၄
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85742
0.8604
အမြတ်
181.52 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96825523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85742
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
194.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8604
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
181.52 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၇
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85926
0.8604
အမြတ်
61.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96813039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85926
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
74.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8604
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
61.73 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၁၅
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.858
0.8604
အမြတ်
143.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96823773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.858
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
156.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8604
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
143.76 USD
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၉
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.5
1.34415
1.34005
အမြတ်
146.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#96641792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34415
လဲလှယ်ခြင်း
-1.34 USD
စုစုပေါင်း
152.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.34005
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
146.64 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၂
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.5
1.34287
1.34005
အမြတ်
94.85 USD
USDCAD
စာချုပ်
#96622700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34287
လဲလှယ်ခြင်း
-5.37 USD
စုစုပေါင်း
105.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.34005
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
94.85 USD
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၄၆
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.5
0.67925
0.67785
အမြတ်
14.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95633183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67925
လဲလှယ်ခြင်း
-51.00 USD
စုစုပေါင်း
70.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67785
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
14.00 USD
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၅၄
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
0.68012
0.67875
အမြတ်
12.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95639920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68012
လဲလှယ်ခြင်း
-51.00 USD
စုစုပေါင်း
68.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67875
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
12.50 USD
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၄၆
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85019
0.85685
အမြတ်
419.85 USD
EURGBP
စာချုပ်
#96627084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85019
လဲလှယ်ခြင်း
-7.50 USD
စုစုပေါင်း
437.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.85685
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
419.85 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၄၇
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.5
0.68221
0.67925
အမြတ်
102.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95683158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68221
လဲလှယ်ခြင်း
-40.80 USD
စုစုပေါင်း
148.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67925
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
102.20 USD
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၅၃
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.68353
0.68012
အမြတ်
124.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95696976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68353
လဲလှယ်ခြင်း
-40.80 USD
စုစုပေါင်း
170.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.68012
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
124.70 USD
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၂၃
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၀၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
0.68463
0.68163
အမြတ်
119.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95938066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68463
လဲလှယ်ခြင်း
-25.50 USD
စုစုပေါင်း
150.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.68163
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
119.50 USD
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၃၆
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၀၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
0.68512
0.68163
အမြတ်
144.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95938462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68512
လဲလှယ်ခြင်း
-25.50 USD
စုစုပေါင်း
174.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၃:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.68163
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
144.00 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၉
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.34529
1.33695
အမြတ်
302.88 USD
USDCAD
စာချုပ်
#95570616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34529
လဲလှယ်ခြင်း
-4.02 USD
စုစုပေါင်း
311.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.33695
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
302.88 USD
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၃၁
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85776
0.85839
အမြတ်
18.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#95501368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85776
လဲလှယ်ခြင်း
-12.50 USD
စုစုပေါင်း
41.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.85839
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
18.66 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၅၆:၃၄
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.85576
0.85776
အမြတ်
118.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#95605424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85576
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
130.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.85776
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
118.25 USD
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၂၅:၅၃
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.5
1.31678
1.31061
အမြတ်
307.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#95501384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၂၀:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31678
လဲလှယ်ခြင်း
4.00 USD
စုစုပေါင်း
308.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.31061
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
307.50 USD
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၅၂
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.31889
1.31679
အမြတ်
100.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#95467646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.31679
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
100.00 USD
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၅၂
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.68353
0.68171
အမြတ်
86.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95367407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.68171
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
86.00 USD
၂၂.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၆:၅၃
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.68068
0.68
အမြတ်
13.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95082991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68068
လဲလှယ်ခြင်း
-15.30 USD
စုစုပေါင်း
34.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.68
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
13.70 USD
၂၂.၀၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၆
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.68194
0.6802
အမြတ်
66.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95099069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68194
လဲလှယ်ခြင်း
-15.30 USD
စုစုပေါင်း
87.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.6802
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
66.70 USD
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၀၆
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.68558
0.68131
အမြတ်
195.75 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95107786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68558
လဲလှယ်ခြင်း
-12.75 USD
စုစုပေါင်း
213.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.68131
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
195.75 USD
၂၂.၀၂.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၄၆
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.68438
0.68131
အမြတ်
133.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#95105499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၁၉ ၁၇:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68438
လဲလှယ်ခြင်း
-15.30 USD
စုစုပေါင်း
153.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.68131
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
133.20 USD