၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၀၇
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93104
0.93166
အမြတ်
0.52 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#99358016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93166
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.52 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၀၅
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92936
0.93035
အမြတ်
1.08 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#99374493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93035
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.08 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၅၇:၃၂
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.2
0.88351
0.8831
အမြတ်
6.40 USD
EURGBP
စာချုပ်
#99931939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8831
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
6.40 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၆:၀၅
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.11
1.00328
1.00259
အမြတ်
6.47 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97585559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.00259
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
6.47 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၂
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
122.526
122.529
အမြတ်
-0.68 USD
EURJPY
စာချုပ်
#99958079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
122.529
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၁၁
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.2
0.883
0.88104
အမြတ်
45.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#99808952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88104
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
45.55 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၄၀
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.22
1.26348
1.26212
အမြတ်
27.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99742278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.26212
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
27.72 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၄
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.11
139.234
139.001
အမြတ်
21.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99806868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.001
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
21.04 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၄၄
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.11
139.511
139.256
အမြတ်
23.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99775807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.256
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
23.24 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၂၇
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.2
0.88304
0.88038
အမြတ်
63.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#99714566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88038
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
63.43 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၂၃
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.22
1.26886
1.26782
အမြတ်
20.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99650753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.26782
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
20.68 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၂၃
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.11
140.254
139.998
အမြတ်
23.31 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99645142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.998
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
23.31 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၁၆
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.27164
1.27151
အမြတ်
-0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99630902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27151
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၂၂
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.22
1.27067
1.26856
အမြတ်
44.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99517468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.26856
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
44.22 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၃၄
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.03
140.262
139.766
အမြတ်
12.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99506564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
139.766
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
12.92 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၃:၂၉
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.11
140.034
139.881
အမြတ်
13.08 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99515347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.881
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
13.08 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၃၇
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
140.263
140.268
အမြတ်
-0.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99506758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
140.268
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.73 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၃၉
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.00943
1.00945
အမြတ်
-0.36 USD
USDCHF
စာချုပ်
#99505686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.00945
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၀၈
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.22
1.27392
1.2721
အမြတ်
37.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99482105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.2721
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
37.84 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၃
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.11
139.864
139.717
အမြတ်
12.53 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99487111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.717
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
12.53 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၅၄
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.11
140.028
139.873
အမြတ်
13.32 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99460624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.873
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
13.32 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၀၆
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92808
0.92974
အမြတ်
2.07 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#99393162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92974
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.07 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၂၇
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.16
108.826
108.918
အမြတ်
10.17 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#99322407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
108.918
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
10.17 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၅၈
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.86286
1.85143
အမြတ်
38.29 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#98532383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.86286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.85143
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
38.29 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92691
0.92844
အမြတ်
1.86 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#99399853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92844
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.86 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၀၆
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.22
1.27644
1.27477
အမြတ်
34.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99433107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.27477
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
34.54 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၂
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.11
139.946
139.797
အမြတ်
12.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99432246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.797
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
12.76 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၁၁
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.22
1.27807
1.27646
အမြတ်
33.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99426227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.27646
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
33.22 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၂
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.11
140.105
139.949
အမြတ်
13.45 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99422870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.949
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
13.45 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၄၅
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.11
140.476
140.332
အမြတ်
12.23 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99415408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
140.332
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
12.23 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၄၇
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.11
109.736
109.837
အမြတ်
9.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#98991365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
109.837
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
9.01 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၀၄
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.22
1.28149
1.28103
အမြတ်
7.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99394019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.28103
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
7.92 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၂၂
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.22
1.28341
1.28155
အမြတ်
38.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99381805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.28155
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
38.72 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၉
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.12121
1.12156
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#99325918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.12156
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၃၀
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.11
140.569
140.416
အမြတ်
13.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99379067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
140.416
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
13.18 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၄၁:၂၂
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.11
140.629
140.475
အမြတ်
13.29 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99369796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
140.475
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
13.29 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၃၆
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.08
122.816
122.999
အမြတ်
11.75 USD
EURJPY
စာချုပ်
#99321525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
122.999
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
11.75 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၅၃
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.16
75.824
76.007
အမြတ်
23.52 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#99325145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
76.007
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
23.52 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၁၀
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1276
1.13015
အမြတ်
4.66 USD
EURCHF
စာချုပ်
#99338192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13015
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.66 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၀၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93281
0.93387
အမြတ်
0.58 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#99311411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93387
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၄၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
71.633
71.732
အမြတ်
1.41 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#99339129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
71.732
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.41 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၄
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.22
1.28514
1.28338
အမြတ်
36.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#99347630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.28338
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
36.52 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၃
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.11
140.499
140.372
အမြတ်
10.59 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99346132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
140.372
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
10.59 USD
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၁၀
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.11
1.2875
1.28517
အမြတ်
24.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98092336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.28517
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
24.53 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၀၉
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.73901
1.74152
အမြတ်
26.58 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#99330148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.74152
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
26.58 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၄၁
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.11
141.219
141.063
အမြတ်
13.50 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99328164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
141.063
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
13.50 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၃၅:၃၅
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.11
141.476
141.325
အမြတ်
12.97 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99252773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၃၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
141.325
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
12.97 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၀၆
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.5086
1.50953
အမြတ်
0.49 USD
EURCAD
စာချုပ်
#99305394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.50953
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၅:၃၅
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
123.282
122.815
အမြတ်
8.13 USD
EURJPY
စာချုပ်
#99265967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
122.815
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
8.13 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၂၂
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
123.067
122.811
အမြတ်
4.27 USD
EURJPY
စာချုပ်
#99259764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
122.811
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.27 USD