၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၀၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13079
1.13125
အမြတ်
0.33 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#139436427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.41 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13125
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.33 EUR
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၃၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.94202
0.94144
အမြတ်
0.47 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#139436436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.55 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94144
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.47 EUR
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၂၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69564
0.69595
အမြတ်
0.20 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#139436430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.28 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69595
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.20 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၁၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
134.04
134.103
အမြတ်
0.36 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#139018632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.103
ကော်မရှင်ခ
-0.16 EUR
အမြတ်
0.36 EUR
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၅၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.47
133.532
အမြတ်
0.35 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#139018377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.51 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.532
ကော်မရှင်ခ
-0.16 EUR
အမြတ်
0.35 EUR
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.68356
0.68557
အမြတ်
-9.37 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#138926922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-8.96 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68557
ကော်မရှင်ခ
-0.41 EUR
အမြတ်
-9.37 EUR
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၆
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
106.605
106.599
အမြတ်
-0.17 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#138151896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.24 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
106.599
ကော်မရှင်ခ
-0.41 EUR
အမြတ်
-0.17 EUR
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၇:၃၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25233
1.2503
အမြတ်
-1.91 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#135681246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-1.83 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2503
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-1.91 EUR
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၀၁
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.245
133.273
အမြတ်
0.08 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#135680426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.24 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.273
ကော်မရှင်ခ
-0.16 EUR
အမြတ်
0.08 EUR
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၂၆
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
107.315
107.284
အမြတ်
0.18 EUR
USDJPY
စာချုပ်
#135914692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.26 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.284
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.18 EUR
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၀၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.96713
0.96686
အမြတ်
0.18 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#135680152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.26 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.96686
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.18 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.96716
0.96684
အမြတ်
0.22 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#135034739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.30 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.96684
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.22 EUR
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၅၈
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97612
0.97548
အမြတ်
-0.68 EUR
USDCHF
စာချုပ်
#134597153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.60 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.97548
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.68 EUR
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၃၁
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09017
1.09059
အမြတ်
0.31 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#134597182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.39 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09059
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.31 EUR
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.9
116.938
အမြတ်
0.16 EUR
EURJPY
စာချုပ်
#134774548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.32 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.938
ကော်မရှင်ခ
-0.16 EUR
အမြတ်
0.16 EUR
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၄၁
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.64264
0.64235
အမြတ်
0.19 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#134666103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.27 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64235
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.19 EUR
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၁၇
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.64272
0.64476
အမြတ်
-1.97 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#134597012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-1.89 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64476
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-1.97 EUR
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၄၀:၅၈
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.1
0.64272
0.64274
အမြတ်
-1.00 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#134596937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၄၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.18 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.64274
ကော်မရှင်ခ
-0.82 EUR
အမြတ်
-1.00 EUR
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၃၄
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.64253
0.6422
အမြတ်
0.23 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#134556190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.31 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6422
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.23 EUR
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၄:၁၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၄:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.5714
0.57094
အမြတ်
0.34 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#129395057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.5714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.42 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.57094
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.34 EUR
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၄၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.57497
0.57416
အမြတ်
-0.82 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#129395053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.57497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.74 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.57416
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.82 EUR
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၃၂
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2993
1.29931
အမြတ်
-0.09 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#124041332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.01 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29931
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.09 EUR
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၂
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.33439
1.33435
အမြတ်
-0.05 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#122229682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.03 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33435
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.05 EUR
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၂
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.68464
0.6847
အမြတ်
-0.14 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#121577504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.06 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6847
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.14 EUR
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၇
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.30384
1.30397
အမြတ်
-0.19 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#121527111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30384
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.11 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30397
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.19 EUR
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၀
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.68395
0.68421
အမြတ်
-0.31 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#121498687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.23 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68421
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.31 EUR
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၅
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68253
0.68251
အမြတ်
-0.09 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#121370311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.01 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68251
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.09 EUR
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၄၅:၀၀
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၄၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.63036
0.62959
အမြတ်
-2.34 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#116950029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-2.09 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.62959
ကော်မရှင်ခ
-0.25 EUR
အမြတ်
-2.34 EUR
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၁၆
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.09203
1.09182
အမြတ်
0.11 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#115280267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09182
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.11 EUR
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၃
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.0944
1.09428
အမြတ်
0.03 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#114542677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.11 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09428
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.03 EUR
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၄၂
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.09797
1.09775
အမြတ်
0.12 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#114406911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.20 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09775
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.12 EUR
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၄
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63238
0.6315
အမြတ်
-0.88 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#114339937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.80 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6315
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.88 EUR
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၃
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10029
1.10038
အမြတ်
0.00 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#114254266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.08 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10038
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.00 EUR
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၃၈
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.24869
1.24875
အမြတ်
-0.13 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#113696748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.05 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24875
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.13 EUR
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၅၉
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2493
1.24926
အမြတ်
-0.12 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#113696595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.04 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24926
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.12 EUR
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၂၉:၅၉
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.68069
0.68047
အမြတ်
0.12 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#113632526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၂၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.20 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68047
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.12 EUR
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၅၂
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.63123
0.63189
အမြတ်
-0.68 EUR
NZDUSD
စာချုပ်
#113605779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.60 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၄၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63189
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.68 EUR
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၂
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.10506
1.10485
အမြတ်
0.11 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#113595973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10485
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.11 EUR
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၂
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.24511
1.24533
အမြတ်
-0.28 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#113535825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.20 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.24533
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.28 EUR
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၆
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.10902
1.10884
အမြတ်
0.08 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#113138303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.16 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10884
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.08 EUR
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၅၈
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.09621
1.09603
အမြတ်
0.08 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#112932292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.16 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09603
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.08 EUR
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၀၃
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1001
1.09992
အမြတ်
0.08 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#112788665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.16 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09992
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.08 EUR
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၁
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23358
1.2327
အမြတ်
-0.87 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#112645901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.79 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2327
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.87 EUR
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၅၈
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21027
1.2105
အမြတ်
0.13 EUR
GBPUSD
စာချုပ်
#111671008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.21 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2105
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.13 EUR
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၁
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74616
0.74592
အမြတ်
-0.38 EUR
CADCHF
စာချုပ်
#111613259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.22 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74592
ကော်မရှင်ခ
-0.16 EUR
အမြတ်
-0.38 EUR
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၅၀
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10763
1.10784
အမြတ်
0.11 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#111415776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10784
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
0.11 EUR
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၅၆
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10674
1.10694
အမြတ်
-0.26 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#109588381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.18 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10694
ကော်မရှင်ခ
-0.08 EUR
အမြတ်
-0.26 EUR
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၅
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.70018
0.70015
အမြတ်
-1.09 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#100901668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.27 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.70015
ကော်မရှင်ခ
-0.82 EUR
အမြတ်
-1.09 EUR
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
0.69855
0.69925
အမြတ်
-7.04 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#100901669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-6.22 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69925
ကော်မရှင်ခ
-0.82 EUR
အမြတ်
-7.04 EUR
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.12407
1.12408
အမြတ်
-0.91 EUR
EURUSD
စာချုပ်
#100880652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-0.09 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12408
ကော်မရှင်ခ
-0.82 EUR
အမြတ်
-0.91 EUR