၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၆
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.96848
0.96983
အမြတ်
3.88 USD
USDCHF
စာချုပ်
#132183060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.96983
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.88 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.09079
1.08753
အမြတ်
3.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131096428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.16 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08008
1.08244
အမြတ်
2.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#130749234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08244
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.26 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.61204
0.60998
အမြတ်
1.96 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#130534321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.60998
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.96 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
2.10159
2.09111
အမြတ်
6.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#130527028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.10159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.09111
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.02 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၅၁
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.5453
1.55627
အမြတ်
-7.80 USD
EURCAD
စာချုပ်
#129661253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.55627
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.80 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၃
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18363
1.18169
အမြတ်
1.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129602969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18169
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.84 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၂၆
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.59303
0.58869
အမြတ်
4.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#129565548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.59303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.58869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.24 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၁၂
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.97702
0.98357
အမြတ်
32.80 USD
USDCHF
စာချုပ်
#129561275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.98357
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
32.80 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၅၈
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
109.62
110.162
အမြတ်
24.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#129561211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.162
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.10 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၃၉
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.41869
1.43037
အမြတ်
40.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129563620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.43037
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
40.33 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၀၇
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.42298
1.43015
အမြတ်
24.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129560942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.42298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.43015
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.57 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.57477
0.58032
အမြတ်
-6.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129472388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.57477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.58032
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.18 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.56654
0.56997
အမြတ်
-34.65 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129451709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-34.65 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၃၉
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21843
1.13374
အမြတ်
-87.12 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#128209313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-86.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13374
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-87.12 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၃၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62742
0.56984
အမြတ်
-54.33 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128735472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-54.33 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12455
1.08127
အမြတ်
-42.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128808565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08127
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-42.86 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၁၃
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.12481
1.13399
အမြတ်
-48.31 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#129449931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.13399
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-48.31 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၁
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.56753
0.56997
အမြတ်
-5.94 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129455005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.94 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၄၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12553
1.08127
အမြတ်
-43.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128807973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08127
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-43.84 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၄၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.5659
0.56997
အမြတ်
-37.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129449846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.5659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-37.70 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၁
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63001
0.56984
အမြတ်
-57.04 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128715960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-57.04 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၁၃
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.56624
0.56997
အမြတ်
-36.15 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129452126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-36.15 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၀
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62906
0.56984
အမြတ်
-56.09 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128719539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-55.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-56.09 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၄၈
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.56691
0.56997
အမြတ်
-32.65 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129433373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-32.65 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62998
0.56984
အမြတ်
-57.01 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128715787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-57.01 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12441
1.07924
အမြတ်
-45.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128808649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-45.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07924
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-45.27 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1232
1.07921
အမြတ်
-44.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128810288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07921
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-44.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၀
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.09734
1.07913
အမြတ်
90.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129286175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07913
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
90.55 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08325
1.0815
အမြတ်
8.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129356421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0815
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.25 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၇
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12399
1.09115
အမြတ်
-32.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128809803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09115
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-32.94 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၀၁
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.09903
1.09124
အမြတ်
38.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129288359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09124
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
38.45 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၈
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63016
0.57445
အမြတ်
-55.81 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128715446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-55.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.57445
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-55.81 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
0.58723
0.57458
အမြတ်
62.75 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129306450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.58723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.57458
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
62.75 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၅၇
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.595
0.58744
အမြတ်
37.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129149062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.58744
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
37.30 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၉:၄၅
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.10393
1.10056
အမြတ်
16.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129264157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10056
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
16.35 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၃၁
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.10365
1.0977
အမြတ်
29.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129148948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0977
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
29.25 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၅၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.61
66.079
အမြတ်
4.17 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128735570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.079
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.17 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.851
66.081
အမြတ်
1.94 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128719555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.081
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၁၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.949
66.081
အမြတ်
1.03 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128716115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.081
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.978
66.09
အမြတ်
0.85 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128715761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.09
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.85 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၅၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.989
66.093
အမြတ်
0.77 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128715639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.093
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.25652
1.25918
အမြတ်
-11.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128882918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25918
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.04 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.25787
1.25912
အမြတ်
4.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128905600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25912
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.60 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.05617
1.05642
အမြတ်
-1.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128760416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05642
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-1.86 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.05875
1.05637
အမြတ်
-10.88 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128384766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05637
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-10.88 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.06221
1.05635
အမြတ်
-25.62 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128382530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05635
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-25.62 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၅၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.05515
1.05637
အမြတ်
4.37 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128797704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05637
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
4.37 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.04
0.94564
0.94415
အမြတ်
5.91 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128878428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94415
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.91 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၃၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.94676
0.94406
အမြတ်
-11.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128870256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94406
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.84 USD