၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၇
ရောင်းချမှု
1.28
131.332
131.008
အမြတ်
3.77 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510466088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.28
ပြင်ပ
131.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.77 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၅၈
ရောင်းချမှု
1.28
110.277
110.1
အမြတ်
2.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510426743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.28
ပြင်ပ
110.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.06 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
1.91
131.745
131.325
အမြတ်
7.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510417829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.91
ပြင်ပ
131.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.28 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
2.88
131.538
131.325
အမြတ်
5.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510433752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.88
ပြင်ပ
131.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.57 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
4.32
131.321
131.325
အမြတ်
-0.16 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510446278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.32
ပြင်ပ
131.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
4.75
131.353
131.325
အမြတ်
1.21 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510461230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.75
ပြင်ပ
131.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
1.27
131.953
131.325
အမြတ်
7.24 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510414795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.27
ပြင်ပ
131.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.24 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ရောင်းချမှု
6.43
131.034
131.325
အမြတ်
-16.98 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510452628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.43
ပြင်ပ
131.325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.98 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ရောင်းချမှု
1.73
1.19302
1.19134
အမြတ်
2.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510380093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.73
ပြင်ပ
1.19134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.91 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ရောင်းချမှု
2.61
1.19098
1.19134
အမြတ်
-0.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510439930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.61
ပြင်ပ
1.19134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.94 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ရောင်းချမှု
1.15
1.19549
1.19134
အမြတ်
4.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510359265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.15
ပြင်ပ
1.19134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.77 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
4.72
110.58
110.274
အမြတ်
13.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510269033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.72
ပြင်ပ
110.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.10 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
2.79
110.387
110.274
အမြတ်
2.86 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510227666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.79
ပြင်ပ
110.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.86 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
1.26
109.831
110.274
အမြတ်
-5.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510184705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.26
ပြင်ပ
110.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.06 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
1.64
109.894
110.274
အမြတ်
-5.65 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510194472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.64
ပြင်ပ
110.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.65 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
2.13
109.959
110.274
အမြတ်
-6.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510201890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.13
ပြင်ပ
110.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.08 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၃၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
6.13
110.689
110.274
အမြတ်
23.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510278641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.13
ပြင်ပ
110.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.07 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
3.63
110.479
110.274
အမြတ်
6.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510251780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.63
ပြင်ပ
110.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.75 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ရောင်းချမှု
4.29
132.135
131.976
အမြတ်
6.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510348882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.29
ပြင်ပ
131.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.18 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ရောင်းချမှု
1.91
132.507
131.976
အမြတ်
9.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510338407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.91
ပြင်ပ
131.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.18 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ရောင်းချမှု
2.86
132.321
131.976
အမြတ်
8.93 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510344459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.86
ပြင်ပ
131.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.93 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ရောင်းချမှု
1.27
132.721
131.976
အမြတ်
8.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510284429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.27
ပြင်ပ
131.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.57 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ရောင်းချမှု
6.43
131.901
131.976
အမြတ်
-4.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1510401911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.43
ပြင်ပ
131.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.37 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
ရောင်းချမှု
1.73
1.19794
1.19623
အမြတ်
2.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510325338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.73
ပြင်ပ
1.19623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.96 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
ရောင်းချမှု
2.59
1.19596
1.19623
အမြတ်
-0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510341716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.59
ပြင်ပ
1.19623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၀၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
ရောင်းချမှု
1.15
1.20004
1.19623
အမြတ်
4.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510312890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.15
ပြင်ပ
1.19623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.38 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၅
ရောင်းချမှု
1.73
1.19985
1.20019
အမြတ်
-0.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510279437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.73
ပြင်ပ
1.20019
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.59 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၄
ရောင်းချမှု
1.15
1.20157
1.20019
အမြတ်
1.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510265218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.15
ပြင်ပ
1.20019
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၅:၁၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၈
ရောင်းချမှု
1.5
1.20245
1.20159
အမြတ်
1.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510257330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1.20159
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.29 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၁၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၈
ရောင်းချမှု
1.15
1.20148
1.20159
အမြတ်
-0.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510252479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.15
ပြင်ပ
1.20159
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1.65
110.33
110.43
အမြတ်
1.49 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510241418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.65
ပြင်ပ
110.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.49 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1.27
110.406
110.43
အမြတ်
0.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510234616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.27
ပြင်ပ
110.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၄၃
ရောင်းချမှု
1.5
1.20507
1.20426
အမြတ်
1.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510241432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1.20426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၄၃
ရောင်းချမှု
1.15
1.20422
1.20426
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510234131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.15
ပြင်ပ
1.20426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၇
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1.64
110.102
110.034
အမြတ်
-1.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510054387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.64
ပြင်ပ
110.034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.01 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
2.77
109.914
110.036
အမြတ်
3.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510161244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.77
ပြင်ပ
110.036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1.26
110.164
110.034
အမြတ်
-1.49 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510053496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.26
ပြင်ပ
110.034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.49 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
2.13
110.012
110.036
အမြတ်
0.46 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510158644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.13
ပြင်ပ
110.036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
3.6
109.851
110.036
အမြတ်
6.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1510184674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.6
ပြင်ပ
110.036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.05 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၈
ရောင်းချမှု
1.5
1.21187
1.21074
အမြတ်
1.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510195957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1.21074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.70 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၇
ရောင်းချမှု
1.15
1.21104
1.21074
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510192818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.15
ပြင်ပ
1.21074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ရောင်းချမှု
1.14
1.21173
1.21121
အမြတ်
0.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510058886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.14
ပြင်ပ
1.21121
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ရောင်းချမှု
1.93
1.21189
1.21121
အမြတ်
1.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510083449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.93
ပြင်ပ
1.21121
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ရောင်းချမှု
1.71
1.21061
1.21121
အမြတ်
-1.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510070626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.71
ပြင်ပ
1.21121
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.03 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ရောင်းချမှု
2.5
1.21281
1.21121
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1510093658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.5
ပြင်ပ
1.21121
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
4.64
109.833
109.839
အမြတ်
-0.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509965710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.64
ပြင်ပ
109.839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
1.61
109.465
109.839
အမြတ်
-5.48 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509773780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.61
ပြင်ပ
109.839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.48 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
6.03
109.936
109.839
အမြတ်
5.33 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509968890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.03
ပြင်ပ
109.839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.33 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
1.24
109.362
109.839
အမြတ်
-5.39 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509727173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.24
ပြင်ပ
109.839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.39 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
7.91
110.028
109.839
အမြတ်
13.61 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1509983852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.91
ပြင်ပ
109.839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.61 USD