၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၅၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
123.875
123.749
အမြတ်
-7.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#147244727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
123.875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
123.749
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-7.04 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၅
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.11
1952.64
1950.68
အမြတ်
-23.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#147217056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1952.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1950.68
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
-23.76 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၃၉
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
4.1
43.496
43
အမြတ်
-22.39 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#141622493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
43.496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.1
ပြင်ပ
43
ကော်မရှင်ခ
-2.05 USD
အမြတ်
-22.39 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၃၇
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90952
0.90999
အမြတ်
0.42 USD
USDCHF
စာချုပ်
#147207390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90999
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၁
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
40.748
40.853
အမြတ်
0.55 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#147143358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
40.853
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၂၀
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1949.99
1951.01
အမြတ်
-2.44 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#147212565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1949.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1951.01
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.44 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၇
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
3.1
40.8
41.091
အမြတ်
7.47 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#141675410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.1
ပြင်ပ
41.091
ကော်မရှင်ခ
-1.55 USD
အမြတ်
7.47 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၃၅
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
3.1
40.996
41.15
အမြတ်
3.22 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#141622150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.1
ပြင်ပ
41.15
ကော်မရှင်ခ
-1.55 USD
အမြတ်
3.22 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၄၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
430.09
428.95
အမြတ်
-1.39 USD
#TSLA
စာချုပ်
#147142662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
430.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
428.95
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-1.39 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၄၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.56003
1.5603
အမြတ်
0.04 USD
EURCAD
စာချုပ်
#147141218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.5603
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.91791
1.91789
အမြတ်
-2.13 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#147141649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.91791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.91789
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-2.13 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
3012.1
2994
အမြတ်
-18.35 USD
#AMZN
စာချုပ်
#147142781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3012.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
2994
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-18.35 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၅၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.77103
1.76967
အမြတ်
-11.91 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#147141086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.77103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.76967
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-11.91 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၅၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.17983
1.18
အမြတ်
-0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147139320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၂၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.76767
1.76815
အမြတ်
1.50 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#147138268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.76767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.76815
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.50 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1937.1
1936
အမြတ်
1.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#147138426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1937.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1936
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၄၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
452.3
448.89
အမြတ်
-3.66 USD
#TSLA
စာချုပ်
#147065887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
452.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
448.89
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-3.66 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၄၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
451.03
445.43
အမြတ်
-5.85 USD
#TSLA
စာချုပ်
#147043480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
451.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
445.43
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-5.85 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1958.31
1961.16
အမြတ်
-3.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#147044893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1958.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1961.16
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.05 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1
514.86
511.31
အမြတ်
-3.80 USD
#NVDA
စာချုပ်
#147038995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
514.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
511.31
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-3.80 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1964.64
1965.48
အမြတ်
1.92 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#147039909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1964.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1965.48
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.92 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
1
449.08
453.94
အမြတ်
4.61 USD
#TSLA
စာချုပ်
#147038945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
449.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
453.94
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
4.61 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၀၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
1.5
41.3
41.591
အမြတ်
3.62 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146473067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
41.591
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
3.62 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၄၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1.5
41.203
41.65
အမြတ်
5.96 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146472589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41.203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
41.65
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
5.96 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၃:၅၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
2
41.362
41.65
အမြတ်
4.76 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146996515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41.362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
41.65
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.76 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၄၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
40.721
41.65
အမြတ်
8.79 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146902546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
41.65
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.79 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၄၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1.5
41.55
41.792
အမြတ်
2.88 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146996642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
41.792
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
2.88 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၅၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
1.5
41.41
41.792
အမြတ်
4.98 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146475857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
41.792
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
4.98 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၃၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.28404
1.28475
အမြတ်
-0.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#146855195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28475
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၄၈
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1.5
41.002
39.7
အမြတ်
-20.28 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146467125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41.002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
39.7
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
-20.28 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၅၉
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1940.09
1943.06
အမြတ်
5.54 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#146672269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1940.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1943.06
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.54 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၂၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1.5
38.2
37.150999999999996
အမြတ်
-16.49 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146467021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
38.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.150999999999996
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
-16.49 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၂၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.5
41.093
39.965999999999994
အမြတ်
-17.66 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146472136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41.093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
39.965999999999994
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
-17.66 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၄၃
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1960.73
1963.97
အမြတ်
6.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#146626320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1960.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1963.97
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.08 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1.5
37.347
37.55
အမြတ်
2.30 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146313091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.55
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
2.30 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1.5
37.456
37.55
အမြတ်
0.66 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146314815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.55
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1.5
40.422
40.648
အမြတ်
2.64 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146462352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
40.648
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
2.64 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၂
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1.5
40.275
40.648
အမြတ်
4.85 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146312530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
40.648
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
4.85 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၀၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၃၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1.5
37.605
37.934
အမြတ်
4.19 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146458661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.934
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
4.19 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1.5
40.455
40.873
အမြတ်
5.52 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146462554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
40.873
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
5.52 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1.5
40.455
40.873
အမြတ်
5.52 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146462571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
40.873
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
5.52 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
4.5
38.005
38.211
အမြတ်
7.02 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146466517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
38.005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.5
ပြင်ပ
38.211
ကော်မရှင်ခ
-2.25 USD
အမြတ်
7.02 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၄၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1.5
37.642
37.299
အမြတ်
-5.90 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146394268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.299
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
-5.90 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၂၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1.5
37.132
37.327
အမြတ်
2.18 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146312107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.327
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
2.18 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၀၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၁၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
4.5
40.005
40.16
အမြတ်
4.73 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146385494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.5
ပြင်ပ
40.16
ကော်မရှင်ခ
-2.25 USD
အမြတ်
4.73 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1.5
37.562
37.6
အမြတ်
-0.18 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146394111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.6
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1.5
40.283
40.49
အမြတ်
2.36 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146312568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
40.49
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
2.36 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1.5
37.71
37.647
အမြတ်
-1.70 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146394753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
37.647
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
-1.70 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1.5
40.488
40.55
အမြတ်
0.18 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#146394100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40.488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
40.55
ကော်မရှင်ခ
-0.75 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၅၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
4.5
37.623
37.699
အမြတ်
1.17 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#146394153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37.623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.5
ပြင်ပ
37.699
ကော်မရှင်ခ
-2.25 USD
အမြတ်
1.17 USD