၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
2.46
114.304
114.258
အမြတ်
-0.99 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519599927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.46
ပြင်ပ
114.258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.99 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.73
113.633
114.258
အမြတ်
3.99 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519545549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
114.258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.99 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1.1
113.863
114.258
အမြတ်
3.80 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519565706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
114.258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.80 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1.64
114.074
114.258
အမြတ်
2.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519580894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.64
ပြင်ပ
114.258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.64 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.73
132.459
132.564
အမြတ်
0.67 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519586538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
132.564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.73
131.7
132.289
အမြတ်
3.77 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519534230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
132.289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.77 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1.1
131.943
132.289
အမြတ်
3.34 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519563821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
132.289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.34 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1.64
132.226
132.289
အမြတ်
0.91 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519574336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.64
ပြင်ပ
132.289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
2.46
132.439
132.289
အမြတ်
-3.24 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519582576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.46
ပြင်ပ
132.289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.24 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1.23
113.465
113.647
အမြတ်
1.97 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519456768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.23
ပြင်ပ
113.647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.97 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1.6
113.272
113.647
အမြတ်
5.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519466591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.6
ပြင်ပ
113.647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.28 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.95
113.618
113.647
အမြတ်
0.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519449270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.95
ပြင်ပ
113.647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.73
113.787
113.647
အမြတ်
-0.90 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519446868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
113.647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.90 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1.44
1.16163
1.16061
အမြတ်
-1.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519520066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.44
ပြင်ပ
1.16061
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.47 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.64
1.15775
1.16061
အမြတ်
1.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519468438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
ပြင်ပ
1.16061
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.96
1.15973
1.16061
အမြတ်
0.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519483617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.96
ပြင်ပ
1.16061
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.73
131.432
131.577
အမြတ်
0.93 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519477831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
131.577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1.1
131.655
131.577
အမြတ်
-0.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519500454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
131.577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.76 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.73
131.319
131.388
အမြတ်
0.44 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519435226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
131.388
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.95
131.118
131.388
အမြတ်
2.26 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519462299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.95
ပြင်ပ
131.388
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.26 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.15768
1.15759
အမြတ်
-0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518991123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.16365
1.15759
အမြတ်
-3.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518845826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.82 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.82
1.16218
1.15759
အမြတ်
-3.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518869889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.82
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.76 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.38
1.15932
1.15759
အမြတ်
-2.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518906951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.38
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.39 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2.34
1.15582
1.15759
အမြတ်
4.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519005172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.14 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
3.04
1.15431
1.15759
အမြတ်
9.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519017388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.04
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.97 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.06
1.16079
1.15759
အမြတ်
-3.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518896144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.06
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.39 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
4.02
1.15262
1.15759
အမြတ်
19.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519392043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.02
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.98 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.73
113.466
113.744
အမြတ်
1.78 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519364478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
113.744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.78 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1.1
113.785
113.744
အမြတ်
-0.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519367976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
113.744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1.23
113.548
113.744
အမြတ်
2.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519372694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.23
ပြင်ပ
113.744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1.23
130.983
131.295
အမြတ်
3.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519379049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.23
ပြင်ပ
131.295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.38 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1.1
131.259
131.295
အမြတ်
0.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519367794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
131.295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၀၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.73
130.983
131.295
အမြတ်
2.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519317310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
131.295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.01 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.83
1.15619
1.15444
အမြတ်
1.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519329332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.83
ပြင်ပ
1.15444
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၅:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.64
1.1548
1.15444
အမြတ်
0.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519317115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
ပြင်ပ
1.15444
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၃၀:၀၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.73
113.357
113.442
အမြတ်
0.55 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519314938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
ပြင်ပ
113.442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.94
113.141
113.442
အမြတ်
2.49 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519332935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.94
ပြင်ပ
113.442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.49 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.83
1.15539
1.15499
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519160058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.83
ပြင်ပ
1.15499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
1.41
1.15797
1.15499
အမြတ်
4.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519179871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.41
ပြင်ပ
1.15499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.20 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.63
1.15413
1.15499
အမြတ်
-0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519152881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
1.08
1.15658
1.15499
အမြတ်
1.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519164196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.08
ပြင်ပ
1.15499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
5.47
113.092
113.171
အမြတ်
3.82 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519279124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.47
ပြင်ပ
113.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.82 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.71
111.937
113.171
အမြတ်
7.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519193882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
111.937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.71
ပြင်ပ
113.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.74 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1.07
112.14
113.171
အမြတ်
9.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519203221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
112.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.07
ပြင်ပ
113.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.75 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1.6
112.385
113.171
အမြတ်
11.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519232030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
112.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.6
ပြင်ပ
113.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.11 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
2.43
112.635
113.171
အမြတ်
11.51 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519239350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
112.635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.43
ပြင်ပ
113.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.51 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
3.65
112.886
113.171
အမြတ်
9.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519260777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
112.886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.65
ပြင်ပ
113.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.19 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
8.2
113.339
113.171
အမြတ်
-12.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519296356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8.2
ပြင်ပ
113.171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.17 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၀
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၂၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
5.47
130.668
130.915
အမြတ်
11.93 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1519261517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.47
ပြင်ပ
130.915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.93 USD