၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၄၆
ရောင်းချမှု
2.13
1.17665
1.17734
အမြတ်
-1.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513468060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.13
ပြင်ပ
1.17734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.47 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၄၆
ရောင်းချမှု
1.42
1.17903
1.17734
အမြတ်
2.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513457470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.42
ပြင်ပ
1.17734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2.64
110.12
110.371
အမြတ်
6.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513421880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.64
ပြင်ပ
110.371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.56
110.35
110.371
အမြတ်
0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513391885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
110.371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2.03
110.234
110.371
အမြတ်
2.52 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513409708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.03
ပြင်ပ
110.371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
1.53
128.968
129.572
အမြတ်
-8.39 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513167061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.53
ပြင်ပ
129.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.39 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
2.62
129.571
129.572
အမြတ်
-0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513280366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.62
ပြင်ပ
129.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
3.43
129.791
129.572
အမြတ်
6.82 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513308477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.43
ပြင်ပ
129.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.82 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
4.46
130.016
129.572
အမြတ်
17.98 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513320531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.46
ပြင်ပ
129.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.98 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
2
129.271
129.572
အမြတ်
-5.47 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513213104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
129.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.47 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
5.79
130.177
129.572
အမြတ်
31.81 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513413298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.79
ပြင်ပ
129.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.81 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ရောင်းချမှု
2.38
1.17861
1.17922
အမြတ်
-1.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513318032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.38
ပြင်ပ
1.17922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.45 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ရောင်းချမှု
3.12
1.18007
1.17922
အမြတ်
2.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513332940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.12
ပြင်ပ
1.17922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.65 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ရောင်းချမှု
4.06
1.182
1.17922
အမြတ်
11.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513431269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.06
ပြင်ပ
1.17922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.29 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ရောင်းချမှု
1.41
1.17563
1.17922
အမြတ်
-5.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513270650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.41
ပြင်ပ
1.17922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.06 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ရောင်းချမှု
1.83
1.17724
1.17922
အမြတ်
-3.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513283384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.83
ပြင်ပ
1.17922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.62 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1.42
1.17884
1.18058
အမြတ်
2.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513318703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.42
ပြင်ပ
1.18058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.47 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
2.13
1.18101
1.18058
အမြတ်
-0.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513413134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.13
ပြင်ပ
1.18058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
3.12
1.17778
1.18058
အမြတ်
8.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513418244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.12
ပြင်ပ
1.18058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.74 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
2.4
1.1795
1.18058
အမြတ်
2.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513414454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.4
ပြင်ပ
1.18058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.59 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2.33
110.008
110.322
အမြတ်
6.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513272635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.33
ပြင်ပ
110.322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.63 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
5.27
110.396
110.322
အမြတ်
-3.53 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513312252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.27
ပြင်ပ
110.322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.53 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
4.46
110.204
110.322
အမြတ်
4.77 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513357612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.46
ပြင်ပ
110.322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.77 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.54
109.801
110.322
အမြတ်
7.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513211957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.54
ပြင်ပ
110.322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.27 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
3.51
110.199
110.322
အမြတ်
3.91 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513302493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.51
ပြင်ပ
110.322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.91 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1.4
1.1801
1.1786
အမြတ်
-2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513159242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
2.37
1.17677
1.1786
အမြတ်
4.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513185988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.37
ပြင်ပ
1.1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.34 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၁၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1.82
1.17853
1.1786
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513170550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.82
ပြင်ပ
1.1786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
21.09
129.182
129.605
အမြတ်
80.99 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513006330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
21.09
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.99 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
5.64
130.241
129.605
အမြတ်
-32.56 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1512616164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.64
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.56 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
12.4
129.718
129.605
အမြတ်
-12.72 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1512835241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.4
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.72 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
7.34
130.078
129.605
အမြတ်
-31.52 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1512695639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-31.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.34
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-31.52 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
27.42
128.942
129.605
အမြတ်
165.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513042397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.942
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
165.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
27.42
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
165.04 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
9.54
129.917
129.605
အမြတ်
-27.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1512760121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.54
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.02 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
3.34
130.668
129.605
အမြတ်
-32.23 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1512541063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.34
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.23 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
4.34
130.5
129.605
အမြတ်
-35.26 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1512552446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.34
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-35.26 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
16.22
129.515
129.605
အမြတ်
13.25 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1512997557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16.22
ပြင်ပ
129.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.25 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၉
ရောင်းချမှု
2.1
1.1765
1.17597
အမြတ်
1.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513192278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
ပြင်ပ
1.17597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၉
ရောင်းချမှု
2.37
1.17851
1.17597
အမြတ်
6.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513231548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.37
ပြင်ပ
1.17597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.02 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၉
ရောင်းချမှု
1.4
1.17823
1.17597
အမြတ်
3.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513174611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.17597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.16 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1.99
110.099
109.747
အမြတ်
-6.38 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1512932717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.99
ပြင်ပ
109.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.38 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
5.68
109.396
109.747
အမြတ်
18.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513053659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.68
ပြင်ပ
109.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.17 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၇
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
7.39
109.215
109.747
အမြတ်
35.82 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513061008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.39
ပြင်ပ
109.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.82 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၅
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
3.36
109.726
109.747
အမြတ်
0.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513006672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.36
ပြင်ပ
109.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1.53
110.268
109.747
အမြတ်
-7.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1512904132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.53
ပြင်ပ
109.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.26 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
4.37
109.562
109.747
အမြတ်
7.37 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1513044702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.37
ပြင်ပ
109.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.37 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
2.59
109.943
109.747
အမြတ်
-4.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1512959250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.59
ပြင်ပ
109.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.63 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၂
ရောင်းချမှု
1.4
1.1777
1.17793
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513138799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.17793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၂
ရောင်းချမှု
1.82
1.1794
1.17793
အမြတ်
2.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513156305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.82
ပြင်ပ
1.17793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.68 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၃၉
ရောင်းချမှု
1.53
129.319
128.971
အမြတ်
4.87 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1513020983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.53
ပြင်ပ
128.971
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.87 USD