၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၁၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
108.788
108.777
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120085140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၇:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၁၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
108.757
108.777
အမြတ်
-0.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120084495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၆:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၁၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
108.821
108.777
အမြတ်
0.61 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120085592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.777
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1054
1.10559
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120084382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10559
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
108.763
108.759
အမြတ်
-0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120083970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.759
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
108.795
108.759
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120084172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.759
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၆
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10527
1.10547
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120084088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10547
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10507
1.10527
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120083712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10527
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
108.754
108.765
အမြတ်
-0.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120081288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.765
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
108.722
108.765
အမြတ်
-0.50 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120080016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.765
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၀၅
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
108.825
108.766
အမြတ်
1.33 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120081868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
108.766
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.33 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
108.784
108.766
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120081582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.766
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၀၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10442
1.10494
အမြတ်
0.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120082833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10494
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10525
1.10494
အမြတ်
-0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120080366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10494
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10483
1.10494
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120081664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10494
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၁၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.32324
1.32231
အမြတ်
0.60 USD
USDCAD
စာချုပ်
#120071578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32231
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10521
1.10544
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120079481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10544
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
108.762
108.724
အမြတ်
0.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120078575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.724
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
108.721
108.723
အမြတ်
-0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120075749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.723
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10486
1.10504
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120077820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10504
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၂၀
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10475
1.10494
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120075977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10494
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
108.694
108.713
အမြတ်
-0.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120072269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.713
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
108.768
108.713
အမြတ်
1.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120072848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
108.713
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၁၀
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
108.666
108.713
အမြတ်
-0.53 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120071740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.713
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
108.733
108.713
အမြတ်
0.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120072655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.713
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10382
1.1044
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120072947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၂၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10451
1.1044
အမြတ်
-0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120071592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၀၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
108.665
108.66
အမြတ်
-0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120070845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.66
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
108.709
108.666
အမြတ်
0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120067514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.666
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
108.664
108.666
အမြတ်
-0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120067347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.666
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10422
1.10441
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120069616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10441
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10372
1.10398
အမြတ်
0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120068442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10398
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10341
1.10364
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120064428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10364
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
108.727
108.705
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120065296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.705
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
108.7
108.705
အမြတ်
-0.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120063787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.705
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
108.72
108.698
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120062331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.698
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10335
1.10352
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120062983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10352
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၀၅
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10301
1.10337
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120055660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10337
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၀၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10332
1.10337
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120054125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10337
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၀၂
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.695
108.731
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120060278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.731
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.729
108.731
အမြတ်
-0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120058330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.731
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.713
108.735
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120058093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.735
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၅:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.66
108.714
အမြတ်
0.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120050739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.714
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၀၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.69
108.714
အမြတ်
0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120050126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.714
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10305
1.10323
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120052665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10323
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၇
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10262
1.10282
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120051210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10282
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.676
108.686
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120045909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.686
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၀၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.638
108.678
အမြတ်
0.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120048337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.678
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10242
1.10264
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120049857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10264
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၀၅
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1022
1.10238
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120047580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10238
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD