၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၅၄
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.31
1.88986
1.88952
အမြတ်
0.59 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109563596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.88952
ကော်မရှင်ခ
-6.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၀၄
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.18
1.89017
1.88952
အမြတ်
3.93 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109563733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.88952
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
3.93 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၄၂
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.37
1.89201
1.88957
အမြတ်
50.69 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109567994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
1.88957
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
50.69 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၁၂
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.37
1.89083
1.88957
အမြတ်
22.60 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#109567264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
1.88957
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
22.60 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၅၆
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.18
117.754
117.978
အမြတ်
34.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109558759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
117.978
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
34.28 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၁
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.31
1.63471
1.63429
အမြတ်
2.63 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109553673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.63429
ကော်မရှင်ခ
-6.20 USD
အမြတ်
2.63 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၃၈
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.63465
1.6343
အမြတ်
0.94 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109553437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.6343
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၂၃
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.31
1.63566
1.6343
အမြတ်
22.40 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109554584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.6343
ကော်မရှင်ခ
-6.20 USD
အမြတ်
22.40 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၄
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.63468
1.6343
အမြတ်
1.45 USD
EURAUD
စာချုပ်
#109553279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.6343
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၄
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.25
1.11018
1.10981
အမြတ်
6.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109552965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.10981
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
6.75 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၂
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.25
1.11019
1.10979
အမြတ်
7.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109552899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.10979
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
7.50 USD
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၂၈
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၂
ရောင်းချမှု
0.25
1.1102
1.10981
အမြတ်
7.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109552732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.10981
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
7.25 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၃၂
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.3
117.856
117.903
အမြတ်
7.29 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109454089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
117.903
ကော်မရှင်ခ
-6.00 USD
အမြတ်
7.29 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၅၂
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.24
117.876
117.9
အမြတ်
0.63 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109452508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
117.9
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၃၂
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.37
117.917
118.048
အမြတ်
38.40 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109403279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
118.048
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
38.40 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၁
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.37
117.972
118.05
အမြတ်
19.87 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109403674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
118.05
ကော်မရှင်ခ
-7.40 USD
အမြတ်
19.87 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၁၁
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.65
0.97288
0.97271
အမြတ်
4.86 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-6.50 USD
အမြတ်
4.86 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၇
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.65
0.97274
0.97271
အမြတ်
-4.50 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-6.50 USD
အမြတ်
-4.50 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၄
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.3
0.97318
0.97271
အမြတ်
11.50 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.50 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၀၆
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.65
0.97312
0.97271
အမြတ်
20.90 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109356511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
0.97271
ကော်မရှင်ခ
-6.50 USD
အမြတ်
20.90 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၅:၀၀
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.3
0.97402
0.9727
အမြတ်
37.71 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109359085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.9727
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
37.71 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၂၃
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.3
0.97355
0.97272
အမြတ်
22.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109357381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.97272
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
22.60 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၈
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.36
0.97477
0.97275
အမြတ်
71.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#109396136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
0.97275
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
71.16 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၇
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.18
117.978
118.011
အမြတ်
2.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109354113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
118.011
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
2.01 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၅
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.18
117.973
118.013
အမြတ်
3.20 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109354273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
118.013
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
3.20 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၂၂
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.24
117.945
118.021
အမြတ်
12.42 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109353903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
118.021
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
12.42 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၁
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.41
117.838
118.022
အမြတ်
63.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109356041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
71.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
118.022
ကော်မရှင်ခ
-8.20 USD
အမြတ်
63.00 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၉
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.65
71.463
71.667
အမြတ်
111.99 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#109343966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
124.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
71.667
ကော်မရှင်ခ
-13.00 USD
အမြတ်
111.99 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၂၀
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.41
71.719
71.655
အမြတ်
-32.94 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#109339130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
71.655
ကော်မရှင်ခ
-8.20 USD
အမြတ်
-32.94 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၅၇
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.41
71.402
71.651
အမြတ်
88.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#109350052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
71.651
ကော်မရှင်ခ
-8.20 USD
အမြတ်
88.04 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၅၈
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.43
0.67482
0.67372
အမြတ်
43.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108456165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.67372
ကော်မရှင်ခ
-4.30 USD
အမြတ်
43.00 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၅၀
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.47
0.6741
0.67568
အမြတ်
-78.96 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108443522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-74.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67568
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
-78.96 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၉
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.25
0.67897
0.67617
အမြတ်
67.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109162240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.67617
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
67.50 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၂၁
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.16779
1.17151
အမြတ်
145.40 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#109126616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
153.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.17151
ကော်မရှင်ခ
-8.00 USD
အမြတ်
145.40 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၃၉
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.16875
1.1714
အမြတ်
101.27 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#109110797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.1714
ကော်မရှင်ခ
-8.00 USD
အမြတ်
101.27 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၃၁
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.59803
1.60515
အမြတ်
-139.03 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#109018986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-134.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.60515
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-139.03 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၁
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.51
117.815
117.933
အမြတ်
47.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109072714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
117.933
ကော်မရှင်ခ
-10.20 USD
အမြတ်
47.05 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၂၄
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.35
117.878
117.927
အမြတ်
9.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#109065604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
117.927
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
9.31 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၂
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.53
0.67866
0.67521
အမြတ်
177.55 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108607984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
182.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.53
ပြင်ပ
0.67521
ကော်မရှင်ခ
-5.30 USD
အမြတ်
177.55 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၄၃
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.47
0.67759
0.67521
အမြတ်
107.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108536714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67521
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
107.16 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၁
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.96
0.67909
0.67519
အမြတ်
-384.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108602054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-374.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.96
ပြင်ပ
0.67519
ကော်မရှင်ခ
-9.60 USD
အမြတ်
-384.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၂
ရောင်းချမှု
0.47
0.67687
0.67522
အမြတ်
72.85 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108510066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67522
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
72.85 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၂၀
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.39
0.73533
0.73643
အမြတ်
36.21 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108968507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
0.73643
ကော်မရှင်ခ
-7.80 USD
အမြတ်
36.21 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၄၀
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.47
0.67336
0.67897
အမြတ်
-268.37 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108439688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-263.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67897
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
-268.37 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၉
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.47
0.67332
0.67897
အမြတ်
-270.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#108439466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-265.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.67897
ကော်မရှင်ခ
-4.70 USD
အမြတ်
-270.25 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၃၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.43
0.7367
0.73462
အမြတ်
82.97 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108396734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.73462
ကော်မရှင်ခ
-8.60 USD
အမြတ်
82.97 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၃၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.43
0.73675
0.73461
အမြတ်
85.61 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108380443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.73461
ကော်မရှင်ခ
-8.60 USD
အမြတ်
85.61 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၀၁
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.48
0.73587
0.73463
အမြတ်
51.34 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108356297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
0.73463
ကော်မရှင်ခ
-9.60 USD
အမြတ်
51.34 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၄၂
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.43
0.73486
0.73463
အမြတ်
1.52 USD
CADCHF
စာချုပ်
#108353780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
ပြင်ပ
0.73463
ကော်မရှင်ခ
-8.60 USD
အမြတ်
1.52 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၅၆
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.48
106.217
106.085
အမြတ်
54.93 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108316537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
106.085
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
54.93 USD