၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.08412
1.08386
အမြတ်
-0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126457118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.08386
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.0500
1.08297
1.08386
အမြတ်
3.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126465701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
1.08386
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.95 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.0300
1.08379
1.08386
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126459321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.08386
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၀၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08496
1.08385
အမြတ်
-1.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126443775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08385
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.21 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08447
1.08386
အမြတ်
-0.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126445367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08386
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.917
109.937
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126463189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.937
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.882
109.912
အမြတ်
0.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126455068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.912
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၅၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.3300
143.364
143.016
အမြတ်
97.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126414261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
104.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3300
ပြင်ပ
143.016
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
97.92 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၁၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.3300
143.292
143.019
အမြတ်
75.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126418845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3300
ပြင်ပ
143.019
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
75.39 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၀၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.3300
143.196
143.017
အမြတ်
47.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126416532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3300
ပြင်ပ
143.017
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
47.16 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၃၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.3300
143.316
143.015
အမြတ်
83.80 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126413915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3300
ပြင်ပ
143.015
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
83.80 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၃၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.3300
143.33
143.016
အမြတ်
87.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126413772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3300
ပြင်ပ
143.016
ကော်မရှင်ခ
-6.60 USD
အမြတ်
87.71 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.863
109.884
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126446004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.884
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.82
109.858
အမြတ်
0.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126442977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.858
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၀၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.855
109.858
အမြတ်
-0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126429685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.858
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08459
1.0848
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126441719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.0848
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၅
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.0841
1.08431
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126433829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08431
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၃၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08364
1.084
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126428776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.084
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08396
1.084
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126427252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.084
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၀:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.838
109.857
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126418680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.857
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၀၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08409
1.08412
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126414375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08412
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၅:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08375
1.08412
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126415202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08412
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၀၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0400
1.04101
1.04624
အမြတ်
12.66 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#126145939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0400
ပြင်ပ
1.04624
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
12.66 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၄၅
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.0400
1.0436
1.04626
အမြတ်
6.05 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#126143203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0400
ပြင်ပ
1.04626
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
6.05 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.0400
1.04637
1.04626
အမြတ်
-1.08 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#126024730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0400
ပြင်ပ
1.04626
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-1.08 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.823
109.843
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126417898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.843
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၀:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.81
109.829
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126417746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.829
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၀၄
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.802
109.823
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126416948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.823
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.773
109.809
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126416182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.809
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.803
109.814
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126415609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.814
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၀:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.745
109.785
အမြတ်
0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126414996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.785
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.784
109.785
အမြတ်
-0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126414712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.785
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၀၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၅၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.0100
109.803
109.778
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126413659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.778
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၂၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.0839
1.08414
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126413499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08414
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၀၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.0100
109.819
109.797
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126413437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.797
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1100
143.149
143.322
အမြတ်
15.13 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126393552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1100
ပြင်ပ
143.322
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
15.13 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၁
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1100
143.147
143.322
အမြတ်
15.33 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126393587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1100
ပြင်ပ
143.322
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
15.33 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၀၅
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.779
109.802
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126408231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.802
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08401
1.08379
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126407732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08379
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၅:၀၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.0300
1.08323
1.08378
အမြတ်
1.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126408804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.08378
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.35 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၅:၀၂
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.08362
1.08379
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126408503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.08379
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၁၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08453
1.08379
အမြတ်
-0.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126406679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08379
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.84 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၄
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.0200
109.733
109.777
အမြတ်
0.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126405641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
109.777
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.765
109.777
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126404661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၅
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.0100
109.799
109.777
အမြတ်
-0.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#126404198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
109.777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၁
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08592
1.08447
အမြတ်
-1.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126402993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08447
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.55 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.08422
1.08446
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126403989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.08446
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၃
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.08461
1.08447
အမြတ်
-0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126403434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.08447
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၃
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.0300
1.08358
1.08446
အမြတ်
2.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#126405351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0300
ပြင်ပ
1.08446
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.34 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၂၉
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1100
142.799
142.982
အမြတ်
16.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#126402715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1100
ပြင်ပ
142.982
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
16.14 USD