၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
1.89
129.519
129.043
အမြတ်
8.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517614970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.89
ပြင်ပ
129.043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.18 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.65
128.74
129.043
အမြတ်
-1.79 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517518617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
129.043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.79 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.85
128.91
129.043
အမြတ်
-1.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517532829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.85
ပြင်ပ
129.043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.03 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
1.1
129.125
129.043
အမြတ်
0.82 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517576244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
129.043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
1.45
129.314
129.043
အမြတ်
3.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517598192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.45
ပြင်ပ
129.043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.57 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၂
ရောင်းချမှု
1.01
1.17878
1.17631
အမြတ်
2.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517631326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1.17631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.49 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.6
1.17586
1.17631
အမြတ်
-0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517567431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
1.17631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.78
1.17723
1.17631
အမြတ်
0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517597391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.78
ပြင်ပ
1.17631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.49
130.433
129.454
အမြတ်
-4.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1516822656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.49
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1.45
129.695
129.454
အမြတ်
-3.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1516973098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.45
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.18 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
8.96
128.78
129.454
အမြတ်
54.94 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517495407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8.96
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
54.94 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
3.14
129.518
129.454
အမြတ်
-1.83 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517318161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.14
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
5.3
129.166
129.454
အမြတ်
13.89 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517391780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.3
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.89 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1.82
130.573
129.454
အမြတ်
-18.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1516709735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.82
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.53 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.64
130.238
129.454
အမြတ်
-4.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1516827226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.57 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
6.89
128.985
129.454
အမြတ်
29.40 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517473013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.89
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.40 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.83
130.045
129.454
အမြတ်
-4.46 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1516917307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.83
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.46 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
4.08
129.331
129.454
အမြတ်
4.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517356075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.08
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.57 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1.11
129.864
129.454
အမြတ်
-4.14 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1516956935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.11
ပြင်ပ
129.454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.14 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.98
109.834
109.857
အမြတ်
0.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517543368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
109.857
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.65
109.637
109.857
အမြတ်
1.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517530487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
109.857
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.30 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1.1
109.684
109.857
အမြတ်
1.73 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517549663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
109.857
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.73 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ရောင်းချမှု
1.35
1.17732
1.17649
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517496405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.17649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ရောင်းချမှု
2.03
1.17588
1.17649
အမြတ်
-1.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517522599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.03
ပြင်ပ
1.17649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.24 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.6
1.18055
1.17649
အမြတ်
2.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517478143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
1.17649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.44 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.9
1.17899
1.17649
အမြတ်
2.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517485702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.17649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.25 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.85
109.972
109.572
အမြတ်
-3.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517263703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.85
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.10 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
4.08
109.15
109.572
အမြတ်
15.71 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517397323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.08
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.71 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1.43
109.733
109.572
အမြတ်
-2.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517290967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.43
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.10 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
2.41
109.437
109.572
အမြတ်
2.97 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517372313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.41
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.97 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.65
110.142
109.572
အမြတ်
-3.38 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517252004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.38 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1.1
109.852
109.572
အမြတ်
-2.81 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517275904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.81 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1.86
109.581
109.572
အမြတ်
-0.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517311510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.86
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
3.14
109.295
109.572
အမြတ်
7.94 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517381787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.14
ပြင်ပ
109.572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.94 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.65
129.196
128.804
အမြတ်
2.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517399980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
128.804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.33 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ရောင်းချမှု
1.46
128.753
128.804
အမြတ်
-0.68 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517495487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.46
ပြင်ပ
128.804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.98
128.987
128.804
အမြတ်
1.64 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517472221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
128.804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
1.01
1.183
1.18037
အမြတ်
2.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517386629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.183
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1.18037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.66 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.78
1.18151
1.18037
အမြတ်
0.89 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517368710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.78
ပြင်ပ
1.18037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.6
1.17995
1.18037
အမြတ်
-0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517327304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
1.18037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
1.46
129.36
129.247
အမြတ်
1.51 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517327338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.46
ပြင်ပ
129.247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.51 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.65
129.768
129.247
အမြတ်
3.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517288077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
129.247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.10 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
2.19
129.141
129.247
အမြတ်
-2.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517391834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.19
ပြင်ပ
129.247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.12 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.98
129.568
129.247
အမြတ်
2.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1517310235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
129.247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.65
109.855
109.552
အမြတ်
1.80 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517274346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
109.552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.98
109.714
109.552
အမြတ်
1.45 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517291096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
109.552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ရောင်းချမှု
1.46
109.559
109.552
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517311529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.46
ပြင်ပ
109.552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၀၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ရောင်းချမှု
1.43
109.693
109.552
အမြတ်
1.84 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1517334608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.43
ပြင်ပ
109.552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.84 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.47
1.17898
1.18014
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517169677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
1.18014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၅၉
ရောင်းချမှု
1.3
1.18176
1.18014
အမြတ်
2.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1517214181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
1.18014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.11 USD