၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၁၇:၁၉
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.72695
0.69982
အမြတ်
-468.82 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47262501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72695
လဲလှယ်ခြင်း
10.46 EUR
စုစုပေါင်း
-479.28 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69982
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-468.82 EUR
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၂၂
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
145.494
137.278
အမြတ်
-662.08 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47808135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
145.494
လဲလှယ်ခြင်း
7.40 EUR
စုစုပေါင်း
-669.48 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
137.278
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-662.08 EUR
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၄၄
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.13
136.202
137.34
အမြတ်
-131.46 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#48213112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.202
လဲလှယ်ခြင်း
-10.93 EUR
စုစုပေါင်း
-120.53 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
137.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-131.46 EUR
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၁၂:၁၀
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.03
136.202
137.34
အမြတ်
-30.34 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#48213125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.202
လဲလှယ်ခြင်း
-2.52 EUR
စုစုပေါင်း
-27.82 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
137.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-30.34 EUR
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၇:၀၆
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.2
0.70105
0.69978
အမြတ်
22.41 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48326195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
22.41 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69978
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
22.41 EUR
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၈
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.2
0.69259
0.69588
အမြတ်
-58.95 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48232851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69259
လဲလှယ်ခြင်း
-1.13 EUR
စုစုပေါင်း
-57.82 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69588
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-58.95 EUR
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၄၉
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
0.69278
0.69589
အမြတ်
-13.94 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48233282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69278
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 EUR
စုစုပေါင်း
-13.66 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69589
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-13.94 EUR
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၀:၁၇
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.27
0.68803
0.69022
အမြတ်
-54.83 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48221750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68803
လဲလှယ်ခြင်း
-2.31 EUR
စုစုပေါင်း
-52.52 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
0.69022
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-54.83 EUR
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၅၂
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.27
0.68786
0.6903
အမြတ်
-58.56 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48212400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-58.56 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
0.6903
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-58.56 EUR
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၀၈
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.27
0.68693
0.68845
အမြတ်
-37.40 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48210132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68693
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 EUR
စုစုပေါင်း
-36.63 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
0.68845
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-37.40 EUR
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၅၉
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
137.384
136.008
အမြတ်
111.06 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#48161584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.384
လဲလှယ်ခြင်း
-2.10 EUR
စုစုပေါင်း
113.16 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
136.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
111.06 EUR
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၁၀:၁၉
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.2
0.68684
0.6862
အမြတ်
10.29 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48172281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68684
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 EUR
စုစုပေါင်း
11.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.6862
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
10.29 EUR
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၂၁
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
136.729
135.984
အမြတ်
17.96 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#48167875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.729
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 EUR
စုစုပေါင်း
18.38 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
135.984
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
17.96 EUR
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၄၄
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.07
0.68764
0.68601
အမြတ်
9.99 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48189787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68764
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 EUR
စုစုပေါင်း
10.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.68601
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
9.99 EUR
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၁၄
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၅၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.2
0.68931
0.68993
အမြတ်
-11.00 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48159638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-11.00 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.68993
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-11.00 EUR
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၁၇
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1
141.418
137.716
အမြတ်
245.66 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47337491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.418
လဲလှယ်ခြင်း
-56.93 EUR
စုစုပေါင်း
302.59 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
137.716
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
245.66 EUR
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၁၈
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.2
0.6968
0.6913
အမြတ်
91.18 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48080935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6968
လဲလှယ်ခြင်း
-6.25 EUR
စုစုပေါင်း
97.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.6913
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
91.18 EUR
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၀၇
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၁၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
0.69431
0.69282
အမြတ်
13.19 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48149781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
13.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69282
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
13.19 EUR
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၈:၂၁
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.6953
0.69519
အမြတ်
0.97 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48144540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
0.97 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69519
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
0.97 EUR
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၁၅
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
0.69813
0.69494
အမြတ်
27.35 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48106224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69813
လဲလှယ်ခြင်း
-0.84 EUR
စုစုပေါင်း
28.19 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69494
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
27.35 EUR
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၂၁
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.1
0.69938
0.69711
အမြတ်
19.35 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48097964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69938
လဲလှယ်ခြင်း
-0.86 EUR
စုစုပေါင်း
20.21 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69711
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
19.35 EUR
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၂၇
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.69149
0.6929
အမြတ်
-27.04 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47961334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69149
လဲလှယ်ခြင်း
-1.73 EUR
စုစုပေါင်း
-25.31 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.6929
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-27.04 EUR
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၁
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၅၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.69265
0.69311
အမြတ်
-9.37 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#48005068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69265
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 EUR
စုစုပေါင်း
-8.23 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69311
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-9.37 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၁၇
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.2
0.69177
0.68779
အမြတ်
70.78 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47944269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69177
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 EUR
စုစုပေါင်း
71.35 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.68779
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
70.78 EUR
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၁၅:၀၅
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.68974
0.69214
အမြတ်
-43.03 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47941599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-43.03 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69214
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-43.03 EUR
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၃
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.2
0.69057
0.69147
အမြတ်
