၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၅
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.83994
1.85617
အမြတ်
-44.87 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116467203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.83994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.85617
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-44.87 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၉
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.83202
1.85621
အမြတ်
-49.86 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116453718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.83202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.85621
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-49.86 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၀
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.82899
1.85637
အမြတ်
-37.57 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116441626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.82899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.85637
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-37.57 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၉
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.81725
1.85645
အမြတ်
-26.81 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116424469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85645
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-26.81 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၈
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.80921
1.85641
အမြတ်
-32.24 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116408595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85641
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-32.24 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10253
1.10369
အမြတ်
1.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116411705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10369
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၂၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.84012
1.84126
အမြတ်
0.57 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116467330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.84126
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၄
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.83224
1.83353
အမြတ်
0.68 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116453849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.83224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83353
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၃၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.82896
1.82944
အမြတ်
0.13 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116441801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.82944
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81789
1.81979
အမြတ်
1.08 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116424965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81979
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81802
1.81987
အမြတ်
1.05 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116424694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81987
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၄၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.35
1508.03
1494.39
အမြတ်
470.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116275026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1508.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
477.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1494.39
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
470.40 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.8124
1.81633
အမြတ်
2.46 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116336737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81633
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.46 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.81817
1.81612
အမြတ်
-1.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116314984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81612
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.59 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၁၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.80923
1.80786
အမြတ်
0.72 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116408676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80786
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.81053
1.80915
အမြတ်
0.73 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116397159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80915
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.81064
1.80917
အမြတ်
0.79 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116397264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80917
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.81066
1.80927
အမြတ်
0.74 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116377138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80927
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.81063
1.80945
အမြတ်
0.60 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116377052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80945
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၁၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10176
1.10285
အမြတ်
0.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116377265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10285
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.99 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၁၀
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.81339
1.81197
အမြတ်
0.75 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116366830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81197
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၂၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.8132
1.81471
အမြတ်
0.82 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116354482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81471
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၅၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.333
1.33129
အမြတ်
2.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#116276130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.33129
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.37 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.8131
1.81148
အမြတ်
0.90 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116354379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81148
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09864
1.09977
အမြတ်
1.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116343543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09977
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.81296
1.81133
အမြတ်
0.90 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116330883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81133
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.81287
1.81133
အမြတ်
0.84 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116330870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81133
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.84 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၅၅
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0979
1.09912
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116275230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09912
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.12 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၄၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09794
1.09912
အမြတ်
1.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116275102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09912
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၄၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.8191
1.8151
အမြတ်
2.49 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116289065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.8151
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.49 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၁၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.819
1.81463
အမြတ်
2.74 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116288967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81463
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.74 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၇
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.81425
1.81548
အမြတ်
-1.03 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116275455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81548
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.03 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၆
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.81423
1.81552
အမြတ်
-1.07 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116275407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81552
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၅၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.81962
1.81705
အမြတ်
1.52 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116289201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81705
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.52 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.8143
1.81706
အမြတ်
-2.06 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#116275480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81706
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.06 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၅၀
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
130.75
131.068
အမြတ်
13.84 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116020672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.068
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.84 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၃၀
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
130.95
131.063
အမြတ်
4.27 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116018140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.063
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.27 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၇
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09889
1.09918
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115798451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09918
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.29
1.9444
1.93722
အမြတ်
125.87 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113082586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
131.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.93722
ကော်မရှင်ခ
-5.80 USD
အမြတ်
125.87 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.29
1.9487
1.93719
အမြတ်
205.28 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113093912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
211.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.93719
ကော်မရှင်ခ
-5.80 USD
အမြတ်
205.28 USD
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.8
1.06786
1.06761
အမြတ်
-3.35 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112633907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
ပြင်ပ
1.06761
ကော်မရှင်ခ
-16.00 USD
အမြတ်
-3.35 USD
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၂
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.22
1.93786
1.93722
အမြတ်
4.50 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#113051563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.93722
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
4.50 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
131.074
131.122
အမြတ်
1.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116010575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
131.122
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.24 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၅၈
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09895
1.09704
အမြတ်
1.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115798274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09704
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.81 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၂၅
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09887
1.09703
အမြတ်
1.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115798546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09703
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.74 USD
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၅၄
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.35
1.33073
1.32942
အမြတ်
30.99 USD
USDCAD
စာချုပ်
#115580828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.32942
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
30.99 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၈
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0988
1.09864
အမြတ်
-0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115687609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09864
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.09791
1.09721
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115678616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09721
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.51
1.07084
1.06968
အမြတ်
27.13 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112953176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.06968
ကော်မရှင်ခ
-10.20 USD
အမြတ်
27.13 USD
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.36
1.07092
1.06965
အမြတ်
21.65 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#112953864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.06965
ကော်မရှင်ခ
-7.20 USD
အမြတ်
21.65 USD