-17.27 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47907309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69057
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 EUR
စုစုပေါင်း
-16.13 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69147
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-17.27 EUR
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၂၄
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.6935
0.69039
အမြတ်
-19.35 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47907293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6935
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 EUR
စုစုပေါင်း
-19.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.69039
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-19.35 EUR
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၄၂
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
0.69925
0.69347
အမြတ်
101.89 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47872519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69925
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 EUR
စုစုပေါင်း
103.03 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69347
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
101.89 EUR
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၄၁
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.69759
0.69926
အမြတ်
10.44 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47849709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69759
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 EUR
စုစုပေါင်း
10.40 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.69926
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
10.44 EUR
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၃၃
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.70007
0.69735
အမြတ်
-16.91 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47826016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70007
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 EUR
စုစုပေါင်း
-17.01 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.69735
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-16.91 EUR
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၁၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.6966
0.69783
အမြတ်
-22.01 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47806311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-22.01 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.69783
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-22.01 EUR
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၄:၂၃
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.2
0.71232
0.70045
အမြတ်
205.78 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47732566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71232
လဲလှယ်ခြင်း
-6.87 EUR
စုစုပေါင်း
212.65 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.70045
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
205.78 EUR
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၄၅:၅၁
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
145.473
145.231
အမြတ်
-18.79 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47783715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
145.473
လဲလှယ်ခြင်း
0.64 EUR
စုစုပေါင်း
-19.43 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
145.231
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-18.79 EUR
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၇:၁၂
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.07
0.70372
0.70221
အမြတ်
8.64 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47773412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70372
လဲလှယ်ခြင်း
-0.80 EUR
စုစုပေါင်း
9.44 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.70221
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
8.64 EUR
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၄
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.07
0.7047
0.70691
အမြတ်
-14.02 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47770128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7047
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 EUR
စုစုပေါင်း
-13.82 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.70691
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-14.02 EUR
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၄၆:၁၀
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
145.286
144.75
အမြတ်
-42.77 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47732345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
145.286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-42.77 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
144.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-42.77 EUR
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၅၀
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.71696
0.7136
အမြတ်
55.73 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47685624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71696
လဲလှယ်ခြင်း
-3.98 EUR
စုစုပေါင်း
59.71 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.7136
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
55.73 EUR
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
146.271
146.122
အမြတ်
5.66 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47697573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
146.271
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 EUR
စုစုပေါင်း
5.88 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၂၂:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
146.122
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
5.66 EUR
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၀၃
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
145.589
146.188
အမြတ်
47.84 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47664012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
145.589
လဲလှယ်ခြင်း
0.48 EUR
စုစုပေါင်း
47.36 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
146.188
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
47.84 EUR
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၃၇
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၁၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.2
0.71152
0.71329
အမြတ်
-31.35 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47672879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-31.35 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.71329
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-31.35 EUR
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၄၀:၁၆
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
145.668
145.34
အမြတ်
-26.15 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47643903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
145.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-26.15 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
145.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-26.15 EUR
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၄၈
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
145.576
145.343
အမြတ်
-18.59 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47635590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
145.576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-18.59 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
145.343
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-18.59 EUR
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၂၁
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.70916
0.7104
အမြတ်
-22.06 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47635588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-22.06 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.7104
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-22.06 EUR
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၀၄
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၁၁:၅၈
ရောင်းချမှု
0.2
0.71092
0.71089
အမြတ်
-0.60 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47620190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71092
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 EUR
စုစုပေါင်း
0.54 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၁၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.71089
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-0.60 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၄၆
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
144.813
147.15
အမြတ်
187.03 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47592740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.813
လဲလှယ်ခြင်း
0.32 EUR
စုစုပေါင်း
186.71 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
147.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
187.03 EUR
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၁၅
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၂၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.71178
0.71023
အမြတ်
26.47 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47592868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71178
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 EUR
စုစုပေါင်း
27.61 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.71023
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
26.47 EUR
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၉:၃၆
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.2
0.70742
0.70868
အမြတ်
-22.84 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47493929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70742
လဲလှယ်ခြင်း
-0.57 EUR
စုစုပေါင်း
-22.27 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.70868
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-22.84 EUR
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၄၆
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.2
0.70615
0.70849
အမြတ်
-41.50 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47475149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-41.50 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.70849
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-41.50 EUR
၁၂.၀၂.၂၀၁၉ ၀၅:၅၇:၅၇
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၂၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.2
0.70764
0.70299
အမြတ်
68.23 EUR
AUDUSD
စာချုပ်
#47319848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၁၉ ၀၅:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70764
လဲလှယ်ခြင်း
-14.69 EUR
စုစုပေါင်း
82.92 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၂၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.70299
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
68.23 EUR
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၂၃:၃၄
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
147.213
146.743
အမြတ်
-37.21 EUR
GBPJPY
စာချုပ်
#47449189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
147.213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 EUR
စုစုပေါင်း
-37.21 EUR
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
146.743
ကော်မရှင်ခ
0.00 EUR
အမြတ်
-37.21 EUR